Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Osnovna muzička škola Ilidža" Kancelarijski materijal i potrepštine. 22.12.2017
JU OŠ Šesta osnovna škola Usluge prevoza za ekskurziju. 22.12.2017
JU OŠ Šesta osnovna škola Materijal za potrebe tekućeg održavanja. 22.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka veš mašina 22.12.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka vune i igala 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Usluge štampanja brošura. 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Molersko-zidarski radovi. 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Oprema za kompjutere. 21.12.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za nabavku telefonskih aparata za potrebe Zavoda 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Materijal za kancelarije. 21.12.2017
JU OŠ "Velešićki heroji" Namještaj za školske potrebe. 21.12.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA DEKORACIJSKOG MATERIJALA 3 21.12.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 4 21.12.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJLA 3 21.12.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA MATERIJALA ZA ODŽAVANJE I HIGIJENU SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA 21.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - božićne čestitke 21.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva - novogodišnje čestitke 2017 21.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - wc četke 21.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za čišćenje snijega oko zgrade Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 21.12.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o poslovnoj saradnji 21.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2017 21.12.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2017 paušal 21.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Sistematski pregled uposlenih. 21.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka, isporuka i implementacija softverske aplikacije za realizaciju projekta "Elektronski dnevnik" za potrebe osnovnih škola u nadležnosti MONM KS 21.12.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluge edukacije nastavnika u oblasti sticanja digitalnih kompetencija 21.12.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka prigodnih poklona suvenir „Vrata Tunela spasa‘ 21.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku robe LOT 3 dezinfekciona sredstva i sredstva za pranje 20.12.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” REPREZENTACIJA 2 20.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme 20.12.2017
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Oprema za školske potrebe. 20.12.2017
JU OŠ “Grbavica I” Rekonstrukcija školske nadstrešice na ulazu u školu. 20.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Autoklav '' 20.12.2017
JU OŠ “Grbavica I” Usluge čišćenja dimnjaka i kotlova. 20.12.2017
JU OŠ “Grbavica I” Kompjuterske potrepštine. 20.12.2017
JU OŠ “Grbavica I” Usluge izrade procjene ugroženosti i plana zaštite od požara. 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Donacija općine Ilidža za ekskurziju. 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Usluge rekonstrukcije namještaja u prostorijama škole. 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Obrazovna pomagala za nastavu. 20.12.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: 280 pranja vozila (usluge autopraonice) 20.12.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo Novogodišnji pokloni 20.12.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o izvođenju radova na sanaciji fasadeškole i prostora za požarni put 20.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka konferencijskih stolica za koncertnu salu 20.12.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo zanatsko-građevinski radovi 20.12.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo elektronske,elketromehaničke i elektrotehničke potrepštine za praksu 20.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka podnih obloga laminata za adaptaciju učionica 20.12.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" nabavka sredstava za adaptaciju školskih prostorija 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Građevinski i zanatski radovi u školi 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavljanje linoleuma i etisona 20.12.2017
JU OŠ "Peta osnovna škola" Osiguranje povodom nezgode. 20.12.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 20.12.2017