Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilidža 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Trnovo 27.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nadogradnji mrežne infrastrukture 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilijaš 27.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini taktičke multicam uniforme 27.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci suvenira 23.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini svečanih policijskih uniformi 23.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci službenih suvenira 23.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini hrane za službene pse 1 23.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci računara i računarske opreme LOT 1 - server 22.12.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU I ISPORUKU OPREME ZA TRAZENJE ZATRPANIH OSOBA U RUSEVINAMA 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove ugovor o osiguranju vozila LOT 1 - obavezno osiguranje 22.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora nabavka vatrodojavnog sistema 22.12.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI, ISPORUCI I INSTALACIJI DETEKTORSKOG SISTEMA SA CETIRI DETEKTORA (PROPORCIONALNA BROJACA) ZA MJERENJE UKUPNE ALFA I BETA CESTICE NISKOG BEKGRAUNDA 22.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto-dijelova 1 22.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme 1 21.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme 21.12.2016
Fond Memorijala Izrada izložbenog dijela - Pres o Tunelu 20.12.2016
Fond Memorijala Zanatski radovi u kafe kuhinji (elektro i vodovodni) vezani za priključak kuhinjske opreme 20.12.2016
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji pregradnog zida u hodniku upravne zgrade Fonda memorijala 20.12.2016
Fond Memorijala Izrada geomehaničkog nalaza tla za Spomenički kompleks Žuč 20.12.2016
Fond Memorijala Sanacija nadgrobnih spomenika na grobljima kojima upravlja KJKP "POKOP" 20.12.2016
Fond Memorijala Nabavka mašine za pranje čaša 20.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge - IT nastava za najmlađe 20.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci računara - LOT 2 20.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci reklamnog materijala 19.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje molersko farbarskih radova 19.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci telefonske opreme - LOT 4 19.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci mrežnih printera - LOT 3 19.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije i preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo 16.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T399 15.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T390 15.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih vozila 14.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Općine Centar Nahorevo br 125 12.12.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR o pružanju usluga Nabavka licenci Windows Proffesional 12.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponoje u Sarajevu 12.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora nabavka automatske hidološko meterološke stanice na deponiji Smiljevići 12.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Rekonstrukcija vn postrojenja kontaktne mreze i izmjestanje kablovske infrastrukture u zoni objekta na ix transverzali 09.12.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka mrežnih kablova 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Rekonstrukcija puta r445 dionica semizovac-podlugovi sekcija pruzni prelaz donja Vogosca i - most na rijeci Bosni 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Radovi na sanaciji mosta cumurija 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Publikacija brojanja saobracaja na postojecoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mrezi saobracajnica u nadleznosti dpks 2014 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Projektovanje kontaktne trolejbuske mreze na kruznom toku na spoju a i x transverzale 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Sanacija pothodnika na mostarskom raskrscu kod skole 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Izvedbeni projekat rekonstrukcije regionalnog puta r445 u mjestu podlugovi dionica izmedju dv pruzna prelaza 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Izvedbeni projekat rekonstrukcije kontaktne trolejbuske mreze na kruznom toku na spoju a i x transverzale 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Izrada elaborata smirivanja saobracaja na cetiri lokacije u kantonu Sarajevo 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Inzinjersko-geoloska i geomehanicka istrazivanja tla sa izradom elaborata na a transverzali 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Kruzni tok buca potok na vi transverzali rekonstrukcija kolovoza sa primjenom kruznog toka i pratecom komunalnom infrastrukturom 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Geodetske usluge u postupcima eksproprijacije na xii transverzali i juznoj longitudinali 07.12.2016