Pretraga

Ukupno 78
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-16/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 50,90 50,90 "Mercator" Valtera Perića 18
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-7/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 12,99 12,99 "PC Plus" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-7/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2019 565,46 565,46 ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-15/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 51,28 51,28 "Kuća prirode" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-14/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 42,12 42,12 "ApiMed"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 440,00 440,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 468,00 468,00 "INNO TECH" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi održavanja web stranice Fonda 02-03-95-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 1111,50 1111,50 "INNO TECH" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-13/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 10,00 10,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-4/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 7,50 7,50 "BINGO" d.o.o.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 185,00 185,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja 02-03-115-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 150,00 150,00 "FEB" d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-12/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 365,99 365,99
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-11/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 209,71 209,71 "VISPAK" d.d. Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2019 348,18 348,18
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 125,00 125,00 SOR "Maja" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-10/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 231,80 231,80
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-9/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 36,00 36,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja - Seminari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 119,99 119,99 "FEB" d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi premije obaveznog osiguranja radnika Ugovaranje i realizacija 22.04.2019 773,10 773,10
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Tehnički pregled fiskalne kase Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2019 76,05 76,05 "BTS COMPUTERS" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka računarske i druge opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 11693,04 11693,04 "MOJIT" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-4/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 197,65 197,65
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka elaborata o geodetskom snimanju - SPO u ul. Braće Mulić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 5814,90 5814,90 "ANGERMEIER" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 125,00 125,00 SOR "Maja" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-7/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 136,20 136,20 UR "Vinoteka" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-6/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 91,50 91,50 Restoran "KOVAČEVIĆ" Jablanica
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi osiguranja - sistematski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 3590,73 3590,73 "ADRIATIC OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi oglasa i objava u štampi i drugim medijima osim reklamnih 02-03-277-2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 44,00 44,00 "AVAZ ROTO PRESS" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 101,94 101,94 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-5/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 31,10 31,10 UR "Vinoteka" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-4/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2019 34,00 34,00 U.R. "NELLO" CAFE PICEERIJA Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-2/2019 Ugovaranje i realizacija 14.02.2019 30,00 30,00 "VATROSISTEMI" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-3/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2019 195,11 195,11 "VISPAK" d.d. Visoko
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 57,03 57,03 "VINOTEKA" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi održavanja web stranice Fonda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 105,30 105,30 "UNIVERZITET U SARAJEVU" Univerzitetski tele-informatički centar "UTIC"
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge zaštite objekta za 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 982,80 982,80 "UNILAB security" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 7020,00 7020,00 "RECOM" d.o.o. Mostar
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu Plan nabavki 18.01.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području K Nerkeza Smailagića 17. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 408436,24 388208,76 "KONKRIT" d.o.o. Sarajevo - kao lider konzorcija
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju energetske efikasnosti na području K Nerkeza Smailagića 17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 408436,24
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka dodatnih radova na povećanju energetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.09.2018 29984,76 29984,76 "BAHEN GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana javnih nabavki KSFS 2018 Plan nabavki 23.08.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Elaborat o inžinjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama tla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3989,70 3989,70 "WINNER PROJECT" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: projekat instalacija grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 2515,50 2515,50 "ENERGOGAS" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2018 939517,49 939513,24 "BAHEN GRADNJA" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka radova na povećanju enersgetske efikasnosti na području KS - Trg Heroja 32 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017 939517,49
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: auto gume Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2017 1489,36 1489,36 TR "AUTO SHOP-MAJA" Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 5868,72 5686,72 "FEF" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Software Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 1404,00 1404,00 "JAPET" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 1347953,73 1428836,64 1408422,91