Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dva telefonska aparata i izrada instalacije za dva lokala 10.12.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Organizacija Kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe - plaćanje dijela usluga 10.12.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga stručnog seminara 4 10.12.2018
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Nabavka osnovnog sredstva - projektor 07.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenske cijevi 07.12.2018
JU KŠC Opća realna gimnazija Tekuće održavanje zgrade, opća-realna gimnazija 07.12.2018
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Tekuće održavanje zgrade - osnovna škola 07.12.2018
JU KŠC srednja medicinska škola Tekuće održavanje zgrade 07.12.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga prij.učenika 07.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2018 07.12.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Oprema za zvuk 07.12.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za potrebe JU NPS 07.12.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za kulise za JU NPS 07.12.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka autoguma za kamino Mercedes za JU NPS 07.12.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka linoleuma za potrebe JU NPS 07.12.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stiropora,ukrasnih lajsni za NPS 07.12.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog materijala za potrebe predstava u JU NPS 07.12.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja tonske opreme ZA JU NPS 07.12.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja video opreme ZA JU NPS 07.12.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke šivaćih mašina za JU NPS 07.12.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za čistoću za JU NPS 07.12.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka gipsa Modelar 07.12.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Izrada diploma 4 07.12.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Izrada diploma 3 07.12.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Izrada diploma 2 07.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji auto guma 07.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci sitnog inventara i materijala za popravku i održavanje opreme 07.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju m.v. u garantnom roku SSang Yong Tivoli 07.12.2018
KJP ZOI 84 Nabavka akumulatora. 06.12.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Nabavka laboratorijskog digestora i aparata za vodu 06.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termopapira za defibrilator 06.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka podnih otirača 2018 06.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jogi dušeka 2018 06.12.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka i ugradnja opreme za tehničku zaštitu objekta 06.12.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka edukacija nastavnog osoblja AV 06.12.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Osiguranje đaka za školsku 2018/2019. 06.12.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka sofwera 1 06.12.2018
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka sportske- ski opreme 06.12.2018
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Izrada i postavljanje bine sa zavjesom 06.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sl.) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluga izrade ključeva - dodatak 06.12.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge hotelskog smještaja - Anex II dio B- 06.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenski fitinzi 18 06.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo –sijalice 05.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – wireless router 05.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – cilindri i vijci za drvo 05.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka svježeg purećeg mesa 05.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka brašna i tjestenine bez glutena 05.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka peciva i proizvoda od lisnatog tijesta 05.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tost hljeba 2018 05.12.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka sanacija instalacije grijanja u labaratoriji 05.12.2018