Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Fakultet političkih nauka UNSA Ugovor- Licence Microsoft 03.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 150trodjelnih kalendara 03.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave Obavještenja za odbranu i ocjenu doktorske disertacije mr. Esad Bukalo 03.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet usluge Godišnje predplate za domen za period od 27.12.2017. do 26.12.2018. godine 03.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka igračke za novogodišnje paketiće 03.01.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa 03.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na ugradnji lifta 03.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo - servisiranje printera 2017 03.01.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Nabavka arhivskih fiksnih regala 03.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo USLUGA ČIŠĆENJE PEĆI I DIMNJAKA U ZAVODU ZA 2017. GODINU DS 10-13/17 03.01.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školske opreme. 03.01.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka putničkog kombi vozila za potrebe škole 03.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga dopune ACC TAG-a za naplatu cestarine na autocestama za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 03.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Materijal za potrebe održavanja higijene. 03.01.2018
JU OŠ "Meša Selimović" Nabavka aluminijskih portala. 03.01.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava i pribora za održavanje higijene i profesionalnih sredstava za dezinfekciju 03.01.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pružanja usluga obaveznog auto osiguranje, autokasko osiguranje i zeleni karton 03.01.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka opreme, ruter i antena 03.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA OSIGURANJA UPOSLENIKA FPN 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA OSIGURANJE IMOVINE FPN 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA KRATKOROČNOG KREDITA- PREKORAČENJA PO TRAN.RAČUNU 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA TONERI I KLAMERICE 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGE CATERINGA 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA ERADIKACIJE KOROVA 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA UGRADNJE I POPRAVKE KLIMA UREĐAJA 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-NABAVKA KNJIGA 4 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA KNJIGA 3 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-NABAVKA KNJIGA 2 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava metalnih ormara i polica 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- NABAVKA KNJIGA 1 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije, 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava stakla float 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga hotel. smještaja 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava radova kopanja kanala. 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava radova na krovnim olucima. 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava auto-guma. 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava auto guma 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga hotelskog smještaja 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga obra. seminara 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke tel. centrale 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga obrazovnih seminara 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pranja službenih vozila 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga (interne) reprezentacije. 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke telefonske centrale 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava maske za varenje. 29.12.2017
KJP ZOI 84 Tehnički pregled fiskalnih kasa, fiskalizacija i defiskalizacija uređaja. 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga protuprovalne i protupožarne zaštite. 29.12.2017
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Hidroizolaterski radovi 29.12.2017
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Instalacija i montaža računarske opreme 29.12.2017