Pretraga

Ukupno 2
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Grbavica II” Ormarići Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.01.2017 11217,38 11217,38 Inter-com d.o.o.
JU OŠ “Grbavica II” Školski namještaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.12.2016 11217,38
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00