Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-54414 23.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2019. godinu KCUS 23.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge kolkektivnog osiguranja uposlenika kantonalnog suda u Sarajevu 22.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranj sistema vatrodojave za potrebe Kantonalnog suda 22.01.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -kompjuterska oprema skener za potrebe Kantonlanog suda u Sarajevu 22.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lot 36 22.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lotovi 29,38 22.01.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Pilići 22.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lotovi 9,25,34 22.01.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Prevozz 22.01.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Ručne pile 22.01.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Priprema obroka 22.01.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Čišćenje 22.01.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Prehrmbeni proizvodd 22.01.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Održavanje i poipravak kompjuterske opreme 22.01.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Lakovi 22.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lot 8 22.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lot 17 22.01.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Boje i obloge 22.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lotovi 1-4,11,12,18,19,21,22,26,28,33 22.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lotovi 27,35,39 22.01.2020
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluge štampanja uplatnica 22.01.2020
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluge štampanja matematičkog časopisa Limes 22.01.2020
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka usluge štampanja Godišnjaka učenika Prve bošnjačke gimnazije 22.01.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa/20 22.01.2020
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluga štampanja školskog časopisa Vrelo 22.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/9/19- lot 10 22.01.2020
Ministarstvo zdravstva Direktni sporazum za angažovanje firme koja će izvršiti izradu polica/ormara koje služe za odlaganje registratora 22.01.2020
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kabinet fizike i kancelarija psihologa)) 21.01.2020
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka i montaža projektora za potrebe učionice razredne nastave (broj 48) 21.01.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Centra 8/19 21.01.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka protočnog bojlera (2kom) 21.01.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka metalnog arhivskog ormara 21.01.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 4/19 21.01.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke video nadzornog sistema i zamjena dijelova oštećenih uslijed strujnog udara 21.01.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja 12škola 21.01.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja zebra zavjesa/19 21.01.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo slanje pošte 12 21.01.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo reprezentacija - ručak 21.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Objava sjećanja-smrtovnica 21.01.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja elektronskog zvona 21.01.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge popravke i održavanja elektroakustičke opreme 2/19 21.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal i usluga za poboljšanje kvaliteta WiFi mreže 21.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms II/2019-1 21.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga proširivanja internetske mreže 21.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PAPIR ZA PRINTANJE I KOPIRANJE 21.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PATRONE SA TONEROM ZA PLOTER 21.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SET TONERA ZA PRINTER Jet Pro M254nW 21.01.2020
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka usluga organiziranja proslave 21.01.2020
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka namještaja za kancelariju celarijskog namještaja 21.01.2020