Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Struja - Aprilski cvjetovi - 2 31.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poštanske usluge mjesec april 31.05.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Građevonski materijal 31.05.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Eurodizel 31.05.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Sijačica za kukuruz 31.05.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- NABAVKA ALUMINIJSKE TELESKOPSKE DRŠKE UZ KOMPLET ZA ČIŠĆENJE STAKLENIH POVRŠINA 30.05.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- ANTIVIRUSNI SOFTVER FPN 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za profesionalnu peglu za peglanje za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 30.05.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izvođenje mjerenja impulsnih karakteristika uzemljivača 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka kolača za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 30.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja Poslovni obrasci 30.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluga popravka fotokopirnih aparata 30.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge seminara 30.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja prevozne usluge 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka usluga verifikacije tlakomjera u ambulanti KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 30.05.2017
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Ugovor o nabavci prevoza učenika na federalnio takmičenje 30.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja pretplatničke usluge 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka usluga servisiranja sterilizatora u ambulanti KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 30.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka kompjuterskog materijala 30.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge popravke i održavanaja opreme 30.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka tonera za Founder 30.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Sprej za obilježavanje '' 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka usluga pregleda i ispitivanja liftova u objektima KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 30.05.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge stručnog usavšavanja 30.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Hladni napitci '' 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja telefonskog sistema, sistema ozvučenja i računarske mreže u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka uređaja za besprekidno napajanje (UPS) 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka usluga redovnog održavanja softvera JAPET-VIKING i programa za obračun plata 30.05.2017
JU Djeca Sarajeva Platno za slikanje 30.05.2017
JU Djeca Sarajeva Nabavka telefona 30.05.2017
JU Djeca Sarajeva Medicinsko vještačenje radne sposobnosti 30.05.2017
JU Djeca Sarajeva Službeni list - JN - 1 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka vrata za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 30.05.2017
JU Djeca Sarajeva Kablovska televizija - Dunje - 1 30.05.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge sistematskog pregleda 30.05.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS ugovor o uklanjanju mazuta i rezervoara 30.05.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanacija PVC poda u ambulanti Dejčići OJ DZ Trnovo 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnog dijela za kopir aparat Canon IR-2018 30.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka bolesničkih kreveta sa električnim motorom 30.05.2017
JU Muzej Sarajeva Ugovor o preventivnom održavanju IT opreme 30.05.2017
JU Gerontološki centar Ugovor o nabavci i isporuci jednog sanitetskog vozila sa potrebnom dodatnom opremom 30.05.2017
JU Muzej Sarajeva Pračenje i monitoring sistema za šest objekata za 01/17 30.05.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za usluge reprezentacije Dan škole 30.05.2017
JU Gerontološki centar Ugovor o nabavci i ugradnji vanjske PVC stolarije 30.05.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku toaletnog apira i papirnih ubrusa 30.05.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku rekvizita za tjelesni odgoj 30.05.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - 1 30.05.2017
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku materijala za čišćenje 30.05.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - 1 30.05.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 1 30.05.2017