Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: Namještaj - stolice 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Troškovi premije osiguranja službenog auta za 2018. god 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Troškovi premije osiguranja službenog auta za 2018. godinu 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Revizija finansijskih izvještaja za 2017. godinu 09.05.2018
Fond Memorijala Sanacija prostorija i drugih sadržaja unutar objekta u nadležnosti Fonda memorijala 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba nabavka vozila 09.05.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o kupovini - produženju trajanja korisničkih licenci 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga Izrada dijelova glavnog projekta edukacijskog centra i smještajnog objekta u obuhvatu "Zaštićeni pejzaž Bijambare" 09.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 5- Alati za majstore 09.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 4- Bravarski i limarski materijal 09.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe-Lot 3-Kanalski i vodovodni šahtovi,zidarski materijal,održavanje kruga i zelenih površina 09.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 2- Molerski,stolarski i građevinsko bravarski materijal 09.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 1-Potrošni materijal i rezervni dijelovi za vodovod i kanalizaciju 09.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sportskih pehara i odbojkaške lopte 09.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka majica sa štampom 09.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor usluga revizije glavnog projekta izgradnje centralne mrtvačnice - prosekture sa upravnom zgradom na groblju Bare 09.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sistemske deratizacije 09.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći 09.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda 09.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor za osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem 09.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci terenskog motornog vozila 09.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci baterijskih uložaka 09.05.2018
Fond KS za izgradnju stanova Izrada izvedbenih projekta za vanjsko uređenje oko objekata B1-B, B1-A, A1-A, A1-B i 3E naselje Rosulje 2018 Fond 09.05.2018
Fond KS za izgradnju stanova Izrada izvedbenih projekta za vanjsko ureðenje oko objekata B1-B, B1-A, A1-A, A1-B i 3E naselje Rosulje 2018 Fond 09.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila 2018 08.05.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka vulkanizerskih usluga i usluga autopraonice 08.05.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga servisiranja sistema protuprovale i vatrodojave JUKCSR 08.05.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka održavanja informacionog sistema OWIS JUKCSR 08.05.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uništavanje korova JUKCSR 08.05.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Mikrobiološko ispitivanje hrane i sanitarni pregledi 08.05.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga štampanja promo materijala za konferencije, seminare i materijala za sjednice organa Društva 08.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluge pregleda i ispitivanja PP aparata u vlasništvu KJP ZOI’84 OCS d.o.o. 08.05.2018
KJP ZOI 84 Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 08.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera HP i tonera za Panasonic aparate 08.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera HP i tonera za Panasonic aparate, fotokopir papira i data majlera 08.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, fotokopir papira i data majlera KCUS 2018 08.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, fotokopir papira i data majlera 2018 08.05.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: materijal za tekuće održavanje objekta 08.05.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: toneri za potrebe škole 08.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja VW kombi vozila 08.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge prevoza učenika Centra na relaciji: Sarajevo - Srebrenica _ Sarajevo 08.05.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje 6. 08.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge organizacije ručka za radnike Centra 08.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme 2018 08.05.2018
JU Treća gimnazija Materijal za tekuće održavanje5. 08.05.2018
JU Treća gimnazija Nabavka uniforme za školski hor . 08.05.2018
JU Treća gimnazija Nabavka digitalnog klavira. 08.05.2018
JU Treća gimnazija Usluge čišćenja i kontrola dimnjaka, kanala i kotlova. 08.05.2018
JU Treća gimnazija Nabavka audio opreme1. 08.05.2018
JU Treća gimnazija Usluge demontaže postojeće stolarije i ugradnja novih PVC portala. 08.05.2018