Pretraga

Ukupno 756
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Alkohol dehyol 95- 19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.06.2019 2018,25 1750,00 Semikem d.o.o.,
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Svjetleca reklama 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 3287,70 3287,20 NEON DESIGN
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis i održavanje kotlova 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 6800,30 6800,00 ELKOMONT d.o.o., 4200125790007, Ilidža
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predizolovane čelične cijevi 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2020 174895,11 144935,00 Treasure d.o.o., 4218068540003, Zenica
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predizolovane čelične cijevi 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2019 174895,11
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R-D za RMS 19 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.03.2019 252560,90 252160,00 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo R-D za RMS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.01.2019 252560,90
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Materijal za odrzav. cistoce UG 2 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2020 15207,00 Defter d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Materijal za odrzav. cistoce 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2019 23397,70 8190,00 Defter d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Materijal za odrzav. cistoce 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.03.2019 23397,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Odrzavanje softwera za daljinsko ocitanje gasa 19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2019 21855,00 5671,00 VMS Group d.o.o., 4200367610003, Vogošća
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Odrzavanje softwera za daljinsko ocitanje 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2019 21855,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo UTOVAR ISTOVAR ROBA 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 6876,00 4485,00 Centrotrans Tranzit d.d., 4200007670005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje vozila u garantnom roku 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 6480,50 6328,00 Porshe Interauto BH
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hortikulturno uređenje 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 6979,00 6979,00 KJKP Park d.o.o., 4200258320003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Boje i lakovi 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 6528,60 6713,00 Boje.ba
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kisik, acetilen, helij 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 6862,00 6394,00 Messer Tehnoplin d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis klima uređaja 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 5386,70 5386,70 SES d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Regulaciono mjerne stanice G10, G16 i G25 lot2 19 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.03.2019 60028,00 5193,00 Unis Fagas d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mjerni regulaciono mjerni setovi G2,5, G4 i G6 lot1 19 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.03.2019 93310,12 91608,30 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis kosilica 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 1638,00 1125,00 SO Lamborđini servis
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Iverice brave vodomaterijal 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 7020,00 3683,00 BAU&GARDEN- OBI
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oglasavanje u elektronskim medijima 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 4644,90 4644,90 Hayat d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Plinodojava servisiranje i održavanje 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 2340,00 2522,50 Supernova d.o.o., 421862790005, Zavidovici
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Autopresvalake Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2019 1800,00 2106,00 Autotex d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dezinfekcija, dezinsekcija deratizacija 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 7020,00 7020,00 Deratizer d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenske cijevi 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.05.2019 216064,16 215817,03 Bosnaplast d.o.o.,
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenske cijevi 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 216064,16
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge tehničkog pregleda i registracije vozila 19 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 08.02.2019 24828,34 22750,65 Asa Assistance d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema TZ za videonadzor i PP 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.10.2019 11698,55 11698,55 Sword Security d.o.o., 4200445860003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema sistema TZ za videonadzor i PP 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2019 11698,88
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručno usaglašavanje u skladu sa usvojenim teh. pravilima 19 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 05.12.2019 24032,80 24032,80 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Priprema i usvajanje DVGW regulative pri. gasa lot2 19 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.08.2019 54623,79 54623,79 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Priprema i usvajanje DVGW regulative primjena gasa lot2 19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.06.2019 54623,79
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Priprema i usvajanje DVGW regulative TiD gasa lot1 19 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.08.2019 8717,78 8717,78 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Priprema i usvajanje DVGW regulative transport i distribucija gasa lot 1 19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 03.05.2019 8717,78
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge PPZ i ZNR 2019 ug.br.1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2019 17550,00 18957,51 Proving d.o.o., 4200289800003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge ZOP I ZNR 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.04.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za daljinsko očitanje 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2019 421033,86 419281,20 VMS Group d.o.o., 4200367610003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za daljinsko očitanje 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.03.2019 421033,86
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo POLIETILENSKI FITINZI 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.03.2019 175443,43 173450,20 Bihexo d.o.o., 4200143180003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo POLIETILENSKI FITINZI 19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2019 175443,43
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Čelični fitinzi 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.01.2019 54785,00 54268,00 UNIS Udrruzena metalna industrija
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Čelični fitinzi 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2018 54785,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka autoguma lot5 2019 Ugovaranje i realizacija 27.02.2019 8457,83 8451,00 Kare do.o., 4200273040009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka autoguma lot5 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.01.2019 8457,83
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka akumulatora lot4 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.02.2019 4001,40 2233,50 Kare d.o.o., 4200273040009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka akumulatota lot4 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.01.2019 4001,40
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezerni dijelovi za vozila Škoda lot3 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2019 3294,69 3054,00 Kare d.o.o., 4200273040009, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Škoda lot3 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.01.2019 3294,69
Ukupno po stranici 1430828,83 1741467,41 1594317,61