Pretraga

Ukupno 59
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka i montaža led svjetiljki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 2542,00 2542,00 Elektrika s 4201493700006
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka eksperimentalnog seta za kabinet fizike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 3436,29 3436,29 Dijal-''M'' 4200364940002
JU OŠ “Grbavica II” Usluge izrade i ugradnja unutrašnjih platnenih roletni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6992,65 6992,65 Efekt komerc dizajn 4200536070030
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka servera i komjutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 3500,00 3500,00 Ingel 4209157810007
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka anatomskih modela za kabinet biologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.1018 3582,54 3582,54 Dual-''M'' 4200364940002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka i montaža svjetlećeg natpisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1404,00 1404,00 Neon art 4300115200001
JU OŠ “Grbavica II” Gradđevinsko-sanacioni radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 2947,17 2947,17 Eling-s 4200479090002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka pametne table. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 4248,66 4248,66 Imtec 4200918780053
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka Školskog namještaja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2018 5355,09 5355,02 Dijal "M" 4200364940002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školskog namještaja8, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 2967,50 2967,50 KALEA D.O.O. 4200444460001
JU OŠ “Grbavica II” Sistematski pregled zaposlenika 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 2020,00 2020,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora za sportsku salu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 3150,00 3150,00 SARIX d.o.o. 4200401140003
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 4 +. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.01.2019 2749,50 2749,50 ECOVISION doo 4201646030005
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 4 + Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2018 2749,50
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 3 +. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.01.2019 17550,00 17550,00 TPDC Sarajevo d.d. 4200115050005
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 3 + Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2018 17550,00
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 2 +. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.01.2019 6605,23 6605,23 TPDC Sarajevo d.d. 4200115050005
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 2 + Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2018 6605,23
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 1 +. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.01.2019 28051,20 28051,20 PENNY PLUS doo 4200162210002
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda LOT 1 + Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.12.2018 28051,20
JU OŠ “Grbavica II” Usluge prevoza učenika i nastavnika/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 2340,00 2340,00 CENTROTRANS EUROLINES D.D. 4200153220003
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda L4 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2018 4224,87 4224,87 MBA Centar d.o.o. 4200644390008
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda- Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.01.2018 4224,87
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda L3 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2018 12664,90 12664,90 PENNY PLUS d.o.o. 4200162210002
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.01.2018 12664,90
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda L2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2018 7311,91 73111,91 PENNY PLUS d.o.o. 4200162210002
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda* Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.01.2018 7311,01
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda L1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2018 20016,06 20016,06 PENNY PLUS d.o.o. 4200162210002
JU OŠ “Grbavica II” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.01.2018 20016,06
JU OŠ “Grbavica II” Materijal za čišćenje..* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 1314,41 1314,41 BENT EXCELLENT d.o.o. 4200763300009
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka sigurnosnog ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 3159,00 3159,00 R&S d.o.o. 4200056290005
JU OŠ “Grbavica II” PLAN JAVNIH NABAVKI 2018.. Plan nabavki 23.03.2018
JU OŠ “Grbavica II” PLAN JAVNIH NABAVKI 2017.. Plan nabavki 29.03.2017
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora1.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1467,00 1467,00 Sarix d.o.o. 4200401140003
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora1. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 1467,00
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školskog namještaja1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 3387,15 3387,15 Dijal M d.o.o. 4200364940002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školskog namještaja1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 3387,15
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka materijala za kabinet biologije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 2292,03 2292,03 Dijal M d.o.o. 4200364940002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka materijala za kabinet biologije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 2292,03
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka trakastih zavjesa.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3627,95 3627,95 Efekt Komerc Dizajn d.o.o. 4200536070030
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka trakastih zavjesa. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 3627,95
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka računara1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 2372,02 2372,02 Kamer commerce d.o.o. 4200086440001
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka računara1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2018 2372,02
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 4410,60 4410,60 Sarix d.o.o. 4200401140003
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 4410,60
JU OŠ “Grbavica II” Nabavljanje opreme za skijanje 2. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 6988,45 INTERSPORT BH 4202156400056
JU OŠ “Grbavica II” Nabavljanje opreme za skijanje 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.01.2018 6988,45
JU OŠ “Grbavica II” Građevinski radovi na sanaciji poda, mokrih čvorova i zamjena keramičkih pločica. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 5095,47 5095,47 Unis-energetika d.o.o. 4200408310001
JU OŠ “Grbavica II” Građevinski radovi na sanaciji poda, mokrih čvorova i zamjena keramičkih pločica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.08.2017 5095,47
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školske opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 4811,04 4811,04 TRISAR INN d.o.o. 4200324560002
Ukupno po stranici 128813,44 182584,69 248384,62