Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Baclofen inj. 2mg/ml 5x5m 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Fentanyl inj.0,5mg/10ml (Fentanil) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Papaverin inj.30mg/2ml (Papaverina cloridato) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kanila kardioplrgije retrogradna 15Fr, kat,broj 94885 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kanila kardioplrgije 11Fr, kat,broj 20009 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka instrumentarija 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Prekrivka PVC za RTG cijev, 16130533 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sanitetskog materijala Kompresa Suprasorb X+PHMB, 20540 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kateter dijagnostički H, 5Fr, 100cm, HNB5.0-35-100-P-NS-H1, Kateter dijagnostički SIM2, 5Fr, 100cm, HNB5.0-38-100-P-NS-SIM2, Kateter dijagnostički VERT, 5Fr, 100cm, HNB5.0-38-100-P-NS-VERT, Kateter dijagnostički MPA, 5Fr, 65c 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijalaTitanijumski standardni klip za aneurizme, FT740T, Titanijumski standardni klip za aneurizme, FT752T,Titanijumski standardni klip za aneurizme, FT720T 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Virolex inj. 250mg (Aciklovir) 21.09.2017
JU OŠ "Vladislav Skarić" Realizacija radovi na fiskulturnoj sali 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Viekvin inj. 5ml (Antiserum protiv zmijskog otrova-konjski) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijalaSynchroMed Refill Kit (Set za punjenje baklofenske pumpe), 8551 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala Kanila kardioplegije 9Fr, 10012 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Papaverin inj.30mg/2ml (Papaverina cloridato) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Koaksijalna biopsijska igla vodilica 17Gx17cm, C1820B 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kateter Lifecath PICC 3Fr, 60cm, 1294.13 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hirurškog šivaćeg materijala Ethibond Excel USP 2-0, W10B55 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Vfend inj.200mg (Vorikonazol) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Vfend tbl. 28x200mg (Vorikonazol) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za ugradnju Aeracione cjevčice 1,25mm, 1015031 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Rigid sucker 7,0mm, 35570066 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Set za suprapubičnu drenažu CH 12, 12cm (Cystofix), 4450200 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Stent ureteralni CH 6, 20cm (Urecath), 4431057 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Granulocytes (cANCA,pANCA), FA 1201-1005-32 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala ANA Profil 3, DL 1590-6401-3 G 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Polien-Food Cross Reacti Blot, DP 3711-1601 E 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Paediatric InhalationTest, DP 3111-1601 E 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Atopy Screen Blot, DP 3790-1601 E 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Lidokain 2% inj. 50m 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Baclofen inj. 2mg/ml 5x5ml 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Alvobac inj. 2MIJ (Kolistin) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Trombostat flac. 12,5mg/50ml (Tirofibam) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu NabavNabavka Sandostatin inj. 0,1mg/ml (Oktreotid) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Nitoside inj. 50mg (Nitroprusid) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Synacthen depo inj. 10x1mg/ml (Tetrakozaktid) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ugradnog materijala Mehanička aortalna valvula 25, k.br. 500FA25 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala Komprese od netkanog materijala 6 slojeva 7,5x7,5cm sa Y prorezom, k.br. 12099 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Elektrode za CT, 2009110-050 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Sandostatin inj. 0,1mg/ml (Oktreotid) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Titanijumski standardni klip za aneurizme, FT740T, Titanijumski standardni klip za aneurizme, FT752T 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Dexamethason Neomycin kapi 10ml 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ugradnog materijala PORT sistem venski 8F, 201.17.12.31 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ugradnog materijala CorMatrix ECM za popravku tkiva 4x7cm, CMCV-067-404 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ugradnog materijala CorMatrix ECM za zatvaranje perikarda 7x15cm, CMCV-060-402 CorMatrix ECM za zatvaranje perikarda 7x10cm, CMCV-059-401 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu NabavkNabavka materijala za ugradnju Mehanička mitralna valvula 31, k.br. 500DM31 21.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - naljepnice sa znakom vatrogasnog aparata 21.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - obrazac prijava ZO-1 21.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - zaštitna folija za službeni mobitel 21.09.2017