Pretraga

Ukupno 82
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge servisiranja biohemijskog aparata Dimension x pand plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019 3913,96
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za potrebe službenih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.08.2019 5200,00 5200,00 Energopetrol dd Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Verifikacija medicinske opreme 2019 Ugovaranje i realizacija 14.10.2019 1813,50 1813,50 Verlab d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kontrolnih reagensa za GC-MS aparat za toksikološku lab. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka gasova za medicinsku upotrebu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.09.2019 2116,64 2476,64 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje med.aparata za imunohemiju sa reagensima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2019 12501,45
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka grafičkih usluga 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.07.2019 80,99
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge izrade, održavanja i podrške web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 1860,00 1860,00 Vibesoft d.o.o Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Servisiranje destilacionog aparata ARIUM 611 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.04.2019 6312,55
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge validacije instrumenta AAS 600 i FIAS 100 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.05.2019 2866,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka aparata za elektroterapiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka med.aparata-kalorimetar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.07.2019 24160,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka 12-kanalni EKG aparat Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2019 4972,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka i održavanje računovodstvenog programa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge validacija aparata Agilent GC Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2019 3861,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za potrebe službenih automobila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2019 2,25
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni laboratorijski materijal za Toksikološku laboratoriju Lot 6 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.04.2019 3687,84
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni laboratorijski materijal za Toksikološku laboratoriju Lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.04.2019 374,52
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Potrošni laboratorijski materijal za Toksikološku laboratoriju Lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.04.2019 3347,76
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje medicinskog aparata za hematologiju sa pripadajućim reagensima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.03.2019 17503,20
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka aparata za očni kabinet Auto refrakto/keratometar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018 13806,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka aparata Holter sistem sa rekorderom za dugoročno snimanje EKG-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.12.2018 25155,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Oftalmoskop Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.12.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Otokalorimetar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge Revizije finan.poslovanja za 2018.g Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2018 4680,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge validacije aparata Agilent HS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018 5791,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka IT opreme 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2018 1891,97
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja IT sistema, mreže i web stranice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018 81,90
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala lot 5 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 222,77
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala lot 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 4000,55
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala lot 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 1494,09
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 933,66
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 2672,16
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za Biohemijsku laboratoriju - Lot 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2018 228,46
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za Biohemijsku laboratoriju Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2018 2,94
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za Biohemijsku laboratoriju - Lot 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2018 2444,17
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2018 388,53
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KOAGULOMETAR DVOKANALNI COATRON M2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.10.2018 1649,93
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge tehničke zaštite objekata i pripadajuće usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018 5196,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge verifikacije med.opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.09.2018 1579,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo nabavka robe - kancelarijskog materijala 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.09.2018 64,94
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba čistačkog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2018 160,37
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja biohemijskog aparata Dimension x pand plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2018 3275,15
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.07.2018 1088,10
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka, reagensa za Dimension X Pand Plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2018 7999,96
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagensa za Cell Dyn Emerald Alayzer Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2018 922,19
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za službena vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2018 1,80
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje medicinskog aparata za imunohemiju sa pripadajućim reagensima – Biohemijski laboratorij Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.05.2018 10685,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka računovodstvenog programa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2018 5200,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluga i to servisiranja aparata HS – GC - FID Agilent za potrebe Laboratorije za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2018 3861,00
Ukupno po stranici 189062,16 10990,14 11350,14