Pretraga

Ukupno 267
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke " Osiguranja imovine,obavezno i kasko osiguranje motornih vozila,kolektivno osiguranje ,osiguranje od profesionalne odgovornosti veterinara i cuvara" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.07.2019 16444,12
JU Veterinarski fakultet UNSA Dodjela ugovora"Adaptacija klinika" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.07.2019 62378,55 62378,55 KOLINVEST" DOO SARAJEVO,ID BR.4200226040009
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba"Test kit za detekciju prion proteina" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.07.2019 70112,25 70112,25 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova"Adaptacija klinika" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.05.2019 62378,55
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Prekonfigurisani modul" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 5137,30 5137,30 Oxford Nanopore Technologies LTD
JU Veterinarski fakultet UNSA Dodjela ugovora"najam printera" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.06.2019 34959,60 34959,60 KAMER COMMERCE D.O.O. 4200086440001
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga "Održavanje sistema dojave požara" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 1872,00 1872,00 SUPERNOVA d.o.o.br.ID 4218627970005,Dolina bb,72220 Zavidovići
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba"test kit za detekciju specifičnih prion proteina u homogeniziranom tkivu mozga malih i velikih preživara" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2019 70112,25
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga "Najam printera" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.05.2019 34959,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "nabavka i monzaža kliznih staklenih vrata" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 3594,14 3594,14 RAMA-GLAS D.O.O. 4200079310003 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-"Desktop i laptop računari" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2019 49608,00 49608,00 KAMER COMMERCE D.O.O. 4200086440001
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku laboratorijskih usluga analize-pesticidi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2019 37299,16 37299,16 FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR 4227506400006 Mostar
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga analize-pesticidi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2019 37299,16
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor o nabavci roba "Elisa seroloski dijagnostikumi" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.05.2019 15174,90 15174,90 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku usluga"Angažovanje radnice za održavanje higijene" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 7020,00 7020,00 KONIS SARAJEVO ID 4200089380000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku usluga"Smještaj studenata" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 2223,00 2223,00 Prenoćiste "Kod Keme" br.ID 4301193470003 Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Kuter kolica" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 2737,80 2737,80 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006 Istočna Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke roba – desktop i laptop računari,računarske komponente i licence Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.03.2019 49608,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Elisa test-seroloski dijagnostikumi" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2019 15174,90
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku "Usluge servis i održavanje aparataLC-MS/MS" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2019 20895,03 20895,03 ERKONA 4200547780004 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga - servis i održavanja aparata LC-MS/MS –tečni hromatograf sa masenom detekcijom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.04.2019 20895,03
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba"Binokularni stereo mikroskop sa kamerom" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2019 16614,00 16614,00 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Binokularni stereo mikroskop sa kamerom" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.05.2019 16614,00
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-HTZ oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 3453,85 3453,85 SALTEKS D.O.O. 4200506750001 Sarajevo Centar
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Naftni derivati-gorivo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2019 18197,00 18197,00 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 4200163020002 Sarajevo Centar
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku laboratorijskih usluga -PT testovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2019 3287,70 3287,70 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba"Naftni derivati-gorivo" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.03.2019 18197,01
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba "Mikroskopa" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 2106,00 2106,00 MIKRO+POLO D.O.O. 4201572320006 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga-kalibracije i validacije opreme lot 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 3744,00 3744,00 Analitika doo Sarajevo br.ID 4200561260005
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Pokretni sto za prevoz pacijenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 1064,70 1064,70 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Laboratorijska oprema-veterinarski hematoloski analizator Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2019 32757,66 32757,66 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba-laboratorijska oprema-veterinarski hematološki analizator Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.04.2019 32757,66
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Digitalna vaga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 3861,00 3861,00 APICAL DOO 4201024380009 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Analiticki standardi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 5818,41 5818,41 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006 Istočna Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Grafiotne kivete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 2320,11 2320,11 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006 Istočna Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Prenosni konduktometar_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 1987,83 1987,83 ANALITIKA D.O.O. SARAJEVO 4200561260005 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka roba"Laboratorijski materijal" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 3151,40 3151,40 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Adaptacija predavaone Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 6985,50 6985,50 OD "OBNOVA" vl. I. Saračević 4300679080006 Sarajevo Novi Grad
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge održavanja telekomunikacijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 3369,60 3369,60 INTELS D.O.O. SARAJEVO 4200583310006 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 7005,96 7005,96 QSS D.O.O. 4200103980007 Sarajevo Centar
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge naplate cestarina na autocestama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 2340,00 2340,00 JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR 4227691540005 Mostar
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge Tehničke zaštite_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 4212,00 4212,00 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE GLOCK SIGURNOST D.O.O. SARAJEVO 4200431720004 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku -Usluga odrzavanja i popravke PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 2533,05 2533,05 GRANULO-RE D.O.O. 4200004570000 Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Ketridži za proizvodnju ultra ciste vode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 2101,30 2101,30 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006 Istočna Ilidža
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Inhalacioni aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 5354,70 5354,70 ORLANDO D.O.O. ZA VETERINU I AGRAR 4272060850008 Grude
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Reproduktivni hormoni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1673,70 1673,70 BOSNA-VET DOO 4218160510005 Zenica
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Hrana za kucne ljubimce Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 5825,40 5825,40 "ROYAL PET CO" VELIKA OBARSKA, BIJELJINA 4402546840005 Bijeljina
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-tecni azot Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 7020,00 7020,00 UNAVET D.O.O. 4200245340005 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "Štampanje knjige" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 3978,00 3978,00 PRINT-LINE D.O.O. 4200217480004 Stari Grad
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Usluge certifikacije ISO 9001:2015" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2019 1778,40 1778,40 INSTITUT ZA CERTIFIKACIJU SISTEMA D.O.O. SARAJEVO 4201790310004
Ukupno po stranici 374439,68 465553,00 465553,00