Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Voda - Ilijaš - Maj 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - Maj 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Šenoina - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Ribica - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kadifica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Biseri - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Zakup - Zeko - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Zakup - Kadifica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Zakup - Srećica - Juni 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica - Juni - 2 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica - Juni - 1 26.07.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - Juni 26.07.2018