Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka hrane (sokovi) 24.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Wolkswagen lot1 2019 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pranja vozila 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava vodoinstalaterskih radova 24.02.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka rad.unf. 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja domene 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja liftova 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke vrata na službenom ulazu 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava trakastih zavjesa 24.02.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava eletkro materijala 24.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 3194 Reparacija kočionog mehanizma I 24.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1403 Rezervni dijelovi mašinski za minibus I 24.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 2041 Materijal za vodovodne ,zračne i kanalizacione ins. I 24.02.2020
KJKP Gras d.o.o. LOT 1401 Rezervni dijelovi za minibus OTOYOL M 50 I 24.02.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Avio prevoz za jednu osobu Sarajevo - Milano-Sarajevo za projekat ADRION 5 SENSENS 24.02.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge prevoza kombijem za tri osobe Sarajevo-Split Sarajevo za projekat Green Mind 24.02.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo usluge prevoza kombijem za jednu osobu Sarajevo -Split- Sarajevo za projekat Green Mind 24.02.2020
JU Gerontološki centar Nabavka usluga umjeravanja vage u ambulanti i baždarenje vaga u kuhinji KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 23.02.2020
JU Gerontološki centar Nabavka i instaliranje sistema video nadzora sa pratećom opremom za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 23.02.2020
JU Gerontološki centar Nabavka, isporuka i instaliranje sistema kontrole radnog vremena sa pratećom opremom za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 23.02.2020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Jvana nabavka usluga izrade i uramljivanja fotografija 22.02.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, građevinskog, materijala 21.02.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka radova - Sanacija krovova za tri objekta 2 21.02.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova:nabavka i ugradnja ALU portala 21.02.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga:nabavka i ugradnja rezervnih autodijelova 21.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Kompjuterska oprema (Projekat STEPS) 21.02.2020
JU Fakultet zdravstvenih studija Osiguranje uposlenika Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja 21.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu IZNAJMLJIVANJE NEOSVIJETLJENOG OPTIČKOG VLAKNA (DARK FIBER) I POVEZIVANJA ZA POTREBE INTERKONEKCIJE (POINT TO POINT VEZE) 21.02.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Pružanje usluga osiguranja pomoći na cesti – ZONA 21.02.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka obuće za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 21.02.2020
KJP ZOI 84 Reparacija klipnoaksijalne hidraulične pumpe 20.02.2020
KJP ZOI 84 Hidro motor 20.02.2020
JU Fakultet zdravstvenih studija Sitni inventar-bojleri i baterije za sudoper 20.02.2020
JU Fakultet zdravstvenih studija Reprezentacija-dodjela novogodišnjih poklon vaučera uposlenicima Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu 20.02.2020
JU Fakultet zdravstvenih studija Sitni inventar - Nabavka električnih grijalica 20.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga aktuarskog obračuna 20.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka cink lima 20.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnih knjiga 2 20.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka škripa 20.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnih knjiga 20.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne šperploče 20.02.2020
JU Šumarski fakultet Najam autobusa i međugradskih autobusa s vozačem 2019 20.02.2020
JU Stomatološki fakultet Redovan godišnji servis sukcije 20.02.2020
JU Stomatološki fakultet Redovni godišnji servis vozila Škoda Codiak 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge za produženi pristup i usluge održavanja antivirus - 3717/19 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja i mjesečno održavanje - 3718/19 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Mjesečni pregled i popravka fiskalnih uređaja - 3918/19 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge web hostinga, godišnjeg održavanja naziva - domene i web stranice - 3732/19 20.02.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Veterinarske usluge - 3714/19 20.02.2020