Pretraga

Ukupno 1741
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka maski za zaštitu uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 336,43 Italgroup d.o.o. Sarajevo ID: 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hemikalije 21/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 315,90 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 20/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 2410,20 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 19/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1195,74 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 18/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6994,26 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 17/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 5352,75 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 16/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 6060,60 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hirurški šivaći materijal 15/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 113,72 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 14/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 895,05 BROMA BEL doo, Banja Luka, 4400839360005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 13/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 234,00 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 12/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 2045,16 OMNIA MEDIC doo, 4218443140000, Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 11/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 463,32 FARMA doo, Sarajevo, 4200801670001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 10/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 880,43 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 9/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 5990,40 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge tehničkog održavanja fiskalnog uređaja u sistemu fiskalizacije, a u skladu sa Zakonom o fiskalnom sistemu FBiH na godišnjem nivou Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2019 240,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo -4200918780053
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih sastavnih dijelova za medicinsku opremu proizvođača General Electric Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018 51653,75
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tableta za mašinsko pranje posuđa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 1120,28 Libe d.o.o. Sarajevo ID: 4201857590007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 31/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 1544,40 Medichem d.o.o., Sarajevo; 4200647060009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 30/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 286,65 Globex doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 29/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 1005,03 RAUCHE MEDICAL doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 28/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 2024,24 RAUCHE MEDICAL doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 27/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 6801,91 INEL-MED doo, 4227082520006, Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 26/19 DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 58,06 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 25/19 DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 6865,00 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 24/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 546,98 RAUCHE MEDICAL doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 23/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 3159,00 Tuzla-Farm doo, 4209034730009, Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 22/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 910,26 MEDIMPEX doo, SARAJEVO, 4200175540001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka svjetlosnih mikroskopa za potrebe OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2018 136427,69
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Digitalizacija (skeniranje)arhivske projektno-tehničke dokumentacije sistema klimatizacije zgrade DIP-a i sistema grijanja i ventilacije zgrade Klinike za infektivne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2019 790,48 MAK INVEST d.o.o. Sarajevo- 4200013990003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme - Lot 3- nabavka rezervnog dijela i funkcionalno osposobljavanje šejvera APS II proizvođača Arthrex za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018 4680,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme - Lot 2- nabavka rezervnog dijela sa ugradnjom i kalibracijom za RTG aparat proizvođača Shimadzu za potrebe Klinike za radiologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018 39557,70
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme - Lot 1- Nabavka rezervnog dijela sa ugradnjom za servisiranje aparata IABP intraaortalna balon pumpa proizvođača Arrow za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018 5499,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada elektroinstalacija jake i slabe struje za potrebe parking prostora na lokalitetu Jezero Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 6569,55 ELEKTRIKA S d.o.o. Sarajevo - 4201493700006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka baterije i dijelovi za UPS za funkcionalno osposobljavanje medicinskih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 3470,50 RS ELECTRONIC d.o.o. Sarajevo - 4200042400002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala, izrada i montaža spuštenog stropa tipa amstrong sa ispunom od ploča Scalacoustic Board Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 6993,44 EKOTEH d.o.o. Sarajevo - 4201279290003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i ugradnja/zamjena PIN Izvora Ge-68 za kalibraciju PET/CT aparata Discovery 600 proizvođača General Electrics za potrebe Klinike za nuklearnu medicinu i endokrinologiju Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 08.01.2019 28899,00 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala prema projektu NIHR GLOBAL HEALTH GROUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1455,50 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja i servisiranja higijenskih, senzorskih i automatskih kliznih vrata ( redovno i urgentno održavanje) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Službe za IKT - Lot 6- Proširenje data centra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2018 69000,00 11.01.2019 80730,00 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. - 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Službe za IKT - Lot 5- Cisko IP telefoni i Switch-evi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2018 15000,00 11.01.2019 17550,00 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. - 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Službe za IKT - Lot 4- Nadogradnja osnovne licence i nadogradnja licenci za videonadzorni sistem Milestone Enterprise 8.1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2018 6000,00 08.01.2019 7020,00 UNILAB d.o.o. Sarajevo, 4200054160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Službe za IKT - Lot -3- Telekomunikacijska oprema MOTOROLA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.11.2018 9000,00 11.01.2019 10530,00 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. - 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Službe za IKT - Lot -2 interfoni,videointerfoni,komunikatori,šifrarnik i ostalo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Službe za IKT - Lot 1- telefonske i računarske utičnice Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.12.2018 35000,00 11.01.2019 40950,00 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. - 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciji ravnih krovova na više lokaliteta KCUS-a - 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2018 50000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka antistatik klompi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.12.2018 4680,00 Italgroup d.o.o. Sarajevo ID: 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mušeme 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.12.2018 7020,00 Ax Soling d.o.o. Grude ID: 4272010590005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kaputa, ogrtača, uniformi i plahti Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.12.2018 16380,00 Uslužnost d.o.o. Sarajevo ID:4200043550008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ljekarskih odijela, uniformi, matila, štep deka, jastuka i dr. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.12.2018 90675,00 Willona d.o.o. Sarajevo ID: 4201781670006
Ukupno po stranici 421818,14 381563,24 0,00