Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Peta gimnazija NABAVKA OPREME ZA FOTOKOPIRANJE I ŠTAMPANJE 05.12.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o obavljanju sistematskih ljekarskih pregleda (naš br. 1528/17) 05.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Aparati za ŠUK 05.12.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za vešeraj i kuhinju 05.12.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Montaža vatrodojavnog sistema na objektu škole. 05.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo 05.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štamparske usluge LOT 1 i LOT 2 - Ugovor 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka školskih knjiga 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge za vijenac 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge dezinfekcije škole 04.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o nabavci okruglih posuda za autoklav 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih prehrambenih artikala 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina ketridža 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina zadaćnica i đačkih knjižica 04.12.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGA OBUKE 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih proizvoda za održavanje škole 04.12.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 3 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih prehrambenih proizvoda 04.12.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGA PRIJEVOZA PUTNIKA 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge periodičnog pregleda i održavanja vatrogasne opreme II 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge štampanja i uvezivanja slikovnog rječnika u boji II 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja VW kombi vozila 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge reprezentacije - ispraćaj u penziju dvije radnice Centra 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja vrata i prozora 04.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka kancelariske opreme i potrepština 04.12.2017
JU OŠ Zajko Delić Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka školskih klupa i stolica 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dva projektora 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka laptopa. 04.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor za usluge brze pošte 04.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka pet računara 04.12.2017
JU OŠ Zajko Delić Nabavka usluga osiguranja uposlenika 04.12.2017
JU Šumarski fakultet kacelarijski namještaj- ponovljeni postupak 04.12.2017
JU Šumarski fakultet Protiv požarni alarmni sistemi - druga dopuna 04.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka ormarića i druge opreme za potrebe učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo 04.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Gasne naprave 04.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci materijala, izradi i ugradnji prozorske stolarije 04.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Oprema za gasnu mrežu 04.12.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora nabavka plotera,printera, racunara i racunarske opreme 04.12.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora izvodenje radova Javna rasvjeta Novo Sarajevo 04.12.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta Dreskovaca 04.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Popravak službenog vozila 04.12.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet za kotao (za potrebe grijanja objekta Kuća za mlade) - ugovor 01.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA -30. 11. 2017. 01.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - štampanje vizit kartica i natipisa s imenima na vrata 01.12.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Nabavka i isporuka goriva 01.12.2017
JU OŠ Zajko Delić Ugovor o nabavci usluga protuprovalno i protupozarno obezbjedjenje 01.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - pasta za letovanje 01.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - brave i cillindri za vrata 01.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za ugrađivanje vrata 01.12.2017