Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Nabavka madraca za 2019. 19.09.2019
JU Stomatološki fakultet Servis anesteziološke opreme 2018 19.09.2019
JU Stomatološki fakultet Mašina za pranje i sušenje veša 2018 19.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka (robe) karniša 2018 19.09.2019
JU Stomatološki fakultet Usluge instaliranja opreme za zubarstvo i zubarske supspecijalnosti 2018 19.09.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka i ugradnja 6 komada ventilatora 19.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kancelarijski potrošni materijal, tiskanice 19.09.2019
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA 17.07. 19.09.2019
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA 13.07. 19.09.2019
JU Djeca Sarajeva Nabavka higijenskih kapa i natikača za 2019. 19.09.2019
JU Djeca Sarajeva Zamjena vanjske stolarije na vrtiću Ribica za 2019. 19.09.2019
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka razne opreme za 2019. 19.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kancelarijski potrošni materijal i toneri 19.09.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: internet konekcija i hosting web portala (LOT 1 - stalna internet konekcija 100/100 Mbs 19.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za koagulaciju aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate BFT II ili ekvivalent 19.09.2019
JU Djeca Sarajeva Zdravstvene usluge za 2019. 19.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 4 19.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za koagulaciju aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate CA 660 ili ekvivalent 19.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovori - lot 5 19.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovori - lot 14 19.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovori - lot 27 i 36 19.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovori - lot 7 i 37 19.09.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkog materijala za potrebe laboratorija Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu 18.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za nadogradnju ispitnog sistema za rotacione i tur mjerila 18.09.2019
JU Djeca Sarajeva Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u 2019. 18.09.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge održavanja naziva domene 2019 18.09.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge pregleda protivpožarnih aparata 2019 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Usluge popravke i održavanja medicinske i precizne opreme 2018 18.09.2019
JU Kamerni teatar 55 Postupak javne nabavke - kancelarijski materijal 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Preventivni i redovni servis centralne sterilizacije 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Sitni instrumentarij 2018 18.09.2019
JU Djeca Sarajeva Usluge u području zdravstva za 2019 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka anestetika 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka roba - Lijekovi i medikamenti za antišok terapiju 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova - radovi na podnim oblogama 2018 18.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate D-Cell ili ekvivalent 18.09.2019
JU Kamerni teatar 55 Postupak javne nabavke - sredstva za čišćenje 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Kolektivno osiguranje radnika 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka roba - Lokalna kompjuterska mreža 2018 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova - molersko farbarski radovi 2018 18.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Rubby proizvođača Abbot ili ekvivalent 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-18-19 - POPRAVKA I ODRZAVANJE SLUZBENIH VOZILA 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova na amfiteatru 2018 18.09.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-8/2019 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Sanitarni pregledi radnika i brisevi radnih površina 2018 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-15-19 - NABAVKA ROBA POKRETNI KLIMA UREĐAJ 18.09.2019
JU Djeca Sarajeva Usluge štampanja za 2019 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-14-19 - NABAVKA ROBA PRINTER ZA RAČUNAR 18.09.2019
JU Stomatološki fakultet Usluge anestezije 2018 18.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-16-19 - NABAVKA ROBA - ALUMINIJSKI VENECIJANER ŽALUZINA 18.09.2019