Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku školskih tabli 17.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za gradnju 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BAKAR 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SVILA I BOJE ZA SVILU 17.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku papira za štampanje 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SREBRO 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti KONCENTRIRANA SREDSTVA ZA ČIĐĆENJE 17.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku građevinskog materijala-ljepenke 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje knjige: Termoenergetska postrojenja - zbirka NH 17.01.2020
KJP ZOI 84 Nabavka zaštitne opreme za rad na visini 17.01.2020
KJP ZOI 84 Usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti bOJA ZA ZIDOVE 17.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku dara-ručni sat za ispraćaj radnice u penziju 17.01.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti LOPTE 17.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64829 17.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-64831 17.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-62554 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 - Zamjena fasadne bravarije na istočnoj zgradi MF 17.01.2020
KJP ZOI 84 Sistem za detekciju prometa vozila na parkingu (brojanje prometa) 17.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 1 - Elektroinstalacijski radovi 17.01.2020
KJP ZOI 84 Godišnje licenciranje i servisiranje finansijskog softvera ( JAPET ) 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci građevinsko-zanatskih radova _rekonstrukcija priključka hidrantske i sanitarne vode_Grkarica 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_ nabavka higijensko potrošnog materijala 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji auto-dijelova 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka usluga izrade natpisnih ploča za objekte MUP-a KS 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci zastava za potrebe MUP-a KS 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga tekućeg održavanja objekata 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata za potrebe MUP-a KS 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci suvenira-MUP KS 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor _nabavka suvenira 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka materijala za tehničko i higijensko održavanje 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto guma za potrebe MUP-a KS 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata u objektima MUP-a KS 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj nabavci pečata, štambilja i faksimila 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_nabavka usluga servisiranja motornog vozila u garantnom roku_"Ssang Yong" (LOT 6 ) 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci drum unit-a, tonera , ketridža i ribona 17.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci kancelarijskih mašina_MUP KS 17.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavka usluga pregleda i ispitivanja liftova KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. 16.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavka (pretplate) internet izdanja Sl.lista za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. 16.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije i interneta za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. 16.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za potrebe kotlovnice KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. 16.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavka usluga kablovske televizije za potrebe KJU "Gerontološi centar" Sarajevo 2020.g. 16.01.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo nabavka: 1. (jedne) stolice za davanje/vađenje krvi za potrebe laboratorije 16.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavka pretplate na stručni časopis za potrebe Službe materijalnofinansijskih i računovodstvenih poslova KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. 16.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavka dnevnog lista "Dnevni avaz" za potrebe korinsika usluga KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. 16.01.2020
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo nabavka: redovnog servisa udarne glave i aparata Endopuls 811 za potrebe J.U. Zavoda za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 16.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavka električnog kipera za potrebe Službe ishrane KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020.g. 16.01.2020
JU Gerontološki centar Nabavka dnevnog lista "Oslobođenje" za potrebe korinsika usluga KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2020 16.01.2020
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka materijala za krečenje i krečenje zidova i plafona u dvije učionice, kancelariji socijalnog radnika i četiri toaleta i pripremanje masne cokle i lakiranje lak farbom dvije učionice 16.01.2020
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka centralne jedinice i kučišta za CD/DVD za potrebe kancelarije pedagoga 16.01.2020