Pretraga

Ukupno 110
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovr za izvođenje radova sanacije oštećenih zelenih površina - Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga provođenja recertifikacijskog audita integrisanog sistema upravljanja - Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.06.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga provođenja certifikacijskog audita integrisanog sistema upravljanja - Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Wilo pumpe - Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema ventilacije za laboratoriju - Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.02.2017 19427,85
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za remont Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računar KJKP Toplane-Sarajevo-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zaštitne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.03.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku aluminijskih limova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za održavanje sistema telemetrije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2017 22113,00 10.08.2017 22113,00 22113,00 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mjernih instrumenata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2017 9699,30 15.06.2017 9699,30 9698,01 AB PETROL d.o.o. Kakanj
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.03.2017 49085,01
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara-KJKP Toplane-Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2017 46215,00 27.09.2017 46215,00 46215,00 KODEKS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku promotivnog materijala brošura, kataloga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2017 6903,00 6903,00 AMOS-GRAF d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plastičnih buradi za vodu zapremine cca 210 litara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 1035,00 1035,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku MOP-ova za čišćenje podnih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 588,00 588,00 ROYAL LIFE-KRALJEVSKI ŽIVOT d.o.o. Široki Brijeg
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i kalibracije uređaja za mjerenje produkata sagorjevanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 5720,79 3090,21 CERIUM d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za transportna kolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 151,21 151,21 GRADATIN d.o.o.Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ispitivanja elektroinstalacije i opreme podstanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 702,00 702,00 MAHER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga obilježavanja Dana Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2017 5996,00 5996,00 O.D. ORANGE DESIGN Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka detektora novčanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 187,20 187,20 SALON BANKARSKE OPREME d.o.o Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i kompletiranje sandučića za prvu pomoć Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 4632,32 4632,32 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga kalibracije mjernih instrumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 819,00 819,00 A.D. za proizvodnju i remont "ORAO"
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za uređaj HORIBA PG 350 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 6530,71 6530,71 E 3 d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 7015,32 7015,32 TERMOVOD d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda trafostanice u kotlovnici Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 1755,00 1755,00 MAHER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka baterija za CPU FPS 85065030 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 172,69 172,69 WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku automatskih odzračnih ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 1394,64 1394,64 EI INVEST d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ravnih i ugaonih radijatorskih ventila za povratni vod Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 1579,50 1579,50 POLIKO d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade Izvedbenog projekta vanjskog vodovoda i kanalizacije za izgradnju kotlovnice Alipašin most -1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 2691,00 2691,00 HP HIDRO PROJEKT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uljnih pumpi i pumpnih filtera Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.03.2017 228103,20 04.06.2017 228103,20 228103,20 AB PETROL d.o.o. Kakanj
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnika pogonskog rada krovnih kotlovnica i kotlovnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2017 1398,74 1398,74 PRINTERPAPIR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluge uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole-FUK sa registrom rizika i softverskim rješenjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2107 6903,00 6903,00 SEVOI GRUPA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga provođenja recertifikacijskog i nadzornog audita integrisanog sistema upravljanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.05.2017 0,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.03.2017 64344,15 15.05.2017 64344,15 64344,15 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kreditnog zaduženja LOT 2- Dugoročni kredit Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.01.2017 0,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga licenciranja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2017 25906,14 16.08.2017 25906,14 25906,14 PRINTEX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja za skeniranje temperaturnih sondi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.06.2017 17550,00 01.08.2017 17550,00 17550,00 MICOM BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.06.2017 22239,36 07.07.2017 22239,36 22239,36 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Viessmann gorionike Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2017 19608,65 14.06.2017 19608,65 19608,65 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mašina za čišćenje kotlovskih cijevi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2017 15193,62 24.05.2017 15193,62 15193,62 REAW d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompenzatora, prirubnica i ostalog Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2017 31718,70 18.05.2017 31718,70 31718,70 POLIKO d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dijelova za sistem održavanja pritiska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2017 33052,50 17.05.2017 33052,50 33052,50 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornih regulacionih ventila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2017 15976,02 24.05.2017 15976,02 15976,02 4ING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pločastih lemljenih izmjenjivača Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.03.2017 20393,10 27.04.2017 20393,10 20393,10 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku alata za servisiranje mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.02.2017 9553,46 24.03.2017 9553,46 9553,46 ARCHITEKTENGRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerače utroška toplotne energije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.02.2017 13653,90 10.04.2017 13653,90 13653,90 ARCHITEKTENGRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku jedinica za hemijski tretman vode Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.02.2017 18496,40 06.04.2017 18496,40 18496,40 NOBILIS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku protupožarnih aparata i prateće opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.02.2017 10953,54 22.03.2017 10953,54 10953,54 GRANULO-RE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema ventilacije za laboratoriju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.03.2017 19427,85 27.04.2017 19427,85 19427,85 INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 712710,75 700373,01 697741,14