Pretraga

Ukupno 258
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Sarajevska filharmonija 030-19 nabavka usluga audio snimanja koncerata Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.03.2019 14040,00 8599,50 Bosnaton d.o.o., Sarajevo - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija 031-19 usluge digitalne štampe Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.03.2019 14040,00 9472,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija 032-19 hotelske usluge Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 30.03.2019 11700,00 4769,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija 033-19 nabavka sukcesivnih ugostiteljskih usluga Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.03.2019 7020,00 2427,40 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija 091-19 svečana garderoba za orkestar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2019 19713,33 31.12.2019 19955,34 19955,34 Dresscode d.o.o. Sarajevo - 4202605210003
JU Sarajevska filharmonija 100-19 catering za publiku Novogodišnjeg koncerta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 7020,00 UR Zlatni lav Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija 099-19 kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 950,00 Alkibia d.o.o. Sarajevo - 4201648240007
JU Sarajevska filharmonija 098-19 usluge servisa kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 148,59 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija 097-19 kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2019 37,44 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija 096-19 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 095-19 - kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 69,00 Harlequin d.o.o. Zenica, - 4218004570006
JU Sarajevska filharmonija 094-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 100,00 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 093-19 - nabavka usluga nabavke avio karata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 465,00 Nebo-tours d.o.o. Sarajevo - 4201330230002
JU Sarajevska filharmonija 092-19 nabavka potrošnog materijala za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 1165,50 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija 090-19 - nabavka usluga servisa kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 81,90 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija 082-19 nabavka pulteva sa rasvjetom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.11.2019 19317,95 19317,95 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija 082-19 nabavka pulteva sa rasvjetom za orkestar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.10.2019 19317,95
JU Sarajevska filharmonija 089-19 nabavka potrošnog materijala za orkestar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 380,00 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija 088-19 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 44,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 087-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2019 114,14 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 086-19 nabavka cvijeća za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2019 46,00 TR Ara - 4301904750004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 085-19 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2019 177,37 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 084-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 108,48 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 083-19 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 160,29 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 077-19 nabavka usluga servisa kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2019 128,70 EA Servis d.o.o. Sarajevo - 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija 081-19 nabavka cvijeća za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2019 22,00 TR Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija 080-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 110,74 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 079-19 štampa plakata za koncert Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 245,70 Likograf grafički studio, Sarajevo - 4300148710005
JU Sarajevska filharmonija 078-19 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 076-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 81,36 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 075-19 nabavka cvijeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 88,00 TR Ara - 4301904750004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 074-19 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 330,64 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 073-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 106,24 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 072-19 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 071-19 nabavka usluga štampe plakata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2019 245,70 Likograf grafički studio, Sarajevo - 4300148710005
JU Sarajevska filharmonija 070-19 nabavka tonera za kopir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2019 124,02 EA Servis doo Sarajevo, 4202290040007
JU Sarajevska filharmonija 069-19 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 33,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 068-19 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2019 215,75 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 067-19 nabavka usluga osiguranja vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 304,00 Triglav ss Sarajevo, 4200247470003
JU Sarajevska filharmonija 066-19 nabavka usluga tehničkog pregleda vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.09.2019 263,49 Autocentar BH Sarajevo, 4200437090002
JU Sarajevska filharmonija 065-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2019 108,57 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 064-19 nabavka usluga sevisa vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 120,00 o.r. Autoservis Ado Ilidža, 4302662260003
JU Sarajevska filharmonija 063-19 nabavka usluga servisa vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2019 385,50 E. Zgodić d.o.o. Ilidža, 4200406960009
JU Sarajevska filharmonija 062-19 nabavka kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2019 534,44 Prim invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija 061-19 nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 33,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 060-19 nabavka goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2019 106,35 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 059-19 nabavka štampe plakata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 122,85 Likograf grafički studio, Sarajevo - 4300148710005
JU Sarajevska filharmonija 058-19 nabavka vijenca cvijeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2019 140,00 TR Ara - 4301904750004, Sarajevo
JU Sarajevska filharmonija 056-19 nabavka prevoza orkestra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 900,00 Centrotrans Eurolines dd Sarajevo, 4200153220003
JU Sarajevska filharmonija 057-19 nabavka vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 22,00 Corto d.o.o. - 4201534230001, Sarajevo
Ukupno po stranici 39031,28 86073,29 80479,95