Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku regulacija temperature proizvodnje Danfoss 28.08.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog materijala, za potrebe Preduzeća 28.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ultrazvučni aparat-digitalni color doppler 28.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zavrtnjeva i navrtki 28.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja za neutralizaciju kondenzata 28.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku paragraf lex pravne elektronske baze 28.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na rušenju objekta na trasi magistralnog vrelovoda AM-1 28.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku regulacija temperature proizvodnje Siemens 28.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade Plana zaštite od požara sa procjenom ugroženosti za kotlovnice 28.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja klima uređaja 28.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku blagajničkih pečata/faksimila 28.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kantonalnih administrativnih taksi 28.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabvku čestitki za državne i vjerske praznike 28.08.2018
Ministarstvo finansija nabavka usluga posluživanja u restoranima 28.08.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Molersko-farbarski radovi za potrebe krečenja Zavoda za planiranje razvoja KS 28.08.2018
Fond KS za izgradnju stanova Tepisi 2018 28.08.2018
Fond KS za izgradnju stanova Žaluzine 2018. Fond 28.08.2018
Ministarstvo finansija nabavka robe - poslastice 28.08.2018
Fond KS za izgradnju stanova Radovi ugradnje protuprovalnog alarmnog sistema 2018. Fond 28.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - cilindar za bravu 27.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - vijenac za sahranu 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠKOLSKI LIST EHO 2018 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA U PRODUŽENOM BORAVKU 5 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” ĐAČKE UŽINE 5-18 27.08.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka bateriza za UPS za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” FOTOKOPIR2 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” FOTOKOPIR 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” DEKORACIJA 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATERIJAL5 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” paušal5 27.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka stomatoloških stolica (8 komada) za potrebe JUDZKS 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” EKSKURZIJE UČENIKA2018. 27.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Monitori za praćenje vit.funkcija pacijenata - 12 komada 27.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" EKG aparat - 2 kom. 27.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dodatni dijelovi nosača za perilice instrumen. 27.08.2018
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" usluge ugradnje telefonske centrale 27.08.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o nabavci usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija 27.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Agitator 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” DERATIZACIJA 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE 4 27.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka urinskih analizatora 27.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” PAUŠAL4 27.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri 24.08.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo „Nabavka usluge osiguranje imovine, lica i auto-odgovornosti “ 24.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige za bibliotek. - 21 naslov 24.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” HRANA U PRODUŽENOM BORAVKU 4 24.08.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge jela i pića 24.08.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola godišnji servis gorionika kotlovnice 24.08.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka dnevnika i dr obrazaca 24.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” ĐAČKE UŽINE 4-18 24.08.2018