Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Nabavka radova krečenja 14.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Električni konvektor 14.02.2019
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Usluge dezinfekcije i dezinsekcije. 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Servisiranje računara 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toner za fotopirnicu 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Periodični pregled i servis vatrogasnih aparata 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Servis kotla i dimnjaka 14.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Parking baterija 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Tekuće održavanje 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" TroškoUgostiteljske usluge za Dan škole 14.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” aparati za kuhinju RN 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" ČASOPIS "Pravo i finansije" 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Platno za paravan 14.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Namještaj 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za maj 2018 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Potrošni materijal za trimer 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge servisiranja kočnica službenog automobila 14.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka alkohola dehyol 95 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz učenika na školu skijanja 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Servis sistema tehničke zaštite 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za rad sa korisnicima 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluge nadzornog centra - april 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toneri - zbornica 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara. 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka uniformi za kuhare i spremačice 14.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Uljani radijator IH 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Održavanje čistoće 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - usluge štampe za potrebe teatra 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - usluge smještaja za gostujuće umjetnike 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka vrtne garniture 14.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za april 2018 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - usluge keteringa za premijere 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka računarske opreme, 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - prevoz scenografije i kostimografije 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka vrtne opreme 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Direktni postupak - usluge hemijskog čišćenja 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Konkurentski postupak - usluge prevoza ansambla 14.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Uljani radijator 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka bijele tehnike 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje vozila, 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namirnica za ishranu korisnika 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade.. 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka opreme za rekreaciju 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Diretkni sporazum - materijal za šminku 14.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka namještaja.. 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Diretkni sporazum - materijal za čišćenje 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka kancelarijskog materijala 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za izradu kostimografije 14.02.2019
JU Kamerni teatar 55 Direktni sporazum - nabavka materijala za izradu scenografije 14.02.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga za preuređenje prostorije za rad na trijaži 13.02.2019