Pretraga

Ukupno 28
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Grbavica II” PLAN JAVNIH NABAVKI 2018.. Plan nabavki 23.03.2018
JU OŠ “Grbavica II” PLAN JAVNIH NABAVKI 2017.. Plan nabavki 29.03.2017
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora1.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1467,00 1467,00 Sarix d.o.o. 4200401140003
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora1. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 1467,00
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školskog namještaja1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 3387,15 3387,15 Dijal M d.o.o. 4200364940002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školskog namještaja1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 3387,15
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka materijala za kabinet biologije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 2292,03 2292,03 Dijal M d.o.o. 4200364940002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka materijala za kabinet biologije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 2292,03
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka trakastih zavjesa.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3627,95 3627,95 Efekt Komerc Dizajn d.o.o. 4200536070030
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka trakastih zavjesa. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 3627,95
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka računara1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 2372,02 2372,02 Kamer commerce d.o.o. 4200086440001
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka računara1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2018 2372,02
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 4410,60 4410,60 Sarix d.o.o. 4200401140003
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 4410,60
JU OŠ “Grbavica II” Nabavljanje opreme za skijanje 2. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH 4202156400056
JU OŠ “Grbavica II” Nabavljanje opreme za skijanje 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2018 6988,45
JU OŠ “Grbavica II” Građevinski radovi na sanaciji poda, mokrih čvorova i zamjena keramičkih pločica. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 5095,47 5095,47 Unis-energetika d.o.o. 4200408310001
JU OŠ “Grbavica II” Građevinski radovi na sanaciji poda, mokrih čvorova i zamjena keramičkih pločica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.08.2017 5095,47
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školske opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 4811,04 4811,04 TRISAR INN d.o.o. 4200324560002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 4811,04
JU OŠ “Grbavica II” Sistematski pregled svih uposlenika škole1, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 2418,00 2418,00 JU DOM ZDRAVLJA KS 4200174570004
JU OŠ “Grbavica II” Sistematski pregled svih uposlenika škole, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.05.2017 2418,00
JU OŠ “Grbavica II” Molersko-farbarski radovi u školi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 2638,23 2638,23 Eling-S d.o.o. 4200479090002
JU OŠ “Grbavica II” Molersko-farbarski radovi u školi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.08.2017 2638,23
JU OŠ “Grbavica II” Radovi na sanaciji staklenih prizmi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 1700,00 1700,00 Eling-S d.o.o. 4200479090002
JU OŠ “Grbavica II” Radovi na sanaciji staklenih prizmi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.08.2017 1700,00
JU OŠ “Grbavica II” Ormarići Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.01.2017 11217,38 11217,38 Inter-com d.o.o.
JU OŠ “Grbavica II” Školski namještaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.12.2016 11217,38
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00