Pretraga

Ukupno 71
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku materijala za čišćenje 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 5302,09 5302,09
JU Gimnazija Obala Nabavka materijala za čišćenje 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2018 5302,09
JU Gimnazija Obala Ugovaranje za usluge unajmljivanja kopir aparata 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 2000,00 2000,00 C SERVIS DOO Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge unajmljivanja kopir aparata 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 2000,00
JU Gimnazija Obala Ugovaranje za Zamjena i postavljanje unutrašnje stolarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 1053,00 1053,00 "Kristal komerc" d.o.o. 4227244790002
JU Gimnazija Obala Zamjena i postavljanje unutrašnje stolarije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2018 1053,00
JU Gimnazija Obala Ugovaranje za Usluge ciscenja dimnjaka GO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 1386,45 1386,45 EKO DIMNJAČAR doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge ciscenja dimnjaka GO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2018 1386,45
JU Gimnazija Obala Ugovaranje za usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice GO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 1281,15 1281,15 ELKOMONT doo
JU Gimnazija Obala Usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice GO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2018 1281,15
JU Gimnazija Obala Plan nabavki 2018. Gimnazija Obala Sarajevo Plan nabavki 20.02.2018
JU Gimnazija Obala Ugovor o krečenju prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 5996,63 5996,63 "GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Ugovor o ugradnji unutrašnje stolarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 6919,10 6919,10 "Kristal komerc" d.o.o. 4227244790002
JU Gimnazija Obala Ugovor o nabavci drona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 2608,20 2608,20 "SYNC" d.o.o. Mostar
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku opreme za grijanje GO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 6999,75 6999,75 "LUK" d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Krečenje prostorija škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.12.2017 5996,63
JU Gimnazija Obala Ugradnja unutrašnje stolarije GO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 6919,10
JU Gimnazija Obala Nabavka drona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 2608,20
JU Gimnazija Obala Nabavka opreme za grijanje GO Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 6999,75
JU Gimnazija Obala III izmjena plana nabavki GO Plan nabavki direktni sporazum 22.12.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku knjiga za bilingvalnu nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 6000,03 6000,03 "BUYBOOK" d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Nabavka knjiga za bilingvalnu nastavu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2017 6000,03
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku projektora 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 1999,55 1999,55 "IMTEC" d.o.o. Ilijaš
JU Gimnazija Obala Nabavka projektora 2017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2017 1999,55
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku računarske opreme 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 6021,05 6021,05 "IMTEC" d.o.o. Ilijaš
JU Gimnazija Obala Nabavka računarske opreme 2017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2017 6021,05
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku knjiga za biblioteku 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 1029,30 1029,30 TKD "ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o.
JU Gimnazija Obala Nabavka knjiga za biblioteku 2017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.10.2017 1029,30
JU Gimnazija Obala Ugovor za Osiguranje učenika od nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 2310,00 2310,00 ASA OSIGURANJE Sarajevo
JU Gimnazija Obala Osiguranje učenika od nezgode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2017 2310,00
JU Gimnazija Obala II Izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 12.10.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge sistematskog pregleda za radnike škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 2115,00 2115,00 Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
JU Gimnazija Obala Usluge sistematskog pregleda za radnike škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2017 2115,00
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavke usloga interneta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 270,00 270,00 "TELEMACH" doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Nabavka usloga interneta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017 270,00
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavka usluga iz Aneksa II. dio B Ugovaranje i realizacija 21.08.2017 10920,00 10920,00 Turistička agencija "BUENA VISTA" doo Zenica
JU Gimnazija Obala Nabavka usluga iz Aneksa II. dio B Pokretanje i tok postupka 14.07.2017 10920,00
JU Gimnazija Obala Ugradnja prozora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 6999,76 6999,76 "Kristal komerc" d.o.o. 4227244790002
JU Gimnazija Obala Radovi na ugradnji prozora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2017 6999,76
JU Gimnazija Obala Usluge putničkih agencija za učeničku ekskurziju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 2000,00 2000,00 Turistička agencija "BUENA VISTA" doo Zenica
JU Gimnazija Obala Usluge putničkih agencija ekskurzija učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2017 2000,00
JU Gimnazija Obala Ugovor o kupovini terminala za kontrolu radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 1980,81 1980,81 UNILAB doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Kupovina terminala za kontrolu radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2017 1980,81
JU Gimnazija Obala Ugovor za elektroinstalacijske radove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 4392,41 4392,41
JU Gimnazija Obala Elektroinstalacijski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2017 4392,41
JU Gimnazija Obala Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 26.05.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge reprezentacije Dan škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 1815,00 1815,00 Motel restauranu "Kulin dvor " SUR
JU Gimnazija Obala Usluge reprezentacije za Dan škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2017 1815,00
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku toaletnog apira i papirnih ubrusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 1002,11 1002,11 NIVEX d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Nabavka toaletnog papira i papirnih ubrusa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 1002,11
Ukupno po stranici 82401,39 82401,39 82401,39