Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAUŠAL 1 03.04.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” FEB 2018 03.04.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” službeni list 2018 03.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 03.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na ugradnji pješačke kapije - 2 komada - Ugovor 03.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampanog materijala UP 03.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu poslovnog prostora (Branilaca Sarajeva 21) 03.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora UP 03.04.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge marketinga 2018. FOND 03.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o promjeni cijena naftnih derivata 03.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga zamjene krila vrata 03.04.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvodenje radova na odplinjavanja baklji deponija Smiljevici 03.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Napojni kablovi za autoklav i izvođenje elektro radova za napajanje autoklava - Ugovor 02.04.2018
JU OŠ Stari Ilijaš SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 30.03.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na čas. Pravo i finansije 30.03.2018
JU OŠ Stari Ilijaš Servisiranje i opravka opreme 30.03.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Promotivni materijal INGEB2018 30.03.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge interneta INGEB2018 30.03.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Računovodstvene usluge 2018 INGEB 30.03.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Osiguranje uposlenika 2018 INGEB 30.03.2018
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Usluge na području sigurnosti (zaštita objekta) INGEB 30.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Obrasci i tiskanice '' 30.03.2018
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" usluga prijevoza učenika-škola skijanja 30.03.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS javna nabavka usluga- posluživanja koktela i pića za potrebe JU „MES-Međunarodni teatarski festival Scena-MESS“ 30.03.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavke roba ramovi za fotografije (B1 i B2 format) za potrebe JU „MES-Međunarodni teatarski festival Scena-MESS“ 30.03.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" usluge prijevoza učenika 30.03.2018
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme 1.1 30.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda za ph uzorke KCUS2 30.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC box kutija sa poklopcem i ručkama 30.03.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE MART 2018 30.03.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zastave BiH 2 30.03.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE PREGLEDA PP APARATA 30.03.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE PRIJEMA KONTROLE I OBRADE PODATAKA 30.03.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE OBJAVLJIVANJA JAVNOG KONKURSA 1 30.03.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA GORIVA 1 30.03.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na sl. list bih 30.03.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo usluge ispitivanja ispr. vatrodojave 30.03.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge obezbjeđenja škole 30.03.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo Nabavka elektronske, elektrotehničke i elektromehaničke opreme 30.03.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nabavka radne odjeće. 30.03.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" Nastavne potrepštine1.. 30.03.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova LOT 2 30.03.2018
Fond Memorijala Izrada i postavljanje rolo vrata na ulazima u multimedijalni centar Kovači 29.03.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka dezinfektanta,alkohola,kalij heksacijanoferata, natrij hidroksida i talka 29.03.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga servisiranja računara 29.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluge servisiranja fotokopir aparata 29.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluge osiguranja motornih vozila 2017 29.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za potrebe Jedinice za zadržavanje lica - pribor za jelo 29.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za potrebe Jedinice za zadržavanje lica 29.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - produžni kablovi 29.03.2018