Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska1 - 2 05.06.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci roba kancelarijski materijal, kompjuterski materijal i nastavna pomagala manje vrijednosti 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - 2 05.06.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci roba materijal za čišćenje 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Gas - 2 05.06.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka usluga - oglašavanje 05.06.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga oglašavanja 05.06.2017
JU Gerontološki centar Nabavka usluga dezinfekcije i deratizacije prostora u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.06.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka usluga - osiguranje zaposlenika 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Kuponi - Uprava - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Pošta (pismo) - Uprava - 2 05.06.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranja opreme 05.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja ovlaštenih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - XVIII Međunardoni simpozij 05.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada - okvirni sporazum 05.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja stručnog savjetnika za JN - AKtuelne teme u sistemu javnih nabavki: E-nabavke, nabavka električne energije, definisanje ugovornih obaveza 05.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja Kantonalne tužiteljice i Sekretara Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarfajevo 05.06.2017
JU Gerontološki centar Nabavka usluga dezinsekcije prostora KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Kablovska - Uprava - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Zakup - Kadifica - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Zakup - Srećica - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Zakup - Zeko - 3 05.06.2017
JU Gerontološki centar Nabavka usluga posredovanja pri registraciji i tehničkom pegledu službenih vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka2 - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka1 - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI2 - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI1 - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica2 - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica1 - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - 2 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - 3 05.06.2017
JU Gerontološki centar Nabavka usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava2 - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava1 - 3 05.06.2017
Fond Memorijala Nabavka radnih odijela za radnike Odsjeka za uređenje i održavanje mezarja i spomen-obilježja 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi2 - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić2 - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić1 - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi1 - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica2 - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica1 - 3 05.06.2017
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - 3 05.06.2017