Pretraga

Ukupno 720
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mjernih instrumenata (pritisak, temperatura i sl.)-poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za remont-poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju oštećenih asfaltnih površina-poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.10.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na tekućem održavanju objekata 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2019 280759,28 08.03.2019 93586,42 34450,96 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka pogonskog goriva 2019-1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.01.2019 172229,38 20.02.2019 58076,46 54138,05 HIFA d.o.o. Tešanj
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za hitne intervencije na distributivnim mrežama 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.01.2019 295015,35 28.02.2019 295015,35 98309,20 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu studije za unaprjeđenje tehnologija u daljinskom upravljanju grijanjem Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Plan nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 31.12.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku antivirus softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2019 17503,20 15.01.2020 17503,20 INFONET d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku individualnih mjerila toplotne energije sa radijskim i M-BUS karticama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.05.2019 116672,40 17.07.2019 116672,40 116672,40 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku digitalizacije veza u SCADA sistemu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2019 93447,90 10.07.2019 93447,90 93447,90 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za licenciranje-CAL I CORE-PONIŠTEN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.12.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kontrolnih mjerila toplotne energije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.12.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga podešavanja neautomatskih vaga 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 700,24 700,24 MEDA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i ugradnju PLC uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 3504,15 3504,15 ZI-MI d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 1404,00 1404,00 STRATEK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2018. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2019. godinu na CD-ovima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 351,00 351,00 EKONOMIKA d.o.o. Cazin
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektro-hemijske opreme za analizu vode u kotlovnicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 6843,09 6843,09 KEFO d.o.o. Istočno Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku informatičkog časopisa BUG 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 120,97 104,97 IPRESS d.o.o. Široki Brijeg
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga štampanja računa za centralno grijanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 7013,68 7013,68 SVJETLOST-BH PRINT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata i hidrantskih instalacija te kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 7002,15 7002,15 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga izrade idejnih rješenja za promocije-informacije korisnicima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2019 7013,68 7013,68 SVJETLOST-BH PRINT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga simulacije vježbe evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 2340,00 0,00 TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga dizajna web strane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 7020,00 7020,00 PROMOTIM d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga utrđivanja finansijskog položaja društva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2019 7020,00 7020,00 RECONS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga odvoza i ekološkog zbrinjavanja otpada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.12.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije neautomatskih vaga 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 500,00 500,00 INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku poklon setova 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 944,78 944,78 CONTENDO d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih mufa i žice za AG varenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 783,90 783,90 POLIKO-INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 491,40 491,40
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga objave sjećanja u printanim medijima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2019 550,01 550,01 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku Firewall uređaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.11.2019 13162,50 06.12.2019 13162,50 13162,50 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku doturne uljne pumpe sa motorima u EX izvedbi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.06.2019 15073,11 31.07.2019 15073,11 15073,11 ELCOM d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kotlovskih izmjenjivača toplote Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.05.2019 46566,00 02.07.2019 46566,00 46566,00 TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku reprodukcijske vizuelne ploče Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.05.2019 9945,00 12.07.2019 9945,00 9945,00 R & S d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga prezentacije projekta razvoj i obnova toplifikacionog sistema i razvoj daljinskog grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 3393,00 3393,00 AVY TRAVEL AGENCY d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku presostata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 1165,32 1165,32 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku gela i silokonske masti za tranducere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 1036,32 1036,32 ELEKTRO CENTAR d.o.o. Čitluk
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za Grundfos pumpe LOT-2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2019 8973,90 16.08.2019 8973,90 8973,90 ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sitnog alata 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.04.2019 22230,00 28.05.2019 22230,00 22230,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku jedinica za hemijski tretman vode 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.05.2019 19597,50 17.09.2019 19597,50 19597,50 NOBILIS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Računovodstvo i poslovne finansije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 275,03 275,03 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku OCR softvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 1076,40 1076,40 MIKROGRAFIJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovo ro pružanju usluga održavanja opreme pos, fiskalni i zebra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 5850,00 81,90 CONFIG d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 5967,00 5967,00 JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uplatnica za centre za korisnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 1553,76 1553,76 SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga praćenja medija 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2019 3931,20 3931,20 KLIPING BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja opreme-računari 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2019 7020,00 5971,41 FIXIT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2020 5850,00 4427,28 OR SERVIS CENTAR Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga elektronskog pristupa bazi podataka važećih i izmjenjenih propisa i prečišćenim tekstovima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 435,24 435,24 PARAGRAF LEX d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 1111175,52 883502,86 630630,63