Pretraga

Ukupno 450
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromaterijala 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.04.2018 75940,28 15.05.2018 75940,28 75940,28 EURO-M d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga izrade plana restruktuiranja Preduzeća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga izrade eleborata - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga angažovanja vanjske radne snage - LOT 2 - angažovanje montera centralnog grijanja Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 12.11.2018 23166,00 23166,00 INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga angažovanja vanjske radne snage - LOT 1 - anagažovanje limara Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 12.11.2018 23283,00 23283,00 INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kotlovnice AM-1 i pripadajućeg dimnjaka i priključnog vrelovoda Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.06.2018 26590,91 26590,91 GSC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga-NEW COMPANY Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.11.2018 1375,54 1375,54 NEW COMPANY d.o.o. ogranak IN HOTEL Beograd
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 07.12.2018 1024,90 1024,90 VALAMAR RIVIERA d.d. Dubrovnik
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Računovodstvene prevare-detekcija rizičnih prevarnih područja u finansijskim izvještajima privrednih društava u BiH" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.12.2018 170,00 170,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Program stručnog osposbljavanja i usavršavanja lica koja vrše energetske preglede i energetsko certificiranje objekata sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima"-Modul 3 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.11.2018 2509,65 2509,65 CETEOR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru XVIII Međunarodni ekonomski forum Korporativno upravljanje Crony kapitalizam" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 06.12.2018 900,00 900,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja pod nazivom "Formalni i materijalni nedostaci koji imaju za posljedecu nezakonit otkaz ugovora o radu, Praktična primjena MSFI 16 - Najmovi i MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.11.2018 400,00 400,00 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja pod nazivom "Obuka i provjera laboratorijskog rada u odnosu na standarde ISO17025 i dobre laboratorijske prakse i mikrobiološka analiza uzorka (1 uzorak) vode" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 18.12.2018 526,50 526,50 CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja pod nazivom "Formalni i materijalni nedostaci koji imaju za posljedicu nezakonit otkaz ugovora o radu, plaće i naknade (sa sudskom praksom)" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 21.11.2018 180,00 180,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa " Računovodstvo i poslovne finansije " Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 275,03 275,03 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 13.12.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku filter kafe 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 1619,93 1619,93 COMPLEX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem internet portala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 1200,00 1200,00 STRATEK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja putem TVSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 5967,00 5967,00 J.P. "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pranja vozila i vulkanizerskih usluga 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 5000,00 4225,00 O.R. SERVIS CENTAR Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga praćenja medija 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2018 4048,20 4048,20 KLIPING BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "Dnevni avaz" 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3000,00 2099,96 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "Oslobođenje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1718,09 1692,90 OSLOBIĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku promotivnog materijala sa logotipom 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 6973,20 6973,20 ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na igradnji nove kotlovnice Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.07.2017 509074,85 07.11.2017 509074,85 477979,63 DŽENA d.o.o. Gradačac
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku gorionika i prateće opreme za kotlovnicu K-5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.10.2017 620802,00 11.12.2017 620802,00 608283,00 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku frekventnih pretvarača Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15678,00 04.12.2017 15678,00 3649,58 NEXEN d.o.o. Banja Luka
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na sanaciji oštećenih asfaltnih površina Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 38691,90 25.10.2017 38691,90 37404,43 KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema frekventne regulacije 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 35088,30 11.09.2018 35088,30 WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku Microsoft licenciranih softvera-ponovni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23263,11 09.11.2018 23263,11 23263,11 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uslužnih softvera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.09.2018 17526,60 23.10.2018 17526,60 17526,60 PRINTEX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku roba povodom obilježavanja Dana Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 5842,40 5842,40 BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga baždarenja tahografa na vozilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 300,00 300,00 CENTROTAX DT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i ugradnju centrale industrijskih sekcionih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 631,00 631,00 FESTA d.o.o. Doboj Jug
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornog pogona troputog ventila i regulatora temperature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 882,07 882,07 4ING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga obuke zaposlenih vezano za zaštitu od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 2948,40 2809,17 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku limenih pločica, opšava i limarskih nitni za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 220,04 220,04 ALTERNATIVA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru" Office 365 Administration and Troublesshooting" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 18.10.2018 1544,40 1544,40 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru"Računovodstveni i porezni tretman najmova, računovodstvo prihoda, trgovina, proizvodnja i usluge, E-PDV prijava Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 16.10.2018 180,00 180,00 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru"Donošenje poslovnih odluka na temelju računovodstvenih informacija" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 16.10.2018 145,00 145,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru" Planiranje javnih nabavki za 2019. godinu, ekonomija javnih nabavki i rad komisija za javne nabavke" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.10.2018 310,00 310,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga revizije projektne dokumentacije priključnog vrelovoda za objekat "Dijamant" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018 1170,00 1170,00 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara-poništen 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku Microsoft licenciranih softvera-poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada-poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kontrolnih mjerila toplotne energije-poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2018 57274,91
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracionih boca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 2562,95 2562,95 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade idejnog rješenja i štampa brošura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 7014,15 7014,15 BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje softverskih usluga pri ugradnji rezervnih dijelova za pumpu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 257,40 257,40 ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadogradnju softver-a za radijsko i M-bus očitanje mjerila toplotne energije i uređaja za očitanje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2018 12881,17 06.09.2018 12881,17 12881,17 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 1406221,12 1447793,67 1424112,40