Pretraga

Ukupno 418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga baždarenja tahografa na vozilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 300,00 300,00 CENTROTAX DT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku i ugradnju centrale industrijskih sekcionih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 631,00 631,00 FESTA d.o.o. Doboj Jug
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornog pogona troputog ventila i regulatora temperature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 882,07 882,07 4ING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga obuke zaposlenih vezano za zaštitu od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 2948,40 2809,17 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku limenih pločica, opšava i limarskih nitni za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 220,04 220,04 ALTERNATIVA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru" Office 365 Administration and Troublesshooting" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 18.10.2018 1544,40 1544,40 LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru"Računovodstveni i porezni tretman najmova, računovodstvo prihoda, trgovina, proizvodnja i usluge, E-PDV prijava Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 16.10.2018 180,00 180,00 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća na seminaru"Donošenje poslovnih odluka na temelju računovodstvenih informacija" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 16.10.2018 145,00 145,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru" Planiranje javnih nabavki za 2019. godinu, ekonomija javnih nabavki i rad komisija za javne nabavke" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 10.10.2018 310,00 310,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga revizije projektne dokumentacije priključnog vrelovoda za objekat "Dijamant" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018 1170,00 1170,00 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara-poništen 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku Microsoft licenciranih softvera-poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za odvoz i ekološko zbrinjavanje otpada-poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kontrolnih mjerila toplotne energije-poništen Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2018 57274,91
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kalibracionih plinskih mješavina i najam kalibracionih boca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 2562,95 2562,95 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade idejnog rješenja i štampa brošura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 7014,15 7014,15 BLUE RIVER d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje softverskih usluga pri ugradnji rezervnih dijelova za pumpu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 257,40 257,40 ELEKTROKOVINA MOSTAR d.o.o. Mostar
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadogradnju softver-a za radijsko i M-bus očitanje mjerila toplotne energije i uređaja za očitanje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2018 12881,17 06.09.2018 12881,17 12881,17 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uljne pumpe i pumpnog agrgata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2018 7605,00 24.07.2018 7605,00 7605,00 REAW d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dogrijača zraka u kotlovnici Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2018 31613,40 03.07.2018 31613,40 31613,40 4ING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga medijskog praćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 2340,00 2340,00 NA PATRIA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za ekološko zbrinjavanje otpada Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.08.2017 7948,68 08.08.2017 7948,68 7947,61 RECIKLON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Plan nabavki za 2018. godinu sa izmjenama i dopunama robe, usluge, radovi i izuzeća od primjene ZJN Plan nabavki 09.10.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku agregata za kotlovnicu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2017 32541,21 16.10.2017 32541,21 32541,21 ALBAT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema kompenzacije reaktivne energije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 5850,00 5850,00 ENERGOINVEST SUE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga umjeravanja i provjera radnih karakteristika analizatora dimnih plinova HORIBA PG 350 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 2746,00 2746,00 EKONERG d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade ištampe uplatnih naloga sa logom Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 622,44 622,44 SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga međulaboratorijskog ispitivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 2196,79 2196,79 CERIUM d.o.o. Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku led panela vanjske rasvjete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 4446,00 4446,00 ELEKTROKOVINA d.o.o. Mostar P.J. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga korektivnih aktivnosti-pregled i ispitivanje radne sredine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 421,20 421,20 PROVING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku namještaja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 6878,43 6878,43 INTER-COM d.o.o. Zenica
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kotlovskog sigurnosnog seta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 5379,66 5379,66 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Grundfos pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 5722,47 5722,47 HIDROINŽINJERING d.o.o. Derventa
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Danfoss Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 5802,03 5802,03 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kotlovnice alipašin most-1 i pripadajućeg dimnjaka Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga EUROPA Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.09.2018 676,60 676,60 HOTEL EUROPA Zagreb
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za pružanje ugostiteljskih usluga UNI BRISTOL Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.09.2018 373,12 373,12 HOTEL MELLAIN Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za pružanje usluga hotelskog smještaja KUZMAN Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 03.05.2018 1139,40 1139,40 HOTEL KUZMAN d.o.o. Neum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje ugostiteljskih usluga UR BISTRO Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 04.04.2018 450,00 450,00 UR BISTRO I FAST FOOD"THE FAMILY CLUB" Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga KUZMAN Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 13.03.2018 360,00 360,00 HOTEL KUZMAN d.o.o. Neum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 07.03.2018 435,50 435,50 UR BISTRO I FAST FOOD"THE FAMILY CLUB" Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga SAVA TURIZAM Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 28.02.2018 1642,25 1642,25 SAVA TURIZAM d.d. Slovenija
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju hotelskih usluga PALACE PORTOROŽ Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.02.2018 792,34 792,34 HOTEL PALACE PORTOROŽ d.o.o. Slovenija
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga AVAZ Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 18.01.2018 2340,00 2241,13 AVAZ d.o.o Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje notarskih usluga-Jasmina Selimović Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 19.04.2018 176,67 176,67 NOTAR JASMINA SELIMOVIĆ
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Edukacija iz oblasti zaštite na radu-obavljanje poslova referenta zaštite na radu" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.09.2018 1638,00 1638,00 ZAVOD ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 12.09.2018 209,43 209,43 ZAMM MEDIA CONSULTING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Aktuelnosti u uspostavljanju i razvoju interne revizije, svrha i primjena Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 09.08.2018 150,00 150,00 REC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-"Porez po odbitku, stečaj i likvidacija, osnivanje i rad poslovnih jedinica, međuentitetska zaposlenja, stavovi federalnog ministarstva finansija" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.04.2018 200,00 100,00 FEB d.d. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru-" 19 Međunarodni simpozij "RACE" Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 23.04.2018 830,00 830,00 REVICON d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 149864,37 164573,20 164234,03