Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Gras d.o.o. Servisiranje kombi vozila WV 06.08.2018
JU Ekonomski fakultet Beskontaktne studentske kartice, beskontaktne kartice za nastavno i nenastavno osoblje, repromaterijal za štampanje i hologramska naljepnica za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 06.08.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Obavještenje o dodjeli ugovora- Nabavka dehidriranih podloga 06.08.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka plina 06.08.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku dehidrirana gotova podloga slanetz and bartley medium+ttc solucija - LOT 3 06.08.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe - dehidrirana gotova podloga pseudomonas agar baza cn agar- LOT 2 06.08.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluga pranja vozila 06.08.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku dehidrirana selektivna podloga za detekciju E.coli i koliforma u vodi (CCA) - LOT 1 06.08.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o nbavci robe-Rashladne opreme klime 06.08.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke - vakcina 06.08.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot US 945 Regeneracija felgi 06.08.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3129 Regeneracija pumpi i glave volana 06.08.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3010 Regeneracija i opravka izmjenjivača toplote 06.08.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga izrade ažurne geodetske podloge za osnivanje Planinske botaničke bašte na području ZP "Trebević" ZPPKS 06.08.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci mašina za lasersko rezanje i graviranje i mašina za ozrezivanje samoljepljive folije 06.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje kopi i fax apara 03.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na demontaži, izradi i montaži ALU stolarije na prostorima KCUS-a 03.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Strućno obrazovanje internih reviz 03.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Atestiranje aparata intraaortalna balon pumpa proizvođača Arrow inv.br.015166 03.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Notarske uslug 03.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka nosača za paravane ( Hirurške ambulante KUM-a) 03.08.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka upravljačkih kontrolnih ploča (elektronika) na rashladnim ormarima i split sistemu 03.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Pranje vozil 03.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje klima uređ 03.08.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga izrada web stranice Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo 03.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Siemens 03.08.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 2048 Akumulatorske baterije 03.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uniformi za uposlenike 03.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor o pružanju usluga anagažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara 03.08.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3004 Opravka servisiranje pneumatskih i hidrauličnih uređaja 03.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uniformi 03.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2017. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2018. godinu na CD-ovima 03.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge periodičnog ispitivanja stanja ispav 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada cerad 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zaštita na rad lot-2 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zaštita od pož lot1 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prevoz radnika na po 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prevoz radnika na 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Alu žaluz 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručni nadzor nad izvođe 02.08.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih cijevi i pratećeg materijala za potrebe Preduzeća 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dio photokonduk 02.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku individualnih mjerila toplotne energije 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručni časopis Pravo i 02.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju Odjela pedijatrije u Porođajnog pdjela, sa svim fazama radova (građevinsko-zanatski, elektro i mašinski) sa predmjerom i predračunom - Ugovor 02.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku jedinica za hemijski tretman vode-2018 02.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ručnih balansirajućih ventila 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SVJETLECA REKLAMA ZA CZK 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Iverice, brave vodomet 02.08.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike-LOT-2 02.08.2018