Pretraga

Ukupno 209
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Wolkswageb LOT1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 10419,67 8868,00 Kare d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila akumulatori LOT-4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 3171,07 1218,00 Kare d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Fiat LOT-2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 8476,94 6399,90 Interauto
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih fitin Ugovaranje i realizacija ograničeni postupak Unis Fagas d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Materijal za odrzavanje cist Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.03.2017 13043,00 5382,00 Gold Mignon d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Armirano betonski temelj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 3510,00 3510,00 Almy d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-5 instrumenti za detekciju gasa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2017 80730,00 80730,00 Nexen d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašinski radovi na zamjeni MR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.08.2017 46800,00 46800,00 EL TE 3
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građevinski radovi na iskopu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2017 468000,00 467954,37 DŽEKOS d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis pumpe za odor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3204,63 PTMG d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis pumpe za odorizaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2017 3204,63
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Aparat za elektrolucno z Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka Zastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 1895,40 1895,40 AS Print d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge prijevoza radnika kuponi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2017 5382,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenski fitinzi za Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 119322,41 118153,00 Bihexo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Harpuni i bol Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 2614,95 2614,95 BNPRO
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SA GAS PLAN NABAVKI 2018 Plan nabavki 22.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vozila na gas Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2017 192063,69 192063,69 Porsche d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SERVISIRANJE detektora gasa LOT-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.03.2017 16146,00 15334,02 Elektroobjekti d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozil Škoda LOT-3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 3484,26 3567,33 Kare d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za voz autogume LOT5 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.02.2017 6735,63 6719,31 Guma M d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Priprema i usvajanje DVGW regulat -primjena gasa -LOT2 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.07.2017 19082,70 19082,70 IGT d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Priprema i usvajanje DVGW regulat -LOT1 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.07.2017 27037,53 27037,53 IGT d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dodatne kolicine kancelarijskog namjest Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.09.2017 7862,40 7862,40 Derby Trade d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Elektromaterij Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.05.2017 29185,53 29663,01 Energorekord d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Manometri i termometri Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.10.2017 21687,12 21687,12 Unis Fagas d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Korektori elektronski Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.09.2017 32724,90 32724,90 Unis Fagas d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT 2 - oprema sistema za CZ Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2017 7149,87 7149,87 Unilab Security d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stabilni sistemi za gašenje poža Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.09.2017 54795,78 54795,76 Supernova d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kuglasti ventili sa reduktorom za nadzemnu ugrad Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.06.2017 86609,25 86609,25 Fasek d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera i ketridž Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.04.2017 57002,40 56965,96 Exclusive d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Cirkularna pump Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.11.2018 7956,00 7956,00 Elektrokovina d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-4 stacionarni mjerni uređaja za mjerenje koncen. odor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2018 19519,11 19519,11 Elob d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-3 cirkulaciona duplex Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-2 agregat za stru Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2017 24591,06 24591,06 O-Mega III d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-1 uređaj za ispitivanje izolac Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.09.2017 14028,30 14028,30 MICOM d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski prib Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 27898,94 26808,21 Svjetlostkomerc d.d.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Invertor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4621,50 6797,70 ENERGOINVEST SUE
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz robe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 7020,00 7113,60 Speed d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nabavka soft Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2017 55516,50 55516,50 QSS d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Godišnja pretplata za tehnologiju MapInfo, Gaus Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.12.2017 14835,60 14835,60 Gaus d.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Godišnja pretplata za tehnologiju MapInfo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 14835,60
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo NABAVKA GITERA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2017 4112,55
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SVJETLECA REKLAMA ZA CENTAR Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.12.2017 6879,60
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Cirkularna pumpa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2017 7956,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge fizičke zaštite uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2017 98891,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Projektna dokumentacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2017 3334,50
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Harpuni i bolcne Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.11.2017 2614,95
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Invertor UPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.11.2017 4621,50
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Olovne plombe i Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2017 5896,80
Ukupno po stranici 157729,13 1495537,51 1485159,18