Pretraga

Ukupno 82
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA TOKSIKOLOŠKU LABORATORIJU JU ZAVODA ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018 11686,08
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.05.2018 MIKRO+POLO D.O.O. lot1; Messer Tehnoplin d.o.o. lot 2; LAB UNICA D.O.O lot5
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka mjernih instrumenata za nadziranje mikroklime za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Servisiranja medicinskih aparata Arium 61316 i Arium 611 UV za potrebe Biohemijske laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2018 3024,34
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 19.04.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan nabavki 31.01.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinsko uređaja Audiometar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017 8892,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka servisiranja aparata Agilent GC 7890 MS 5975 za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.11.2017 5791,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka uredskog multifunkcionalnog uređaja, crno – bijeli laserski A4 formata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2017 1079,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo NABAVKA SOFTVERA ZA POTREBE TOKSIKOLOŠKOG LABORATORIJA JU ZAVODA ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017 48087,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog materijala - masti, otopine, alkoholna i dezinfekciona sredstva Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2017 5398,09
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabaka softvera za potrebe Toksikološkog laboratorija JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka aparata za ispiitivanje centra ravnoteže ( kalorimetar ) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjene i dopune Plana nabavki JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 19.06.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan nabavki JU Zavoda za 2017. godinu Plan nabavki 09.03.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Servisiranje aparata Dimension x pand plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2017 05.10.2017 4011,34
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Rašunovodstveni program ( softver ) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge održavanja IT sistema, mreže i web stranice JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017 90,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2017 6047,12
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2017 7018,65
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba i to tonera i ketridža Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.07.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog sanitetskog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.08.2017 16947,52
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka RTG filmova i pratećeg materijala za RTG kabinet JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.08.2017 6303,96
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka antivirus programa. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2017 1544,40
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo REAGENSI ZA BIOHEMIJSKI ANALIZATOR CELL DYN EMERALD ANALAYZER. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2017 951,04
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba i to kancelarijskog materijala i grafičkih usluga Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2017 10530,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo NABAVKA RTG FILMOVA I PRATEĆEG MATERIJALA ZA RTG KABINET Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.07.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Verifikacija medicinske opreme. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.07.2017 1263,60
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Provođenje obuke za interni audit sisitema kvaliteta ( prema standardima ISO 19011:2011 ). Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.06.2017 6084,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata za Internistički kabinet-3/6/12 kanalni EKG aparat. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.05.2017 4482,27
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata za kabinet internističke medicine - defibrilator Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.04.2017 8129,16
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagensa za potrebe Biohemijske laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.04.2017 16611,10
Ukupno po stranici 173971,67 0,00 0,00