Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" usluge štampe pedagoške dokumentacije i evidencije 24.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” KLJUČEVI 24.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATERIJAL int.evaluacija 24.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka voća, povrća i svježih jaja za 24 mjeseca 2019 24.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka voća, povrća i svježih jaja za 24 mjeseca 2018 24.08.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-10/18 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 24.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” đačke užine3-18 24.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” hrana za produženi boravak 3 24.08.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka računarske opreme za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" u javnim osnovnim školama Kantona Sarajevo 24.08.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-09/18 TEHNIČKA ZAŠTITA I OBEZBJEĐENJE OBJEKATA ZAVODA 23.08.2018
JU Peta gimnazija USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA PETA GIMNAZIJA 2018 23.08.2018
JU Peta gimnazija USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA VATRROGASNE OPREME 1 23.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” SKIJANJE 23.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA PROJEKTOR 23.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” PODOVI-ESTRIH 23.08.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” NAŠA ŠKOLA 23.08.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za izvođenje radova sanacije grijanja i ugovor sa studenac trade 23.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - SHOT d.o.o Zenica 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - BUNJO d.o.o. Sarajevo 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - DRR AUTO Kiseljak d.o.o. 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Ford i Suzuki 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Toyota, Opel i Renault 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - SARADIS d.o.o Vogošća 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o redovnom održavanju vozila marke VW Golf u garantnom roku - UP 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Rexton, Audi, Škoda i skutera marke Peugeot 22.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 22.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrede projektne dokumentacije eksterijera kapela gradskog groblja Bare 20.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrede projektne dokumentacije enterijere akapela gradskog groblja Bare 20.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe aparata 20.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – osmrtnica za bivšeg glavnog tužioca 17.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održav. softvera za evidenciju i obračun plaća, evidenciju kadrova i fakturisanje medicinskih usluga 17.08.2018
Služba protokola Nabavka čestitki za Bajram 17.08.2018
Služba protokola Nabavka kravata sa bosanskim motivima za reprezentaciju 17.08.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za nabavku dvije auto cisterne za pitku vodu 17.08.2018
Služba protokola Usluge korištenja VIP salona i ugostiteljskih usluga na Međunarodnom aerodromu Sarajevo 17.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekov 453/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-452/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-451/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-450/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-449/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-448/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu sanitetski materijal 447/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-446/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-445/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 444/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-442/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-441/18 16.08.2018