Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Virolex inj. 250mg 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala SynchroMed Reffill Kit, 8551 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Total PSA II Gen Reagent 100 t., 6842844 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskog materijala Epruveta polistiren 12x86mm/5ml, 21153 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Držač trahealne kanile - S, 321-01 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kanila I.V. Surflo 14G, SROX1464CF 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kasete za phakoemulsifikaciju OPO70 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Prekrivka PVC sterilna za RTG cijev 150x75, 16130533 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Baclofen inj. 2mg/ml 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kompresa Vliwasoft, 12099 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Čarape za profilaksu tromboze, 26 946, Čarape za profilaksu tromboze, 26 949 14.11.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka stolova i stolica - Ugovor 14.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Dezinfekcionih sredstava - Sekusept aktiv a 1,5kg 14.11.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka kotla na pelet u Kući za mlade - ugovor 14.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hem.sredstava, tečnosti i sprejeva za tretman metala za vozila 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2016 K Poluproizvodi od čelika -okrugle, kvadratne i pravougaone cijevi 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2016 F Poluproizvodi od čelika -L,U i ravni profil 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2016 L Poluproizvodi od čelika -limovi 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2017 Poluproizvodi od obojenih metala 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Sistem za evidenciju izlaza i ulaza vozila u krug firme 14.11.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 3055 Ispitivanje zaštite i opreme u EVP 14.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA TRANSFORMATORA ZA STARTER AUTA 14.11.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Usluge iznajmljivanje audio i video opreme za realizaciju koncerata u Centru Skenderija - Ugovor 13.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge za izradu strategije i sudjelovanja u izradi nacrta InnoHPC Servicer Framework-a u okviru projekta InnoHPC 13.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Oprema za mehaničku zaštitu vodomjera '' 13.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka ruksaka za prvačiće 13.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka dvije table 13.11.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Nabavka sredstava za punjenje prve pomoći 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige Opšte vinogradarstvo 13.11.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Usluge servisa i punjenje vatrogasnih aparata 13.11.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara 13.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku sredstava za održavanje čistoće ZZJZKS 13.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - žaluzine 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja karte za teren 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka računarske opreme: Projektor, Kabal, Miš, Memorija 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge periodični pregled PP aparata 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge carinjenja, PDV po carinjenju robe i taksa 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dostavljanja financijskog izvještaja Vladi Brčko Distrikta 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave pozdrava 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge opravke rashladne komore 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge obrade rukopisa diploma i futrola 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pripreme i print naljepnica i printabilni CD 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Usluge nadzora - 1 13.11.2017
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Mliječni proizvodi 13.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka trakastih zavjesa 13.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge snimanja i montaže konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka tepiha 13.11.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka razne opreme 13.11.2017
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Prehrambeni proizvodi 13.11.2017