Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz2 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz1 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Sjedište Stari grad - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava2 - 6 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Advokatske usluge - Ugovor. 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava1 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - Uprava - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolibri - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolodvorska - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - 6 30.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka nabavke konsultantskih usluga i pripreme rekvizita za scenu u povodu 25. god 1.Korpusa 30.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavke usluga marketinga - pružanje usluga emitovanja čestitke povodmo Kurban Bajrama 30.08.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja I 30.08.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke fotokopir aparata 30.08.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka higijenskih sredstava za potrebe SERDA d.o.o. 29.08.2017
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja vatrootpornih rigipsnih ploča 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica2 - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica1 - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Omladinska2 - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Omladinska1 - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - 5 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 6 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 6 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 6 29.08.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 6 29.08.2017