Pretraga

Ukupno 476
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. " Dodatni materijal-kvadratno kutno, ravno i okruglo željezo" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 18.10.2018 116968,94
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 74/18-P " Oprema za specijalna vozila na održavanju kanalske mreže i objekata" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 18.10.2018 116897,27
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. " Održavanje radio stanica" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 17.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 67/18-P " Hidromehanička oprema za tehnološke objekte vodovodnog sistema" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 16.10.2018 116912,25
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 100/18 " Ležajevi i semerinzi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 12.10.2018 30805,33
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 77/18-P Lamele za taložnik u filterskom postrojenju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 11.10.2018 11548,36
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB8 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 03.10.2018 77208,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB 12 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 03.10.2018 86568,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Laboratorijska oprema i hemikalije '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 02.10.2018 17224,13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za Iztvorište Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 01.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 71/18 lot 9Bunarski pumpni agregati za bunar IB1(R-5)-Izvorište Bačevo;PS Vlakovo-R.Vlakovo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 71/18 lot 6 Centrifugalni pumpni agregati za : PS Pofalići; PS Vlakovo; FP Mošćanica ( Hrasnica) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 71/18 lot 5 Bunarski pumpni agregati za: Bunar AB-Izvorište Bačevo; PS Hrasno-pravac pumpanja R.Skenderija; PS Hrasno-pravac pumpanja R.Lukavac Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.09.2018 197145,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plastika i guma 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018 26.09.2018 8181,34
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za kućne instalacije 2018 Pokretanje i tok postupka 21.09.2018 21.09.2018 15030,88
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kamion 20t Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 19.09.2018 350766,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018 Plan nabavki 16.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za Konačke bunare Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 06.09.2018 45489,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Potpone pumpe za prehranjivanje za vodozahvat na Izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 06.09.2018 41347,80
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za prehranjivanje za P.S Konaci- Izvorište Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.02.2018 06.09.2018 573330,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanitarni pregled zaposlenika 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018 06.09.2018 11700,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Renault KZ 80/18-P Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 03.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. "HTZ oprema ( uniforme i odijela) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 31.08.2018 128255,40
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz otpada sa postrojenja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 15.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Spojni materijal,vijci,dihtunzi i olovo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 13.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 61/18 Tehnički pregled vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 10.08.2018 116970,75
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materija za reparaciju radnih kola ponovljeni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 10.08.2018 22922,64
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Centar Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 10.08.2018 175488,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dodatni materijal- kvadratno, kutno, ravno i okruglo željezo'' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnicau prvobitno stanje Općina Stari Grad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 10.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poluteretna vozila - kamion kiper Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 08.08.2018 1122730,13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija vodovone mreže u ul. Kobilja Glava Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 09.08.2018 215075,83
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Toneri i ketridži 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 07.08.2018 31824,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluga preuzimanja elektronskog računa, štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 08.08.2018 700209,90
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda Rustempašin most Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.02.2018 20.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Građevinski alati 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 02.08.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tehnički pregled vozila 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 01.08.2018 17603,24
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nadogradnja VMware-a sa verzije 5,2 na verziju 6,0 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 01.08.2018 12834,17
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 09.02.2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 01.08.2018 29183,31
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na lokalitetu Rustempašinog mosta ponovljeni Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 09.02.2018 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Oprema za specijalna vozila na održavanju kanalske mreže i objekata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila VW Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 27.07.2018 33087,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Utikaču, prekidači, utičnice, patroni i osigurači Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.07.2018 39781,54
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kamion kiper 20t Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 27.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Lamele za taložnik u filterskom postrojenju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 26.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vodomeri na flanšu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 25.07.2018 2858951,04
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vodomjeri sa spojnicama 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 25.07.2018 2915955,54
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Prenosiva utovarna rampa za mali bager Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 25.07.2018 6645,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Mješač za filtersko postrojenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2018 24.07.2018
Ukupno po stranici 10244642,79 0,00 0,00