Pretraga

Ukupno 209
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 042-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 110,90 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 041-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 288,91 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 040-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 039-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 35,00
JU Sarajevska filharmonija nabaka cvijeća 038-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 160,00 TR Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 037-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 036-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 222,30 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 035-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2018 106,08 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 034-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 108,29 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga nabavke avio karata za potrebe JU Sarajevska filharmonija 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 11700,00 6341,00 Nebo-tours d.o.o. Sarajevo, - 420133023002
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga organizacije koktela za Novogodišnji koncert JU Sarajevska filharmonija 31.12.2018. Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 7020,00 7020,00 UR Zlatni lav, Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 7020,00 3700,40 UR Zlatni lav, Sarajevo - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga audio snimanja koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 14040,00 11583,00 Bosnaton d.o.o. Sarajevo, - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija nabavka hotelskih usluga za koncerte JU Sarajevska filharmonija 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 11700,00 6974,00 Bosnia hoteli i restorani d.o.o. Sarajevo - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga digitalne štampe (programa, pozivnica) za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2018 14040,00 6860,00 Dotart o.d. Sarajevo - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa kopir aparata 033-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 58,50 Printerpapir d.o.o. Sarajevo - 4200014020008
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 032-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa računara 031-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 23,40 PC Plus d.o.o., Sarajevo - 4201146220002
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 030-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 029-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 107,36 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 027-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 17,12 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 026-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 270,62 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 019-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 91,26 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 018-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 50,00 T.R. Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 017-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 33,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 016-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 104,77 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa računara 015-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 120,00 Maline d.o.o. Sarajevo - 4200369400006
JU Sarajevska filharmonija mabavka mobitela 014-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 1399,00 Alkibia d.o.o., Ilidža - 4201648240058
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 013-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 17,26 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 012-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 199,98 Printerpapir d.o.o. Sarajevo - 4200014020008
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 011-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 98,07 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga održavanja web stranice za 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2018 1404,00 1404,00 Creative 24/7 d.o.o. Sarajevo, 4201191360001
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 02-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 60,00 T.R. Ara Sarajevo, 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 01-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 704,40 Prim invest d.o.o. - Sarajevo, 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija Plan javnih nabavki 2018 Plan nabavki 19.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 081 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 600,00 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 080 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 4933,66 Artist d.o.o. Banja Luka - 4400841930005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 079 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 16,38 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 078 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2017 96,04 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 077 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 22,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 076 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2018 120,00 T.R. Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 075 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 180,65 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 074 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 160,00 Harlequin d.o.o. Zenica - 4218004570006
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 073 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 55,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka benzina 072 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2017 82,32 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 071 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 132,27 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 067 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 50,00 T.R. Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 069 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2017 96,06 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 065 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 93,00 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 070 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2017 179,25 Penny Plus d.o.o. Sarajevo - 4200162210002
Ukupno po stranici 0,00 66982,50 55114,75