Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za mart 2017 05.12.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka građevinski radovi na fakultetu 05.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka membrana za ekspanzione posude proizvođača AQUASYSTEM tip VRV750 u toplotno predajnim stanicama TEB i Klinička apoteka 05.12.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Obrazovna pomagal 05.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Špediterske i usluge carinskog posredovanja za uvoz Fantoma toraksa N1 Lungman sa pripadajućim koferom. 05.12.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Rekreaciona-oprema 05.12.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka mrežne opreme MP 05.12.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka robe- školski obroci za produženi boravak-1 05.12.2018
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Skolska ucila 05.12.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka karoserije tovarnog prostora za Toyota vozilo 05.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema za daljinsko očitanje 04.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - Priznanja Univerziteta u Sarajevu 04.12.2018
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba i izvođenje radova na vanjskom uređenju objekta PŠ Bioča 04.12.2018
JU OŠ Stari Ilijaš Usluga sistematskog pregleda radnika 04.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka radova"vanjsko uređenje-Institut Stup" 04.12.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Osiguranje osoba pri vršenji i izvan vršenja redovnog zanimanja 04.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o dodjeli ugovora za anabvku usluga"kalibracije" 04.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2018 04.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka usluga "Zracnog prevoza" 04.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE - 01. 12. 2018. 04.12.2018
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge nabavke, podjele hrane, obroka i užina učenicima u produženom boravku 04.12.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Nadzor objekta škole 04.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2018 04.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka "Hematološki dijagnostikumi" 04.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka robe za reprezentaciju (kafa, sokovi, čajevi) za potrebe Ureda Glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 04.12.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku "Aviokarte 2" 04.12.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Prevoz radnika za april 2017 04.12.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju 04.12.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drona sa dodatnom opremom 04.12.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drona sa dodatnom opremom 04.12.2018
KJP ZOI 84 Tehnički pregled fiskalnih kasa, fiskalizacija i defiskalizacija uređaja 03.12.2018
KJP ZOI 84 Usluge ispitivanja video nadzora. 03.12.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka 10 komada digitalnih senzora slike 03.12.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo smeće 10 i 11 03.12.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo zaštitna oprema 03.12.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo smeće 03.12.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluga prevoza učenika 03.12.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Godišnja pretplata za časopis "Naša škola" 03.12.2018
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Čiščenje kotla u područnoj školi 03.12.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo stručno usavršavanje sekretar 03.12.2018
JU Druga gimnazija Nabavka usluga crtanja objekta Druge gimnazije Sarajevo u elektronskoj formi 03.12.2018
JU Druga gimnazija Nabavka matične knjige, registra, odjeljenskih knjiga, učeničkih knjižica ... 03.12.2018
JU Druga gimnazija Nabavka materijala za dekoraciju 2 03.12.2018
JU Druga gimnazija Nabavka usluge prevoza u inostranstvo za realizaciju studijskog putovanja zaposlenika Druge gimnazije Sarajevo u Beč 03.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – hidrantna crijeva i vatrogasni aparati 03.12.2018
JU Druga gimnazija Nabavka usluge ManageBac elektronskog dnevnika za provedbu ID Diploma Programa i IB Middle Years Programa 03.12.2018
JU Druga gimnazija Nabavka namještaja 2 03.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka kalota-sonde za mjerenje srčanog ritma i kontrakcija za CTG aparat proizvođača EDAN 03.12.2018
Ministarstvo finansija nabavka marketing usluga 03.12.2018
Ministarstvo finansija usluge savjetovanja na području razvoja poslovanja 03.12.2018