Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka odjeće za voditelje JP TVSA 01.06.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća nabavka robe- lož ulje 01.06.2018
Ministarstvo finansija hotelske i ugostiteljske usluge 01.06.2018
Ministarstvo finansija reklamne usluge i usluge marketinga 01.06.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Isporuka i ugradnja NAS uređaja 2018 01.06.2018
Fond KS za izgradnju stanova Ugradnja klima uređaja (objekti K-34 do K-37) Fond 2018 01.06.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA TONERA ZA LASERSKE ŠTAMPAČE I FOTOKOPIRNE MAŠINE 01.06.2018
Ministarstvo finansija Usluge - reklamne usluge i usluge marketinga 01.06.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-računarska oprema 31.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka digitalnog foto aparata 31.05.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Asfaltiranje ceste i parkinga oko škole 31.05.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - pelene za djecu - ugovor 31.05.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Ljetovanje djece na planini 2018. - ugovor 31.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka oplemenjene iverice 3 31.05.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga reprezentacije i ugovor 31.05.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku materijala za održavanje škole i ugovor 31.05.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude i ugovor 31.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje elektro radova potrebnih za instaliranje aparata SPECT/CT 31.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sistemu klimatizacije i ventilacije prostora za instalitanje aparata CPECT/CT 31.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dodatni ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata (LOT 1) 31.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku malča, travnate smjese i sredstava za zaštitu sadnica i zelenila 31.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za vozila i mašine sa ugradnjom 31.05.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Ljetovanje djece na moru 2018.- ugovor 30.05.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - Osiguranje službenih automobila 2018. - ugovor 30.05.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - održavanje službenih automobila 2018. - ugovor 30.05.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - održavanje vatrodojavnog sistema 2018. - ugovor 30.05.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - sistematski pregled radnika - ugovor 30.05.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - pravne usluge - ugovor 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 044-18 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 043-18 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 042-18 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 041-18 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 040-18 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 039-18 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabaka cvijeća 038-18 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 037-18 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 036-18 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 035-18 30.05.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 034-18 30.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka lančanih dizalica Kolotura 10 Tonski - lanac 3m (flašcung). 30.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke-za nabavku i isporuku rezervnih dijelova i potoršnog materijala za automatske stanice za monitoring kvaliteta zraka 30.05.2018
Fond Memorijala Usluge realizacije tematske teatarske predstave za potrebe obilježavanja manifestacije "Evropska noć muzeja" i "Međunarodni dan muzeja" na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B 30.05.2018
Fond Memorijala Nabavka baštanske garniture 30.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci alkoholmetra 30.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o rekonstruktivnim i investicionim radovima 30.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o uvjetima kupoprodaje potrošnog materijala i potrepština za potrebe održavanja higijene Kantona Sarajevo - toaletni papir, maramice, peškiri i salvete 30.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o specijalističkoj obuci "Administriranje juniper networks srx firewalla" 30.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački za rever MUP 30.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o izvođenju radova tekućeg održavanja mašinskih instalacija u objektima Kantona Sarajevo 30.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o isporuci naftnih derivata 30.05.2018