Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka madraca i posteljina za potrebe lica lišenih slobode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 28.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka higijenskog pribora i opreme za potrebe lica lišenih slobode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 28.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 28.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 28.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 28.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Upravljački ormar hidroflex postrojenja Kobilja Glava ( sa isporukom i povezivanjem i puštanjem u rad ) 28.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemikalije za standardne metode 28.03.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja kopir aparata i usluge najna računarske opreme 28.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Dodjela ugovora za usluge servisiranja klima uređaja u sl.vozilima Kantona Sarajevo 28.03.2017
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga izvođenje Drugog nadzornog audita SUQ-a prema zahtjevima međunarodnog Standarda BAS EN ISO 9001 (2017) UK 28.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka EKG aparata 27.03.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo NABAVKA KANCELARIJSKOG I ŠKOLSKOG MATERIJALA 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA nabaka mjesecne karte za uposlenika Zenica-Sarajevo-Zenica 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka Molekularni dijagnostikumi 27.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Renault 27.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. '' Servis vozila Mercedes '' 27.03.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja video i vatrodojavnog nadzora 27.03.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge održavanja kopir aparata i usluge najma 27.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru Gume za rovokopače i građevinske mašine 27.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje telemetrijskog sistema Vodovoda 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA kalibracija laboratorijske opreme 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka laboratorijskih stolica 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka Termoblok i analiticka vaga (za laboratorije) 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Nabavka Vorteks i birete(laboratorijski pribor 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka laptopa 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluga održavanj i servisiranja protivpožarnih aparata 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluga servisiranja lifta 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odrzavanje digitalne telefonske centrale 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA "Revizija projekta adaptacije laboratorija 27.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala 27.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru ''Razni elektro materijal, dijelovi za TA peći, ventilatori, releji'' 24.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade vizit karti i usluge uramljivanja 24.03.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga osiguranja imovine za kalendarsku 2017. godinu 24.03.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka kancelarijskih stolica 24.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kartonske kutije 24.03.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka 2 komada projektora 24.03.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 24.03.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka higijenskih i kuhinjskih brisača zs kalendarsku 2017. godinu 24.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala - punjač za mobitel 24.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala - DVD digitalno izdanje 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dosatno doštampavanje 250 primjeraka Almanaha 70 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Srajevu. 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Usluge građevinskog nadzora adaptacije učionice Katedre za fiziologiju i biohemiju u objektu "A" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina trakastih zavjesa 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina materijala i sredstava za održavanje čistoće. 24.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemijska sredstva za koagulaciju, flokulaciju i dezinfekciju vode 24.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga - usluge kopiranja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 24.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga - izrada pečata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 24.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina hrane i pilote za potrebe laboratorijskih životinj 24.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za tekuće održavanje 24.03.2017