Pretraga

Ukupno 394
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema kompenzacije reaktivne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 5850,00 5850,00 ENERGOINVEST SUE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga umjeravanja i provjera radnih karakteristika analizatora dimnih plinova HORIBA PG 350 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 2746,00 2746,00 EKONERG d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade ištampe uplatnih naloga sa logom Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 622,44 622,44 SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga međulaboratorijskog ispitivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 2196,79 2196,79 CERIUM d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku led panela vanjske rasvjete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 4446,00 4446,00 ELEKTROKOVINA d.o.o. Mostar P.J. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga korektivnih aktivnosti-pregled i ispitivanje radne sredine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 421,20 421,20 PROVING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku namještaja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 6878,43 6878,43 INTER-COM d.o.o. Zenica
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kotlovskog sigurnosnog seta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 5379,66 5379,66 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Grundfos pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 5722,47 5722,47 HIDROINŽINJERING d.o.o. Derventa
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Danfoss Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 5802,03 5802,03 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kotlovnice alipašin most-1 i pripadajućeg dimnjaka Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga EUROPA Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.09.2018 676,60 676,60 HOTEL EUROPA Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za pružanje ugostiteljskih usluga UNI BRISTOL Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.09.2018 373,12 373,12 HOTEL MELLAIN Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za pružanje usluga hotelskog smještaja KUZMAN Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 03.05.2018 1139,40 1139,40 HOTEL KUZMAN d.o.o. Neum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje ugostiteljskih usluga UR BISTRO Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 04.04.2018 450,00 450,00 UR BISTRO I FAST FOOD"THE FAMILY CLUB" Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga KUZMAN Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.03.2018 360,00 360,00 HOTEL KUZMAN d.o.o. Neum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 07.03.2018 435,50 435,50 UR BISTRO I FAST FOOD"THE FAMILY CLUB" Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga SAVA TURIZAM Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.02.2018 1642,25 1642,25 SAVA TURIZAM d.d. Slovenija
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju hotelskih usluga PALACE PORTOROŽ Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.02.2018 792,34 792,34 HOTEL PALACE PORTOROŽ d.o.o. Slovenija
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga AVAZ Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 18.01.2018 2340,00 2241,13 AVAZ d.o.o Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje notarskih usluga-Jasmina Selimović Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 19.04.2018 176,67 176,67 NOTAR JASMINA SELIMOVIĆ
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Edukacija iz oblasti zaštite na radu-obavljanje poslova referenta zaštite na radu" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.09.2018 1638,00 1638,00 ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 12.09.2018 209,43 209,43 ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Aktuelnosti u uspostavljanju i razvoju interne revizije, svrha i primjena Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 09.08.2018 150,00 150,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Porez po odbitku, stečaj i likvidacija, osnivanje i rad poslovnih jedinica, međuentitetska zaposlenja, stavovi federalnog ministarstva finansija" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.04.2018 200,00 100,00 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-" 19 Međunarodni simpozij "RACE" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.04.2018 830,00 830,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Microsoft NetWork 8" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.03.2018 702,00 702,00 COMMUNIS d.o.o.Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Porezni bilans sa aspekta inspekcijskog nadzora, ostale porezne prijave, raspodjela dobiti i pokrića dobitka" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.03.2018 125,00 125,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovr za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Međunarodna "FOCUS" konferencija o inovacijama i komunikacijama u javnoj upravi i javnim tvrtkama" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.03.2018 160,29 160,29 APRIORI WORLD d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Aktuelne teme AJN/URŽ, praktična primjena e- aukcije i pravilnika o obuci službenika za Javne nabavke" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 15.03.2018 141,45 141,45 GLOBAL ADRIA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Međunarodna konferencija daljinske energetike 2018. godina" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.02.2018 846,67 846,67 SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DALJINSKU ENERGETIKU Ljubljana
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 25.01.2018 169,65 169,65 UDRUŽENJE EKONOMISTA "SWOT" Banja Luka
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Menadžment kvaliteta" i " Mjerenje emisije u zrak" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 22.01.2018 1461,91 1461,91 CETEOR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vozila 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2018 116992,71 26.06.2018 116992,71 116992,71 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ekspanzionih posuda, razdjelnika za kotlovnicu i dimnjača za kotlove Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.05.2018 75504,90 09.07.2018 75504,90 75504,90 75504,90
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji dimnjaka Otoka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2018 152097,92 28.05.2018 152097,92 152097,43 VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mjernih instrumenata 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2018 10237,50 22.05.2018 10237,50 10237,50 RUDEL PROJEKT d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike - LOT 2 - ponovni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.06.2018 23314,59 29.06.2018 23314,59 23314,59 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Wilo pumpe Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.05.2018 9348,30 26.06.2018 9348,30 9348,30 WILO ADRIATIC d.o.o. Ljubljana
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga licenciranja Kesa Aladin, Adobe Acrobat Pro DC - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.06.2018 4678,19 03.07.2018 4678,19 4678,19 IT SYSTEMS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga licenciranja AutoCad v 2019 LT - LOT1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.06.2018 6808,23 03.07.2018 6808,23 6808,23 INOVA d.o.o. Banja Luka
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za nadogradnju wan infrastrukture Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.06.2018 9682,92 04.07.2018 9682,92 9682,92 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku servera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2018 11654,37 20.07.2018 11654,37 11654,37 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i instalaciju sistema za evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 6860,88 6860,88 MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja kopir aparata MP 6500 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 3510,00 1568,46 VEGOS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju promoviranja i javnog informiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 3510,00 3510,00 J.P. "RTV VOGOŠĆA" d.o.o. Vogošća
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja telefonskih sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 1170,00 1137,24 DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje špediterskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 3510,00 3147,30 IDA - SPED d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sokova i mineralne vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 3744,00 3659,52 KLAS d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnicama 2017 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2017 89825,10 07.08.2017 89825,10 77362,68 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 510144,73 587534,91 572451,65