Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Izrada duplikata diplome 23.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Računarske komponente e-centar 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Izrada matičnih knjiga 23.05.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka rutera 23.05.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka kancelarijskog materijala i pribora 23.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge provjere svjedočanstva 23.05.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Revizija finansijskih izvještaja za 2018. 23.05.2019
JU Psihijatrijska bolnica KS Materijal za čišćenje 2019. god 23.05.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka antiseptika 23.05.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga održavanja vatrogasne opreme 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Štampa materijala za projekat COST 23.05.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka stomatološkog potrošnog materijala 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Usluge snimanja i montaže video priloga 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Štampa knjige Nacionalna sigurnost i privatna zaštita 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR 1. Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Servis kopir aparata 23.05.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge sanacije i čišćenja tla 23.05.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge sanacije i čišćenja tla 23.05.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Usluge sanacije i čišćenja tla 23.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mapa opsada Sarajeva 1992-1996 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Licence 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Mala uredska oprema 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR Usluga štampe 23.05.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA UOVOR Usluga održavanja i servisiranja informatičke i telefonske infrastrukture 23.05.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Reprezentacija-organizovanje iftara 23.05.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Sanitarna oprema za potrebe FZS 23.05.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka RMS-ov 19 23.05.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Elektroinstalacijski radovi za potrebe FZS 23.05.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta za potrebe FZS 23.05.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka sa ugradnjom trakastih zavjesa 23.05.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Demontaža, izmještanje i montaža telefonske centrale sa pratećom opremom i uslugama 23.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija postupka nabavke sredstava za čišćenje i održavanje higijene SSODD 2019 22.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija postupka nabavke kancelarijskog materijala SSODD 2019 22.05.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-HTZ oprema 22.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija postupka nabavke roba široke potrošnje SSODD 2019 22.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija postupka usluga sistematskog pregleda radnika ssodd 2019 22.05.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Molersko-farbarski radovi i radovi na vodovodnim instalacijama 22.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Fotelja 4 kom. 22.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola papirni ubrussi 22.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola toalettni papir 22.05.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mat za ččišćenje 22.05.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Realizacija postupka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije SSODD 2019 22.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Ultrazvučni mjerač protoka 22.05.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskih testova 22.05.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge preseljenja i prevozne usluge 22.05.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka laserkih i multifunkcionalnih printera 22.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti MJERENJE EMISIJE ŠTETNIH POLUTANATA 22.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – nabavka 5 externih HDD diskova 3 TB 2019. godine 22.05.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge javnog oglašavanja 22.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti USLUGA OGLAŠAVANJA-OBJAVA PROMJENE 22.05.2019