Pretraga

Ukupno 1083
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nadzor za rušenje objekta bivše klinike za dermatovenerologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 1287,00 1287,00 EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka samohodne kosilice ECO 70 za potrebe održavanja kruga KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 6718,40 6718,40 PROX d.o.o. sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka boš pumpe na dostavnom vozilu HYUNDAI H1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 300,00 300,00 Autoservis AB Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka alternatora na dostavnom vozilu HYUNDAI H1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 140,00 Autoelektrika Alagić Sarajevo - 4300010010002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Rušenje objekta bivše Klinike za dermatovenerologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.05.2018 58499,80
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Angažovanje ovlaštenog sudskog vještaka mašinske struke za procjenu trenutne vrijednosti opreme Kogeneracijskog postrojenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 750,00 Stalni sudski vještak mašinske struke Zahid Pita
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a - LOT 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2018 20000,00 COSPEX d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a - Lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2018 40000,00 COSPEX d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a - LOT 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2018 5000,00 Credibil Company d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUs-a - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2018 35000,00 Credibil Company d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka alata za potrebe Tehničkog sektora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka dijelova/materijala/pribora za medicinsku opremu proizvođača COVIDIEN Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2018 250000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i isporuka plexi nosača za blokove za zaštitu pacijenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 5405,40 5405,40 Metal-Plast Sarajevo - 4300285620005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnog dijela za potrebe funkcionalnog osposobljavanja aparata Flow Cytometer FACSCanto II proizvođača Becton Dickinson Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2018 3451,50 3451,50 SEDŽAN Ingenering d.o.o. Sarajevo -420025640006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje elektro radova potrebnih za instaliranje aparata SPECT/CT Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.05.2018 35871,65 05.06.2018 35871,65 ELEKTRIKA S d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sistemu klimatizacije i ventilacije prostora za instalitanje aparata CPECT/CT Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.05.2018 81743,80 06.06.2018 81743,80 PRUNUS d.o.o. Ilidža- Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka transportne stolice za prevoz pacijenata (u sjedećem položaju) tzv. invalidska kolica -10 kom za potrebe Klinikeke urgentne medicine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 5549,31 5549,31 OTTO BACK ADRIA d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mašina/pila accu za skidanje gipsa(set:pila, baterija, punjač,list za pilu/rezanje, ključ,kofer/torba za nošenje (2 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 6973,20 6973,20 INEL-MED d.o.o. Mostar -4227082520006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga popravke i verifikacije uređaja za mjerenje mase Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.04.2018 5850,00 06.06.2018 5850,00 LIBELA ELSI BiH d.o.o. Sarajevo - 4227192890003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka ultra brzog višeslojnog CT sistema za potrebe Klinike za radiologiju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2018 1286214,52 14.06.2018 1286214,52 MEDIT d.o.o. Sarajevo -4201342080006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izmještanja patološkog otpada iz KCUS-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.04.2018 83298,15
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki KCUS-a za 2018.godinu Plan nabavki 15.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade štambilja prema potrebama OJ Klinička biohemija sa imunologijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 117,00 DES d.o.o. Sarajevo ID: 4200721480007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za vozilo VW T-5, VW CADDY, ŠKODA FABIA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 1054,00 1054,00 KARE DOO Sarajevo - 4200273040009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sadnog materijala za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 2903,60 2903,60 AGRICOM d.o.o. Sarajevo-4200079820001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nosača urinalnog seta (100 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 1029,60 Kras - Oprema d.o.o. Čitluk ID: 4227137950005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka špediterskih i usluga carinjenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 675,00 Interšped Logistics d.o.o. Sarajevo ID: 4202186900002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za 12 mjeseci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka voća, povrća i svježih jaja 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji mokrih čvorova na Klinici za dermatovenerologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja e-mail hostinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 1638,00 Studio Mrak Sarajevo - 4302870530006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka aparata (3 aparata/sistema) za fizikalne terapije i rehabilitaciju za potrebe Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2018 198890,64 31.05.2018 198890,64 ARK doo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciju i adaptaciju prostora za potrebe Dnevne bolnice Klinike za onkologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka portabilnog UZ CD aparata za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.03.2018 56160,00 07.06.2018 56160,00 BAWARIAMED d.o.o. Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka digitalnog mamografa za potrebe Klinike za radiologiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2018 21.05.2018 140000,00 Braća Karić d.o.o. Zenica LOT 1
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna privremenog Plana JN KCUS-a za 2018. - Posebna Odluka o pokretanju - nabavka radova na sistemu ventilacije i klimatizacije za instaliranje aparata SPECT/CT doniranog od strane IAEA Plan nabavki 25.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna privremenog plana javnih nabavki- Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sistemu klimatizacije i ventilacije prostora potrebnih za instaliranje aparata za SPECT/CT doniranog od strane međunarodne organizacije IAEA Plan nabavki 25.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga pregleda, kontrole, ispitivanja i podešavanja ventila sigurnosti i manometara na posudama pod pritiskom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 23400,00 INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo - 4200115990008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka mašine za pranje veša - PC 40 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 6903,46 6903,46 DANFORM d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje mašina za održavanje kruga KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 1330,62 1330,62
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 5- Alati za majstore Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.02.2018 7000,00 31.05.2018 8190,00 Braća Karić d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 4- Bravarski i limarski materijal Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.02.2018 25000,00 01.06.2018 29250,00 COSPEX d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane za 24 mjeseca 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe-Lot 3-Kanalski i vodovodni šahtovi,zidarski materijal,održavanje kruga i zelenih površina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.02.2018 43000,00 01.06.2018 50310,00 COSPEX d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 2- Molerski,stolarski i građevinsko bravarski materijal Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.02.2018 40000,00 29.05.2018 46800,00 Credibil Company d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 1-Potrošni materijal i rezervni dijelovi za vodovod i kanalizaciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.02.2018 225000,00 29.05.2018 263250,00 Credibil Company d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.05.2018 7354,00 Central osiguranje d.d. Sarajevo ID: 4202233240008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera HP i tonera za Panasonic aparate Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 122850,00 Ekoprint d.o.o. Banja Luka ID: 4400841850001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera HP i tonera za Panasonic aparate, fotokopir papira i data majlera Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 242190,00 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
Ukupno po stranici 2396528,56 2744550,70 41876,49