Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci Lot 2 građevinski alat, inventar i alata za održavanje zelenila 02.06.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za Građevinski alat_LOT 1 Specijalni i kovani alat sa držalicama 02.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluku o dodjeli ugovora Izrada idejnog i izvedbenog projekta javna garaža Kolodvorska 02.06.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka koncentriranih sred.za čišćenje teških zaprljanja i dezinfekciju 01.06.2017
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge u Republici Hrvatskoj 01.06.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka proizvoda za čišćenje 01.06.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka bakarnog lima 01.06.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Iznajmljivanje web banera za potrebe projekta "Challenge to Change" 01.06.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za odrzavanje zgrade 01.06.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Usluge održavanja zgrade 01.06.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Sredstva i materijal za čišćenje 01.06.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ugovor: Dezinfekcija, dezinsekcija, deritizacija 01.06.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ugovor: Punjenje boca kisikom 01.06.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ugovor: Nabavka auto guma 01.06.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavke robe – 2 sistemska digitalna telefonska aparata za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 1 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad - 1 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta2 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta1 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica2 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica1 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje2 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje1 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica2 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica1 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica2 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica1 - 2 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Komunalac - Ilijaš - 1 01.06.2017
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - Svi vrtići - 2 01.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za poliicjske službenike u mirovnoj misiji UN 01.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci stalnih sredstava u obliku prava 01.06.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga otkupa štampanih knjiga 01.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video nadzora u organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a KS 01.06.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga popravke video nadzora 31.05.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine tonera 31.05.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci robe-, rashladne opreme-klima 31.05.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radnih odijela za Službu unutrašnjeg osiguranja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 31.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za liftove u objektima KJU "Gerontološki cnetar" Sarajevo 31.05.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kolodvorska - 2 31.05.2017
JU Gerontološki centar Nabavka usluga mjerenja emisije polutanata iz ložišta i izdavanje izvještaja za kotlovnicu KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 31.05.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - 2 31.05.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - 2 31.05.2017
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - 2 31.05.2017