Pretraga

Ukupno 9
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plavn javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 19.02.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: lož ulje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 5990,40 5990,40 BP MEROL d.o.o.
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci radova: izrada i postavljanje ograde Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.10.2017 9893,52 06.11.2017 9893,52 9893,52 Konkrit d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor javnoj nabavci usluga: pružanje zdravstvenih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 2184,00 2184,00 Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o prvoj dopuni plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki 03.08.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe -kancelarijski i kompjuterski materijal- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 2600,00 2527,21 "SVJETLOST-SARS" d.d. Sarajevo, ID:4200191820081
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge -dezinfekcija- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 1500,00 544,05 SANACIJA 3D d.o.o.,Sarajevo, ID:4202033660002
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe -sredstva za čišćenje- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 2000,00 681,20 STR"HAN" Ilijaš, ID:4300088120009
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plan javnih nabavki za 2017.godinu OŠ "Podlugovi" Plan nabavki 10.03.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00