Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA ZA PRODUŽENI BORAVAK 2019-2 18.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka časopisa za računovodstvo 3 18.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 11 18.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka i ugradnja elektromaterijala 18.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Servisni pregled sistema tehničke zaštite 18.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i sredstva za zastitu od opasnih meterija 2019 18.02.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada i printanje materijala u okviru realizacije projekta RE-LIVE Waste 18.02.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Fizičko-hemijska analiza meda 1 18.02.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka sitnog inventara 56/20 17.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo regulaciono mjerni setovi rekon 2019 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.POTR. 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PATRONI. 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- objava teksta konkursa 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAPIR FOTOKOP. 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA-PROJ. 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- dezinsekcija, dezinsekcija i deratizacija skolskog prostora 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- popravka i odrzavanje kotlova 17.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Pilot oprema za preradu voća 17.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI SOFTVERA ZA DETEKCIJU PLAGIJARIZMA - 17. 02. 2020. godine 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- strucnog osposobljavanja- 5 17.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Službenih listova BiH u pisanoj i elektronskoj formi 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- strucnog osposobljavanja- 4 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- strucnog osposobljavanje- 3 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- strucnog osposobljavanje- 2 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- strucnog osposobljavanja- 1 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ZIDNE OBL. 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- usluga oglasavanja 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- strucnog osposobljavanja 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SENZORNA SOBA- 17.02.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- smjestaj nastavnika i ucenika 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.POTREPŠTINE 17.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/30/19 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠTAMPANJE -2019.UG 17.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis protuprovale lot3 2019 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” TONERI1. 17.02.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” rekreaciona oprema 2019. 17.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis vatrodojave lot2 2019 17.02.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku pumpe velikog kapaciteta za ispumpavanje vode i mulja 17.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora (format 1/2 stranice – CB) 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge dezinfekcije škole 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka briketa - 1t 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka opreme za namještanje učionica: Školska tabla magnetna 120x240 cm – 2 komada 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka drvenog peleta - 2t 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka obrazovnih pomagala za predmet tjelesni i zdravstveni odgoj 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge izrade zaštitne ograde 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge osiguranja objekta 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge vanrednog servisa popravke i održavanja opreme sistema tehničke zaštite 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka elektronske opreme, 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka muzičkih instrumenata (melodika - 10 komada, blok flauta - 5 komada, ksilofon metalofon - 4 komada, gitara - 2 komada, mikrofon bežični - 2 komada) 16.02.2020
JU OŠ Hadžići Nabavka prijenosnog radio/CD playera (4 komada) 16.02.2020