Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Usluge reprezentacije - dan škole 13.05.2019
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Prevoz učenika na takmičenje OŠ Srednje 13.05.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabvci usluge: pružanje usluge kontrolnog ispitivanja protupožarnih aparata i hidrantne mreže 13.05.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kancelarija nastavnika TZO) 13.05.2019
JU Peta gimnazija USLUGE REPREZENTACIJE 10.05. 13.05.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka dezinfekcionog potrošnog materijala 13.05.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka sanitetskog potrošnog materijala 13.05.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za održavanje čistoće 13.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 4. Sadnice lipe (Tilia s.p.) - 422/19 13.05.2019
Služba za skupštinske poslove Objava Javnog oglasa za imenovanje zamjenika pravobranioca 13.05.2019
Služba za skupštinske poslove Objava posljednjeg pozdrava u dnevnom listu "Oslobođenje" 13.05.2019
Služba za skupštinske poslove Objava posljednjeg pozdrava u dnevnom listu "Dnevni avaz" 13.05.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Ugovor - NADOGRADNJA SOFTVERA NIBIS 12.05.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga izrade i uramljivanja fotografija 12.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pribora za čišćenje 2019 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za spajanje cijevi 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku staklenih pletenica i klingerita 2019 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ležajeva 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga prenosa digitalnih podataka 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kompleta alata za servisiranje gorionika Weishaupt 2019 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnog materijala, laboratorijskog posuđa, opreme i dijelova za opremu namijenjenu za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama 2019 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga osiguranja 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga servisa mjernog instrumenta 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku stručne literature 2019 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemikalija, pribora i materijala za analizu tehnološke vode u laboratoriji i kotlovnicama 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa "EMA (EGE)" 10.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 1/19 10.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka alata i potrošnog materijala za radionicu Centra 10.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 1/19 10.05.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge elektro radova na proširenju rasvjete u kuhinji Ustanove 10.05.2019
JU Peta gimnazija USLUGE POSJETE BOSANSKE PIRAMIDE SUNCA 10.05.2019
JU Peta gimnazija USLGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovorza nabavku časopisa "Zips i Sudska praksa" 2019 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa "Pravo i finansije" 10.05.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba "Mikroskopa" 10.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge servisiranja i održavanja kotlovnice Centra 10.05.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge montaže dvokrilnih automatskih vrata u dnevnom boravku 10.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme/2019 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa "Porezni savjetnik" i elektronske biblioteke 2019 10.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge periodičnog pregleda i održavanja vatrogasne opreme/19 10.05.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga-kalibracije i validacije opreme lot 4 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku službenih glasila 2019 10.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka usisivača (2kom) 10.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera (2 kom) 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije temperaturnih simulatora 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za pružanje usluga objavljivanja intervjua u BH Bussines magazinu 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga obnove sigurnosnog certifikata za digitalno potpisivanje elektronskih računa 2019 10.05.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku godišnje karte za prevoz 2019 10.05.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za j.nabavku kancelarijskog materijala i ugovor 10.05.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga mjesečnog najma i održavanja softvera za terensko prikupljanje i kontrole podataka o grobnim mjestima za andrpid "cloud" 10.05.2019