Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Rosica - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Šenoina - 8 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga osiguranja motornih vozila 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Službeni list - Dodjela ugovora2 - 8 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Službeni list - Dodjela ugovora - 8 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dijaprojektora 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - 8 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku endoskopske kamere 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - 7 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku baterija za mjerila toplotne energije 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - Uprava - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava3 - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava2 - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava1 - 7 06.12.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA KOMPJUTERSKOG MATERIJALA I PERSONALNIH RAČUNARA 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - 7 06.12.2017
JU Treća gimnazija Obrazovna pomagala 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga objave komercijalnog oglasa i sjećanja na poginule i umrle zaposlenike Preduzeća-1 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolodvorska - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolibri - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - 7 06.12.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga objave komercijalnog oglasa i sjećanja na poginule i umrle zaposlenike Preduzeća 06.12.2017
JU Treća gimnazija Osiguranje od nesrece 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - 7 06.12.2017
JU Djeca Sarajeva Zakup - Kadifica - 8 06.12.2017