Pretraga

Ukupno 218
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Usluge certifikacije ISO 9001:2015" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2019 1778,40 1778,40 INSTITUT ZA CERTIFIKACIJU SISTEMA D.O.O. SARAJEVO 4201790310004
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke radova "Zavrsni građevinski radovi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2019 1413,48 1413,48 VYKON DOO 4200524570002 Sarajevo Centar
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka Ultrazvucnog aparata sa sondom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.01.2019 15584,40 15584,40 Bosna-vet doo Zenica br. ID 4218160510005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke :Ultrazvucni aparat sa sondom" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.12.2018 15584,40
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Referentni sojevi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 4545,45 4545,45 Bosna-vet doo Zenica br. ID 4218160510005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Adaptacija -podne i zidne obloge" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 6947,95 6947,95 ALPROM DOO 4200053940009 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga-servisiranje vozila Mazda 6" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1495,00 1495,00 CONNECTA D.O.O. SARAJEVO 4201473260000 Sarajevo Novi Grad
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "HTZ opreme" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 5382,00 5382,00 SALTEKS D.O.O. br.ID 4200506750001 Sarajevo Centar
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Knjige" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1930,50 1930,50 ŠTAMPARIJA FOJNICA DD FOJNICA 4236045660000
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka "generator nitrogena" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.11.2018 46796,49 46796,49 Erkona doo Sarajevo ID br.4200547780004
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Generator nitrogena" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018 46796,49
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "Laboratorijski stolovi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 2799,99 2799,99 HH-INOX D.O.O. br.ID 4263591630003 Cazin
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Novogodisnji paketici sa predstavom" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 2339,97 2339,97 Dipsa d.o.o. br.ID 4201624220005 Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "IT oprema za nastavni proces" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 4814,00 4814,00 ZVUK I SLIKA DOO br.ID 4201723800005 Sarajevo Centar
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga "Generalno ciscenje objekta Institut na Stupu" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 1976,83 1976,83 KONIS D.O.O Sarajevo, br.ID 4200089380000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Promotivni materijal" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 2500,00 2500,00 SEHARA INFO O.D. SARAJEVO br. ID 4302249730000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Internet pristup na dvije lokacije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 7020,00 7020,00 LOGOSOFT D.O.O. br.ID 4200236190009
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka "Računara, računarske periferije i licence" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2018 35096,62 35096,62 KAMER COMMERCE D.O.O. 4200086440001 Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku robe"Molekularni dijagnostikumi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 6664,32 6664,32 Bosna-vet doo Zenica br. ID 4218160510005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga "Usluge montaže" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 2282,09 2282,09 R&S D.O.O. SARAJEVO br.ID 4200056290005 Vogošća
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba:" Desktop i laptop računari, računarska periferija i licence" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.10.2018 35096,62
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugradnja hard diska sa softverom na CT6800 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2018 11349,00 11349,00 SHIMADZU doo Sarajevo br. ID 4200419780000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba "Ugradnja hard diska sa softverom na CT6800" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2018 11349,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga-servis "Kombi Fiat Ducato" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 1778,90 1778,90 ZEBAX d.o.o. br. ID 4200589270006
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka radova"vanjsko uređenje-Institut Stup" Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 19.11.2018 59897,44 59897,44 GEOMAX D.O.O. TEŠANJ br.ID 4218959200009
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u pregovarackom postupku bez objave obavjestenja za javnu nabavku usluga "Dodatnih radova vanjskog uređenja" Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.11.2018 59897,44
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora za anabvku usluga"kalibracije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 2339,35 2339,35 LOTRIČ CONTROL D.O.O. MOSTAR br.ID 4227744330008
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka usluga "Zracnog prevoza" Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.11.2018 16170,00 16170,00 CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO br.ID 4200153220003
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u pregovarackom postupku bez objave obavjestenja za javnu nabavku usluga "zracnog prevoza" Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.09.2018 16170,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka "Hematološki dijagnostikumi" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.11.2018 46783,50 46783,50 Bosna-vet doo Zenica br. ID 4218160510005
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku jabne nabavke "hematološki dijagnostikumi" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.10.2018 46783,50
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "Aviokarte 2" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 1513,98 1513,98 AIR LINE TOURS privredno društvo za aero usluge, turizam i trgovinu d.o.o. Sarajevo br.ID 4200917890009
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku roba:"Programski paket za vođenje stalnih sredstava" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 5733,00 5733,00 INNOTECH d.o.o. Sarajevo br. ID 4202211780009
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora za nabvku usluge:"dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 1684,80 1684,80 KJP "VETERINARSKA STANICA" DOO SARAJEVO 4200119470009
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "Laptopa" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 5686,20 5686,20 Kamer Commerce d.o.o Ilidža br. ID 4200086440036
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "Campy food bujon" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2018 1681,98 1681,98 "Tuzla-Farm" d.o.o. Tuzla ID 4209034730009
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "Najam vozila" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 7020,00 7020,00 POWER d.o.o. Ilidža br. ID 4202029800002
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "Elisa testovi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 6292,10 6292,10 "Tuzla-Farm" d.o.o. Tuzla 4209034730009
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga snimanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2018 1170,00 1170,00 AMT TEHNOLOGY Visoko br.ID 4218614560002
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku :"Zračni prijevoz-aviokarte" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2018 4927,64 4927,64 CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO 4200153220003
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora za nabavku:"Set diskova sa poklopcima" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 2280,33 2280,33 Hebe d.o.o. Sarajevo 4201819660000,
JU Veterinarski fakultet UNSA Sezonski pregled instalacija grijanja,hlađenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 1579,50 1579,50 TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING 4200318080007
JU Veterinarski fakultet UNSA NABAVKA-HEMIKALIJA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.10.2018 22756,50 22756,50 Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo br.ID 4403208220006
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku jabne nabavke hemikalije_sept-18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2018 22756,50
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka "Magnetne mješalice" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 2082,60 2082,60 Bosna-vet doo Zenica br. ID 4218160510005
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka kancelarijskih stolica_2a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 2211,30 2211,30 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka "Grafitne kivete" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 1392,30 1392,30 Hebe d.o.o. Sarajevo 4201819660000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka za nabavku autoguma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 1257,70 1257,70 TR AUTOSHOP"MAJA" br.ID 4302586570006
JU Veterinarski fakultet UNSA Servis i validacije instrumenta Pin AAcle 900T Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 3257,75 3257,75 Hebe d.o.o. Sarajevo 4201819660000
JU Veterinarski fakultet UNSA Servis laminarne komore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 2242,89 2242,89 DOO EUROLAB 4400375860000
Ukupno po stranici 254433,95 364456,25 364456,25