Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge dezinsekcije 22.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti pRETPLATA NA ČASOPIS "NAŠA ŠKOLA" 22.05.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Obrazovne usluge ,stručno usavršavanje,novine i stručni časopisi 22.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pretplata na časopis "Računovodstvo i poslovne finansije" 22.05.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge informisanje,novine i stručni časopisi 22.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema AM 22.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal za nastavu,kancelarijski,kompjuterski materijal, obrasci i papir 22.05.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika za period 01.05.2019 - 30.04.2020 godine 22.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Slavine za vodu 22.05.2019
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o kupoprodaji roba materijal za čišćenje 22.05.2019
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o kupoprodaji roba 22.05.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog materijala i tonera ZPPKS 22.05.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga iznajmljivanja i servisiranja eko-toaleta 22.05.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga izrade projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na području Zaštićenog pejzaža "Trebević" ZPPKS 22.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sijalice 21.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge odvoza smeća za 2019. godinu 21.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Klima uređaj EK 21.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka higijenskog materijala, ,deterdženata, vreće za otpatke, tekući sapun i td. 21.05.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smještaj za v.d. GKT 21.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 2. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko, GJ Gornja Rakitnica, odjel 37 (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, animalna vuča - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta) cca 1.225 m3 - 705/19 21.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Programiranje savremenih CNC mašina, programiranje CNC mašina 21.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti bEZALKOHOLNA PIĆA 21.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Prikupljanje podataka za studije 21.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja Olduka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge popravke i održavanja zgrade-lift 21.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PRODUŽENJE LICENCE 21.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga sistematskog pregleda radnika Škole 21.05.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Održavanje računovodstvenog programa-prenos početnog stanja 21.05.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka električnog klavira 21.05.2019
Ministarstvo finansija stručno osposobljavanje uposlenika 21.05.2019
Ministarstvo finansija stručno osposobljavanje uposlenikaa 21.05.2019
Ministarstvo finansija nabavka stonih kompjutera 21.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Akumulativne baterije 2 20.05.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka stomatoloških naprava 20.05.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Matador ploče 20.05.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge putničke agencije za posjetu učenika Zagrebu 20.05.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja dom 04 20.05.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo održavanje vatrogasne opreme 19 20.05.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja 04 škola 20.05.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Goriva i maziva 2 20.05.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Sistematski pregledi za radnike 2019 20.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge organizacije "Kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe" 2/19 20.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 10 20.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 9 20.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja VW kombi vozila/19 20.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja štampanje zastava 20.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka motorne kosilice. 20.05.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo poljoprivredni materijal 19 20.05.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Servis i baždarenje PP aparata 20.05.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Maz. za odrzavanje zgrade 19/02 20.05.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Edukacija,seminari za zaposlene 20.05.2019