Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o pružanju usluga iz oblasti zaštite od požara 15.12.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za isporuku računara za potrebe Zavoda 15.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme (CT LIGHTSOEED VCT i UZ aparat Volusion 730 proizvođača General Electric 15.12.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku novogodišnje galanterije 15.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara 15.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniformi 15.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Okvirni sporazum za javnu nabavku goriva 15.12.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje poslovnih prostorija 15.12.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijske opreme 15.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku štamparskih usluga 14.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga izrade štambilja KCUS 14.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka CD-R i DVD-R KCUS 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rez.dijel.kao i usl.održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata 14.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavaka registratora A4 KCUS 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam dizalice 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam mini rovokopača 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezevni dijelovi za građ.mehanizaciju ATLAS COPCO, PINJOAR, KOBRA 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ost.rez.dijelova za održ.voz.i mehan.FILTERI-- 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za pneumatiku i elektronske uređaje 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisiranja vozila RENAULT-- 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAN-- 14.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka igrački za novogodišnje paketiće 14.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje špediterskih usluga: carinjeje, PDV po carinjenju robe i taksa 14.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka grijalice Elit 14.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka zidnih satova 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo ugovor o izvođ.radova na izgradnji reciklažnog dvorišta na saraj.odl.otpada-- 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara-- 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za građ.mehan. Caterpillar 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 10 hirurški konac - Ugovor 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 12 Potrošni materijal - Ugovor 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 11 Hirurške rukavice - Ugovor 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 9 Maske za kisik - Ugovor 14.12.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka panelnih zavjesa za opremanje sale MIT Centra Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 14.12.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka majica kratkih rukava sa logom Fakulteta i sloganom "Odluk koja mijenja život 14.12.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga pripreme i orgnaizacije snimanja videa povodom obilježavanja 65 godina Ekonomskog fakulteta 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 8 Kesice za urin - Ugovor 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 7 Skalpeli i rezači - Ugovor 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 6 Kateteri - Ugovor 14.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka audiovizuelne opreme i foto aparata 14.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampača i multifunkcionalnih uređaja 14.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka zidnih kalendara 14.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka kancelarijske stolice 14.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci uređaja za neprekidno napajanje 14.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka papira, kanc.mater.toner 13.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga stalnog internet pristupa - tk vodovi 13.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga elektronske zaštite objekta 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme Penn State Partical Separator sita 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka memorije DDR3 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka PPL ELITE-SCREENS, UTP, Wireless N Router, Switch, Tastatura 13.12.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Univerzalne predželudačne sonde 13.12.2017