Pretraga

Ukupno 318
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Siemens Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 1169,56 1169,56 4ING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uniformi za uposlenike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 4164,03 4164,03 PREVENT BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor o pružanju usluga anagažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 7020,00 6961,50 CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uniformi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2017 6980,22 6980,22 MITEX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2017. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2018. godinu na CD-ovima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 234,00 234,00 EKONOMIKA d.o.o. Cazin
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku individualnih mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.03.2018 53490,00 24.04.2018 53490,00 53490,00 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku jedinica za hemijski tretman vode-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.03.2018 17433,00 03.05.2018 17433,00 17433,00 NOBILIS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ručnih balansirajućih ventila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.04.2018 18039,52 24.05.2018 18039,52 18039,52 ECOS d.o.o. Vitez
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike-LOT-2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Viessman gorionike-LOT-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 18238,66 04.06.2018 18238,66 18238,66 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga preuzimanja elektronskog pisma, te štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog u vidu pismonosne pošiljke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vodomaterijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih cijevi i čeličnih fitinga za zavarivanje-2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompenzatora, prirubnica i ostalog-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.04.2018 46264,14 16.05.2018 46264,14 46264,14 POLIKO-INTERNACIONAL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Kamstrup Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2018 81809,32 26.03.2018 81809,32 81809,32 METERING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sitnog alata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018 11658,66 22.05.2018 11658,66 11658,66 INTER-COM d.o.o. Zenica
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mašina za čišćenje kotlovskih cijevi-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.04.2018 14859,00 22.05.2018 14859,00 14859,00 REAW d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornih regulacionih ventila-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.04.2018 10418,13 10.05.2018 10418,13 10418,13 4ING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku printera-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.03.2018 8307,00 03.05.2018 8307,00 8307,00 TIME CODE d.o.o. sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dijelova za sistem održavanja pritiska-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2018 11659,05 19.04.2018 11659,05 11659,05 VENTCOMMERCE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga preuzimanja elektronskog pisma, te štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog u vidu pismonosne pošiljke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga razvoja softvera MS Office 365 Business Essentials Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 7001,28 7001,28 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju konsultantskih usluga i izrade projekta ststičkog proračuna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2017 4680,00 2749,50 EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mjernih instrumenata-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2018 1978,80 1978,80 UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku panoa sa logotipom Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 1519,48 1519,48 BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga atestiranja zavarivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 1053,00 1053,00 ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga polaganja vozača za ADR certifikate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 3510,00 3510,00 ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava za čišćenje pločastih izmjenjivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 4170,51 4170,51 CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga mjerenja mikroklimatskih uslova radne sredine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 6963,84 6963,84 PROVING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga zastupanja u predmetu javne nabavke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 3510,00 3510,00 ADVOKAT ZLATKO PETROVIĆ
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku potrošnog alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 2223,01 2223,01 BILO TRADE d.o.o. Grude
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ispitivanja i mjerenja elektroinstalacija i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 702,00 702,00 MAHER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku verifikacionih sigurnosnih markica za označavanje mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 122,85 122,85 PINGI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za popis stalnih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 6724,58 6724,58 INFO-KOD d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga servisiranja uređaja HORIBA PG 350 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 2196,09 2196,09 E3 d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda i umjeravanja mjerne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 5286,02 5286,02 CERIUM d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga ljekarskog pregleda uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 320,00 320,00 J.U. "ZAVOD ZA MEDICINU RADA KS"
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku internet/intranet hardvera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 5850,00 5850,00 ENERGO TSO d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku alkalnog granulata za neutralizaciju otpadnog kondenzata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 2316,60 2316,60 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku antoksin ulja-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2018 5734,33 5734,33 HOLDINA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku krupnog alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 6829,29 6829,29 UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja kablovske i interneta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 6984,90 6984,90 NETWORK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku boje otporne na visoke temperature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 491,75 491,75 TOCOS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 4515,03 4515,03 WEISHAUPT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda i ispitivanja mašina i uređaja -1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 1965,60 1965,60 ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 1287,00 1287,00 ENERGOINVEST IMQ d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja za mjerenje protoka i balansiranje balans ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 3814,20 3814,20 ECOS d.o.o. Vitez
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku termo higrometra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 579,15 579,15 LOTRIČ CONTROL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku naljepnica za službena vozila sa logotipom preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 4620,00 4620,00 ORANGE DESIGN o.d. Sarajkevo
Ukupno po stranici 292176,48 408693,60 406704,60