Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-441/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu labaratorijski materijal 440/18 16.08.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka stolica 2018 - Okvirni sporazum 16.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servis antidekub.dušeka - 8 kom. i zamjena kompresora na dušeku - 1 kom. 16.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UZV printer za UZ aparat 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja web stranice KCUS-a 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-439/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 408/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 407/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-406/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu sanitetski materijal 405/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 404/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 403/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 402/18 16.08.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka bezalkoholnog pića i napitaka - Okvirni sporazum 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-401/18 16.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu med.potrošni materijal-400/18 16.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci ACC TAG uređaja - UP 16.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci inventurnih pločica UP 16.08.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci hrane - UP 16.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate ADVIA 2120i proizvođača Siemens 15.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Beckman coulter LH 780 15.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski potrošni materijal 15.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za biohemiju aplikabilni na postojeću tehnologiju aparata Dimension EXL 200 ponovljeni 15.08.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZU 10-02/18 SANITARNI PREGLED ZAPOSLENIKA NA POROĐAJNIM I DJEČIJIM ODJELIMA KOJI PODLIJEŽU ZDRAVSTVENOM NADZORU JEDNOM GODIŠNJE I KONTROLA STERILIZACIJE – SPORA PO LOKALITETIMA (OSAM LOKALITETA) JEDNOM U DVA MJESECA ZA POTREBE ZAVODA 14.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka opreme za ozvučenje MP 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka računara i računarske opreme MP. 14.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 14.08.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za popravak i održavanje zgrade. 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka računara i računarske opreme MP 14.08.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čestitki sa kovertama 14.08.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Građevinski radovi u školi MP 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – osmrtnica za bivšeg glavnog tužioca KTKS 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka smrznute piletine 2018 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka keksa, brašna, griza, supa, smrznutog povrća, sokova, začina i dr. 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pita i dvopeka 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga obavezne dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - treća u 2018. godini 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka unimop setova i papirnog ručnika za en Motion electronic hand towel dispanzer 13.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tečnog deterdženta za liniju za pranje veša za automatsko doziranje 13.08.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -ORMAN d.o.o 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem stručnog saradnika na IPA projektu u radni odnos na određeno vrijeme, 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem stručnog saradnika na IPA projektu u radni odnos na određeno vrijeme 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme 13.08.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sijalice za oftalmoskope i biomikroskope 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2018 13.08.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal juli 2018 13.08.2018