Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci telefonske opreme - LOT 4 19.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci mrežnih printera - LOT 3 19.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci reklamnog materijala 19.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje molersko farbarskih radova 19.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije i preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo 16.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T399 15.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T390 15.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih vozila 14.12.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR o pružanju usluga Nabavka licenci Windows Proffesional 12.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponoje u Sarajevu 12.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora nabavka automatske hidološko meterološke stanice na deponiji Smiljevići 12.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Općine Centar Nahorevo br 125 12.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Projektovanje kontaktne trolejbuske mreze na kruznom toku na spoju a i x transverzale 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Sanacija pothodnika na mostarskom raskrscu kod skole 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Rekonstrukcija vn postrojenja kontaktne mreze i izmjestanje kablovske infrastrukture u zoni objekta na ix transverzali 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Rekonstrukcija puta r445 dionica semizovac-podlugovi sekcija pruzni prelaz donja Vogosca i - most na rijeci Bosni 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Radovi na sanaciji mosta cumurija 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Publikacija brojanja saobracaja na postojecoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mrezi saobracajnica u nadleznosti dpks 2014 09.12.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka mrežnih kablova 09.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Kruzni tok buca potok na vi transverzali rekonstrukcija kolovoza sa primjenom kruznog toka i pratecom komunalnom infrastrukturom 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Izvedbeni projekat svjetlosne signalizacije biciklisticke staze u ulici bms na dionici od vi do xi transverzale 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Izvedbeni projekat rekonstrukcije regionalnog puta r445 u mjestu podlugovi dionica izmedju dv pruzna prelaza 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Izvedbeni projekat rekonstrukcije kontaktne trolejbuske mreze na kruznom toku na spoju a i x transverzale 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Izrada elaborata smirivanja saobracaja na cetiri lokacije u kantonu Sarajevo 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Inzinjersko-geoloska i geomehanicka istrazivanja tla sa izradom elaborata na a transverzali 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Geodetske usluge u postupcima eksproprijacije na xii transverzali i juznoj longitudinali 07.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu poslovnog prostora 2 24.11.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada projekta semaforizacije pješačkog prelaza na sjevernoj longitudinali u blizini autobuske stanice i Kampusa 24.11.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka SSD diskova 24.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu poslovnog prostora 1 23.11.2016
Ministarstvo za boračka pitanja TABELARNI PREGLED PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U TOKU 2016. GODINE 16.11.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o nabavci softvera za pohranu podataka 15.11.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci - Namještaj i učila za Sedmu OŠ 11.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i instaliranju opreme za videonadzor 08.11.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tender za nabavku „Kompjuterske opreme: Servera, Hard Diskova, Desktop računara i Monitora“ prema specifikaciji u Tenderskoj dokumentaciji za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka 03.11.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tender za nabavku „ODRŽAVANJE VOZILA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka 03.11.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tender za nabavku „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka 03.11.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tender za nabavku „HIGIJENSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka 03.11.2016
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Tender za nabavku „GORIVA I MAZIVA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, putem otvorenog postupka 03.11.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Isporuka i ugradnja induktivnih petlji za tramvajski saobraćaj na lokalitetu kružnog toka Ilidža i reparacija relejnih grupa 01.11.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor IT revizija 27.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci i isporuci dva terenska motorna vozila sa otvorenim tovarnim prostorom 27.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci i isporuci centrifugalnih pumpi sa opremom 27.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci i isporuci putničkog automobila 27.10.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvasjkim stajalištima u Kantonu Sarajevo 21.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga medicisnkog obezbjeđenja 20.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci ACC TAG uređaja 20.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora 20.10.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR o pružanju usluga Održavanje putničkog planera TISAR 19.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto-dijelova 19.10.2016