Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kalibracija mjernih instrumenata za 2019/20 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge mehaničkog čišćenja kotlova2018. 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite u JU NPS-172 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka auto guma za vozilo u JU NPS-171 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za JU NPS-170 16.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Arduino Engineering Kit 1 kom. 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja video opreme za JU NPS -169 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka alata za potrebe radionice u JU NPS - 163 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za potrebe predstave u JU NPS-164 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za izradu scenografije u JU NPS - 165 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za JU NPS-166 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavkaq donjeg veša i čarapa za potrebe kostimografije u JU NPS-168 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izrade obuće za JU NPS-162 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza scenografije i kostimografije za JU NPS-157 16.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge fotokopiranja za JU NPS-158 16.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Punjenje i atestiranje boca za kisik za 2019/20 16.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada gravirane pločice za čitaonu 16.07.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka team viewer licence za 2019/20 16.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge štampanja časopisa Nove iskre2018 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Ugostiteljske usluge2018, 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge servisiranja kotlovnice 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot4 Zavoji Potrosni materijal 2019 Ugovor 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Uslugee deratizacije 15.07.2019
JU Šumarski fakultet Laboratorijski reagensi 2019 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluga protuprovalnog praćenja2018 15.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Arduino i kompatibilna ploča 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot 3 Rukavice-Potrošni materijal 2019 Ugovor 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Materijall za čišćenje 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izdaci za obrasce i papir 15.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje usluga cestarine na autocestama 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka namještaja i školskih tabli2018 15.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Liječnički pregled na tuberkulozu AI 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot1 Vata- Potrosni materijal 2019 Ugovor 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Ugostiteljskee usluge 2018 15.07.2019
JU Elektrotehnička škola za energetiku Uslugee keteringa2018 15.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Sanacija ravnog krova 15.07.2019
JU Peta gimnazija USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA PETA GIMNAZIJA 2019 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot2 -Komprese potrošni materijal 2019 Ugovor 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot5-Medicinski potrosni materijal 2019 Ugovor 15.07.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Obuka uposlenika iz oblasti zastite od pozara 2019 ugovor 15.07.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja 15.07.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Izrada natpisnih ploča 15.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Ugovor za javnu nabavku računara i računarske opreme 12.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci ROBE: KANCELARIJSKI MATERIJAL 12.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/8-1/19 12.07.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Pružanje dodatnih usluga izrade Studije opravdanosti izgradnje kogenerativnih postrojenja i postrojenja za MBT otpada na području KS 12.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Bukovi furnirski otpresci 12.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci USLUGA AVIO PREVOZA 12.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige: Praktikum iz fiziologije biljaka 12.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Obična voda, razni sokovi, kahva 12.07.2019