Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Mašinski fakultet UNSA Krone riglete 1/10, montaža i nosač za krone 1/10 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-16521 Potrošni materijal 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15947 Potrošni materijal 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15948 Potrošni materijal 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-7504 Potrošni materijal 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 12-01-67481 Reagensi 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-1213-2 Potrošni materijal 29.05.2020
JU Fakultet zdravstvenih studija Usluge održavanja opreme za potrebe Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15416 Potrošni materijal 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 12-01-64830 Lijekovi 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-11445 Potrošni materijal 29.05.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Kotizacija za pristup online seminaru AŠ 17.03.2020. 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 12-01-50660 Dijagnostička sredstva 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-14523 Dijagnostički materijal. 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 12-01-5636 Reagensi-testovi 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15149 Lijekovi 29.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-1-7-14922 Potrošni materijal 29.05.2020
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge popravke i održavanja gasnih aparata - protiv-požarnih aparata i hidrantne mreže 29.05.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Dezinfekcija, Dezinsekcija, deratizacija za 2020 29.05.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 11/20 - Izrada elaborata sa stručnim mišljenjem za konstruktivnu fazu izgradnje na PPOV Butila 29.05.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1405 E Rezervni dijelovi prenosnog mehanizma I 29.05.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Senvići 29.05.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1405 J Rezervni dijelovi zračnog mehanizma MAN I 29.05.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1405 C Rezervni dijelovi elastičnog ogibljenja II 29.05.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1405 D Rezervni dijelovi upravljačkog mehanizma I 29.05.2020
KJKP Gras d.o.o. LOT 1405 B Rezervni dijelovi za kočenje MAN I 29.05.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Okvirni sporazum/Ugovor - nabavka usluge osiguranja imovine od svih rizika predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo - LOT 1 28.05.2020
JU OŠ "Prva osnovna škola" Održavanje we stranice škole 2020 28.05.2020
JU OŠ "Prva osnovna škola" Nabavka materijala i alata za održavanje zgrade 2020 28.05.2020
JU OŠ "Prva osnovna škola" Nabavka mterijala za higijenu 2020 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13508 Dijagnostički materijal 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-14523 Dijagnostički materijal 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-14524 Dijagnostički materijal 28.05.2020
JU OŠ "Prva osnovna škola" Nabavka i isporuka potrošnog kancelarijskog materijala 2020 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-14525 Potrošni materijal 28.05.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemijskog sredstva za pripremu napojne i kotlovske vode 2019 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 6011-7-14522 Potrošni materijal 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-15317 Potrošni materijal 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-14913 Potrošni materijal 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-14906 Dijagnostički materijal 28.05.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompaktne toplotno-izmjenjivačke podstanice 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-14549 Potrošni materijal 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-10056 Potrošni materijal 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-8269 Reagensi 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13836 Potrošni materijal 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13840 Potrošni materijal 28.05.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge davanja pravnog mišljenja 28.05.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-13838 Potrošni materijal 28.05.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Ugostiteljske usluge 12.03.2020. 28.05.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 160/20 28.05.2020