Pretraga

Ukupno 395
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Čelični limovi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 22.06.2018 90059,58
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo Pregovarački Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.02.2018 22.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Srednjenaponska postrojenja KZ 52/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 18.06.2018 29156,40
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kancelarijski materijal 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 18.06.2018 13201,76
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila MAN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2018 12.06.2018 13138,51
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka i produženje licenci za Autocad MAP'' Plan nabavki konkurentski zahtjev 08.02.2017 08.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Obavezno osiguranje vozila 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 08.06.2018 48532,77
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 07.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila VW 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 06.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Žica za viklovanje i ostali elektro materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 06.06.2018 513286,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Saobraćajni znaci i signalizacija za obilježavanje gradilišta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 05.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemikalije za standarden metode 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 05.06.2018 40470,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 05.06.2018 35921,34
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada projektne dokumentacije Izrada glavnog projekta elektro faze Filter Bosna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 30.05.2018 13806,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za kućne instalacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 30.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na lokalitetu Rustempašinog mosta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 30.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zamjenski elektro motori i pumpni dijelovi proizvođača KSB Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 29.05.2018 291622,50
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen, Renault i Ford Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 28.05.2018 71585,28
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje radnih stanica i štampača Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2017 28.05.2018 23373,09
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izuzetim uslugama Plan nabavki 13.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje građevinske mehanizacije za opravku kvarova Općina Ilidža Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 10.11.2017 6926,40 17.11.2017 6926,40 ''Bosman'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje građevinske mehanizacije za opravku kvarova Općina Novi Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 09.11.2017 6973,20 17.11.2017 6973,20 6973,20 '' Butmir '' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje građevinske mehanizacije Općina Novo Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 10.11.2017 7020,00 17.11.2017 7020,00 ''Mimas-ing'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje građevinske mehanizacije za opravku kvarova Općina Centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 10.11.2017 7001,25 20.11.2017 7001,25 7001,25 ''Džekos'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje građevinske mehanizacije za opravke kvarova Općina Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 09.11.2017 7002,45 17.11.2017 7002,45 7002,45 ''Telefongradnja'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Građevinske alatke za ručni iskop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 02.11.2017 6709,07 02.11.2017 6709,07 ''Penny Plus'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada kablovski priključaka za nove bunare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 20.07.2017 7008,89 21.07.2017 7008,89 ''Elektrika S'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za gomobransku zaštitu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 20.07.2017 6968,52 21.07.2017 6968,52 6968,52 ''Elektrika S'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge čišćenja novih bušotina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 29.06.2017 7020,00 04.07.2017 7020,00 7020,00 ''Winner Project'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za pumpe visokog pritiska VRACA'' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 16.06.2017 2242,89 27.06.2017 2242,89 2242,89 ''New Gradeco'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 44E5083 IBM BLADECENTER M CHASSISS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 19.05.2017 2999,88 25.05.2017 2999,88 2999,88 ''MOJIT'' D.O.O
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Baterija za Psion Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 04.05.2017 3907,80 15.05.2017 3907,80 3970,80 ''Mibo komunikacije'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Pumpa za crpanje vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 26.04.2017 7020,00 15.05.2017 7020,00 7020,00 ''O-mega-III'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Spojni materijal za vodomjere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 25.04.2017 6999,27 04.05.2017 6999,27 ''HTC'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge snimanja bunarskih bušotina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 24.03.2017 5329,35 29.03.2017 5329,35 1812,10 ''Winner Project '' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana 5 Plan nabavki 09.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana Plan nabavki 09.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Migracija BIS aplikacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 24.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nadogradnja spektometra masa na gasni hromatograf Agilant Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 24.05.2018 93483,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zamjenski elektro motori i pumpni dijelovi proizvođača Pleuger Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 24.05.2018 292319,63
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plastika i guma Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 24.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Materijal za reparaciju radnih kola'' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 23.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena plana nabavki za 2018 god, Plan nabavki
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. '' Nabavka niskonaponskih kablova'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2016 17.05.2018 93255,49
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dodatne čelične prirubnice Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.02.2018 16.05.2018 11635,88 01.06.2018 11635,88 '' Treasure'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Hidrantske garniture za provođenje '' Zero pressure testa u DMA zonama'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.05.2018 386088,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Zatvrači za provođenje ZERO PRESSURE TESTA u DMA zonama '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.05.2018 731264,27
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru lot 1 '' Zatvrači za provođenje ZERO PRESSURE TESTA u DMA zonama '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.05.2018 731264,27
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Utikači, prekidači, utičnice, patroni i osigurači '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Održavanje server sale i aktivne mrežne opreme '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.04.2018 46394,15
Ukupno po stranici 3660988,09 102764,85 53011,09