Pretraga

Ukupno 522
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izmjene i dopune Plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 16.04.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o izvođenju građevinskih radova na sanaciji galerije na dimnjaku uz kotlovnicu Čengić Vila II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 6996,60 6996,60 VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku bar kod čitača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 6458,40 6458,40 TIME CODE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pribora za čišćenje 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 5535,67 5535,67 ECOTIME d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za spajanje cijevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 2296,71 2296,71
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku staklenih pletenica i klingerita 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 6140,39 6140,39 EUROGUMA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ležajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 2294,67 2294,67 CLK-INTERPROMET d.o.o. Doboj Istok
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga prenosa digitalnih podataka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 6961,50 6961,50 NETWORK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 4515,03 4515,03 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnog materijala, laboratorijskog posuđa, opreme i dijelova za opremu namijenjenu za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 7018,83 7018,83 MICOM BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga osiguranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 6897,15 6892,47 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga servisa mjernog instrumenta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 187,20 187,20 MEDA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku stručne literature 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 163,80 163,80 ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 6970,79 6970,56 CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa "EMA (EGE)" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 971,39 830,25 ENERGETIKA MARKETING d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovorza nabavku časopisa "Zips i Sudska praksa" 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 685,00 685,00 PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa "Pravo i finansije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 250,00 250,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa "Porezni savjetnik" i elektronske biblioteke 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 350,01 350,01 REVICON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku službenih glasila 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 1100,00 1100,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije temperaturnih simulatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 1500,00 1500,00 INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za pružanje usluga objavljivanja intervjua u BH Bussines magazinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 2925,00 2925,00 MEDIUM d.o.o. Tešanj
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga obnove sigurnosnog certifikata za digitalno potpisivanje elektronskih računa 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 292,50 292,50 LOOP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku godišnje karte za prevoz 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 766,00 766,00 KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku aluminijskih limova 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.03.2018 52533,00 03.05.2018 52533,00 52532,96 EURO-ROAL d.o.o. Doboj Jug
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih profila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.03.2018 34128,90 25.04.2018 34128,90 26160,05 TREASURE d.o.o. zenica
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku termičke izolacije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.03.2018 58494,15 24.04.2018 58494,15 31356,37 POLIKO-INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava za održavanje higijene 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.03.2018 10211,80 19.04.2018 10211,80 7489,73 R&S d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.10.2018 57330,00 21.12.2018 57330,00 57330,00 PRINTEX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga revizije finansijskih izvještaja 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2018 11700,00 07.09.2018 11700,00 11700,00 BDO BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kontrolnih mjerila tolpotne energije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.11.2018 57274,91 03.12.2018 57274,91 57274,91 METERING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku telefonije (centrala i ostalo) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2018 16337,64 26.12.2018 16337,64 16337,64 DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji vanjskog plašta dimnjaka i izrada dimnjača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 163744,93 19.11.2018 163744,93 163744,30 VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu plana restruktuiranja preduzeća-LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29016,00 25.01.2019 29016,00 29016,00 EKONOSKI INSTITUT SARAJEVO
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja trakastih i ostalih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 3510,00 2066,04 DELUX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i servisiranja protupožarnih aparata na vodeni pritisak i pregled i ispitivanje hidrantske instalacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 7017,07 7017,07 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja računarskih mreža 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 3510,00 1942,90 BOSNIEN BUSINEESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2018 6918,91 6918,91 SANITACIJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 6869,07 6453,95 MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe, čaja i šećera 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 1255,43 852,59 VISPAK d.d. Visoko
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja opreme-računari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 7020,00 7019,31 FIXIT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 24.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kantonalnih administrativnih taksi 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 4446,00 4446,00 GRAFIKA ŠARAN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga održavanja podpultnih kasa i aparata za brojanje novca i kontrolu novčanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 1755,00 596,70 SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda ADR-a i ispitivanje statičkog elektriciteta vozila 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 1350,00 1350,00 AUTOMOTIVE CENTER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za automatsku hidrauličku optimizaciju rada kotlovskog postrojenja - poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.01.2018 292476,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku gorionika i prateće opreme - poništen Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.12.2018 584766,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na novim distributivnim mrežama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.03.2018 371982,12 25.04.2018 371982,12 369955,17 MIBRAL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim kotlovnicama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2018 105625,95 13.08.2018 105625,95 98899,05 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kombiniranih ventila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2018 35048,52 13.12.2018 35048,52 35048,52 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluge licenciranja antivirusa (sophos licence i ostali) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.12.2018 12285,00 15.01.2019 12285,00 12285,00 INFONET d.o.o. Tuzla
Ukupno po stranici 1892954,92 1130641,04 1078923,76