Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka mašine za peglanje tip KREBBE TIPPO 29.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Proširenje sigurnosnog sistema 29.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Toneri za štampaèe Fond 29.12.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog materijala 29.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Promotivni materijal I dio Fond 29.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo 29.12.2017
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Nabavka personalnog desktop računara UK 29.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Prevozne karte decembar Fond 29.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku tv prijemnika - LOT 4 29.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Promotivni materijal II dio Fond KS za izgradnju stanova 29.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku mrežnih printera - LOT 3 29.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge fotokopiranja Fond 29.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci, isporuci i montaži klima uređaja 29.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Popravka službenog vozila Fond 29.12.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge èišæenja Fond KS za izgradnju stanova 29.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci računara i računarske opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- USLUGA ODRŽAVANJA FOTOKOPIR APARATA I NABAVKA TONERA 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-USLUGA ŠTAMPANJA I UVEZIVANJA 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-USLUGA ODRŽAVANJA SW JAPET 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-USLUGA PREGLEDA PP APARATA 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-ADVOKATSKE USLUGE 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR-UGOSTITETELJSKA USLUGA 1 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA uGOVOR-USLUGA OGLAŠAVANJA 2 28.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge reparacije školskog klavira 28.12.2017
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavka radijatora. 28.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža opreme za senzornu sobu 28.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka didaktičkog materijala 28.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Sistematski pregled svih uposlenika škole 2. 28.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene II 28.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Nabavka bojlera. 28.12.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije II 28.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Radovi na izradi potpornih zidova u školskom dvorištu. 28.12.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka novogodišnjih paketića za djecu 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- USLUGA OGLAŠAVANJA 28.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2017 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- USLUGA FOTOKOPIRANJA 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- IZNAJMILJIVANJE SOFTVERA ZA RAČUNOVODSTVO 28.12.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka hrane i prehrambenog materijala za potrebe škole 28.12.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka šolja za knjivezačku radionicu 28.12.2017
KJP ZOI 84 Nabavka računara i fiskalnih kasa za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 28.12.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka akumulatora za Školsko vozilo 28.12.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo kancelarijske stolice 28.12.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje isporuka i ugradnja limenog pokrivača 28.12.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka računarske opreme za poslovne jedinice Preduzeća" 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- TONERI ZA LASERSKE ŠTAMPAČE 28.12.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka robe za izradu nadstrešnice za kombi vozilo 28.12.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje kasko osiguranj kombi vozila 28.12.2017
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka tableta i laptopa 28.12.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Osiguranje kombi vozila 28.12.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Opruge za stolicu 28.12.2017