Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o nabavci '' Nabavka jedinstvenog sigurnosnog rješenja za servere, radne stanice ( računare ) mobilne i tablet uređaje za naredne 3 godine'' 15.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2005 Crijeva za zrak gorivo za autobuse minibuse i trolejbuse 15.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2059 Niskonaponske sklopke kontakteri i dr. 15.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2037 Niskonaponski kablovi i el. materijal 15.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine materijala za opremanje kabineta 14.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine gipsa 14.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine špere 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obezbjeđenja i pratnja novcap 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka procesorskih jedinica za vozila MB-- 14.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe materijala za nastavu 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila FORD 14.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge stručnog seminara 2 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila IVECO 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Štampanje priznanica za naplatu 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Štampanje naljepnica, upozorenja i propusnica 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka štampanog kancelarijskog i potrošnog materijala 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera, ribona i ketridža za fax, kopir i štampač 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge zamjene ljetnih guma na vozilima 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 1301 Rezervni dijelovi za trolejbuse MAN SL 172HO I SG200 14.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija: 2,3 Butanedione 97%, Kreatin anhidrovani 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura 14.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 3 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi profila i limova 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2041 Materijal za vodovodne ,zračne i kanalizacione instalacije 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za održavanje vozila i mehaniz./elektrode, raz.brusne ploče, noževi..../ 14.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Škoda Octavija zamjena sijalica 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinske mašine, ograde mostova i odbojne ograde 14.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Higijena- sredstva 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. IP TELEFONI 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za radnike obezbjeđenja 14.11.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme Institut 1 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonske galanterije 14.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 14.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal oktobar 2017 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kasete za phakoemulsifikaciju, OPO70 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Per Clip standardni, 56-0740-TIS, Per Clip standardni, 56-0752-TIS, Per Clip standardni, 56-0720-TIS 14.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hyundai servis 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kesa za anus preter sa podlogom 19-64mm, 62446, Kesa za anus preter bez podloge 45mm, 402517, Podloga za kesu za anus preter 45mm, 125139, Kesa za anus preter bez podloge 57mm, 402518, Podloga za kesu za anus preter 57mm, 1254 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Neutralna elektroda za OPES Cutor, AR-9610SGP, Ablator za OPES Cutor, AR-9803-30, ACL Tight Rope, AR-1588RT 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore, pneumatskr alate i plinske agregate 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 1508 Dijelovi za električnu tramvajsku skretnicu 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Tetavaksal-T inj., 10x0,5ml 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za ugradnju Resorptivni šaraf 7,0x25mm, 237025M 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka - Klema za pupak, 111/0111 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala Crijevo za artroskopsku pumpu, AR-6415 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskog materijalaNastavak za mikropipetu 100-1000µl, 9501, Nastavak za mikropipetu 20-300µl, 9620, Nastavak za mikropipetu 0,1-10µl, 9710 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Virolex inj. 250mg 14.11.2017