Pretraga

Ukupno 464
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka alkohola dehyol 95 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 2106,00 2018,30 Semikem d.o.o., 4200003250001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja i servis klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 5102,40 5100,00 SES d.o.o., 4201026910005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera i ketridža za 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.03.2018 55980,17 55099,00 AERO EXCLUSIVE d.o.o., 4200061610000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera i ketridža 18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017 55981,17
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo clicni fitinzi n Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 58400,55 54799,00 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT 2 usluga pripreme i usvajanja DVGW regulative -Primjena gasa Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.01.2018 18757,40 18758,40 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT 2 usluga pripreme i usv. DVGW reg. Primjena gasa Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.09.2018 18758,40
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT 1 usluga pripreme i usvajanja DVGW regulative -Transport i dist. gasa Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.10.2018 27878,28 27878,28 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT 1 Usluga pripreme i usvajanja DVGW- oblast -Transport i dis. gasa Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.09.2018 27878,28
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ.zanatski radovi na rekon. dijel objekta za CZK Vogošća Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.09.2018 54406,59 54406,59 Debos d.o.o.,
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građ.zanatski radovi na rekon objekta CZK Vogošća Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2018 54406,59
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Postrojenja za reg pritiska gasa 18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.02.2018 247923,00 247923,00 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Postrojenja za reg pritiska gasa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2018 247923,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo PE FITINZI I VENTILI ZA GAS 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.10.2018 57965,60 56972,00 Bihexo d.o.o., 4200143180003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo PE FITINZI I VENTILI 18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018 57965,61
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge oglašavanja Avaz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 3824,60 7020,00 AVAZ ROTO PRES d.o.o., 4200934630002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge oglašavanja Oslobođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 3271,30 6460,70 Oslobođenje Servisi d.o.o., 4202263820009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oglašavanje u programu TVSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2018 7020,00 7020,00 JP TVSA, 4200556770003
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Klima uređaji 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 5854,70 5854,70 SES d.o.o., 4201026910005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Strucna literatura i str obrazovanje PS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2018 2340,00 2811,50 Privredna štampa d.o.o., 4200088140005, Ilidža
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Geoloski nalaz tla za gasovod H Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 4925,70 49250,70 PIGIP d.o.o., 4200972050001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polovni r/d za vozila 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 1989,00 2468,70 Kajević d.o.o., 4200046570000, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Plaćanje putem POS t Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.06.2017 18427,50 18427,50 Raiffeisen Bank d.d., 4200344670009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručno obraz i seminari IIR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2018 3510,00 3686,00 Udruzenje/Institut internih revizora BiH, 4201063520004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Edukacija po DVGW Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 2631,30 2631,30 DGVW, Bonn
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Tehnički pregled i reg vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2018 7010,60 7010,60 Bihamk d.o.o., 4200906340007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge privrednog servisa 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 2808,00 2808,00 ONASA, NNA, 4200080160007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Pravo korištenja podataka o pravnim licima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 1755,00 1755,00 LRC inženjering d.o.o., 4200409550006, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge održavanja printera/plotera i ostalo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 7016,50 7006,00 System One d.o.o., 4201339960003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Časopis Racun. i poslovne finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 2925,00 2428,00 FEB d.d., 4200566060004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prevoz robe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2018 7020,00 7020,00 Speed d.o.o., 4200268120002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R/d za mjerno regulacione s Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.02.2018 737830,70
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Licence za softwer-daljinsko očitanje mjeraca gasa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2018 21586,50 21585,50 VMS Group d.o.o., 4200367610003, Vogošća
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Licence za softwer za dalj.ocitanje mjeraca gasa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018 21586,50
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Licence za DMS Hermes lot-2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.04.2018 11109,00 11109,15 QSS d.o.o., 42001009980007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Licence za DMS Hermes Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2018 11109,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Softwer -lot1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.04.2018 28665,00 28665,00 QSS d.o.o., 4200103980007, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Softwer lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2018 28665,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Blok kompresora za CNG punionicu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2018 50343,07 50342,76 CODEX Engieering GmbH Furt, Njemačka
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Blok kompr. za CNG punionicu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.02.2018 50343,07
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radovi na zamjeni i održavanju MRU Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2018 279583,20
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja informatičke infrastrukture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2017 6816,50 6840,00 DSO IT PRO d.o.o, 4310652240007, Tuzla
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge mobilne intervencije i dojavnog centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 6949,80 6481,80 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas Mobile d.o.o., 4201582390002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje printera plotera skenera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 6965,00 6735,00 System One d.o.o., 4201339960003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nabavka kuglastih ventila sa reduktorom za nadzemnu ugrad. 18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2018 82543,50 82543,50 Fasek d.o.o., 12310313467, Zagreb
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nabavka kuglastih ventila sa reduktorom za nadzemnu ugradnju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.04.2018 82543,50
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski pribor 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.01.2018 34410,90 34450,00 Svjetlostkomerc d.d., 4200177160001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski pribor 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2017 34410,90
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radovi na isporuci i ugradnji AL vrata i portala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 4566,50 4566,50 SS Company, 4202003320002, Hadžići
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hrana i pice za restoiran u PTO Butile Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 6726,30 6787,20 JU Studentski centar d.o.o., 4200458760008, Sarajevo
Ukupno po stranici 1708984,92 871531,26 916719,68