Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Služba protokola usluge razglasa i iznajmljivanje ukrasnih stubića sa konopcima 29.03.2018
Služba protokola Nabavka ukrasnih korica (mapa) za Povelje i plekete Kantona Sarajevo 29.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nožići za artroskopski brijač (shaver) – 10 komada - Ugovor 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Servisna opravka vozila VW Passat '' 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' servis rovokopača JCB 5 kom'' 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluga punjenja tonera 2017 28.03.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Servis rovokopača CAT 3 kom'' 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluga servisiranje kompresora 2017 28.03.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica 4 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluge servisiranja kotlovnice 2017/2018 28.03.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA 2018 28.03.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA HRANE I PREHRAMBENIH PROIZVODA 2018 28.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ugradnja "bypass"-a (obilaz) na vodenoj strani sa dodatnim hvatačem nečistoće, punjenje sistema glikolom uz prateći servis na rashladnoj mašini (čileru) MRI aparata - Ugovor 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluge dezinfekcije 2017 28.03.2018
JU Stomatološki fakultet Usluge deratizacije 2017 28.03.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ugostiteljskog kafe aparata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 28.03.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka ultrazvučnih aparata 28.03.2018
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja zaposlenika Ministarstva finansija Kantona Sarajevo - seminar 28.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o izvođenju radova tekućeg održavanja elektro instalacija u objektima KS 28.03.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke motornih vozila i mašina/rovokopača sa ugradnjom rerervnih dijelova LOT1 28.03.2018
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja - seminar 28.03.2018
Ministarstvo finansija Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika - Seminar 28.03.2018
Ministarstvo finansija nabavka robe - tablet računari "Samsung Galaxy Tab A 7,0 T285 LTE Crni" 28.03.2018
Služba protokola Nabavka prazničnih čestitki 28.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe KS 28.03.2018
Fond Memorijala Izrada glavnog projekta za spomen obilježja šehidima i Slavne brigade (na 4 lokacije) 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materiiala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku-lot 1 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materiiala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku-lotovi 11,15 i 21 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materiiala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku-lot 5 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materiiala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku-lotovi 3 i 17 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materiiala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku-lotovi 2,9 i 18 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički i potrošni materijala za potrebe Odjeljenja za humanu genetiku- lotovi 4, 6, 8, 12, 14 i 20 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i dijagnostidki potro5ni materijal za mikrobiološke pretrage 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu labaratorijski materijal-3 lota 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Labaratorijski materijal-13 lotova 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu labaratorijski materijal-70 lotova 27.03.2018
Fond Memorijala Nabavka mašina za održavanje prostora oko ŠSM Kovača 27.03.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka lož ulja za potrbe školske kotlovnice OŠ "Srednje" 27.03.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluda dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u OŠ "Srednje" Ilijaš 27.03.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka objave oglasa 27.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitne opreme KCUS 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci hranilica za životinje s uslugama postavljanja i održavanja te nabavci i isporuci mamaca 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci fiskalnih kasa 27.03.2018
Ministarstvo finansija marketing usluge - 79342200-3 27.03.2018
Ministarstvo finansija nabavka uredskog namještaja 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" i idejnog projekta za izradu javnog WC-a i česme na području ZP "Trebević" 27.03.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku auto guma za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašina 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci robe - lančane motorne pile i trimera za živu ogradu 27.03.2018
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji dječijeg igrališta i urbanog mobilijara na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo 27.03.2018