Pretraga

Ukupno 64
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka materijala za krečenje učionica - engleski jezik i geografija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 606,14 606,14 "Hodžeks" do.o. Ilijaš, ID broj: 4200554720009
JU OŠ "Hašim Spahić" Dodaci i sredstva za mašinu za čišćenje podova Tip Taski Swingo 455E Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 342,85 342,85 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200881330001
JU OŠ "Hašim Spahić" Materijal za čišćenje za potrebe škole za period do 31.12.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 1972,50 "ALDI-COMPANY" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200120990008
JU OŠ "Hašim Spahić" Izdaci za obrasce i papir za potrebe škole za period do 31.12.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 834,21 "ĐOZO-COMERC" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU OŠ "Hašim Spahić" Odjeljenske i matične knjige i izdaci za obrazovna pomagala za potrebe škole za period do 31.12.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 1860,24 "ĐOZO-COMERC" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU OŠ "Hašim Spahić" Kancelarijski materijal za potrebe škole za period do 31.12.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 662,63 "ĐOZO-COMERC" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU OŠ "Hašim Spahić" Kompjuterski materijal - toneri za potrebe škole za period do 31.12.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2019 2668,91 "IMTEC" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Hašim Spahić" Obuka uposlenika iz oblasti zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 280,00 280,00 "PROVING inžinjering" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200290480004
JU OŠ "Hašim Spahić" Pregled, kontrola i mjerenje elektro i gromobranskih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 655,20 655,20 "PROVING inžinjering" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200290480004
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavkaa mašine za čišćenje podova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 5878,09 5878,09 "ECOTIME" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200881330001
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka arhivskih ormara (kancelarija sekretara i nastavnika TZO) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 699,66 699,66 "R&S" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200056290005
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kancelarija nastavnika TZO) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 217,04 217,04 "BIOS" p.o. Visoko, ID broj: 4218401220003
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka odbojkaških i košarkaških lopti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 290,00 290,00 "EURO BICCO" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200159930002
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka kutnih ventila i hidrantskog crijeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 473,85 473,85 "PROVING inžinjering" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200290480004
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka redukcija i ozraka za gusane radijatore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 101,32 101,32 "Termometal" d.o.o. - Poslovna jednica Istočno Sarajevo, ID broj: 4400806430008
JU OŠ "Hašim Spahić" Plan nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš za 2019. godinu Plan nabavki 27.03.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Ugovor o nabavci usluga - dezinfekcija, dezinskecija i deratizacija prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 1392,30 "SANACIJA 3D" d.o.o. ID broj: 4202033660002
JU OŠ "Hašim Spahić" Usluge demontaže postojeće podne površine i montaža nove podne površine (PVC pod lineleum) u kabinetu engleskog jezika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 4710,81 4710,81 "Fazum-gradnja" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4200347420003
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka LED panela (okrugli) 24W (8 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 177,10 177,70 "Elektroled" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4202402610006
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka i montaža klima uređajaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 696,02 696,02 "Imtec" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka laserskog printera sa tonerom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 234,01 234,01 "Imtec" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka i montaža projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 998,01 998,01 "R&S" d.o.o. Vogošća, ID broj: 4200056290005
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka školskog namještajaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 5838,30 5838,30 "Đozo-comerc" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU OŠ "Hašim Spahić" Proširenje vatrodojavnog sistema u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 5694,39 5694,39 "SUPERNOVA" d.o.o. Zavidovići
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka motorne kosačice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 765,82 765,82 "Agromarket" d.o.o. Bijeljina - DC Sarajevo
JU OŠ "Hašim Spahić" Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga - sistematski pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2018 2444,00 2444,00 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4200174570004
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kancelarija socijalnog radnika) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 284,60 284,60 "BIOS" p.o. Visoko, ID broj: 4218401220003
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka arhivskih ormara (2 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 699,66 699,66 "R&S" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200056290005
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka LED panela (okrugli) 18W Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 190,20 190,20 "Elektroled" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4202402610006
JU OŠ "Hašim Spahić" Ugovor o nabavci roba - nabavka centralne jedinice - Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 1190,00 1190,00 IMTEC d.o.o. SARAJEVO, ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka materijala za krečenje, krečenje zidova i plafona hodnika u prizemlju škole prema fiskulturnoj sali, pripremanje masne cokle i lakiranje lak farbom hodnika u prizemlju škole prema fiskulturnoj sali Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2018 999,00 999,00 MFR "KOLOR", ID broj: 4300653950002
JU OŠ "Hašim Spahić" Ugovor o nabavci roba: proširenje i poboljšanje postojećeg videonadzornog sistema u školi sa ugradnjom dodatnih kamera i prateće opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 6397,56 6397,56 UNILAB d.o.o., ID broj: 4200054160007
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka knjiga za školsku biblioteku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 936,00 936,00 LIJEPA RIJEČ d.o.o. TUZLA, 4210191940007
JU OŠ "Hašim Spahić" Popravak i održavanje zgrade (krečenje zidova i lakiranje lak farbom hodnika u prizemlju škole, te muške i ženske svlačionice) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 1493,00 1493,00 MFR "KOLOR" Ilijaš, 4300653950002
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka LED panela (okrugli) 24W (20 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 440,00 440,00 Elektroled d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4202402610006
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka kopir-printer-skener aparata u boji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2018 409,01 409,01 Imtec d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka prijenosnog radio CD playera (2 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2018 198,00 Imtec d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Hašim Spahić" Odjeljenske i matične knjige i izdaci za obrazovna pomagala za potrebe škole za period do 30.04.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2018 3151,40 "Đozo-comerc" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU OŠ "Hašim Spahić" Materijal za čišćenje za potrebe škole za period do 30.04.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 2517,72 "Aldi-company" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200120990008
JU OŠ "Hašim Spahić" Kancelarijski materijal za potrebe škole za period do 30.04.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 918,39 "Đozo-comerc" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU OŠ "Hašim Spahić" Izdaci za obrasce i papir za potrebe škole za period do 30.04.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 1358,14 "Đozo-comerc" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU OŠ "Hašim Spahić" Kompjuterski materijal za potrebe škole za period do 30.04.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2018 2450,92 "Đozo-comerc" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kancelarija sekretara, samostalnog referenta za plan i analizu i za biblioteku) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 1189,60 1189,60 OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS p.o. VISOKO, 4218401220003
JU OŠ "Hašim Spahić" Popravak i održavanje zgrade (krečenje zidova i lakiranje lak farbom hodnika u prizemlju škole) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 1394,00 1394,00 MFR "KOLOR" Ilijaš, 4300653950002
JU OŠ "Hašim Spahić" Prva (I) izmjena i dopuna Plana nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš za 2018. godinu Plan nabavki 16.04.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Održavanje zgrade - izrada naziva škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 468,00 468,00 Đozo-Comerc d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU OŠ "Hašim Spahić" Računarska oprema - switchevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 657,00 657,00 Imtec d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 1392,30 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202033660002
JU OŠ "Hašim Spahić" Plan nabavki za 2018.. godinu Plan nabavki 27.02.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka protivpožarnih (vatrogasnih) aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 815,49 815,49 Proving inžinjering d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200290480004
Ukupno po stranici 0,00 70043,39 48666,33