Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge prijevoza ljudi za gostovanje na festivalu u BAru, C.Gora 07.11.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge prijevoza scenografije na MIT Festival C.Gora 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - prepakivanje radijatorskih ventila 07.11.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge medjunarodnog prijevoza ljudi za gostovanje 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga naplate cestarina na autocestama za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 07.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Završni radovi na formiranju prostorija apoteka/arhiva - predprostor i garderoba , CMB, etaža 07, lamela BiC za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju. 07.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja freonskog kondenzatora- prostor Prosekture 07.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 07.11.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora za nabavku i montažu sistema video nadzora na području Općine Vogošća 07.11.2017
Fond Memorijala Izrada elaborata o geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju kompleksa Ratna džamija Igman 06.11.2017
Fond Memorijala Nabavka obuće za dio zaposlenika angažovanih na poslovima unutrašnje službe Fonda memorijala 06.11.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o poništenju postupka nabavke_Kancelarijski materijal i nastavni pribor II pokušaj 06.11.2017
Fond Memorijala Izrada ažurne geodetske podloge za kompleks Ratna džamija Igman 06.11.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovaranje robe Kompjuterska oprema 06.11.2017
Fond Memorijala Usluge izrade stručnog mišljenja i nalaza nekretnina: kuća u ul. Širokac br. 2 i zemljišta sa voćnjakom na Spoemničkom kompleksu Tunel D-B, ulica Tuneli bb 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za LOt 17 - Standardi, potrošni i rezervni materijal za atomski i apsorpcioni Spektrometar 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za za LOT 16 - Čvrste i tečne hemikalije 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 14 - Sanitetski materijal 06.11.2017
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje 1 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 12 - Specifični potrošni materijal , sukcesivna nabavka 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 11 - Potrošni materijal, sukcesivna nabavka potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 10 - Laboratorijsko suđe - plastika, sukcesivna nabavka potrošnog materijala 06.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Pumpni agregati za filtersko postrojenje Vogošća '' 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 9 - Laboratorijsko suđe, sukcesivna nabavka potrošnog materijala. 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 8 - Antibiogram diskovi , sukcesivna nabavka potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za LOt 7 - Specifični testovi 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 6 - Specifični materijal , sukcesivna nabavka potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 3 - Serumi za aglutinaciju, sukcesivna nabavka potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 2 - Reagensi za Hach opremu , postupak sukcesivne nabavke potrošnog materijala 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za Lot 1 - Hranjive podloge 06.11.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje ugovaranje 06.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal za ugradnju za potrebe Klinike za kardiohirurgiju KCUS-a 06.11.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci GIS sistema 06.11.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Isporuka servera 2017 06.11.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke kompjuterske opreme 03.11.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGE ŠTAMPANJA 03.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKIH POTREBŠTINA 1 03.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2 03.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA SUDSKE TAKSE 3 03.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA MATERIJALA ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Zakup prostora - konferencijske sale 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o nabavci usluga smještaja 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka za nabavka ugostiteljskih usluga 03.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2017 03.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga štampanja promotivnog postera i leafleta za potrebe projekta INNOHPC 03.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor za javnu nabavku Putničkog motornog vozila 03.11.2017
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta 03.11.2017
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za reprezentaciju 03.11.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme sa montažom sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena 03.11.2017