Pretraga

Ukupno 2020
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i isporuka međuprirubničkih kompenzatora DN 200/PN 10 za rashladni agregat broj 2 u Centralnom rashladnom postrojenju Koševo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 2024,10 BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo - 4201905070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom za blatex ( blatex Getinge FD 1200) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 2999,18 PROMA d.o.o. Sarajevo - 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge geodetskog snimanja terena, lokacija Jezero Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 6984,90 GEODET d.o.o. Sarajevo - 4201596930000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade fleksibilnih spojnih komada (crijeva) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 280,57 BEST-FLEX d.o.o. Sarajevo - 4201905070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pržanje usluga sanacije atmosferskog blok-kotla Vaillant Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 4266,57 ELKOMONT d.o.o. Sarajevo- 4200125790007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za medicinsku opremu proizvođača General Electric Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.04.2019 395381,11 MEDICAL d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga preventivnog i interventnog servisiranja linije za pranje veša proizvođača Girbau, model 50/10 sa pripadajućim sistemom za doziranje deterdženata i valjka sa slagačicom, proizvođač Girbau model PC 120 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 14.05.2019 29250,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC papuča - 100 pari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 468,00 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termostabilne torbe - rucni frizider 19l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 143,91 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu CIP I ISBN za monografiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH Sarajevo ID: 4200260490005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade parking naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 444,60 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo ID: 4200177160001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka blokovske robe i namjenski štampanih knjiga Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2019 11302,20 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica ID: 4236045660000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampanih obrazaca KCUS 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2019 21790,08 Grafičar Lujić Stanoje - Zele s.p. Doboj ID: 4500389470004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka memoranduma KCUS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2019 336,96 Optigraf d.o.o. Sarajevo ID: 4200888930004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka naljepnica za laboratorij Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2019 11091,60 Birotehnik-Komerc d.o.o. Sarajevo ID: 4200205800003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka presvučenih kutija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2019 5054,40 Mirebergraf d.o.o. Sarajevo ID: 4200920170009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge zamjene i popravki guma na motornim vozilima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 900,00 Autopraonica IN Vogošća ID: 4302858080003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka povratnih avio-karata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 2928,00 Reiseburo d.o.o. Sarajevo ID: 4200891720002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda za PH uzorke 30 ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 965,25 ENA d.o.o. Sarajevo ID: 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka prirodne vode 0,25l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 936,00 Vinojug d.o.o. Sarajevo ID 4200368260006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga osiguranja motornih vozila 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2019 7420,14 Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo ID: 4227015330006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka aparata PH metar za potrebe Kliničke apoteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 7017,31 MEDA d.o.o. Sarajevo - 4200104360002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka namirnica za 12 mjeseci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje higijene za 12 mjeseci 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga štampanja časopisa Medicinski žurnal 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sondi/katetera i Solucija za ezofagealni PH metar ORION II MMS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 6430,32 DERBY TRADE d.o.o Brčko, 4600044980004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu PVC boxovi i PVC kante Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 978,12 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Gumeni otirači - podmetači za bazen Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 169,65 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC vezica april 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 596,70 Libe d.o.o. Sarajevo ID: 4201857590007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Termostabilne torbe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 191,80 Cospex d.o.o. Zenica ID:4218991860002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Uniforme za časne sestre Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 1123,20 Uslužnost d.o.o. Sarajevo ID:4200043550008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Termopapir za printer C-Luk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 485,55 ENA d.o.o. Sarajevo ID: 4200037070002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Obrazac M-8 PIO/MIO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 292,50 Birotehnik-Komerc d.o.o. Sarajevo ID: 4200205800003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Set tonera HP M477 fdn Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 456,30 Defter d.o.o. Sarajevo ID:4200303990007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Bezkontaktne kartice za kontrolu prolaza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 514,80 Unilab d.o.o. Sarajevo ID: 4200054160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Urgentne i prioritetne sanacije fasada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i ugradnja rezervnih dijelova za ESWL sistem DELTA II proizvođača DORNIER MedTech Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.04.2019 51161,18 MINERVA MEDICA d.o.o. Sarajevo- 4201627240007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Snabdijevanje KCUS-a prirodnim gasom Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.04.2019 2457000,00 KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Snabdijevanje električnom energijom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.02.2019 2457000,00 Podružnica ELEKTRODISTRIBUCIJA Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka operacionog mikroskopa za vitreoretinalnu hirurgiju za potrebe Klinike za očne bolesti Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.02.2019 175500,00 13.05.2019 175500,00 TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla- 4209034730009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka autoklava za potrebe OJ Centralna sterilizacija KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.01.2019 581022,00 26.04.2019 581022,00 PROMA d.o.o. Sarajevo - 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka elektroencefalograma (EEG-a) sa videografijom za potrebe Klinike za neurologiju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.03.2019 58383,00 25.04.2019 58383,00 SONO MEDICAL d.o.o. Sarajevo - 4200102400007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje stolarskih radova za potrebe KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.02.2019 40950,00 26.04.2019 40950,00 ZZ GROS COMP Hadžići - 4200484840001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka drobilice za tretirani infektivni otpad za potrebe Kliničke mikrobiologije KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.03.2019 99333,00 25.04.2019 99333,00 MES d.o.o. Zenica , 4218047890004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki i Plan javnih nabavki KCUS-a za 2019.godinu. Plan nabavki 09.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termoplastičnih maski za pozicioniranje i fiksaciju pacijenata prilikom radioterapije za potrebe Klinike za onkologiju Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.03.2019 56756,70 25.04.2019 56756,70 MEDIT d.o.o Sarajevo - 4201342080006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filtera za klima/ventilacione sisteme i digestore -2019.godina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.02.2019 146246,95 25.04.2019 146246,95 VIZUM d.o.o. Visoko
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga atestacije (certifikacije) zavarivača Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.03.2019 12950,70 25.04.2019 12950,70 JU Mašinski fakultet Sarajevo- 4200415950008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje bravarskih radova - ponovljeni postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijelova za defimonitorsku jedinicu LP20e; Power supply unit za LP20e Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 4195,62
Ukupno po stranici 1200392,35 6634552,97 0,00