Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert - 066-18 18.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka metalnih ormara KCUS 2018 18.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskih stolica KCUS 2018 18.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabvka trpezarijskih stolica KCUS 2018 18.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 4 telefona stoni Panasonic 18.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema MT 18.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo utrošena voda 09/18 18.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija gasa 09/18 18.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja 09/18 18.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo električna energija 09/18 18.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Staklenke i poklopca 18.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo odvoz smeća 09/18 18.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija vode Dom 18.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Servis gasnog gorionika i servis uljnog kotla 18.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja OSIGURANJE UČENIKA 18.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne rprezentacije 18.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava madraca (za pritvorenike) 18.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Objavljivanje oglasa 18.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja_ 18.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava ključeva 18.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka ugradnja mehanizma za daljinsko otvaranje kapije 18.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava praktikuma 18.10.2018
Općinski sud u Sarajevu Sitni potrošni materijal 18.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dostave pošiljke 18.10.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka lineleuma 18.10.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka terpentina 18.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja letak A4 i naljepnice za učešće na manifestaciji "Noć istraživača 2018" 18.10.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 5 18.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Špediterske usluge 18.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava Imširević 18.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Pacijent kablovi, pumpice i štipaljke za EKG, kablovi za holtere i elektrode 18.10.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Usluge prevoza učenika* 18.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.opreme MA 18.10.2018
Ministarstvo finansija Obrazovne usluge i usluge stručnog osposobljavanja uposlenika 18.10.2018
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga provođenja jednodnevnog seminara o primjeni sistema upravljanja kvalitetom i provođenju internog audita, za uposlenike ministarstava i službi Kantona Sarajevo, prema ISO 9001:2015 UK 18.10.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kaseta za urnu od betonskih elemenata 18.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta;; 17.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektr.pisma- 17.10.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara;; 17.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka klima uređaja 5 kom. 17.10.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka LED panela (okrugli) 24W (20 komada) 17.10.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge 5 17.10.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluga nadzornog centra i interventne ekipe 17.10.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka kopir-printer-skener aparata u boji 17.10.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka prijenosnog radio CD playera (2 komada) 17.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacija hrane i pića-Coctel 17.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka police za knjigu 17.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2 17.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 6 17.10.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka grijalice 17.10.2018