Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje elektro radova - ugovor 14.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezrvni dijelovi za motorna vozila MB Unimog 14.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje podopolagačkih radova - ugovor 14.04.2017
KJKP Park d.o.o. dezinfekcija 14.04.2017
KJKP Park d.o.o. telefonska centrala 14.04.2017
KJKP Park d.o.o. Veterinarski Fakultet 14.04.2017
KJKP Park d.o.o. veterinarska 14.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima tizacijskih uređaja 14.04.2017
KJKP Park d.o.o. Prevoz 14.04.2017
KJKP Park d.o.o. projekat 14.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka komandne papučice za termokauter 14.04.2017
KJKP Park d.o.o. Internet 14.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Proizvodi za čišćenje 14.04.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka motornih vozila 14.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara 14.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Održavanja službenih vozila 14.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Telekomunikacijske usluge-fiksni telefon 14.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije 14.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Stručni časopis (Pravo) 14.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Roba za bife 14.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o održavanju sistema video-nadzora i zakupu repetitorskih objekata 14.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Upravljanje zgradama (upravitelj) 14.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge interneta 14.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke NISSAN 14.04.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka motornih vozila 14.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge mobilne telefonije 14.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Stručni časopis (finansije) 14.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD 14.04.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka računarske opreme 14.04.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o snabdijevanju tiskom 14.04.2017
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka grijalica 14.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" izvođenje radova na sanaciji parking mjesta 13.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompostera po projektu:"Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima u KS" 13.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za otpad po projektu:"Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u idividualnim stambenim objektima KS" 13.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Vršenje usluga predrevizorskih radnji i revizije 13.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka crijeva za hidrauliku, vodu i zrak (motorna vozila i građevinske mašina) 13.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskih sredstava, tečnosti i sprejeva za tretman metala na vozilima 13.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za staklo i aditiva 13.04.2017
JU Porodično savjetovalište SERVISIRANJE MOTORNOG VOZILA ŠKODA 13.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za mjenjače 13.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za motor 13.04.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Ugovor o nabavci usluge prijevoza 13.04.2017
JU Porodično savjetovalište OSIGURANJE OSOBA -ZAPOSLENIKA I PRIPRAVNIKA U KJU PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE 13.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanti za otpad po projektu:"Uvođenje odvojenog prikupaljanja otpada u individualnim stambenim objektima KS" 13.04.2017
JU Porodično savjetovalište UGOVOR O ZAKUPU 13.04.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS UGOVOR O KUPOPRODAJI GORIVA I MAZIVA 13.04.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS REDOVAN SERVIS I ZAMJENA DIJELOVA 13.04.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS OPRAVCI MOTORNOG VOZILA I ZAMJENA DIJELOVA 13.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tehnički potrošni materijal za održavanje objekata 13.04.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge oštrenja i servisiranja stolarskih mašina za potrebe JU NPS 13.04.2017