Pretraga

Ukupno 501
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Lanci za gume i ostala oprema za vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 06.12.2018 31177,17
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grafička štampa, blokovi i obrasci'' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 23.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bravo, okovi i spojni materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 22.11.2018 8067,44
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za reparaciju radnih kola 32/18-P Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2018 15.11.2018 15335,11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada i dorada mašinskih dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 15.11.2018 229226,40
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za ventilaciju/klimu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 15.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tehnički pregled vozila br. 61-18-P Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 14.11.2018 50483,16
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje trafostanica 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.11.2018 12.11.2018 161833,27
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grijalice i električni konvektori za grijanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 06.11.2018 6119,10
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge prevoza novca oklopnim vozilom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 06.11.2018 21762,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Povezivanje telefonskih centrala na zti lokacije preko IP telefonije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 06.11.2018 8143,20
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 07.11.2018 171990,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dorada postojećeg telemetrijskog sistema VODOVOD Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 05.11.2018 99434,79
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Obojeni metali 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 05.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Inox i specijalni čelici za potrebe servisa pumpnih agregata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 05.11.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Renault 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 01.11.2018 8012,76
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana 2018 Plan nabavki 19.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz otpada sa postrojenja-Ponovljeni Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Cijevi keramičke, lukovi i račve Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 25.10.2018 114208,38
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje i opravka glave motora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje mjerne opreme Enderss Hauser Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 25.10.2018 22139,91
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Natrijum hipohlorit Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 25.10.2018 58383,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana za 2018 Plan nabavki 09.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Stari drum Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 22.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. " Dodatni materijal-kvadratno kutno, ravno i okruglo željezo" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 18.10.2018 116968,94
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 74/18-P " Oprema za specijalna vozila na održavanju kanalske mreže i objekata" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 18.10.2018 116897,27
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. " Održavanje radio stanica" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 17.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 67/18-P " Hidromehanička oprema za tehnološke objekte vodovodnog sistema" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 16.10.2018 116912,25
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 100/18 " Ležajevi i semerinzi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 12.10.2018 30805,33
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 77/18-P Lamele za taložnik u filterskom postrojenju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 11.10.2018 11548,36
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 03.10.2018 77208,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB 12 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 03.10.2018 86568,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Laboratorijska oprema i hemikalije '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 02.10.2018 17224,13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za Iztvorište Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 01.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 71/18 lot 9Bunarski pumpni agregati za bunar IB1(R-5)-Izvorište Bačevo;PS Vlakovo-R.Vlakovo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 71/18 lot 6 Centrifugalni pumpni agregati za : PS Pofalići; PS Vlakovo; FP Mošćanica ( Hrasnica) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 71/18 lot 5 Bunarski pumpni agregati za: Bunar AB-Izvorište Bačevo; PS Hrasno-pravac pumpanja R.Skenderija; PS Hrasno-pravac pumpanja R.Lukavac Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.09.2018 197145,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plastika i guma 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018 26.09.2018 8181,34
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za kućne instalacije 2018 Pokretanje i tok postupka 21.09.2018 21.09.2018 15030,88
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kamion 20t Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 19.09.2018 350766,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018 Plan nabavki 16.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za Konačke bunare Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 06.09.2018 45489,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Potpone pumpe za prehranjivanje za vodozahvat na Izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 06.09.2018 41347,80
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za prehranjivanje za P.S Konaci- Izvorište Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 06.09.2018 573330,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanitarni pregled zaposlenika 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018 06.09.2018 11700,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Renault KZ 80/18-P Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 03.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. "HTZ oprema ( uniforme i odijela) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 31.08.2018 128255,40
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz otpada sa postrojenja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 15.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Spojni materijal,vijci,dihtunzi i olovo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 13.08.2018
Ukupno po stranici 2951694,89 0,00 0,00