Pretraga

Ukupno 275
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga nabavke avio karata za potrebe JU Sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2017 11700,00 5007,00 Nebo-tours d.o.o. - 420133023002
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga cateringa za potrebe koktela za publiku u pauzi Novogodišnjeg koncerta JU Sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2017 7020,00 7020,00 UR Restoran Zlatni lav - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2017 7020,00 3022,20 UR Restoran Zlatni lav - 4300548490004
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga audio snimanja koncerata JU Sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2017 14040,00 14037,75 Bosnaton d.o.o. - 4200505270006
JU Sarajevska filharmonija nabavka hotelskih usluga za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2017 11700,00 1826,00 Bosnia hoteli irestorani - 4200425240009
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga digitalne štampe (programa, pozivnica i sl.) za potrebe koncerata JU sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.03.2017 14040,00 11292,50 Dotart o.d. - 4301424200004
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga štampanja plakata B1 za potrebe JU Sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 02.03.2017 9360,00 131,63 Fortuna digital d.o.o. - 4201394120006
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode za potrebe JU Sarajevska filharmonija 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 66,00 Corto d.o.o. - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 93,46 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 20.04.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 120,00 t.r. Ara - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2017 94,10 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga opravke kopir aparata za potrebe JU Sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2017 374,40 Printerpapir d.o.o. - 4200014020008
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode za potrebe JU Sarajevska filharmonija 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 30.31.03.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2017 340,00
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 90,16 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 94,47 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode za potrebe JU Sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 55,00 Corto d.o.o. - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU Sarajevska filharmonija 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2017 302,33 Prim invest d.o.o. - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU Sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 343,58 Prim invest d.o.o. - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 09.02.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2017 150,00 t.r. Ara - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva za potrebe JU Sarajevska filharmonija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 87,24 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2017 88,00 Corto d.o.o. - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija ugovaranje nabavka usluga održavanja web stranice Sarajevske filharmonija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 1404,00 1404,00 24/7 Creative d.o.o. - 4201191360001
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga održavanja web stranice Sarajevske filharmonija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.02.2017 1404,00
JU Sarajevska filharmonija Plan nabavke 2017 SF Plan nabavki 31.01.2017
Ukupno po stranici 1404,00 76284,00 46094,82