Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge tehničke zaštite-alarmno povezivanje na dojavni centar zaštitarske agencije 17.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.mikroskop sa kamerom 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT7 Skalpeli i rezaci-Ugovor 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo sanitetski materijal LOT6 Kateteri2-Ugovor 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT5 Kanile2-Ugovor 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 15 Medicinski potršni materijal-UGOVOR 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT4 Sprice-Ugovor 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 14 Posude za otpad-UGOVOR 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski mareijal LOT3 Medicinske igle-Ugovor 17.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka protivpožarna dvokrilna puna vrata 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 13 Proizvodi za infuziju-UGOVOR 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT2 Medicinska gaza-Ugovor 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 12 Oprema za snimanje namijenjena upotrebi u medicini-UGOVOR 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal LOT1 Flasteri-Ugovor 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 11 Hirurške rukavice-UGOVOR2 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 9 Maska za kisik-UGOVOR 17.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 8 Kesice za urin-UGOVOR2 17.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka spirometara 17.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka elektromaterijala 1 17.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija vode 17.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo komunalne usluge 17.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija električne enrgije 17.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluga dostave pošte 17.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Čišćenje od čadži velikog amfiteatra 17.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija električne energije 17.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo distribucija gasa 17.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Sanacija hidrantske mreže i hidratskih ormara 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Septembar - 2 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Septembar - 1 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Septembar - 2 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Septembar - 1 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica - Septembar - 2 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica - Septembar - 1 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - Septembar - 2 17.10.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga monitoringa i interventne službe alarmni sistem 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - Septembar - 1 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Septembar - 2 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Septembar - 1 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Septembar - 1 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - Septembar 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava - Septembar - 1 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi - Septembar - 2 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi - Septembar - 1 17.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - Septembar 17.10.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka opreme za opremanje učionica* 17.10.2018