Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - 8 07.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 4 Šprice - Ugovor 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - 8 07.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 3 Igle -Ugovor 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolodvorska - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolibri - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - 8 07.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 2 Gaza - Ugovor 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava3 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava2 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava1 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica2 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica1 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi2 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi1 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica1 - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 9 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 8 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - August 07.12.2017
JU Centar "Vladimir Nazor" Reprezentativni troškovi 07.12.2017
JU Djeca Sarajeva Kuponi - Septembar 07.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum - nabavka vakcina protiv bjesnila 07.12.2017