Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja, rasvjetnih tijela za iluminaciju Gradske tržnice Markale 17.04.2018
JU OŠ "Malta" Nabavka muzičke opreme. 17.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka opreme za video nadzor 3. 17.04.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke službenog vozila (I) za 2018 Fond 17.04.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za reviziju projekta proširenja parkinga na groblju Vlakovo 17.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA HIDRAULIČNIH I CRIJEVA VISOKOG PRITISKA 17.04.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge fotokopiranja 2018 Fond 17.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka kompjuterske opreme4. 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka školske opreme5. 16.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pregled, kontrola , kalibracija i servisiranje uređaja za ispitivanje nepropusnosti unutrašnjih gasnih instalacija, tip GP2000,proizvod SHUTZ MESSTECHNIK 16.04.2018
JU Gimnazija Dobrinja nabaka zidnih satova 16.04.2018
JU Gimnazija Dobrinja deratizacija Škole 16.04.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke radova- nabavka i postavljanje parketa u objektu škole 16.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka dnevnih novina Oslobođenje 3 16.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila- 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka radnih mantila1. 16.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za putnička vozila- 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za čišćenje8. 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Kancelarijski materijal 5. 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nastavne potrepštine 5. 16.04.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA 3 PROJEKTORA 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje9. 16.04.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA KOMPIJUTERSKOG MATERIJALA ZA 2018 GODINU 16.04.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATRIJALA ZA 2018 GODINU 16.04.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka materijala za čišćenje i higijenu 16.04.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka materijala za održavanje objekta i opreme 16.04.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" nabavka kompjuterskog i kancelarijskog materijala 16.04.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" USLUGE DEZINFEKCIJE , DERATIZACIJE I dez.2018 16.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hrana - LOT 1 i LOT 2 - Okvirni sporazum 16.04.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-baner s natpisom "SHADOW OF MEMORY" 14.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kolica - nosača vreća 13.04.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Kupovina instrumenta za mjerenje sjajnosti 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cisterne za pranje ulica- 13.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane Aptamil Premature Allergy Digestiv Care 400 gr 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanti za otpad- 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara--- 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva - EURO DIESEL EN 590-2004 EURO 5 13.04.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora - Ugovor 13.04.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavka etisona. 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 3 - Okvirni sporazum 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 4 i LOT 5 - Okvirni sporazum 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 1 i LOT 2 - Okvirni sporazum 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2018 13.04.2018
JU OŠ "Prva osnovna škola" Nabavka i isporuka opreme i materijala za grijanje u sali 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za teretna vozila (kamione i prikolice)- 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal mart 2018 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za vešeraj i šnajderaj - Ugovor 13.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2018 13.04.2018
JU Pedagoški fakultet kupovina karti januar 13.04.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Nafta i naftni derivati- benzin" 13.04.2018