Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka bravarskog materijala(čeličnih cijevi i pratećeg materijala ) 19.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Termal transfer etikete za potrebe transfuzije i mikrobiologije - Ugovor 19.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta za adaptaciju prostorije 318 na ATD-u za smještaj novog RTG aparata - Ugovor 19.03.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - BACKUP RESTORE RJEŠENJE 18.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada cipelarnika - 3 komada i ormara - 3 komada - Ugovor 18.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Gel kartice za određivanje ABO Rh D VI (-) - Ugovor 18.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za pedijatriju (razna) - Ugovor 18.03.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_usluge dezinfekcije i dezinsekcije 18.03.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci robe - LICENCA SSL 18.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-5575 18.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-7495 18.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-7496 18.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6499-1 18.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrobiološka dijagnostika za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 2 i LOT 3 18.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-68105 18.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikrobiološka dijagnostika za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor - LOT 1 18.03.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Mjesečne karte za februar/20 18.03.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka kancelarijskog materijala-OŠ "Srednje"-2-20 18.03.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci usluge brze pošte 18.03.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije-februar/20 18.03.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Usluge prijema i kontrole godišnjeg izvještaja-OŠ "Srednje" 18.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Instrumentarij za aparat za operaciju sinusa - Ugovor 18.03.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Rezervni dijelovi za šumski zglobni traktor LKT 81 Turbo - 3852/19 18.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga redovnog mjesečnog održavanja LIS-RGB Analysis sistema za potrebe OJ Klinička hemija i biohemija-lokacija Jezero 17.03.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za Odsjek za urologiju - Ugovor 17.03.2020
JU OŠ "Aneks" 'Oprema za videonadzor i sistem tehničke zaštite objekta 17.03.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: osiguranje od autoodgovornosti (AO) za deset (10) i kasko osiguranje (KO) za dva (2) motorna vozila JP "TVSA" d.o.o. Sarajevo 17.03.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli - lot 3 – mlijeko i mliječni proizvodi za 2020. godinu - okvirni sporazum 17.03.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Usluge revizije finansijskih izvještaja 17.03.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka poslovne aplikacije - održavanje programskog rješenja "ELEMENT" za 2020. godinu 17.03.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - advokatske usluge 17.03.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka registracija i tehnicki pregled vozila 17.03.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka ugostiteljske usluge 17.03.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka rezervni dio2 17.03.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka sanacija krova 17.03.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka -sitan inventar 17.03.2020
JU OŠ "Kovačići" ,Nabavka laptopa 17.03.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka vanplanska nabavka 17.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC i kožnih klompi 17.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sluminijskih posuda sa poklopcem 17.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kolica za kupanje pacijenata 17.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kolica za pacijente sa noćnom posudom 17.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštinih vizira 17.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnih PVC naočala 17.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zaštitnog stakla za vizir 17.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC prskalica 17.03.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Godišnja pretplata na internet izdanje Službeni list BiH 17.03.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Godišnja pretplata na časopis "Naša škola" za 2020. godinu-OŠ Srednje na 17.03.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija vode za februar/20 17.03.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Odvoz otpada za februar/20 17.03.2020