Pretraga

Ukupno 37794
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Fatima Gunić" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku zidnog preklopnog koša i rukometnog gola Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2019 17316,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Popravak rotacionih svjetala - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2019 1495,26 1495,26 KOMEL
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Vulkanizerske usluge 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.08.2019 10,00
Fond Memorijala Tehnički pregled i troškovi registracije motornog vozila Škoda Fabia reg oznaka K71-M-053 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 254,75 27.12.2019 254,75 254,75 OSING OSIGURANJE D.O.O.
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Vulkanizerske usluge 1 - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 4273,80 4273,80 S.O.R.M.A.J.A. - Sarajevo 4300272130009
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 1 rampa za invalide - pacijente za hemodijalizu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2019 2293,20
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 1 rampa za invalide - pacijente za hemodijalizu - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 2293,20 2293,20 Strojal d.o.o. Sarajevo 4200385190003
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka cjepiva i seruma za potrebe Zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.06.2019 2617,29
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka cjepiva i seruma za potrebe Zavoda - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2019 2617,29 2617,29 Pharma maac
Fond Memorijala Tehnički pregled i troškovi registracije motornog vozila Škoda Karoq registarskih oznaka K27-M-760 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 355,42 27.12.2019 355,42 355,42 OSING OSIGURANJE D.O.O.
Fond Memorijala Servisiranje kafe aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.12.2019 304,20 30.12.2019 304,20 304,20 ARTIKA D.O.O.
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku knjiga za biblioteku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2019 4996,07
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku knjiga za biblioteku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2019 4996,07 4996,07 IK VRIJEME d.o.o. 4218064980009
Fond Memorijala Nabavka kancelarijske stolice za potrebe stražarske kućice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 27.12.2019 291,33 291,33 REGULATOR D.O.O.
Fond Memorijala Dizajniranje i izrada materijala za vizuelno komuniciranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 2500,00 26.12.2019 2500,00 2500,00 LE PETIT D.O.O.
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka dnevne štampe za potrebe Knatonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2019 30,00
JU Apoteke Sarajevo Kupovina i servisiranje fiskalnih printera 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.09.2018 3393,00 22.10.2018 3393,00 32385,69
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka poljoprivrednih mašina i nastavaka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.11.2019 17963,00 23.12.2019 17963,00 17963,00 ITC Zenica d.o.o. ID: 4218146790003
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje ulazne kapije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 19.12.2019 4242,32 30.12.2019 4242,32 4242,32 MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O.
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za video nadzor 19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.11.2019 31500,00 30.12.2019 36855,00 36855,00 Middle Point Electronics d.o.o. ID: 4200148570004
JU OŠ Isak Samokovlija Otvoreni postupak za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.11.2019 65769,12
JU OŠ Isak Samokovlija Otvoreni postupak za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.12.2019 65769,12 65769,12 Green oil d.o.o. Sarajevo 4200851420006
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka konvektora 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 3540,00 30.12.2019 3540,00 3540,00 MEGA TECHNO TD iz Sarajeva ID:4302313250009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka stručnih usluga tapacitera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 1000,00 30.12.2019 1000,00 1000,00 Dawa Home O.D. Sarajevo ID: 4303231060003
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.04.2019 672,75
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja oglasa za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.04.2019 530,89
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka usluga zimske službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 2000,00 30.12.2019 2000,00 2000,00 JP Ilidža d.o.o. Sarajevo ID: 4202099330003
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka plina u bocama propan-butan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 240,00 30.12.2019 240,00 240,00 T.R. Plinar Vogošća ID: 4302660560000
JU Apoteke Sarajevo Kupovina i servisiranje fiskalnih printera 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.09.2018 3393,00
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka šadrvana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 6000,00 24.12.2019 6000,00 6000,00 BH Brvnare O.R. Ilijaš ID: 4303133050008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-52953-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 186,03 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Mašinski fakultet UNSA Crijevo za kisik, manometar 2 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 01.11.2019 387,27 31.12.2019 387,27 387,27 MANECO d.o.o. Kakanj 4218426990008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64830 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 1932,23 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka sistema vatrodojave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 7000,00 20.12.2019 6979,05 6979,05 Middle Point Electronics d.o.o. ID: 4200148570004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-51496-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 559,85 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-53280 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 473,52 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka opreme za kineziterapiju (fizikalna terapija) za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 466,80 466,80 Intersport Bh doo, Sarajevo, 4202156400005
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o zakupu aparata za vodu 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 7020,00 8494,51
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65757 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 2971,57 GLOBEX doo, Zenica, 4218000740004
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka sanit.materijala - masti,otopine,alkoholna i dezinf.sredstva - lot 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.12.2019 173,18
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 76/19 - "Servis atomskog apsorpcionog spektrometra" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2020 2223,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka raznog medicinskog potrošnog materijala lot-2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.12.2019 199,25
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-65760 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 83,37 MGM FARM doo, Kakanj, 4218227790008
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Nabavka aparata za laseroterapiju za potrebe J.U.Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 3393,00 3393,00 INEL BH doo, Maglaj, 4218528560008
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za kuhinju 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 3142,72 20.12.2019 3142,72 3142,72 Omega d.o.o. Živinice ID: 4209362230005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-40206-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 80,09 PHARMAMED doo, TRAVNIK, 4236008110008
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2019 21601,94
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići .Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.12.2019 21601,94 21601,94 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo 4200999090005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka žaluzina 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 2068,40 12.12.2019 2068,40 2068,40 MSD ROL O.D. Sarajevo ID: 4302286260005
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za ART terapiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 3500,00 12.12.2019 3500,00 3500,00 Facta d.o.o. Sarajevo ID: 4200962170009
Ukupno po stranici 211216,77 215229,60 239410,14