Pretraga

Ukupno 373
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Čelične pocinčane cijevi, fitinzi i ventili '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.03.2018 120375,59
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Gasni hlor '' 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2018 167076,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru lot 1 ''Nabavka i ugradnja mjerno-regulacione opreme u šahtove za uspostavu mjerenja i monitoringa u DMA zonama '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2018 357650,28
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru ''Nabavka i ugradnja mjerno-regulacione opreme u šahtove za uspostavu mjerenja i monitoringa u DMA zonama '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2018 232556,22 13.03.2018 232556,22 '' Mibral '' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru ''Nabavka i ugradnja mjerne opreme na tehnološkim objektima vodosnabdijevanja za uspostavu mjerenja i monitoringa u DMA zonama '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2018 399058,92
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poštanske usluge februar račun br.2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.03.2018 1263,19 1263,19 JP '' BH Pošta '' d.o.o Saarjevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom februar Ilidža Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.03.2018 4234,64 4234,64 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom februar J.Černija račun br. 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.03.2018 4234,64 4234,64 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim hasom J.Černija 8 rač. br.2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.03.2018 7225,95 7225,95 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom februar J.Černija 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.03.2018 1030,16 1030,16 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje toplotnom energijom februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.03.2018 1541,50 1541,50 KJKP '' Toplane '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poštanske usluge februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.03.2018 35268,21 35268,21 JP '' BH pošta '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom februar ul. Envera Šehovića Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.03.2018 374,40 347,40 '' Sarajevogas '' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor '' Aparat za ultra čistu vodu '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.03.2018 10647,00 '' Sineks laboratorija'' d.o.o Banja Luka
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Račun odvoz smeća februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 2288,96 2288,96 KJKP '' Rad '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Hardverska, softverska i digitalna oprema za osiguranje monitoringa u pilot zoni Mojmilo-Dobrinja i u DMA zonama '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2018 45232,20
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Račun odovz smeća januar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 2288,96 2288,96 KJKP '' Rad '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom januar J.Černija Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.02.2018 883,20 883,20 ''SARAJEVOGAS '' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom januar Ilidža OH Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.02.2018 4505,30 4505,30 '' SARAJEVOGAS '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. račun januar J.Černija OH181 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.02.2018 7792,12 7792,12 '' Sarajevogas'' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poštanske usluge januar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.02.2018 1284,36 1284,36 JP '' BH Pošta '' d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Izgradnja mjerno regulacionih šahtova '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plan javnih nabavki za 2018.god. Plan nabavki 09.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Kompenzatorska baterija suha, ampermetri, strujni trafoi'' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.02.2018 14313,78 '' Energoinvest SUE d.d. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Atomsko apsorpciona tehnika, specifikacija hemikalija i stakala '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.02.2018 27737,66 '' Mikro+ Polo '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' O-Ring Zaptivni prstenovi '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.02.2018 4387,03 '' Industrija 4B d.o.o Kakanj
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Lamele za taložnike u filterskom postrojenju Vogošća '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju ponovljeni '' Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kemal Begova - Općina Centar '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni dijelovi za rovokopače i kopresore '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 306466,29
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Kosilica i motornaa pila '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 5557,50
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odlukao izboru '' Usluge satelitskog praćenja vozila '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.02.2018 40042,08
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Aparat za ultra čistu vodu '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 10647,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Radovi na obnovi vodovodne mreže '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 7020,00 '' Bosman '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Dijelovi za rasvjetu '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1497,73 '' Spot 97 ''
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poziv za dostavljanje ponude '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju'' Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 02.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o odabiru '' Digitalne radio stanice za telemetriju i govor '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.01.2018 41382,90
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Hemijske analize uroraka vode 21 kom'' Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2018 2100,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka i produženje licenci za AUTOCAD MAP '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Usluge transporta novca iz zajedničkog centra za potrošače'' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2018 3495,96 '' GAMA AA Security '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni dijelovi za odmuljne pumpe, rezačice, vibronabijače, pneumatske pištolje, autodizalice, kosilice, agregate '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.01.2018 81072,81
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka opreme za pripremu za saniranje curenja '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Mješač za filtersko postrojenje '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Svjetiljke sa priborom '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju'' Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Telefonska centrala sa montažom '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2018 57915,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki 2017.god. Plan nabavki
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Čauš i Drage Filipovića - Općina Ilidaž '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Industrijska co 2500kg '' Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2018 725,00 '' Penny plus '' d.o.o Sarajevo
Ukupno po stranici 1867132,79 376595,97 74188,59