Pretraga

Ukupno 554
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje dimnjačarsko-šamoterskih radova, čišćenje kotlova i izdavanje zapisnika o istom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.05.2018 54141,26 05.07.2018 54141,26 47439,28 EKODIMNJAČAR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za tehničku i fizičku zaštitu imovine i ljudi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2018 254432,88 30.04.2018 254432,88 254432,88 GRUPA PONUĐAČA: Agencija za tehničku i fizičku zaštitu MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo i Agencija za zaštitu ljudi i imovine SECIRUTAS MOBILE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih cijevi i čeličnih fitinga za zavarivanje 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 218790,00 30.07.2018 218790,00 206173,02 KRAMER & BEST d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pumpi 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2018 62062,65 18.06.2018 62062,65 62062,65 WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim distributivnim mrežama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.06.2018 183950,39 23.07.2018 183950,39 176267,21 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku nejodirane soli, monoetilenglikola i ostalih hemijskih sredstava Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.06.2018 34060,00 20.07.2018 34060,00 28816,62 HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku ličnih zaštitnih sredstava i opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.03.2018 41107,55 16.05.2018 41107,55 40397,87 KIMEEL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku predizoliranih cijevi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2018 37323,00 07.05.2018 37323,00 33930,00 TD NOVA TRGOVINA - S d.o.o. Kakanj
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za remont 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2018 21700,17 04.07.2018 21700,17 18786,02 SENIGOR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku boja i lakova 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.04.2018 15830,45 22.05.2018 15830,45 15827,76 ADAZAL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vodomaterijala 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.05.2018 16368,79 12.06.2018 16368,79 13724,97 SENIGOR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2018 70139,63 14.06.2018 70139,63 64930,72 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku sigurnosnih i ostalih ventila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2018 23397,66 12.06.2018 23397,66 23079,42
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku acetilena i kisika 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.05.2018 19439,20 26.06.2018 19439,20 15772,32 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.07.2018 46390,50 15.08.2018 46390,50 46390,50 DENOX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja za evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 3506,49 3506,49 MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga verifikacije geodetskog instrumenta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 503,10 503,10
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 2068,56 2068,56
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije mjerne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 702,00 702,00 LOTRIČ CONTROL d.o.o. Mostar
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku odzračno/dozračnih ventila za omekšivače vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 2340,00 2340,00 NOBILIS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije opreme-termo higrometra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 269,10 269,10 LOTRIČ CINTROL d.o.o. Mostar
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja (jednogodišnji pregled) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 1287,00 1287,00 ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja (trogodišnji pregled) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 842,40 842,40 ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku antoksin ulja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 5734,33 5734,33 HOLDINA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga usklađivanja polica osiguranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 7010,64 7010,64 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku protupožarne opreme 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 3935,30 3935,30 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku upravljačke jedinice za nivo tečnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 349,83 349,83 ACING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga zakonske verifikacije, kalibracije mjernih instrumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 661,62 661,62 MEDA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornog pogona dimne klapne Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 771,85 771,85 PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemikalija za čišćenje pločastih izmjenjivača, pribora i opreme potrebne za rad stanice za čišćenje pločastih izmjenjivača i mjerenje hidrauličkih parametara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 4218,73 4218,73 KEFO d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade geološkog nalaza tla 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 7008,30 7008,30 WINNER PROJECT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku baterije za geodetski instrument za obilježavanje geodetskih tačaka i čelične ručne pantljike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 795,60 795,60 GEOWILD d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 16.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o izvođenju građevinskih radova na sanaciji galerije na dimnjaku uz kotlovnicu Čengić Vila II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 6996,60 6996,60 VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku bar kod čitača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 6458,40 6458,40 TIME CODE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pribora za čišćenje 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 5535,67 5535,67 ECOTIME d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za spajanje cijevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 2296,71 2296,71
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku staklenih pletenica i klingerita 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 6140,39 6140,39 EUROGUMA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ležajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 2294,67 2294,67 CLK-INTERPROMET d.o.o. Doboj Istok
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga prenosa digitalnih podataka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 6961,50 6961,50 NETWORK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 4515,03 4515,03 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnog materijala, laboratorijskog posuđa, opreme i dijelova za opremu namijenjenu za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 7018,83 7018,83 MICOM BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga osiguranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 6897,15 6892,47 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga servisa mjernog instrumenta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 187,20 187,20 MEDA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku stručne literature 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 163,80 163,80 ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 6970,79 6970,56 CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa "EMA (EGE)" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 971,39 830,25 ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovorza nabavku časopisa "Zips i Sudska praksa" 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 685,00 685,00 PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa "Pravo i finansije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 250,00 250,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa "Porezni savjetnik" i elektronske biblioteke 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 350,01 350,01 REVICON d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 1099134,13 1205832,12 1154583,18