Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci robe - lančane motorne pile i trimera za živu ogradu 27.03.2018
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposobljavanja 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji dječijeg igrališta i urbanog mobilijara na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga ispitivanja zemljišta na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" 27.03.2018
Ministarstvo finansija usluge reklamiranja 79342200-3 27.03.2018
Ministarstvo finansija nabavka priručnika o porezima i doprinosima u 2018. godini 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera 27.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke VW 27.03.2018
Ministarstvo finansija poslastice 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem, te analizu rezidualnog hlora i analizu površinskih voda na zaštićenim prirodnim područjima 27.03.2018
Ministarstvo finansija usluge marketinga 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci telemetrijskih ogrlica 27.03.2018
Ministarstvo finansija Nabavka Čestitku 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci robe - feromona za primamljivanje šestozubog i osmozubog smrčinog potkornjaka 27.03.2018
Ministarstvo finansija nabavka torti 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci humanih klopki za medvjede 27.03.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka javne nabavke čestitki sa kovertama 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" 27.03.2018
Ministarstvo finansija usluge reklamiranja 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske i fotografske opreme 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo 27.03.2018
Fond KS za izgradnju stanova Proizvodi za liènu njegu (uposlenice) Fond 2018 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog mobilijara 27.03.2018
Ministarstvo finansija nabavka usluga stručnog osposobljavanja uposlenika 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga izrade glavnog projekta rasvjete šetnice na području ZP "Bijambare" 27.03.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku licenciranog softvera Internet Security i drugih licenciranih softverskih paketa 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci traktorske četke za čišćenje cesta, pločnika, staza 27.03.2018
Ministarstvo finansija reklamne usluge 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji GSM komunikatora (Alarmnog sistema) za humanu klopku za medvjede 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci, isporuci i montaži robe - kompresora za biološki uređaj i postavljanje ormarice 27.03.2018
Ministarstvo finansija usluge marketinga - 79342200-3 27.03.2018
Ministarstvo finansija nabavka kompjuterske opreme 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o izvođenju radova na sanaciji udarnih rupa i prokopa na području ZP "Trebević" 27.03.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za protivpožarni i sigurnosni sistem server sobe 27.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga monitoringa otpadnih voda na zaštićenim područjima (ZP "Bijambare" i SP "Vrelo Bosne") 27.03.2018
Ministarstvo finansija marketing usluge 27.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Ugovor o nabavci guma za vozila 26.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za higijenu 1/2018 26.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka projektora 1/2018 26.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga pranja službenog automobila Škoda Octavia 2/2018 26.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Turudić 26.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga iznajmljivanja fotokopir aparata za 2018. godinu 26.03.2018
KJKP Park d.o.o. balirano sijeno 26.03.2018
KJKP Park d.o.o. isporuka HTZ opreme 26.03.2018
KJKP Park d.o.o. isporuka sjemena 26.03.2018
KJKP Park d.o.o. mobilna mašina za separaciju 26.03.2018
KJKP Park d.o.o. motorni trimeri 26.03.2018
KJKP Park d.o.o. motorne disel kosilice 26.03.2018