Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja elektrotehnička škola Nabavka zadaćnica i sveski 2019 17.09.2019
JU Srednja elektrotehnička škola Stručna ekskurzija nastavnika - ljetna 2019 17.09.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Očitanje mjerača gasa ugov. br.2 17.09.2019
KJP ZOI 84 Daske za snjegobrane 17.09.2019
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka raznih građevinskih materijala za 2019 17.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC, zavojni i ostali - Ugovori - lot 2, 3, 6, 9, 12, 16, 19, 24, 25, 28, 30, 31, 32 i 35 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka 10 (deset) bežičnih telefona tip KX-TG6811FXB za potrebe OJ KCUS-a 17.09.2019
KJP ZOI 84 U profil –uzengija od rebraste armature 17.09.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda škola 08 17.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Cobas C311 i C501 proizvođača Roche ili ekvivalent 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka aparata diafanoskop za potrebe Pedijatrijske klinike 2 17.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate AU 640 i AU 480 proizvođača Olympus ili ekvivalent 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Hitan servis rampe na parkingu za uposlenike KCUS-a, lokalitet Jezero 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Paušalno održavanje tri kom ručnih fiskalnih uređaja za 12 mjeseci, Puna servisna podrška za period od 01.09.2019. do 01.09.2020.godine 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka barkod printera (8 kom) i čitača (6 kom) za početak instalacije LIS-a 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge ugradnje interfonskog seta za 4 stana sa šifrarnikom i ugradnja interfonskog seta za 3 stana, sa električnom bravom i automataom za vrata (gornji) za potrebe Pedijatrijske klinike 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga popravke na ulaznoj rampi na parkingu KCUS-a, lokalitet Jezero 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga izrade fleksibilnih spojnih komada (crijeva) 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za UZ aparat Logiq 3 i aparat za ergometriju Treadmil T2100 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka profesionalnih hirurških šišalica sa punjačima i nastavcima 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnog dijela za uređaj za mjerenje jonizirajućeg zračenja proizvođača IBA 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnog dijela za uređaj za mjerenje jonizirajućeg zračenja proizvođača IBA 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kućanskih aparata i bijele tehnike 17.09.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga defiskalizacije pokvarenog fiskalnog uređaja u sistemu fiskalizacije, troškovi odjave pokvarenog uređaja a sve u skladu sa Zakonom o fiskalnom sistemu u BiH 17.09.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal za biohemiju aplikabilan na postojeću tehnologiju aparata Dimension EXL200 proizvođača Siemens 17.09.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Ugovor za javnu nabavku robe-Inkubatora 17.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska i nemedicinska oprema za Odjeljenje za pedijatriju 16.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska oprema za Odjeljenje za pedijatriju 16.09.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rastvori i potrošni materijal za kontinuiranu venovensku hemnodijafiltraciju - CVVHDF 16.09.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga sistematskog pregleda radnika OŠ "Srednje" Ilijaš 16.09.2019
JU Peta gimnazija NABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE 2019 16.09.2019
JU Šumarski fakultet vodovodne instalacije 2019 16.09.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke "Molersko farbarski radovi" 16.09.2019
JU Muzej Sarajeva Štampanje materijala za izložbu 'Ibrahim Ljubović-Sjećanje' 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka ketridža, tonera i ribona 2019 13.09.2019
JU Gimnazija Dobrinja usluga popravka školskog zvona 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 2019 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Obavijest za upis na Treći ciklus studija-doktorski studij 2019/2020 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Brošura PPF-a na bosanskom i engleskom jeziku 13.09.2019
JU Gimnazija Dobrinja usluge sistematskog pregleda zaposlenih 13.09.2019
JU Muzej Sarajeva Radovi na sanaciji zida oko Muzeja Jevreja BiH 13.09.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga objave na portalima za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 13.09.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka promotivnog materijala za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 13.09.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor - Rezervacija i obezbjeđenje avionskih karata za potrebe fakulteta 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pigmenta 2 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stakla 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka materijala za renoviranje prostorija 13.09.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 76/19 Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen, Renault i Ford 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Radovi sanacije slivnika 13.09.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnog seminara 3 13.09.2019