Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični anesteziološki materijal za potrebe svih klinika KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekova iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za potrebe O.J. Klinička mikrobiologija i O.J. Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hemikalije, boje i laboratorijski materijal za potrebe Kliničke patologije, citologije i humane genetike KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični materijal za ugradnju za potrebe Klinike za bolesti uha, nosa i grla KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe klinika KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a 22.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2 I LOT 3 - Okvirni sporazum 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IV iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal II za potrebe svih klinika KCUS-a 22.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje dodatnih( nepredviđenih) radova kod nabavke i montaže prozora na velikom stacionaru, Objekat O-I - Ugovor 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal III za potrebe svih klinika KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Ugradni i specifični potrošni materijal za potrebe Klinike za očne bolesti KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni materijal (port i igle) za potrebe Klinike za radiologiju i Klinike za onkologiju KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal IV za potrebe svih klinika KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni materijal za stereotaksijsku biopsiju za potrebe Klinike za radiologiju KCUS-a 22.09.2017
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Uslige održavanja informatičke i srodne opreme 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Testovi i potrošni materijal za potrebe klinika KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični materijal za ugradnju za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju KCUS-a 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Antitijela za imunohistohemiju i pripadajući materijal za parafinske rezove za potrebe Kliničke patologije, citologije i humane genetike KCUS-a 22.09.2017
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Izrada Plana zaštite od požara 22.09.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema ventilacije za laboratoriju 22.09.2017
JU Šumarski fakultet usluge održavanja fotokopirnih uređaja 22.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka dijela za ortopedski sto Maquet - Ugovor 22.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri formata 24X12" za printanje platnih lista - 7000 komada na godišnjem nivou - Ugovor 22.09.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge prijevoza scenografije za gostovanje u Crnoj Gori 22.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Vodomjeri za kategoriju privreda sa potrošnjom preko 100m3 '' 22.09.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge izrade samostojecih plaketa za potrebe 57. MESSa 22.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Vodomjeri za nedostupna vodomjerna mjesta '' 22.09.2017
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odluka o prihvatanju nabavke 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Elektrode ECG/EKG za CT koronografiju, 2009110-050 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kanila venska 16Fr, TF016O90, Kanila venska 14Fr, TF014O90 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kardioplegijska kanila retrogradna 15Fr, 94885, Kardioplegijska kanila 11Fr, 20009, Kardioplegijska kanila 9Fr, 10012 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala Rigid sucker 7,0mm, 35570066 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Venska kanila 18Fr, 66118, Venska kanila 22Fr, 66122, Venska kanila 28Fr, 66128, Venska kanila 32Fr, 66132 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Venska kanila 30Fr, 66130, Venska kanila 34Fr, 66134, Venska kanila 364Fr, 66136, Konektor, SK6061 22.09.2017
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odluka o nabavci 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekovaBuscoliysin inj. 10x20mg/ml, (Butilskopolamin inj.) 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Cidezyme Enzimatic detergent 1 L, 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Cidex OPA 3,78 L 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka šivaćeg materijala Ethibond Excel USP 2-0, EH7715GL 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Virolex inj. 250mg a 5kom 22.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Vodomjeri za vojnu i službenu upotrebu '' 22.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci i isporuci sanitetskog vozila sa pripremom za ugradnju kardiomobila 22.09.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Ministasrtva 22.09.2017
Fond KS za izgradnju stanova Svjetiljke 22.09.2017
Fond KS za izgradnju stanova Žaluzine 22.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijalaPrekrivka PVC sterilna za RTG cijev 150x75, kat.broj 16130533 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Virolex inj. 250mg a 5kom 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Lactate Dehydrogenase Reagent 1300 tests, 2P56-21, Acid Wash soultion, 6K01-20, CRP Vario Reagent 2192 tests, 6K26-41 21.09.2017