Pretraga

Ukupno 37699
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluge stručne analize podataka registara koje vodi Ured, te kreiranje pretpostavki za unos i ažuriranje podataka koje će vršiti institucije Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 7020,00 14.10.2019 7020,00 7020,00 IDC d.o.o. Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka brusne trake 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 140,40 140,40 Tes d.o.o. Sarajevo, ID 4200476580009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vrećica za usisivač 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2019 150,27 150,27 Weller d.o.o. Sarajevo, ID 4200241600002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 172,60 172,60 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka audio opreme 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 273,00 273,00 Audio projekt d.o.o. Sarajevo, ID 4201614000007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 1184,44 1184,44 Fortuna Comerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200062850004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smrtovnica za oca uposlenice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba: Hemikalije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.01.2020 6903,00
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana nabavki za 2019 Plan nabavki 31.12.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Tabla pluto 120x90 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 17.12.2019 47,39 20.12.2019 47,39 47,39 FRANEX TRADE d.o.o. Sarajevo ID 4200024170008
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:Mikrobioloske podloge Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2019 2059,20
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 31.12.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge prijevoza Sarajevo-Travnik-Sarajevo 13.12.2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.12.2019 390,00 18.12.2019 390,00 390,00 Vildan tours d.o.o Sarajevo 4200243640001
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:Molekularni dijagnostikumi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.12.2019 7823,16
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Oprema za dječiju igraonicu 2019. godina - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 7010,34 7010,34 “ALPER GROUP” d.o.o., Sarajevo, 4201821130000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Oprema za dječiju igraonicu 2019. godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 7010,34
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mašina za pranje podova 2019. godina - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 6500,01 6500,01 “KAMER COMMERCE” d.o.o., Sarajevo, 4200086440001
JU Mašinski fakultet UNSA Ugostiteljske usluge 19.10.2019.VŠ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 18.10.2019 120,00 17.12.2019 120,00 120,00 UR Vidikovac Sarajevo 4301822780002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mašina za pranje podova 2019. godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 6500,01
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Profesionalno posuđe za potrebe centralne i mliječne kuhinje 2019. godina - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 6997,84 6997,84 “ALPEKS SARAJEVO” d.o.o., Sarajevo, 4200412340004
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Profesionalno posuđe za potrebe centralne i mliječne kuhinje 2019. godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 6997,84
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mobilijar za dvorište objekta u Blagovcu 2019. godina - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 6915,45 6915,45 KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo, 4200258320003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mobilijar za dvorište objekta u Blagovcu 2019. godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 6915,45
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Obrazovna pomagala 2019. godina - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 1381,57 1381,57 “Kid Zone” d.o.o., Sarajevo, 4202313270005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Obrazovna pomagala 2019. godina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2019 1381,57
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge prevoza Sarajevo-Podlugovi-sarajevo 16.12.2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11.12.2019 250,00 18.12.2019 250,00 250,00 Vildan tours d.o.o Sarajevo 4200243640001
JU OŠ Isak Samokovlija /Nabavka računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2018 1770,97
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka računara/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 1770,97 1770,97 ASC d.o.o. 4202173590004
JU Mašinski fakultet UNSA Daska za WC školjku, brava, baterija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 02.10.2019 125,15 16.12.2019 125,15 125,15 INTER TEHNA d.o.o. Sarajevo 4201324770011
JU Šumarski fakultet Rebalans plana 2019 - 4 Plan nabavki 24.12.2019
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka školskih stolica, klupa i školske katedre Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2018 2716,51
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.01.2020 23400,00 23400,00 KARE d.o.o.Sarajevo
JU OŠ Isak Samokovlija .Nabavka školskih stolica, klupa i školske katedre Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 2716,51 2716,51 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za stare ski liftove.... Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.01.2020 55629,99 55629,99 KARE d.o.o.Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za hemodijalzu -2 kom - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2019 14999,98
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka i ugradnja materijala za internet mrežu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2018 2207,79
JU OŠ Isak Samokovlija .Nabavka i ugradnja materijala za internet mrežu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2019 2207,79 2207,79 Unilab d.o.o. 4200054160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aparata za hemodijalzu -2 kom - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2019 14999,40
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka pločaste iverice i pribora za izradu školskih klupa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2018 1800,26
JU OŠ Isak Samokovlija .Nabavka pločaste iverice i pribora za izradu školskih klupa Ugovaranje i realizacija 28.11.2018 1800,26 1800,26 InterLIGNUM d.o.o. 4400082410107
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 163/19 Oprema za specijalna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 09.01.2020 116897,27
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf Lex Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 435,24 435,24
Ministarstvo saobraćaja Adaptacija postojećeg objekta upravljačkog centra- dispečerska kuća na lokaciji Čengić Vila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda motornih vozila_UP Ugovaranje i realizacija 08.01.2020 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_sukcesivna nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila_UP Ugovaranje i realizacija 08.01.2020 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke skenera za fotografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 1836,00 1836,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluge organizacije konferencije ICAT 2019 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.10.2019 37615,50 37615,50 "Buena Vista" d.o.o. Zenica
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 263,25 263,25 Granulo-Re d.o.o. Sarajevo ID 4200004570000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka raznih izrađenih proizvoda 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 747,10 747,10 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
Ukupno po stranici 209370,53 166709,83 167145,07