Pretraga

Ukupno 106
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu - Buonarte - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 1680,00 1680,00 Buonarte d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pretplati na dnevne novine "Oslobođenje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 722,00 722,00 Oslobođenje servisi d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu za nabavku dnevnog lista "Avaz" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 722,00 722,00 Avaz-roto press d.o.o.
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu o prodaji vode i najmu aparata za vodu - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 591,40 591,40 O.D. "Kraljevska"
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o direktnom sporazumu o pružanju advokatskih usluga za 2017. godinu - JU Biblioteka Sarajeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2017 3510,00 3510,00 Sanja Bećirović-Zijadić
JU Biblioteka Sarajeva Plan nabavke JU Biblioteka Sarajeva za 2017. godinu Plan nabavki 16.02.2017
Ukupno po stranici 0,00 7225,40 7225,40