Pretraga

Ukupno 304
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Sarajevska filharmonija 047-20 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2020 Penny Plus d.o.o. - 4200162210002, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 046-20 nabavka usluga servisa kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2020 104,13 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija 045-20 nabavka potrošnog materijala za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2020 3328,00 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija 044-20 nabavka potrošnog materijala za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 3345,60 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija 043-20 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 93,59 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 042-20 nabavka monitora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 349,83 Alkibia d.o.o. Sarajevo - 4201648240007
JU Sarajevska filharmonija 041-20 nabavka printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2020 561,60 Alkibia d.o.o. Sarajevo - 4201648240007
JU Sarajevska filharmonija 039-20 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 44,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 038-20 nabavka usluga registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 304,00 Triglav dd Sarajevo, 4200247470003
JU Sarajevska filharmonija 037-20 nabavka usluga tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2020 263,49 Autocentar BH Sarajevo, 4200437090002
JU Sarajevska filharmonija 036-20 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2020 85,56 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 035-20 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2020 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 034-20 nabavka usluga rasvjete za koncert na otvorenom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 4095,00 BMS - 4301204850008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 033-20 nabavka usluga tonske postavke za koncert na otvorenom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 4914,00 BMS - 4301204850008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 032-20 nabavka usluga postavke scene za koncert na otvorenom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 3510,00 BMS - 4301204850008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 031-20 nabavka usluga snimanja dronom koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 350,00 Vivo s.p. - 4511036960000, Istočno Novo Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 030-20 nabavka radne koncertne odjeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 500,00 Fashion & Style Factory d.o.o. - 4201805790008, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 029-20 nabavka usluga prevoza orkestra autobusom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2020 900,00 Centrotrans Eurolines dd Sarajevo, 4200153220003
JU Sarajevska filharmonija 028-20 nabavka usluga oglašavanja koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 1500,70 EuroplakatBH d.o.o. - 4200120300001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 027-20 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 135,72 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija Dopuna plana nabavki 2020 Filharmonija Plan nabavki 03.07.2020
JU Sarajevska filharmonija 026-20 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 621,43 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 025-20 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 82,72 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 021-20 nabavka cvijeća za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2020 80,00 TR Ara - 4301904750004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 020-20 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 44,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 19-20 nabavka cvijeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2020 112,00 TR Ara - 4301904750004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 18-20 osiguranje radnika od nesreće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2020 4452,00 3339,00 Wiener osiguranje Vienna Insurance, 4400590750002, Kninska 1a, Banja Luka
JU Sarajevska filharmonija 17-20 kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2020 147,42 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 14-20 nabavka cvijeća za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 40,00 TR Ara - 4301904750004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 16-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2020 650,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 15-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2020 311,75 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija 13-20 vanplanska nabavka usluga audio snimanja koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 1228,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija 12-20 vanplanska nabavka hotelskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 721,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija 11-20 vanplanska nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 106,22 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 10-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 480,25 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija 09-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe programa za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2020 520,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 08-20 vanplanska nabavka cvijeća za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 222,00 TR Ara - 4301904750004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 07-20 vanplanska nabavka hotelskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 309,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija 06-20 vanplanska nabavka usluga audio snimanja koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 1228,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija 05-20 vanplanska nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2020 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 04-20 vanplanska nabavka ugostiteljskih usluga za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 561,50 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija 03-20 vanplanska nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 814,60 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 02-20 vanplanska nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 113,19 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 01A-20 vanplanska nabavka usluga digitalne štampe programa za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2020 520,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 01-20 vanplanska nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 37,44 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija Plan nabavki 2020 Filharmonija Plan nabavki 30.03.2020
JU Sarajevska filharmonija 030-19 nabavka usluga audio snimanja koncerata Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.03.2019 14040,00 8599,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija 031-19 usluge digitalne štampe Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.03.2019 14040,00 9472,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 032-19 hotelske usluge Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.03.2019 11700,00 4769,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija 033-19 nabavka sukcesivnih ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.03.2019 7020,00 2427,40 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
Ukupno po stranici 0,00 51252,00 62053,64