Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2017 - paušal 20.09.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PUNJAČA 20.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade expanzione posude zapremine V=1m3 za potrebe sanacije grijanja na objektu III Interne 19.09.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (4 prijavljena kandidata) 19.09.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga kreditiranja - overdraft - odobreno pekoračenje po transakcijskomračunu do maksimalno 1.000.000,00 KM za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 19.09.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija osiguranje učenika 19.09.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ključeva za pristup SOKOP programu sa certifikatima 19.09.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 051 18.09.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavaka Erlenmayerica 10ml 18.09.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Erlenmayer flasks, tikvice, Phenylenediamine, Silikon Antischaumemulsion 18.09.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga izrade dokumentacije elaborata zaštite štićenog prostora, projekat tehničke zaštite sa projektnim zadatkom i procjene ugroženosti štićenog prostora za sve pijace 18.09.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA POPRAVKE GUME 18.09.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga 18.09.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga štampanja blokova 18.09.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge implementacije JSON datoteke za razmjenu javnih nabavki 18.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na izgradnji deponije inetrtnog materijala Smiljevići 18.09.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hladnih i toplih pića za potrebe kabineta Uprave 18.09.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sredstva za zaštitu sadnica i zelenila 18.09.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu i razvoj nove web aplikacije za KJKP "Pokop"d.o.o. Sarajevo 18.09.2017
Fond Memorijala Obavljanje redovnog kontrolnog zdravstvenog pregleda za 21 lice angažovanih na poslovima unutrašnje službe zaštite lica i imovine 15.09.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 8 - Komora za brojanje Ugovor 15.09.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 7 Pipete 15.09.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 5 Stakleni proizvodi za laobratorijske namjene 15.09.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materija - Lot 4 Trake sa reagensima Ugovor 15.09.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materija - Lot 3 Lancete za krv Ugovor 15.09.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materija - Lot 2 Laboratorijski reagensi Ugovor 15.09.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal Lot 1 Hemijski reagensi Ugovor 15.09.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot 6 Liječenje ovisnosti Ugovor 15.09.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot 2 Lijekovi za nervni sistem Ugovor 15.09.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova - Lot 1 Uterotonici Ugovor 15.09.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge pranja i peglanja veša 15.09.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanitarni pregled zaposlenika i kontrola sterilizatora 15.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poštanske usluge august 15.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje toplotnom energijom august 15.09.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatora, auto-opreme i kozmetike 15.09.2017
JU Ekonomski fakultet U-Nabavka usluga tehničke podrške 14.09.2017
JU Ekonomski fakultet U-Nabavka usluga najma profesionalne audio, video i konferencijske opreme 14.09.2017
JU Ekonomski fakultet U-Izrada plaketa 14.09.2017
JU Ekonomski fakultet R-Projektori i UTP kabal 14.09.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Kolektivno osiguranje zaposlenih 14.09.2017
JU Ekonomski fakultet U-Fizičke zaštite 14.09.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Osiguranje učenika za školsku 2017/2018. 14.09.2017
JU Ekonomski fakultet U - Održavanje, podrška i razvoj ERP sistema za računovodstvo i finansije 14.09.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Priprema, izrada, prodaja i kontrola koncertnih karata za koncerte Željka Joksimovića i Dubioze Kolektiv - Ugovor 14.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja ručnih radio stanica tipa Motorola GP 344 14.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka roba u svrhu servisiranja i funkcionalnog osposobljavanja dodatka/nastavka OP stola Maquet 14.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka cirkulacione zaštitne toplovodne pumpe na klima sistemima na lokalitetu Jezero i Podhrastovi 14.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge popravke elektroinstalacija na vozilu 14.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ventilatora sa elektromotorom unutrašnje jedinice rashladnog uređaja (split sistema) Vaillant 14.09.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izrada glavnog projekta sanacije klizišta Sedrenik 138-146 14.09.2017