Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci i isporuci motokultivatora i motornih pila 26.08.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor o nabavci i ugradnju baterija za ups 25.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci i isporuci auto dijelova 12.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci i isporuci vatrogasne opreme 12.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj nabavci računarske opreme 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga servisiranja UPS uređaja 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji licenci za antivirusni softver 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga tapaciranja vrata 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini dijelova taktičke uniforme i taktičkih čizama 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela objekta Jedinice za bezbjednost saobraćaja MUP-a Kantona Sarajevo 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji pritvorskih jedinica u organizacionoj jedinici Druge PU 10.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge PU 10.08.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i instalacija licenci za automatiziranje kancelarijskog poslovanja u KUIP Kantona Sarajevo 05.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o osiguranju vozila, vozača i putnika 05.08.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge izrade službenih legitimacija za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2 03.08.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima Kantona Sarajevo 26.07.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o zakupu garažnog prostora 22.07.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci softverske aplikacije za realizaciju pilot projekta "Elektronski dnevnik" 21.07.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku mrežne opreme 21.07.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme - Klima za hlađenje 20.07.2016
Ministarstvo saobraćaja UGOVOR za nabavku usluga u 2016. godini: Nabavka opreme za parkirališta - profesionalna lisica za blokadu vozila 20.07.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci i izvršenju usluge "Edukativna platforma - Ljetna škola za mlade talentovane učenike/naučnike" 19.07.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o dodjeli radova na mašinskim instalacijama u zgradi namjenjenoj za smještaj izbjeglice u Hrasnici 14.07.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 4 12.07.2016
Ministarstvo finansija Nabavka finansijskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod banaka do iznosa od 10.000.000,00 KM 04.07.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Usluge izrade analize ekonomskih efekata plaćanja finansijskih obaveza - porezi KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo 01.07.2016
Ministarstvo saobraćaja Ugovor - Usluge izrade analize poslovanja KJKP "Gras" d.o.o. Sarajevo 01.07.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku računara (statistika) 01.07.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor ZZ "GROS COMP" p.o. Hadžići 27.06.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci licenciranih softvera 24.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovo za isporuku računarske opreme 20.06.2016 24.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 27.05.2016 24.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 08.06.2016 24.06.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci dnevnog lista "Faktor" za potrebe Kantona Sarajevo 07.06.2016
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku antivirusa za 2016. godinu 06.06.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 3 03.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije broj:13-14-594/16 01.06.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor o pružanju usluga edukacije 13-14-747/16 01.06.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge izrade Strategije za mlade 26.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o dodjeli radova na rekonstrukciji mašinskih instalacija 23.05.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - Proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora na području Kantona Sarajevo-ograničeni međunarodni postupak javne nabavke 20.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "PENNY PLUS" doo 17.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "PENNY PLUS" doo 17.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "CLIMA - TRADE" doo Sarajevo 16.05.2016
Kabinet premijera Ugovor o restoranskim uslugama 12.05.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – o pružanju usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama 11.05.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – Banjsko liječenje liječenje i rehabilitacija za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu 11.05.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Obavještenje o dodjeli ugovora – Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2016. godinu 11.05.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci online platforme pravnih propisa 06.05.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor Zlatarska radnja vl. Fočak Adnan 28.04.2016