Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi2 - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi1 - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Kadifica - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica1 - 5 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Kablovska televizija - Dunje - 3 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Kablovska televizija - Dunje - 2 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Kablovska televizija - Dunje - 4 21.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Tehnički pregled vozila '' 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Pismo - Uprava - 4 21.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolibri - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolodvorska - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Biseri - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Sj.Stari grad - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Šareni voz - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Slavuj - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava2 - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava1 - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Makovi - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Vrapčić - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica2 - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Višnjik - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Lane - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Leptirić - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Skenderija - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica1 - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Kekec - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Mašnica - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Košuta - 4 20.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Zvončić - 4 20.06.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka diploma i svjed. 20.06.2017