Pretraga

Ukupno 208
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge servisiranja destilacionog aparata ARIUM 611 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2020 3505,57
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka pretplate na Službeni list Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.01.2020 620,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge objavljivanja oglasa za prijem u radni odnos Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.01.2020 434,36
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka stručnog časopisa za Ekonomsko-finansijsku službu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.01.2020 275,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje i umrežavanje kompjutera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2020 163,80
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisa Praćenje tendera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.01.2020 393,12
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge edukacije - seminara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2020 120,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka advokatskih usluga za zastupanje Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2020 1076,40
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog inventara -treskalica lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.12.2019 2263,95
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala -lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.12.2019 10958,51
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge održavanje IT opreme i LAN-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.12.2019 7,55
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe- Kolor dopler UZ aparat Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2019 69732,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanit.materijala - masti,otopine,alkoholna i dezinf.sredstva - lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.12.2019 173,18
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka raznog medicinskog potrošnog materijala lot-2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.12.2019 199,25
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka 2 rutera za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2019 2482,86
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe za potrebe reprezentacije Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.04.2019
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka slika za ispraćaj uposlenika Zavoda u penziju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2019 579,15
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka računara za Toksikološku lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 1000,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge produženja registracije vozila Škoda Fabia Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.12.2019 597,87
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge lične dozimetrijske kontrole za profesionalno izložena lica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.12.2019 56,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Kalibracija automatskih pipeta za potrebe Toksikološke lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2019 526,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge baždarenja i popravka tlakomjera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.11.2019 562,40
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe - uniforma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2019 105,30
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge servisiranja službenog automobila Škoda Fabia Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2019 393,60
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja aparata AAS za potrebe Toksikološke lab. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2019 2457,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka radne uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2019 105,30
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge održavanja aplikativnog software-a za Službu ekonom.-fin.poslova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2019 646,65
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za krovnu zaštitu iznad vanjskih vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2019 137,28
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Zaštitarske usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2019 123,83
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabvaka usluge registracije službenog vozila Hyunday H100 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.10.2019 648,70
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka uniformi za novouposlene Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2019 526,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka ID akreditacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2019 29,48
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za službene automobile Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2019 298,68
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge najma T i M boca za Toksikološku laboratoriju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.08.2019 210,81
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Registra za potrebe Toksikološke laboratorije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.07.2019 93,60
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Gigabit Switc-a Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.07.2019 86,77
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe-frižider za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.07.2019 303,63
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave javnog oglasa za prijem u radni odnos Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2019 293,96
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe-česma za potrebe ambulante Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.07.2019 135,10
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja računovodstvenog programa 2019. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.07.2019 585,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja računovodstvenog programa 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.07.2019 585,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za krečenje prostorija Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.07.2019 306,80
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagenasa za aparat Arhitect Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2019 5965,83
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka bar kodova za biohemijski laboratorij Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2019 240,75
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade projektonog zadatka za unapređenje zaštite podataka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2019 234,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka notarskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2019 49,78
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka Otoskopa za potrebe ORL kabineta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2019 525,33
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka zamjenskog dijela za biohemijski analizator Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2019 3334,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka pegle za peglanje veša za potrebe vešeraja Zavoda Ugovaranje i realizacija 01.11.2019 429,00 Stanić trade d.o.o.
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge redovnog periodičnog pregleda protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija 04.11.2019 267,93 Vatrosistemi d.o.o.
Ukupno po stranici 114150,65 696,93 0,00