Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ Hadžići Nabavka drvenog peleta (15 tona) za potrebe područne škole u Binježevu 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge organizovanja pozorišne predstave 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za sport 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka raznog kancelarijskom materijala i potrepština 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka vatrogasnih aparata 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka hamer papira (raznih boja) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje (lopata za snijeg – 10 komada) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge instalacije opreme za grijanje u prostorijama objekta područne škole u Binježevu 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka agregata/generatora snage 750 W 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za grijanje (drva – iscijepana 5 m) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje zgrade (tabletirana so 275 kg) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za grijanje (briketi 500 kg i kocke za potpalu 10 komada) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka učeničkih knjižica za I, IV i VII razred osnovne škole 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka kotla na pelet snage 50 kW sa EKO-oznakom, zajedno sa popratnim materijalom 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka peći na drva snage 10 kW i popratnog pribora 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje opreme (pribor za peći na drva) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka peći na drva (3 komada) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za grijanje (briketi 800 kg) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge izrade i montaže PVC vrata dimenzija 210 x 60 cm ( 4 komada) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za reprezentaciju 3 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka stručne literature 2 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje opreme 1 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge prevoza učenika škole 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka elektroinstalacijskih usluga 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje 4 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka nosača za projektore (14 komada) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka kompjuterske opreme i potrepština. 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka kancelarijskog materijala 3. 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka tonera 2. 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta 5 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za reprezentaciju 2 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka trakastih zavjesa (107,45 m2) 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge prevoza zaposlenika škole 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje 3 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge servisiranja LED televizora 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka pedagoške dokumentacije 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge servisiranja kotlovnice 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka stručne literature 17.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja ispravke javnog konkursa za prijem zaposlenika 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja javnog konkursa za prijem zaposlenika 3 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta 4 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta 3 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka kancelarijskog materijala 2. 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta 2 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje 2 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka kancelarijskog materijala 1 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge izrade suknji 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka hrane i prehrambenog materijala 1 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge prevoza učenika 1 16.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za nastavu iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja 16.02.2018