Pretraga

Ukupno 112
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Psihijatrijska bolnica KS Izrada mreže u zgradi bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2020 6782,22 6782,22 BITS Computers d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka usluge - zamjene elektroinstalacija u bolnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2020 992,97 992,97 NERMIN PROM d.o.o. Sarajevo
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka usluga računovodstva Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka digitalnog telefona KXDT 521 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2020 304,20 304,20 SERTIĆ d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kartice za proširenje mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2020 410,81 410,81 SERTIĆ d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka sigurnosnih ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 4788,81 4788,81
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka dezinfekcionih sredstava za potrebe bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2020 482,74 484,74 ITR d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka troslojnih jednokratnih zaštitnih maski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2020 3510,00 3510,00 LUMINOS d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka hirurških kapa i pamučnih maski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2020 501,00 501,00 VEDYPHARM
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kliničkih toplomjera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 146,89 146,89 EINAR GROUP d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka zaštitnih maski FFP2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 125,19 125,19 EXPORT-IMPORT KUNA
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka računovodstvenih usluga za potrebe bolnice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.04.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka raznih lijekova Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.03.2020 46195,95 46195,95 MGM FARM KAKANJ (lot-1 LOT-3) i ZEFARM ZENICA (lot-23.032)
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe kotovnice Bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2020 1075,80 1075,00 Edico d.o.o. Sarajevo
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka analognih i digitalnih relefona za poterebe Bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 497,25 497,25 Sertić d.o.o. Sarajevo
JU Psihijatrijska bolnica KS Usluge krečenja prijemne ambulante Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 6129,00 6129,00 Majordomo d.o.o. Sarajevo
JU Psihijatrijska bolnica KS pružanje računovodsvenih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2020 1989,00 1989,00 Abacus Plus d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Usluge servisiranje i održavanje računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 5475,60 5475,60 BITS Computers d.o.o.29
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabvaka mesa, hljeba peciva i brašna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.12.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka lijekova med.potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2019 46195,95
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka hidraulične korpe za čišćenje oluka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 163,80 Eco Kaljić o.d.
JU Psihijatrijska bolnica KS Popravka okova na prozorima odjeljenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 1160,00 Fadž-Company d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka usluge verifikacije medicinske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 573,00 Verlab d.o.o Sarajevo
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka sadnica za potrebe plastenika bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 320,00 Bios P.O. Visoko
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka papira za EKG aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2019 140,40 Derby trade d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka deterdženta za mašinu za čišćenje podova bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2019 127,41 24.10.2019 149,07 Bent Excellent d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka računara za potrebe recepcije bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 503,10 15.10.2019 503,10 Baglama d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka usluge iznajmljivanja mobilne eko toaletne kabine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2019 1053,00 25.10.2019 1053,00 1053,00 Eko mobil group
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka računovodstvenih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 5970,00 01.10.2019 5970,00 5970,00 Abacus Plus d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka industrijskog stroja za peglanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2019 6727,50 09.08.2019 6727,50 6727,50 Bob's d.o.o
JU Psihijatrijska bolnica KS Osiguranje radnika i imovine bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2019 5697,70 16.09.2019 5697,70 5697,70 Triglav osiguranje d.d.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka posteljine za potrebe bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2019 4448,00 01.08.2019 4448,00 SP Bagat Banja Luka
JU Psihijatrijska bolnica KS Štampanje godišnjaka 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 1087,00 1087,00 Mak invest d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka cilindra sa univerzalnim ključem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 253,60 253,60 Hudiny Lock
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka sadnica za potrebe plastenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 320,00 320,00 Bios P.O. Visoko
JU Psihijatrijska bolnica KS Godišnji pregled defimoritorinske jedinice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 561,60 561,60 Biomedia d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka stolica za potrebe Bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 200,00 200,00 Jysk d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka priključka cijevi za potrebe plastenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 428,55 428,55 Bosnaplast d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka regulatora protoka medicinskog kisika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 490,00 490,00 Messer Tehnoplin
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka uniforme za ljekara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 263,25 263,25 Uslužnost d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Popravka lifta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 327,60 327,60 DVG-ALM Company d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka televizora za potrebe bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 693,00 693,00 Penny Plus d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka LED televizora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 699,90 699,90 Tehno Mag d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Mjerenje zagađujućih materija u zraku za potrebe kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2019 292,50 292,50 Inspekt RGH d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka printera za potrebe bolnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 767,50 767,50 Mikroteh d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka lož ulja za potrebe grijanja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.05.2019 54054,00 18.06.2019 46200,00 54054,00 Petrol BH Oil Company
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kartotetičnih ladičara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 2281,50 20.03.2019 2281,50 2281,50 Trevis d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka rashladnog uređaja - frižidera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 3471,39 13.05.2019 3471,39 Alpeks d.o.o.
JU Psihijatrijska bolnica KS Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 2720,00 21.02.2019 2720,00 Sanacija 3D
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka rutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1614,86 22.02.2019 1614,86 Logosoft
Ukupno po stranici 141248,91 168985,25 155192,33