Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Služba protokola Nabavka mobilnog pojačala sa zvučnikom, mikrofonom i baterijom za samostalni rad 6 sati 120W 19.04.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta. 18.04.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije škole 18.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka majica T-Shirt 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Internet provajder 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga L2 VPN 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Monitoring okoliša 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Redovan servis plinskih bojlera 18.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 7 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pregled i opravka prednjeg trapa kod vozila Volvo XC90 18.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Polugodišnje čišćenje i ispiranje rezrvoara za grijanje bitumena 18.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga nabavke avio prevoza 18.04.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluga iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu 18.04.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje. 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: pružanje usluge kontrolnog ispitivanja protupožarnih aparata i hidrantne mreže 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga nabavke avio karata za potrebe JU Sarajevska filharmonija 2018 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga organizacije koktela za Novogodišnji koncert JU Sarajevska filharmonija 31.12.2018. 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga audio snimanja koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka hotelskih usluga za koncerte JU Sarajevska filharmonija 2018 18.04.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga digitalne štampe (programa, pozivnica) za potrebe koncerata JU Sarajevska filharmonija 2018 18.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pješčanog filtera za potrebe bazena u Odjeljenju za fizikalnu medicisnu i rehabilitaciju - Ugovor 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Reagensi za DR/2000 HACH portabl laboratoriju'' 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: kancelarijski materijal 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: sredstva za čišćenje 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge: održavanje informatičke opreme 18.04.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o pružanju usluga protivprovalne zaštite objekta 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Servis monitoringa na objektima vodovoda'' 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum ''Servis viljuškara '' 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Pranje veša, peglanje i hemijsko čišćenje '' 2018 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Iznajmljivanje dostavnih vozila '' 18.04.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGE: IZNAJMLJIVANJE NEOSVIJETLJENOG OPTIČKOG VLAKNA (DARK FIBER) I POVEZIVANJA ZA POTREBE INTERKONEKCIJE (POINT TO POINT) 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Diirektni spoazum '' Iznajmljivanje putničkih vozila '' 18.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji dizel agregata (alternativno napajanje Bolnice električnom energijom) – 2 komada i UPS uređaja za podržavanje napona elektro opremi – 2 komada - Ugovor 18.04.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU-Ugovor o nabavci kompjuterske opreme-NatRisk 17.04.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LOT-5 instrumenti za detekciju gasa 17.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 4/18 17.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 3/18 17.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 3/18 17.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga javnog prijevoza 4/18 17.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 3/18 17.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 3/18 17.04.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 3/18 17.04.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka užina za (februar-juni) 17.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga - aparati za napitke 17.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka detektora lažnih novčanica 17.04.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka materijal za tekuće održavanje objekta i opreme 17.04.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka kancelariskog materjala za 2018.godinu 17.04.2018
JU OŠ "Malta" Osiguranje od nezgode od IX-XII/2017.. 17.04.2018
JU OŠ "Malta" Kompjuterska oprema3. 17.04.2018