Pretraga

Ukupno 44
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu u dijelu Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Plan nabavki 24.09.2018
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-28-16 - Nabavka tonera, kertridža, tinte, CD i DVD medija Plan nabavki 10.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-27-16 - Demontaža, nabavka i ugradnja vrata Plan nabavki 02.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-27-16 - Dodatno kopiranje u boji praktikuma Molekularna medicina Plan nabavki 02.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-25-16 - Usluge odrzavanje software-a Plan nabavki 19.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-26-16 - Obavljanje sistematskog pegleda Plan nabavki 20.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-24-16 - Nabavka edukacijskih kitova Plan nabavki 13.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-23-16 - Nabavka školskog i medicinskog namještaja Plan nabavki 05.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-16-16 - Usluga protuprovalnog praćenja i štićenja objekata Medicinskog fakilteta Plan nabavki 06.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-17-16 - Nabavka roba za potrebe naučno-istraživačkog projekta Plan nabavki 07.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Kečenje-bojenje prostorija Medicinskog fakulteta Plan nabavki 14.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Sanacija plafona amfiteatra Grujica Žarković Plan nabavki 14.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Servisiranje klima uređaja Plan nabavki 14.07.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-19-16 - Štampanje fakultetskog udžbenika Plan nabavki 05.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-20-16 - Katering za potrebe organizacije treninga u okviru COST projekta Plan nabavki 07.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-21-16 - Kupovina klima uređaja Plan nabavki 11.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-21-16 - Kupovina stolova i stolica Plan nabavki 11.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-22-16 - Drenaža amfiteatra Grujica Žarković Plan nabavki 21.09.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-23-16 - Zamjena dotrajalih dijelova centralnog grijanja Plan nabavki 05.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina hrane i pilote za potrebe vivarija Plan nabavki 31.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina 500 komada papirnih fascikli Plan nabavki 31.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-14/16 - Nabavka hemikalija za histotehnološku proceduru Plan nabavki 07.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-15/16 - Usluga interneta sa pristupnom brzinom do 50/10 Mbps Plan nabavki 20.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-3496/17 - Kupovina hemikalija, medicinskih sredstava i drugih sredstava za potrebe dijagnostičke djelatnosti i za nastavu Plan nabavki 18.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-12-16 - Ostale komunalne usluge Plan nabavki 17.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-12-16 - Nabavka bibliotečkih knjiga Plan nabavki 17.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-11/17 - Kupovina roba za potrebe projekta Plan nabavki 04.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-11/17 - Aglutacioni kit i zaštitne rukavice Plan nabavki 04.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-11/17 Plan nabavki 04.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina inventurnih pločica na aluminijsko foliji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 1673,10 1673,10 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo ID 4200726790004
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dosatno doštampavanje 250 primjeraka Almanaha 70 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Srajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 17.04.2017 3164,85 3164,85 AMOS-GRAF d.o.o. Sarajevo ID 4200120130009
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Usluge građevinskog nadzora adaptacije učionice Katedre za fiziologiju i biohemiju u objektu "A" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 1755,00 1755,00 I.D.E.A d.o.o. - Sarajevo ID 4200348740001
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina trakastih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 12.04.2017 780,97 780,97 Tapetar d.d. Sarajevo ID 4200682130001
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina materijala i sredstava za održavanje čistoće. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 5855,55 14.04.2017 5855,55 5957,55 R&S d.o.o. Sarajevo ID 4200056290005
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal za izradu projekta: "Genetički uzroci neplodnosti i umanjenog nataliteta u BIH populaciji osoba s reproduktivnim problemima" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 0,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Papiri, obrasci i ostali kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.02.2017 0,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina materijala i sredstava za održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.02.2017 0,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina hrane i pilote za potrebe laboratorijskih životinj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 643,50 643,50 Tel Trade d.o.o. ID 4218641370002
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dodatno štampanje 250 primjeraka Almanaha 70 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2017 0,00
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-3/17 Plan nabavki 03.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-2/17 Plan nabavki 28.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-1/17 Plan nabavki 27.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 27.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Plan Javnih nabavki za 2017. godinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Plan nabavki 14.02.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00