Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal 3 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni marerijal 2 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu labaratorijski materijal 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača PHILIPS/NOVA - za ultrazvučni aparat iE33 16.01.2018
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala, opreme i sredstava za umnožavanje i kancelarijskog sitnog inventara 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 3 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 2 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 1 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o nabavci i isporuci napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2017. godini 16.01.2018
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja softvera za trezorsko poslovanje 16.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira za printanje A3 15.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge cattering 2 15.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije - piće 2 15.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pregled i servisiranje protupožarnih aparata i kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak 15.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava za održavanje higijene-poništen 15.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge Cattering 15.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije- piće 15.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka VGA kabel 20m 15.01.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Demontaža UV ćelije na kombinovanom gorioniku i programatorske ploče na plinskom bojleru i ugradnja novih 15.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznih prizvoda za održavanje zgrade 15.01.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata Centra 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Kuponi - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava3 - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava2 - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava1 - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi2 - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Kadifica - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad2 - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Kupon - dodatak - 12 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - 11 15.01.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI2 - 11 15.01.2018