Pretraga

Ukupno 250
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na regulaciji otvorenog kanala za površinsku vodu na lokalitetu groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 7004,42 7004,42 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme sa montažom za kontrolu radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 2822,04 2822,04 DSC d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine, Ante Fijamenga 14b ID 4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za mašinu za graviranje i izrezivanje materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 4292,67 4292,67 Alim d.o.o. Ozrakovići bb, Visoko ID 4218073540003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju vanjske fontane na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2017 1739,76 1739,76 Nebi d.o.o. I.Alajbegovića Šerbe 14, Ilidža ID 4200127140000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge izrade idejnog projekta za izgradnju krematorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2017 6903,00 6903,00 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku štamparskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 5183,10 5183,10 Crobox d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6 ID 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pitke vode u galonima za potrebe preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 6942,31 6942,31 Corto d.o.o. Sarajevo, Srđana Aleksića 22 ID 4201534230001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pribora i ostalih potrepština za obdukcijsko seciranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2017 6282,90 6282,90 Stepmed d.o.o. Banja Luka Branka Popovića 60 ID 4402947160007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku telekomunikacijske usluge interneta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2017 6875,81 6875,81 BH Telecom d.d. sarajevo Zmaja od Bosne 88 ID 4200211100005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju advokatskih usluga u sudskim i drugim postupcima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2017 5850,00 5850,00 Advokatski ured Krešimir Zubak, Jadranska bb, Sarajevo ID 4301032200006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rizla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 2106,00 2106,00 HM Tenax d.o.o. Vlakovo 158, Sarajevo ID 42001513600021
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku boja, lakova i ostalog materijala za farbanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2017 6702,45 6702,45 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb ID 4200162210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu idejnog projekta proširenja groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 6903,00 6903,00 Atring BH d.o.o. Sarajevo, Đoke Mazalića 2, ID 4201906550008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga Ti Times Integrator Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.01.2017 13338,00 13338,00 Bilanca d.o.o. Sarajevo, Dolina 2 ID 4218002520001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara i računarske opreme, printera i ostale informatičke opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.07.2017 22442,36 22442,36 Centrala R&S d.o.o. Vogošća, Igmanska bb ID 4200056290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku travnatog busena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 2340,00 2340,00 Inter - com d.o.o. Zenica Vrandučka bb, ID 4218087760006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.05.2017 125088,21 125088,21 PUD Ado Trans d.o.o. Visoko ID 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranje imovine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.08.2017 17019,44 17019,44 Euroherc osiguranje dd Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pločica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2017 3694,76 3694,76 Murex d.o.o. Srebrenik ID 4209013570001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent LOT 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2017 32467,50 32467,50 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Rodolit ili ekvivalent LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2017 95036,76 95036,76 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Prilep Sivac ili ekvivalent LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2017 301683,92 301683,92 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Granit Gabro ili ekvivalent LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2017 158426,02 158426,02 Klesar d.o.o.Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci opreme za mrtvačnicu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 57259,80 57259,80 Stepmed d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića ID 4402947160007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge iznajmljivanja kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2017 6967,35 6967,35 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6 ID 4200012750009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rolo i alu vrata za kancelarijske prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2017 7003,62 7003,62 Kronos d.o.o. Kraševo bb, Tešanj, ID 4218776620009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zidnih i podnih pločica za uređenje prosekture-mrtvačnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 4971,81 4971,81 Murex d.o.o. Sarajevo ID 4209013570001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hladnih i toplih pića za potrebe kabineta Uprave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 4295,50 4295,50 Hoše Komerc d.o.o. PJ Markale Mula Mustafe Bašeskije 7, Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sredstva za zaštitu sadnica i zelenila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2017 6898,32 6898,32 OPPPUZ Bios p.o. Gornja Vratnica bb, Visoko
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu i razvoj nove web aplikacije za KJKP "Pokop"d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2016 5000,00 5000,00 OD Strive, Mejlina 10, Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge implementacije JSON datoteke za razmjenu javnih nabavki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 1500,00 1500,00 OD Strive, Mejlina 10, Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatora, auto-opreme i kozmetike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2017 1422,16 1422,16 Kare d.o.o. sarajevo, Trg heroja bb
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Rebalans plana nabavki 2. Plan nabavki 21.06.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Rebalans plana nabavki 1 Plan nabavki 05.04.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Izvod iz plana nabavki 2017 Plan nabavki 15.01.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge revizije seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.09.2017 9360,00 9360,00 Merfi Društvo za finansijsku reviziju d.o.o. Sarajevo, Porodice Ribar 37
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT 1 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka obični model Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.08.2017 170188,54 170188,54 Palma d.o.o. Jastrebarsko, Hrvatska
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT 2 Nabavka drvenih mrtvačkih sanduka Ramenjaš i Sarkofag Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.08.2017 199796,68 199796,68 Palma d.o.o.Jastrebarsko, Hrvatska
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku robe za hortikulturno uređenje grobljanskih površina Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.07.2017 75835,07 75835,07 OPPPUZ Bios p.o. Visoko, Gornja vratnica bb ID 4218401220003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci Lot 2 građevinski alat, inventar i alata za održavanje zelenila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.06.2017 12327,53 12327,53 Penny plus d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za Građevinski alat_LOT 1 Specijalni i kovani alat sa držalicama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.07.2017 14432,65 14432,65 Inter-com d.o.o. Zenica
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za gradjevinski materijal Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.05.2017 50731,20 50731,20 Inter Com d.o.o. Vrandučka 71b zenica ID 4218087760006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku HTZ oprema Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2017 81745,91 81745,91 Prevent Safety d.o.o. Prve Drinske brigade 23 Goražde ID 4245054990003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku Kulir ploča, ivičnjaka i ostalih elemenata od betona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2017 163149,30 163149,30 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za beton i pijesak Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2017 135720,00 135720,00 Almy d.o.o. Vrandučka bb, zenica ID 4218149030000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.03.2017 15849,60 15849,60 DD za osiguranje "VGT" Visoko
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge servisiranja motornih vozila LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.01.2017 46789,47 46789,47 Centrotrans Tranzit d.d. Sarajevo, Kurta Schorka 8, ID 4200007670005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor gorivo mazivo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2016 71507,36 71507,36 Hifa Petrol d.o.o. Vogošća, Hotonj bb ID 4200999090005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci umjetnog cvijeća, voskarskih proizvoda i drugog potrošnog materijala za cvjećaru Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.01.2017 43755,19 43755,19 Lumen d.o.o. Drinovci-Grude
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci svježeg cvijeća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.12.2016 96651,83 96651,83 Masline d.o.o. Mostar, Vukodolska 4 ID 4227112880002
Ukupno po stranici 0,00 2124303,32 2124303,32