Pretraga

Ukupno 60
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ključeva za pristup SOKOP programu sa certifikatima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 1091,63 1091,63 HACOM CA d.d. Ljubljana
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu dizajna jubilarnog loga preduzeća i pripreme za štampu promotivnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 5998,50 5998,50 ORANGE DESIGN o.d. ID broj 4302919640007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku prirubničkih ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2017 2886,44 2886,44 TERMOVOD d.o.o. Sarajevo ID broj 4200864590008
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja za očitanje mjerila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2017 5543,46 5543,46 VMS GROUP d.o.o. Vogošća ID broj 4200367610003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 140,40 140,40 SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo ID broj 4202033660002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka M-BUS modula Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2017 234,00 234,00 METERING d.o.o. Sarajevo ID broj 4201931070002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sprejeva za detekciju pukotina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 384,66 384,66 WURTH BH d.o.o. Sarajevo ID broj 4200544090007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku limene stalaže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 1088,10 1088,10 GRADATIN d.o.o. Sarajevo ID broj 4201231250000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 5210,01 5210,01 ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar ID broj 4227364000005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda gromobranskih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 2337,66 2337,66 TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo ID broj 4200377760003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mineralnog i silikonskog ulja za ispitivanje/verifikaciju mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 6399,90 6399,90 MICOM BH d.o.o. Sarajevo ID broj 4201551590003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih bolcni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 140,40 140,40 BNPRO d.o.o. Sarajevo ID broj 4201307760002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku prirubničke slavine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 2823,80 2823,80 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo ID broj 4200464810009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku točkova za električni paletar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 468,00 468,00 EDNIL d.o.o. Sarajevo ID broj 4200534450005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne kosilice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 269,90 269,90 FIS d.o.o. Vitez P.J. Sarajevo ID broj 4236020240006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ostalih ventila-hvatača nečistoća, nepovratnih klapni, sigurnosnih ventila i slično Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 3026,20 3026,20 POLIKO d.o.o. Sarajevo ID broj 4200448370007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zaptivača za pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 2012,40 2012,40 S.O.E.R. WAT Sarajevo ID broj 4301256570003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka aparata za provjeru novčanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 93,60 93,60 SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo ID broj 4200270450001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku koverata za mašinsko kovertiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 2340,00 2340,00 KOVERTA d.o.o. sarajevo ID broj 4254063890002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku monitora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 789,75 789,75 TIME CODE d.o.o. Sarajevo ID broj 4202250090001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kliješta za plombiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 386,10 386,10 TEHNIKA d.o.o. Kakanj ID broj 4218113430001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja softvera" Evidencija radnog vremena" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 6973,20 6973,20 MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo ID broj 4200148570004
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatorskih baterija za SCAD-u Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 5935,16 5935,16 RS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo ID broj 4200042240002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku cijevi i prateće opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 308,18 308,18 POLIKO d.o.o. Sarajevo ID broj 4200448370007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku antoksin ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 5663,13 5657,46 HOLDINA d.o.o. Sarajevo ID broj 4200068200001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku regulatora diferencijalnog pritiska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1191,25 1191,25 ECOS d.o.o.Vitez ID broj 4236087660000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja UPS uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 912,60 912,60 ENERGOINVEST SUE d.d. Sarajevo ID broj 4200420360006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda i ispitivanja mašina i uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1275,30 1275,30 ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo ID broj 4200087760000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ispitivanja statičkih karakteristika uređaja za zavarivanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1287,00 1287,00 ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo ID broj 4200725630003
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku UPS-ova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 5378,49 5378,49 PRINTEX d.o.o. Sarajevo ID broj 4200597450005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku titrival hloridne kiseline i membranskog filtera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 370,77 370,77 ECP d.o.o. Sarajevo ID broj 4201055770000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku četki za pranje epruveta Ugovaranje i realizacija 06.04.2017 484,38 484,38 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo ID broj 4200003250001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku autoguma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 880,96 880,96 MAKBEL TRADE d.o.o. Sarajevo ID broj 4200250690006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku električne nareznice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 7008,30 7008,30 UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo ID broj 4200103390005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade geološkog nalaza tla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 7007,72 7007,72 WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo ID broj 4200197510009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku elektromagnetnog ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 847,66 847,66 REAW d.o.o. Sarajevo ID broj 4200903590002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka filtera za agregate za varenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 172,22 172,22 COMACO TRADING d.o.o. Sarajevo ID broj 4200610140002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dozirne pumpe za hemikalije i pratećeg materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 6480,42 6480,42 NOBILIS d.o.o. Sarajevo ID broj 4200210710004
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku industrijskog usisivača, filtera i mašine za pranje pod pritiskom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 1994,99 1994,99 KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo ID broj 4200086440001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka zračnog kompresora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 199,00 199,00 BINGO d.o.o. Sarajevo ID broj 4209253454033
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku staklenih pletenica i klingerita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 5788,05 5788,05 INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj ID broj 4218599230009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku nivo sonde za polazni vod Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 924,48 924,48 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo ID broj 4201109530000
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i ispitivanja elektroinstalacija u normalnoj izvedbi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 491,40 491,40 MAHER d.o.o. Sarajevo ID broj 4200555370001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemikalija, pribora, posuđa i sitnog materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 6531,18 6531,18 CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo ID broj 4201103840007
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku transformatora, razvodnih kutija i ostalog Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 1734,06 1734,06 EURO-M d.o.o.Sarajevo ID broj 4200135590006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektroničkog sklopa RVW 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 4819,20 4819,20 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo ID broj 4201189970005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 6916,08 6916,08 R&S d.o.o. Sarajevo ID broj 4200056290005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pH-metara i pribora za servisiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 6996,60 6966,60 MIKRO + POLO d.o.o. Saraejevo ID broj 4201572320006
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kugličnih ležajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 2023,26 1838,35 CLK-INTERPROMET d.o.o. Doboj Istok ID broj 4209452220009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka svjetiljke za rad na strugu sa magnetom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2017 151,63 151,63 MAŠINOSERVIS d.o.o. Sarajevo ID broj 4200147410003
Ukupno po stranici 0,00 134411,58 134191,00