Pretraga

Ukupno 530
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Baždarenje industrijskih vodomjera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 07.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hidrostatske sonde Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 07.02.2019 21054,04
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. ''Nabavka računara, printera i skenera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 31.01.2019 93596,49
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gume za putnička vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 01.02.2019 16854,03
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Akumulatori Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 30.01.2019 17986,48
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka mjerne opreme za radionicu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2019 01.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka Ugovornog organa za 2019 Plan nabavki 31.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za priključke i PE cijevi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 24.01.2019 1715906,79
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ventilatori Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 21.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grijači i termostati Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 21.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 150/18 - Nabavka, izvođenje i puštanje u rad vodozahvata Konaci 1 i Konaci 2 na izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Separacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.01.2019 99900,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Beton i betonska galanterija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.01.2019 50324,95
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 61/18-P - Tehnički pregled vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.01.2019 26983,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 118/18-P - Obojeni metali Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.01.2019 29619,55
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 136/18 - Održavanje telemetrijskog sistema Vodovoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2019 130000,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB8 - Izvorište Bačevo; bunar SKB3 - Izvorište Sokolovići; bunar SKB4 - Izvorište Sokolovići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka terenskih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019 129960,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB12 - Izvorište Bačevo; bunar SKB5 - Izvorište Sokolovići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar AB - Izvorište Bačevo; P.S. Hrasno - pravac pumpanja R. Skenderija; P.S. Hrasno - pravac pumpanja R. Lukavac Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za podove Pokretanje i tok postupka 19.02.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servisiranje centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.06.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Protočni mjerač mutnoće sa uvezivanjem na postojeći telemetrijski sistem Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 03.01.2019 17479,80
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za Konačke bunare poništeno Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Potopne pumpe za prehranjivanje za vodozahvat na Izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Migracija GIS aplikacija na novu softwarsku platformu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gorivo 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 03.01.2019 568812,72
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za montažu vodomjera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 28.12.2018 778965,52
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poluteretna vozila-kiper Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 28.12.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Lanci za gume i ostala oprema za vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 06.12.2018 31177,17
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grafička štampa, blokovi i obrasci'' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 23.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bravo, okovi i spojni materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 22.11.2018 8067,44
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za reparaciju radnih kola 32/18-P Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2018 15.11.2018 15335,11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada i dorada mašinskih dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 15.11.2018 229226,40
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za ventilaciju/klimu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tehnički pregled vozila br. 61-18-P Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 14.11.2018 50483,16
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje trafostanica 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.11.2018 12.11.2018 161833,27
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grijalice i električni konvektori za grijanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 06.11.2018 6119,10
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge prevoza novca oklopnim vozilom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 06.11.2018 21762,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Povezivanje telefonskih centrala na zti lokacije preko IP telefonije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 06.11.2018 8143,20
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 07.11.2018 171990,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dorada postojećeg telemetrijskog sistema VODOVOD Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 05.11.2018 99434,79
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Obojeni metali 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 05.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Inox i specijalni čelici za potrebe servisa pumpnih agregata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 05.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Renault 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 01.11.2018 8012,76
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana 2018 Plan nabavki 19.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz otpada sa postrojenja-Ponovljeni Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Cijevi keramičke, lukovi i račve Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 25.10.2018 114208,38
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje i opravka glave motora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 26.10.2018
Ukupno po stranici 4623236,15 0,00 0,00