Pretraga

Ukupno 1501
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka metalnih ormara KCUS 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 3609,45 FEF Export Import d.o.o. Sarajevo ID: 4200160190004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskih stolica KCUS 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 3827,07 FEF Export Import d.o.o. Sarajevo ID: 4200160190004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabvka trpezarijskih stolica KCUS 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 1740,96 FEF Export Import d.o.o. Sarajevo ID: 4200160190004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka bolničke posteljine, materijala, uniformi i HTZ opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Demontaža starog,izrada i montaža novog ventilacionog kanala za potrebe Prosekture sa mrtvačnicom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 1147,77 PRUNUS d.o.o. Ilidža- Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka,isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za servisiranje postrojenja za demineralizaciju vode za potrebe OJ Klinička mikrobiologija KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2018 25000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka papirnih ubrusa i pribora za brijanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.10.2018 8190,00 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda sa poklopcem za PH uzorke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.09.2018 17550,00 ENA d.o.o. Sarajevo ID: 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za čišćenje i tečnog sapuna za aparat Merplast Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.09.2018 77220,00 Ošijan d.o.o. Sarajevo ID: 4200461630000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka krpi i drški za kolica Numatic, vreća za aparate Sintion, aluminijske folije i mikrofiber krpi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.09.2018 33345,00 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za održavanje medicinske opreme proizvođača PHILIPS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 08.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za servisiranja infuzionih i perfuzionih pumpi proizvođača BBraun lociranih na klinikama KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2018 35100,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga servisiranja za neuronavigacijski sistem StealthStation S7 proizvođača Medtronic za potrebe Klinike za neurohirurgiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.09.2018 35100,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga servisnih pregleda, održavanje postojećih i nabavku novih videonadzornih kamera i sistema za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2018 23400,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka inventurnih pločica 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 175,50 Cromopak d.o.o. Sarajevo ID: 4200098450002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka radnih i trpezarijskih stolova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 976,95 FEF Export Import d.o.o. Sarajevo ID: 4200160190004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nosača vreća sa poklopcem 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 474,18 Ecotime d.o.o. Sarajevo ID:4200881330001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka inox kanti za otpatke 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 311,22 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade štambilja/pečata 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 327,60 DES d.o.o. Sarajevo ID: 4200721480007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za preventivno i interventno servisiranje medicinskih aparata/sistema proizvođača OLYMPUS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 03.08.2018 245700,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga za preventivno i interventno servisiranje medicinskih aparata /sistema proizvođača DORNIER Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 02.08.2018 93600,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sigurnosnih ventila i regulatora pritiska vodene pare u Kotlovnici Koševo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2018 15684,44
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka životnih namirnica za 8 mjeseci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga revizije godišnjeg izvještaja KCUS-a za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termopapira 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.09.2018 78390,00 Emeding d.o.o. Sarajevo ID: 4200934120004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka stropnog projektora za dijagnostiku za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 1474,98 KAMER COMMERCE d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka skenera za potrebe Klinike za radiologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 1983,15 OPTIMA IT d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka 10 konvektora za potrebe KUM-a i Kliničke apoteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 2266,00 DOMOD d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka montažnog instalacionog kabla tipa UTP Cat5e Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 1284,66 SCHRACK TECHNIK d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge preuzimanja, transporta i zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada i ostalog opasnog otpada za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.08.2018 63963,90
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisnih pregleda i održavanja sistema kontrole pristupa za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2018 23400,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova i usluga održavanja medicinske opreme proizvođača SIEMENS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 03.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na adaptaciji prostora za potrebe formiranja arhivskog prostora na lokalitetu GAP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 558/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 3189,89 MEDIMPEX doo, Sarajevo, 4200175540001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 557/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 3065,40 Berg doo, Sarajevo, 4200617230007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal 556/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 196,56 SANAM STYRKA doo, Sarajevo, 4200253360007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 555/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 1464,84 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 554/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 5774,30 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 474/18553/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 3780,27 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 552/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 797,47 MEDIMPEX doo, Sarajevo, 4200175540001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za ugradnju 551/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 1886,98 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005S
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 550/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 1066,83 Rauche Medical doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 549/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 577,40 FARMACIJA 2011 doo, Bihać, 4263626870002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanitetski materijal 548/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 147,42 Globex doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 547/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 2379,85 Rauche Medical doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisnih pregleda i održavanje postojećih PP sistema i nabavka novih za potrebe KCUS-a Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.09.2018 10000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge pregleda, kontrole, ispitivanja i servisiranja unutrašnjih gasnih instalacija u kotlovnicama KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.09.2018 25738,83 18.10.2018 25738,83 ELKOMONT d.o.o. Sarajevo - 4200125790007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva II/4/18 - Instrumentarij za kardiovaskularne procedure-lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.09.2018 67275,00 MEDI-FREY doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I/5/2018-DOPUNA za dijagnostičke i interventne procedure za potrebe Klinike za radiologiju- lotovi 1 i 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2018 17099,55 SHIMADZU doo, Sarajevo, 4200419780000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Labaratorijski dijagnostički materijal- 308/18 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.08.2018 444465,50 Sedžan ingenering doo, Sarajevo, 4200256540006
Ukupno po stranici 596687,17 813200,58 0,00