Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijek EYLEA 40mg/ml injekcija – 4 komada - Ugovor 04.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka materijala za izradu montažno-demontažne tribine za Amfiteatar Doma mladih - Ugovor 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Videokolonoskop sa videoprocesorom, izvorom hladnog svjetla i sistemskim kablom - Ugovor 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- USLUGA DIZAJNA I PRELOMA KNJIGE POLITIČKE STRANPUTICE POSTDEJTONSKE BIH 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na rekonstrukciji NN (niskonaponskog) postrijenja u trafo stanici - Ugovor 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-USLUGA OSIGURANJA STUDENATA FPN 04.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Ugovor-Materijal za čišćenje 04.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Ugovor-Toneri i ketridži za printere 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za dijatermiju sa dodatnom opremom - Ugovor 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- USLUGA DIZAJNA I PRELOMA KNJIGE HUMANA SIGURNOST U POSTKONFLIKTNOM KONTEKSTU 04.01.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba za odvijanje nastavno naučnog procesa 04.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Ugovor papir i ostali administrativni materijal 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-USLUGE LEKTURE I RECENZIJE 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za glukometar WELLION CALLA - Ugovor 04.01.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka promomaterijala za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a u cilju realizacije projekta finansiranog iz programa Interreg Danubge Transnational Programme 04.01.2018
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge obilježavanja značajnih datuma za rad JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo 04.01.2018
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka telefonske centrale, ISDN telefona 04.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- USLUGE SISTEMATSKOG I SANITARNOG PREGLEDA 03.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA Ugovor- Licence Microsoft 03.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 150trodjelnih kalendara 03.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave Obavještenja za odbranu i ocjenu doktorske disertacije mr. Esad Bukalo 03.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet usluge Godišnje predplate za domen za period od 27.12.2017. do 26.12.2018. godine 03.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka igračke za novogodišnje paketiće 03.01.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa 03.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na ugradnji lifta 03.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo - servisiranje printera 2017 03.01.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Nabavka arhivskih fiksnih regala 03.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo USLUGA ČIŠĆENJE PEĆI I DIMNJAKA U ZAVODU ZA 2017. GODINU DS 10-13/17 03.01.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školske opreme. 03.01.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka putničkog kombi vozila za potrebe škole 03.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga dopune ACC TAG-a za naplatu cestarine na autocestama za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 03.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Materijal za potrebe održavanja higijene. 03.01.2018
JU OŠ "Meša Selimović" Nabavka aluminijskih portala. 03.01.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava i pribora za održavanje higijene i profesionalnih sredstava za dezinfekciju 03.01.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pružanja usluga obaveznog auto osiguranje, autokasko osiguranje i zeleni karton 03.01.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka opreme, ruter i antena 03.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA OSIGURANJA UPOSLENIKA FPN 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA OSIGURANJE IMOVINE FPN 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA KRATKOROČNOG KREDITA- PREKORAČENJA PO TRAN.RAČUNU 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA TONERI I KLAMERICE 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGE CATERINGA 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA ERADIKACIJE KOROVA 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA UGRADNJE I POPRAVKE KLIMA UREĐAJA 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-NABAVKA KNJIGA 4 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA KNJIGA 3 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-NABAVKA KNJIGA 2 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava metalnih ormara i polica 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- NABAVKA KNJIGA 1 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije, 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava stakla float 29.12.2017