Pretraga

Ukupno 159
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata Otokalorimetar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.12.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge Revizije finan.poslovanja za 2018.g Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2018 4680,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge validacije aparata Agilent HS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018 5791,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka IT opreme 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2018 1891,97
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja IT sistema, mreže i web stranice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018 81,90
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala lot 5 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 222,77
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala lot 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 4000,55
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala lot 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 1494,09
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala lot 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 933,66
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog i potrošnog materijala lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2018 2672,16
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za Biohemijsku laboratoriju - Lot 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2018 228,46
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za Biohemijsku laboratoriju Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2018 2,94
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za Biohemijsku laboratoriju - Lot 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.09.2018 2444,17
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.10.2018 388,53
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KOAGULOMETAR DVOKANALNI COATRON M2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.10.2018 1649,93
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge tehničke zaštite objekata i pripadajuće usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018 5196,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge verifikacije med.opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.09.2018 1579,50
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo nabavka robe - kancelarijskog materijala 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.09.2018 64,94
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba čistačkog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2018 160,37
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja biohemijskog aparata Dimension x pand plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2018 3275,15
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.07.2018 1088,10
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka, reagensa za Dimension X Pand Plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2018 7999,96
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagensa za Cell Dyn Emerald Alayzer Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2018 922,19
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za službena vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2018 1,80
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Iznajmljivanje medicinskog aparata za imunohemiju sa pripadajućim reagensima – Biohemijski laboratorij Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.05.2018 10685,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka računovodstvenog programa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2018 5200,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluga i to servisiranja aparata HS – GC - FID Agilent za potrebe Laboratorije za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2018 3861,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA TOKSIKOLOŠKU LABORATORIJU JU ZAVODA ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018 11686,08
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.05.2018 MIKRO+POLO D.O.O. lot1; Messer Tehnoplin d.o.o. lot 2; LAB UNICA D.O.O lot5
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka mjernih instrumenata za nadziranje mikroklime za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Servisiranja medicinskih aparata Arium 61316 i Arium 611 UV za potrebe Biohemijske laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2018 3024,34
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 19.04.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan nabavki 31.01.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinsko uređaja Audiometar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017 8892,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka servisiranja aparata Agilent GC 7890 MS 5975 za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.11.2017 5791,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka uredskog multifunkcionalnog uređaja, crno – bijeli laserski A4 formata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2017 1079,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo NABAVKA SOFTVERA ZA POTREBE TOKSIKOLOŠKOG LABORATORIJA JU ZAVODA ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017 48087,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanitetskog materijala - masti, otopine, alkoholna i dezinfekciona sredstva Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.10.2017 5398,09
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabaka softvera za potrebe Toksikološkog laboratorija JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka aparata za ispiitivanje centra ravnoteže ( kalorimetar ) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjene i dopune Plana nabavki JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 19.06.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan nabavki JU Zavoda za 2017. godinu Plan nabavki 09.03.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Servisiranje aparata Dimension x pand plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2017 05.10.2017 4011,34
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Rašunovodstveni program ( softver ) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Usluge održavanja IT sistema, mreže i web stranice JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017 90,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.07.2017 6047,12
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2017 7018,65
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka roba i to tonera i ketridža Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.07.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog sanitetskog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.08.2017 16947,52
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka RTG filmova i pratećeg materijala za RTG kabinet JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.08.2017 6303,96
Ukupno po stranici 190892,24 0,00 0,00