Pretraga

Ukupno 453
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz otpada sa postrojenja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 15.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Spojni materijal,vijci,dihtunzi i olovo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 13.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 61/18 Tehnički pregled vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 10.08.2018 116970,75
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materija za reparaciju radnih kola ponovljeni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 10.08.2018 22922,64
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Centar Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 10.08.2018 175488,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dodatni materijal- kvadratno, kutno, ravno i okruglo željezo'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnicau prvobitno stanje Općina Stari Grad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poluteretna vozila - kamion kiper Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 08.08.2018 1122730,13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija vodovone mreže u ul. Kobilja Glava Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 09.08.2018 215075,83
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Toneri i ketridži 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 07.08.2018 31824,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluga preuzimanja elektronskog računa, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 08.08.2018 700209,90
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda Rustempašin most Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.02.2018 07.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Građevinski alati 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 02.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tehnički pregled vozila 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 01.08.2018 17603,24
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nadogradnja VMware-a sa verzije 5,2 na verziju 6,0 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 01.08.2018 12834,17
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 09.02.2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 01.08.2018 29183,31
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na lokalitetu Rustempašinog mosta ponovljeni Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 09.02.2018 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Oprema za specijalna vozila na održavanju kanalske mreže i objekata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila VW Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 27.07.2018 33087,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Utikaču, prekidači, utičnice, patroni i osigurači Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.07.2018 39781,54
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kamion kiper 20t Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Lamele za taložnik u filterskom postrojenju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 26.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vodomeri na flanšu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 25.07.2018 2858951,04
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vodomjeri sa spojnicama 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 25.07.2018 2915955,54
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Prenosiva utovarna rampa za mali bager Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 25.07.2018 6645,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Mješač za filtersko postrojenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2018 24.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Licence za Windows server Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2018 17.07.2018 6445,09 19.07.2018 6445,09 ''Mojit'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 80/18Servis vozila Renault Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2018 24.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poluproizvodi od drevta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 23.07.2018 45220,50
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 23.07.2018 660866,31
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Filterska ispuna za postrojenje za proizvodnju vode za piće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 23.07.2018 17542,98
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za izradu i montazu građevinske limarije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 20.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Revitalizacija laguna na Izvorištu Bačevo Ponovljeno Pokretanje i tok postupka 09.02.2018 18.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje i opravka hladnjaka i turbina motora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 15.03.2018 5045,40 11.04.2018 5054,40 ''Autohladnjak Gabeljić'' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. IBM 80Y9081 Advanced Management Module Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 09.03.2018 2597,40 19.03.2018 2597,40 ''Mojito'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis viljuškara 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 19.02.2018 5033,27 21.03.2018 5033,27 ''Parkelj'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Brzospojni adapter (spojnica) za DN 210'' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 16.02.2018 1319,76 23.02.2018 1319,76 1319,76 '' Hidro Termo Centar'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge ovjere projektne dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 22.02.2018 6844,20 27.02.2018 6844,20 ''Maher'' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Pružanje Pravnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 19.02.2018 1500,00 02.03.2018 15000,00 Galiba Hrvačić Karačić
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dijelovi za rasvjetu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 30.01.2018 1497,73 05.02.2018 1497,73 1497,73 '' Spot 97'' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Radovi na obnovi vodovodne mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 23.01.2018 7020,00 29.01.2018 7020,00 ''Bosman'' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje vibronabijača, rezačice asfalta i muljne pume Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 22.01.2018 7020,00 26.01.2018 7020,00 6000,00 ''MIMAs Ing'' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis inkubatora HACH 205-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 17.01.2018 981,53 25.01.2018 981,53 ''MPS Lab '' Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge transporta novca iz zajedničkog centra za potrošače -E.Šehovića'' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 15.01.2018 3495,96 17.01.2018 3495,96 ''Gama AA Security'' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 10.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Čelične cijevi i hamburški lukovi Plan nabavki 09.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hidromehanička oprema za tehnološke objekte Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 05.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje mjerne opreme Endress Hauser'' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2018 04.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Kemal begova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 03.07.2018 300183,57
Ukupno po stranici 9371877,29 62309,34 8817,49