Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci elektro i vodo materijala 18.01.2018
JU Pedagoški fakultet Utrošak plina januar 17.01.2018
JU Pedagoški fakultet Utrošak vode 17.01.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci robe ,2 školske table 17.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača Siemens sa ugradnjom - popravka Linearnog akceleratora ONCOR impression PLUS za potrebe Klinike za onkologiju 17.01.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka notarskih usluga 17.01.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja 4 17.01.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja 3 17.01.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka ugostiteljskih usluga 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge atestiranja jake i slabe struje 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka video nadzora za 3 vrtića 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Usluge održavanja video-nadzornog sistema 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka sistema za gašenje požara 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka audio vizuelne opreme - 2017 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka dozatora 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka unutrašnjih vrata 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka kanti sa ocjeđivačem 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka kancelarijskog namještaja - 2017 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka paketića 17.01.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Predrevizija i revizija finansijskih izvještaja za 2017 godinu 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Rekonstrukcija krova vrtića Radost 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije - Pčelica, Lastavica 17.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Nabavka knjiga za biblioteku 2. 17.01.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1222 Elektro dijelovi za tramvaj tip GT8 17.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Vecera povodom Konferencije "Parent*s corner " iz Programa Erasmus + 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije - Trešnjica 17.01.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1210 Kablovi i kablovski pribor 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka dječijih dušeka 17.01.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1202 Rezervni dijelovi za tramvaj ČKD K2 17.01.2018
JU Djeca Sarajeva Zamjena ograde u vrtiću Biseri 17.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge štampanja1. 17.01.2018
KJKP Gras d.o.o. Regeneracija S kontakta 17.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka knjiga za biblioteku1. 17.01.2018
KJKP Gras d.o.o. Opravka motora vučne službe 17.01.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1303 Elektro dijelovi za trolejbuse 17.01.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2058 Industrijska so 17.01.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2002 Tapetarski materijal 17.01.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1211 A Kočione obloge za tramvaj tip DUEWAG GT 8 17.01.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2045 Protiv požarna oprema i pribor 17.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovoro o nabavci novogodišnje galanterije 17.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP 2018 17.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP 17.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga edukacije nastavnika i zaposlenika škola na području Kantona Sarajevo 17.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 17.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge cattering 3 16.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka grafičkog tableta 16.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Invertor 16.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 2 - oKVIRNI SPORAZUM 16.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 1 - okvirni sporazum 16.01.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate "st-art4" proizvođaća diagnostic stago 16.01.2018