Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima Kantona Sarajevo 26.07.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu garažnog prostora 22.07.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci softverske aplikacije za realizaciju pilot projekta "Elektronski dnevnik" 21.07.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku mrežne opreme 21.07.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Klima za hlađenje 20.07.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme za parkirališta - profesionalna lisica za blokadu vozila 20.07.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci i izvršenju usluge "Edukativna platforma - Ljetna škola za mlade talentovane učenike/naučnike" 19.07.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o dodjeli radova na mašinskim instalacijama u zgradi namjenjenoj za smještaj izbjeglice u Hrasnici 14.07.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 4 12.07.2016
Ministarstvo finansija Nabavka finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka do iznosa od 10.000.000,00 KM 04.07.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Usluge izrade analize ekonomskih efekata plaćanja finansijskih obaveza - porezi KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo 01.07.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Usluge izrade analize poslovanja KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo 01.07.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku računara (statistika) 01.07.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor ZZ "GROS COMP" p.o. Hadžići 27.06.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci licenciranih softvera 24.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovo za isporuku računarske opreme 20.06.2016 24.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 27.05.2016 24.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 08.06.2016 24.06.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci dnevnog lista "Faktor" za potrebe Kantona Sarajevo 07.06.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku antivirusa za 2016. godinu 06.06.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 3 03.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije broj:13-14-594/16 01.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 13-14-747/16 01.06.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge izrade Strategije za mlade 26.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o dodjeli radova na rekonstrukciji mašinskih instalacija 23.05.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora na području Kantona Sarajevo-ograničeni međunarodni postupak javne nabavke 20.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "PENNY PLUS" doo 17.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "PENNY PLUS" doo 17.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "CLIMA - TRADE" doo Sarajevo 16.05.2016
Kabinet premijera Ugovor o restoranskim uslugama 12.05.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – o pružanju usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama 11.05.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – Banjsko liječenje liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu 11.05.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu 11.05.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci online platforme pravnih propisa 06.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor Zlatarska radnja vl. Fočak Adnan 28.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Aneks ugovora "BH TELECOM" dd Sarajevo 26.04.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o ustupanju komunikacionih usluga za 2016. 22.04.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 18.04.2016 21.04.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluge edukacije od 15.04.2016. 21.04.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluge objave obavještenja 21.03.2016 21.04.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – Klimatsko liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu 15.04.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Profesionalne usluge - Projekat menadžer za javno privatno partnerstvo 15.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "NETWORK I" doo Bijeljina 14.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "KONICA MINOLTA POSLOVNA RJEŠENJA BH" doo Sarajevo 12.04.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 2 07.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "SWORD SECURITY" doo Sarajevo 06.04.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci bar kod čitača 06.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "GALBOLS" doo Sarajevo 05.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "GALBOLS" doo Sarajevo 05.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor "ARTIKA" doo Sarajevo 01.04.2016