Pretraga

Ukupno 161
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pregled i servisiranje protupožarnih aparata i kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.02.2017 10675,73 16.03.2017 10675,73 10675,73 VATROSISTEMI d.o.o. sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava za održavanje higijene-poništen Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.10.2017 11204,25
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku promotivnog materijala sa logotipom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 7008,30 7008,30 ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku diferencijalnog davača pritiska za duplex cirkulacionu pumpu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 779,84 779,84 VOKEL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pH elektroda i konduktometra sa pripadajućom elektrodom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1499,83 1499,83 MEDA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavkuionizacijskih elektroda za gorionike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 835,24 835,24 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2337,89 2337,89 ECOS d.o.o. Vitez
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku poklon setova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 4272,11 4272,11 ORBICO BEAUTY d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2340,00 1457,93 UNIVERSAL-PRO d.o.o. Visoko
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku O2 sonde Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2996,37 2996,37 REAW d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga validacije mjernih instrumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 954,72 954,72 CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dihtung prstena za hermetičko zaptivanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 2457,00 2457,00 TD NOVA TRGOVINA d.o.o. Kakanj
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga dislokacije mazuta i lož ulja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 7020,00 6692,40 ZLATA-TRANS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda, servisa, puštanja u rad i obuke za Wilo frekventni uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 924,30 924,30 ZI-MI d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drenažnih pumpi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 1163,17 1163,17 VOKEL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 5433,48 5433,48 VERSATEK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku tranducera, nosača za ugradnju i ostalog za mjerače utroška toplotne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 2983,50 2983,50 METERING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za rad blagajnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 5425,29 5425,29 TIME CODE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja firewall-a Sophos SG 125 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 5323,50 5323,50 TIME CODE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije otporničkih termometara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 420,00 420,00 INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BIH
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga umjeravanja i provjera radnih kakrakteristika analizatora dimnih plinova PG 350 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 2746,00 2746,00 EKONERG d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade Makete za kotlovnicu Alipašin most 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 6435,00 6435,00 ARCH DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku informatičkog časopisa BUG Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 120,98 120,98 I PRESS d.o.o. Široki Brijeg
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa ZIPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 500,10 500,10 PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Pravni savjetnik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 200,00 200,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Porezni savjetnik i elektronske biblioteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 400,00 400,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Računovodstvo i poslovne finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 235,07 275,03 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 5950,01 5959,01 J.P.TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga praćenja medija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 2500,00 2925,00 KLIPING BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1710,00 1710,00 OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1900,00 1896,92 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga korištenja/preuzimanja privrednog servisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 2246,40 2246,40 ONASA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga angažovanja zavarivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2017 7020,00 7005,96 CENTRAL PLIN o.d.
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda sistema za automatsku detekciju curenja gasa Ugovaranje i realizacija 23.05.2017 5962,32 5962,32 TEHNOSIGURNOST d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda sistema za automatsku dojavu požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 6844,50 6844,50 MAHER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 4680,00 4659,01 UNIVERSAL-PRO d.o.o. Visoko
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 1091,00 1091,00 SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dijaprojektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 4405,05 4405,05 KODEKS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku endoskopske kamere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 3495,28 3495,28 WURTH BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku baterija za mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 851,18 851,18 ARCHITEKTENGRUPPE S71 d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga objave komercijalnog oglasa i sjećanja na poginule i umrle zaposlenike Preduzeća-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 2223,09 2223,09 AVAZ-ROTO PRESS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga objave komercijalnog oglasa i sjećanja na poginule i umrle zaposlenike Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 2025,78 2025,78 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku filter kafe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 1259,95 1259,95 COMPLEX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za automatsku hidrauličku optimizaciju rada kotlovskog postrojenja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.03.2017 292460,22 29.05.2017 292460,22 292460,22 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na postojećim stabilnim kotlovnicama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.04.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje građevinskih radova na izgradnji nove kotlovnice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.06.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama-LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.04.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme i materijala za servisiranje mjerila-elektronske ploče Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.09.2017 10091,25 20.10.2017 10091,25 10091,25 METERING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku regulatora pritiska gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 6471,27 6471,27 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 324431,45 438674,72 437900,90