Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka usluga krečenja prostorija Službe Novi Grad 13.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka tonera.. 13.02.2019
JU OŠ Šesta osnovna škola Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu. 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge fiksne telefonije 13.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala. 13.02.2019
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog materijala. 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armature za vodovodnu instalaciju- 13.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja i servis klima uređaja 13.02.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije poslovnih prostorija 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog alata--- 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8- 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PE, HD i PVC cijevi 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Goupil 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pjeskarenja šasije, kabine i dodatne opreme na vozilima- 13.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2019 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke hladnjaka- 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke i tapaciranja sjedišta i kabina- 13.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku izrade i ugradnje jednokrilnih vrata 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke turbo punjača--- 13.02.2019
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku higijenskih sredstava. 13.02.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge zaštite od požara 13.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro oprema za lab.automatizaciju MČ 13.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo januar 2019 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade radilica, glava motora i ubacivanje klipova sa karikama u košuljice motora- 13.02.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge kontrolnih pregleda namirnica i površina 13.02.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge servisiranja centralnog sistema grijanja 13.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog i ostalog materijala za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - externi HDD 1 TB 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade metala i izrada gumenih brisača kod autosmećara- 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke hidrauličnih cilindara- 13.02.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Usluge održavanja dimnjaka 13.02.2019
JU Peta gimnazija Pretplatničke usluge iz oblasti računovodstva i finansija 2019 13.02.2019
JU Peta gimnazija SLUŽBENI LIST 2019 13.02.2019
JU Peta gimnazija PRETPLATA NAŠA ŠKOLA 13.02.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Deratizacija/dezinfekcija/dezinsekcija 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Fap- 13.02.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Materijal za održavanje čistoće 13.02.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Bezalkoholna pića za kantinu 13.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Elektromaterijal 1 13.02.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Pecivo za kantinu 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Renault- 13.02.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja Decembar 2018 13.02.2019
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Nabavka radijatora - prva tranša 13.02.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka plinskih boca 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cipela za komunalne redare i za uposlenike RJ saobraćaj u mirovanju--- 13.02.2019
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Kancelarijski materijal+ 13.02.2019
JU OŠ Behaudin Selmanović Sistematski pregled zaposlenika/ 13.02.2019
JU OŠ "Skender Kulenović" Usluge proširenja IP video nadzornog sistema i instalacije 13.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Uniforme za radnike obezbjeđenja--- 13.02.2019
JU OŠ "Skender Kulenović" Isporuka i ugradnja prozorskih folija 13.02.2019
JU OŠ "Skender Kulenović" Nabavka računara - 13.02.2019