Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI 14 i 15 - Okvirni sporazum 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 18 - Okvirni sporazum 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOTOVI: 1, 2, 12 i 13 - Okvirni sporazum 18.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za mikrobiološku i radiološku dijagnostiku, transfuzijsku i nuklearnu medicinu - LOT 24 - OKVIRNI SPORAZUM 18.06.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za izvedbu radova na objektu prodavnice pogrebne opreme 18.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka diploma i svjedodžbi 14.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za odlazak na seminar. 14.06.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge pročepljenja kanala 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka toaletnog papira 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavvka papirnih ubrusa i toalet papira 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mat za čišćenje 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka obrazaca pio mio 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sokovi na izletu 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka zidnog sata 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mape sa gumicom 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka brusilice 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lakova za obuku 14.06.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" sistematski pregled 2018/2019 14.06.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kolica, rizlo, zemlja, kamen oblutak 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka materijala za obuku 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka koaksijalnog kabla 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka lektire 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka obrazaca diploma 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola matursko veče 2017/18 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola štampanje diploma - pohvala učenicima 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka dva ormara za kablove računarske mreže sa bravicama 14.06.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluga popravke školske mreže 14.06.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka sanitarnih proizvoda 14.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Team viewer licence 14.06.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Usluga: popravljanje i održavanje motornih vozila JP TVSA 13.06.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju nabavke putem direktnog sporazuma - Održavanje web stranice 13.06.2018
Fond Memorijala Izrada glavnog projekta osvjetljenja prostora oko multimedijalnog centra Kovači i iluminacija Zida sjećanja 13.06.2018
Fond Memorijala Nabavka rezervnih baterija, antena i futrola za ručne radio stanice MOTOROLA CP040 13.06.2018
Fond Memorijala Dizajniranje, priprema i izrada promotivnog kataloga za potrebe prezentacije prostora Multimedijalnog centra-Memorijalnog kompleksa Kovači 13.06.2018
Fond Memorijala Izrada promotivnog spota i jingla za potrebe izdavanja poslovnih prostorija Multimedijalnog centra-Memorijalnog kompleksa Kovači 13.06.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI ROBE-TONERI ZA FOTOKOPIRNE STROJEVE 13.06.2018
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka raznog kancelariskog materijala za potrebe Škole 13.06.2018
JU Gimnazija Dobrinja nabavka hrane i pića za potrebe projekta 13.06.2018
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka zavjesa za učionice 13.06.2018
JU Gimnazija Dobrinja usluge Feba 13.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature –stručne knjige „Odluke Ustavnog suda BiH 2016. godine” i „Odluke Ustavnog suda BiH 2017. godine” 13.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme drugi 13.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – metalne police 13.06.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka bijele tehnike i kuhinjskih aparata 13.06.2018
KJP ZOI 84 Nabavka transformatora za potrebe OJ Bjelašnica. 13.06.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznih usluga (kopiranje, uramljivanje, izrada službenih kartica, vizit kartica, izrada ključeva i sl.) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – usluga zbrinjavanja i recikliranja rashodovanih sredstava 13.06.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka antivirusnog programa za 2018 13.06.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku travnatog busa 13.06.2018
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka sredstava za čošćenje škole 12.06.2018
JU Gimnazija Dobrinja usluge dezinfekcije za mjesec maj 12.06.2018