Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gerontološki centar Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe KJU "Gerntološki centar" Sarajevo 2019 12.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Redovan servis službenog vozila Passat 12.07.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo vod škola 06 12.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Servis i zamjena dijela na kopir aparatu Canon C5235 12.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Pleksiglas ploča 12.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge prevoza nastavnika i studenata HE Grbavica 12.07.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1216 Rezervni dijelovi za tramvaje od gume 12.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Vakutajneri 05-02/19 12.07.2019
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI USLUGE_MEDIJSKA PROMOCIJA I VIDLJIVOST 12.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga popravaka i održavanja centralnog grijanja 12.07.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Reagensi i potrošni materijal za Biohemijski analizator A 25 12.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku zaštitne radne odjeće, obuće i zaštitne opreme 12.07.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pocinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom 12.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku šatora 12.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku zaštitne radne odjeće, obuće i zaštitne opreme 12.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku uniformi za članove Štaba 12.07.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pocinčanog lima i ostalog materijala za rad sa limarijom 12.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku uniformi za članove Štaba 12.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku i isporuku šatora 12.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Liječnički pregled na tuberkulozu pluća ZN, BV,HA 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Fixogum ljepila 125 gr 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aplikacije za izradu polugodišnjeg obračuna sa kompletom obrazaca za 2019. godinu 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rainer numeratora Trodat 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka cluloznog papira 24/1 11.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Sistematski pregled za A.H i N.Z 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kartonskih okvira za temperaturne liste 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka data majlera - platnih vrečica 11.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Sječa stabala na zapadnoj strani MF 11.07.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Izvođenje građevinskih radova izrade pregradnog zida 11.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke sredstva za DDD 11.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke robe-dijelovi za računarsku opremu 11.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Higijenski sanitarni materijal 11.07.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Odluka o poništenju postupka nabavke gotove podloge - antibiogram diskovi LOT3 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Staklorezački radovi - redovno održavanje i urgentne sanacije, specifične usluge izrade netipičnih pozicija 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Uređenje prostora TEB- Protokol 11.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Propilen glikol 5kg, natrijum acetat 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja izolacionih trafoa za OP blok CMB-a 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, montaža i puštanje u rad stropnog klimatizera 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge za procjenu stanja konstrukcije ruševnih objekata na lokalitetu Jezero 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Špediterske i usluge carinskog posredovanja za uvoz korištene/rabljene opreme 11.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja aparata za vidno polje - perimetar proizvođača OPTOPOL na Klinici za očne bolesti 11.07.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba"Test kit za detekciju prion proteina" 10.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada i preprema tehničke dokumentacije za sanaciju WC-a 10.07.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje IKT usluga za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu do kraja kalendarske 2019. godine 10.07.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje grafičkih usluga za 2019. godinu 10.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku ličnih zaštitnih sredstava i opreme 10.07.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola 06 10.07.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 06 10.07.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda dom 06 10.07.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 06 10.07.2019