Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala Komprese od netkanog materijala 6 slojeva 7,5x7,5cm sa Y prorezom, k.br. 12099 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Elektrode za CT, 2009110-050 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Sandostatin inj. 0,1mg/ml (Oktreotid) 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Titanijumski standardni klip za aneurizme, FT740T, Titanijumski standardni klip za aneurizme, FT752T 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Dexamethason Neomycin kapi 10ml 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ugradnog materijala PORT sistem venski 8F, 201.17.12.31 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ugradnog materijala CorMatrix ECM za popravku tkiva 4x7cm, CMCV-067-404 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ugradnog materijala CorMatrix ECM za zatvaranje perikarda 7x15cm, CMCV-060-402 CorMatrix ECM za zatvaranje perikarda 7x10cm, CMCV-059-401 21.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu NabavkNabavka materijala za ugradnju Mehanička mitralna valvula 31, k.br. 500DM31 21.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - naljepnice sa znakom vatrogasnog aparata 21.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - obrazac prijava ZO-1 21.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - zaštitna folija za službeni mobitel 21.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - futrola za službeni mobitel 21.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga za potrebe Kantonanlog tužilaštva Kantona Sarajevo - servisiranje službenog telefona 21.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga za potebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - izrada vizit karti i štampanje imena na vrata kancelarije 21.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka gama kamere - Ugovor 21.09.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti FEDERALNA TAKSA 21.09.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti kNJIGA ZA BIBLIOTEKU 21.09.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Poštanski obrasci-prijemna knjiga 21.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neophodan alat za potrebe tehničkog održavanja - Ugovor 21.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta sanacije klizišta Dreskovača 21.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacija klizišta korito rijeke Ljubine 21.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora uzrada glavnog projekta sanacije klizišta Krč -Put 21.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Krka br.11 21.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka dodjele ugovora za glavni projekat sanacije klizišta Uglješići put 21.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge osiguranja učenika 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Zavoj elastični samoljepljivi (Coban), 1582 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kateter aspiracioni sa valvulom CH6, k.br.55115, Kateter aspiracioni sa valvulom CH8, k.br.55116, Kateter aspiracioni sa valvulom CH10, k.br.55117, Kateter aspiracioni sa valvulom CH12, k.br.55118, Kateter aspiracioni sa valvu 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kateter aspiracioni sa valvulom CH16, k.br.55120 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Polidokanol inj. 20mg/2ml (Aethoxysklerol) 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Synacthen depo inj. 10x1mg/ml (Tetrakozaktid) 20.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja Usluge osiguranja od nesreća 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za ugradnju Mehanička mitralna valvula 31, k.br. 500DM31 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za ugradnju Mehanička aortalna valvula 23, k.br. 500FA23 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za ugradnju Vaskularna proteza, bifurkaciona, 024-1122,Vaskularna proteza, bifurkaciona, 024-0918, Vaskularna proteza, jednocjevna, 022-0182, Vaskularna proteza, jednocjevna, 022-0082, Vaskularna proteza, jednocjevna, 022-0162, Vaskular 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kanila za traheostomu CH 4, k.br. 100/506/040; Kanila za traheostomu CH 5, k.br. 100/506/050 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Komprese od netkanog materijala 6 slojeva 7,5x7,5cm sa Y prorezom, k.br. 12099 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kanila za traheostomu CH 4, k.br. 121303-000040 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Pigtail diagnostic catheter 4Fr, 4FT100P; Multipurpose angio catheter 4Fr, 4FT90UM 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za ugradnju Proteza bifurkaciona, IGK2010S 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kardioplegijska kanila 9Fr, 10012 20.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja laboratorijski materijal 20.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina školskog ljetopisa 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Ibuprofen inj. 5mg/ml (PEDEA) 20.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge za umrežavanje 20.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja materijal za umrežavanje 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Percu.sheath introducer set 5Fr, CP-08503 20.09.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge obavljanja sistematskog pregleda radnika 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Sandostatin inj. 0,1mg/ml (Oktreotid inj. 0,1mg/ml); 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala CRP Vario 2192 tests, 6K26-41, CC Creatine 1250 tests, 7D63-21, ARC Lactate Dehydrogenase 1300 tests, 2P56-21, Alkaline Wash Solution, 9D31-20, Reagens Acid Wash soultion, 6K01-20; Source Lamp, 9D45-02;ICT Serum Calibrato 20.09.2017