Pretraga

Ukupno 631
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga rezervisane dostave-preuzimanje elektronskog pisma, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog u vidu pismonosne pošiljke Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku litijskih baterija sa aksijalnom žicom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 2572,48 2572,48 ARCHITEKTENNGRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga produženja postojećih licenci za jednu godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 4910,49 4910,49 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hidrauličnog crijeva sa priključcima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2019 354,23 354,23 JASMIN M d.o.o. Žepče PJ Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava za održavanje travnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.08.2019 761,67 761,67 UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uniformi za uposlenike centra za korisnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 1544,40 1544,40 USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog namještaja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 5641,74 5641,74 R & S d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2019 49666,50 31.05.2019 49666,50 49666,00 ECOS d.o.o. Vitez
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2019 81666,59 08.03.2019 81666,59 81666,59 METERING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zajedničkih mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 178312,80 08.03.2019 178312,80 178312,80 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku data centra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2019 58399,38 07.05.2019 58399,38 58399,38 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vozila na motorni pogon Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2019 112629,90 22.07.2019 112629,90 112629,90 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama LOT 2-Poništen_1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen_1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranja imovine i lica-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kugl ventila-Poništeni Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku tehničke i fizičke zaštite imovine i ljudi-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.03.2019 324520,56
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na poistojećim distributivnim mrežama LOT 3-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama-LOT 2-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku gorionika sa opremom za sistem automatskog rada i uvezivanje kotlovnica u SCADA-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih cijevi i čeličnih fitnga za zavarivanje-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 1-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 2-2019-Poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju oštećenih zelenih površina 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.08.2018 19757,61 26.09.2018 19757,61 7785,46 KJKP "PARK" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za Grundfos pumpe-LOT 2-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za remont_1-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za remont-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka jedinica za hemijski tretman vode-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih profila-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih profila 2019-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i slično)_1-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2019 8736,45
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i slično)-Poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.03.2019 9690,52
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sigurnosnih i ostalih ventila 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.03.2019 35097,66 03.05.2019 35097,66 35097,66 POLIKO-INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku telefonske centrale i telefonskih aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.03.2019 23386,19 03.05.2019 23386,19 23386,19 DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku godišnje pretplate za Office 365 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2019 13478,40 24.05.2019 13478,40 13478,40 PRINTEX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2019 41944,50 14.06.2019 41944,50 41944,50 DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mašina za čišćenje kotlovskih cijevi, usisivača za čišćenje kotlova i kosilica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.04.2019 23049,00 22.05.2019 23049,00 23049,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku servera 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.03.2019 29217,24 24.04.2019 29217,24 29217,24 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Danfoss Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.05.2019 6976,71 26.06.2019 6976,71 6976,71 VENTCOMMERCE d.o.o. sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za opremu za regulaciju temperature Siemens Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2019 3457,12 26.06.2019 3457,12 3457,12 4ING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Wilo pumpe-LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2019 22510,80 19.06.2019 22510,80 22510,80 WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga licenciranja Adobe Acrobat Pro DC-LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.05.2019 2218,32 10.07.2019 2218,32 2218,32 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2019 29245,32 29.05.2019 29245,32 29245,32 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga licenciranja Auto Cad v 2020 LT-LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.05.2019 20270,25 15.07.2019 20270,25 20270,25 GEOINOVA INFORMATIČKI INŽENJERING d.o.o. Banja Luka
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Viessmann gorionike 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2019 23394,38 29.05.2019 23394,38 23394,38 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izvođenje građevinskih radova na bojenju dimnjaka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.04.2019 58500,00 31.05.2019 58500,00 58500,00 VATROSTALAC d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 1176126,20 848963,68 836991,03