Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Izrada glavnog projekta spomen obiljećžja na Malom polju na Igmanu 19.06.2018
Fond Memorijala Usluge redovnog servisiranja sistema video nadzora na objektima Fonda memorijala za 2018. godinu 19.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2018 i 2019. godini 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka projektora sa nosačem. 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Usluge popravaka i održavanja električnih instalacija.. 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za čišćenje3., 19.06.2018
JU OŠ "Hrasno" Usluge prevoza učenika2.. 19.06.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Laboratorijsko ispitivanje zemljišta 2 19.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 5 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabbavka bezalkoholnih pića 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fascikla s gumom 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka trenerki za nastavnike 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka štoperica 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka loptica za stoni tenis 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka reketa za stoni tenis 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lopti za rukomet 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lopti za košarku 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lopte za odbojku 19.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka nogometna lopta 19.06.2018
JU OŠ "Malta" Usluge prevoza učenika.. 19.06.2018
JU OŠ "Malta" Nabavka računara3,. 19.06.2018
JU OŠ "Malta" Nabavka interaktivne table i multimedijalnog projektora1.. 19.06.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA KOMPJUTERA I PRINTERA 19.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka alata 18.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira 190g B-1 18.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka (reparacija) letve volana - sanitetsko vozilo CITROEN JUMPY 18.06.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja spojnog crijeva za tečni kisik.rendžeri-lokacija Podhrastovi 18.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 6 18.06.2018
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Nabavka kancelarijskog materijala 2018 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hematološki analizator 5 Diff - Ugovor 18.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka alata i zaštitne opreme 18.06.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka dnevnih novina 2 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja prozora i portala u Objektu O-II - Ugovor 18.06.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka zaštitne radne odjeće i obuće 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hematološki analizator 3 Diff - Ugovor 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige za biblioteku – 23 komada - Ugovor 18.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge naplate cestarine za autoceste za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - dopuna za službeno vozilo Škoda Octavia juni 2018 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za plazma sterilizator i perilicu instrumenata - Ugovor 18.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2018 18.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2018 18.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme (štampača, kopir-aparata, faks mašina i druge elektronske opreme) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - servis kopir aparata na prvom spratu IRA4245 18.06.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Laboratorijsko ispitivanje zemljišta 18.06.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka kompijuterske opreme i potrepštine 18.06.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka informatičke opreme 2018 18.06.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nbavka ploče za pisanje 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 16 - Okvirni sporazum 18.06.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Objave oglasa za izbor akademskog osoblja 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 6,8 I 11 - Okvirni sporazum 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 3, 4 i 9 - Okvirni sporazum 18.06.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet posljednji pozdrav Jahović 18.06.2018