Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka tel0080 konektora TJ45 za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka opreme za potrebe Službe IT i CNUS 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka Aparata za vidno polje- perimetra 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka tkivnog procesora 07.09.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nadzor nad izvođenjem radova na projektu "Izgradnja zelene tržnice" RBDP/3/PCW-75/KU u općini Kupres 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja web stranice KCUS-a sa godišnjom registracijom domene 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge pregleda,kontrole i ispitivanja cijevnih armatura koji su postavljeni na termoenergijskim uređajima i instalacijama 07.09.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2656 Sistem za registraciju radnog vremena 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje tlačnih gorionika pogonjenih prirodnim gasom ili prirodnim gasom i tečnim gorivom 07.09.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2025 Sredstva za pranje i čišćenje 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge verifikacije medicinske opreme Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo 07.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga centralnog internet linka za potrebe KCUS-a 07.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul. Panjina Kula - Faza I'' 06.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Licence za Oracle bazu podataka '' 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja nove RTG cijevi za aparat Artis zee floor i zbrinjavanje stare RTG cijevi 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Cell Dyn 1800 Isotonic Diluent, 99220-01 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge godišnjeg servisnog pregleda videonadzornih sistema, alarminih sistema i godišnjeg pregleda sistema kontrole pristupa za sve objekte KCUS-a 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata-sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača SIEMENS 06.09.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGA POPRAVKA RAČUNARA 06.09.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KNJIGE EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU 06.09.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGA ODRŽAVANJA NAZIVA DOMENA PORODIČNO.BA 06.09.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE-KOLAČI 06.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antidekubitalni madraci – 10 komada - Ugovor 06.09.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 06.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 06.09.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2017 06.09.2017
JU Porodično savjetovalište PREGLED PROTUPOŽARNIH APARATA 06.09.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGA HEMIJSKOG ČIŠĆENJA SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA 06.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bojenje zidova u Intenzivnoj njezi Hirurgije - Ugovor 06.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža klima uređaja (split sistema) za prostor laktarijuma u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo - 1 komad - Ugovor 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja uređaja za obradu infektivnog medicinskog otpada 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata-sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača General Electric 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata-sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Fresenius 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge personalne dozimetrijske kontrole na osnovu Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u BiH 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge dosipanja tečnog helija u aparate magnetne rezonance proizvođača Siemens 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu vrsenje usluga periodienih ljekarskih pregleda uposlenika Klinidkog centra Univerziteta Saiajevo i zoni zračenja 06.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 06.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 06.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE DEZINFEKCIJE DEZINSEKCIJE DERATIZACIJE I DEVIPERACIJE 06.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Konakion MM inj. 2mg/0,2ml (Fitomenadion inj. 2mg/0,2ml) 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Sandostatin inj. 0,1mg/ml (Oktreotid inj. 0,1mg/ml) 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Stainless steel wire, M649G 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Enzygnost Anti-CMV/IgG (Elisa) 96 tests, OWBA 15; Supplementary Reagents, OUVP 17; Enzygnost Anti-EBV/IgG (Elisa) 96 tests, OWIS 15; Enzygnost Anti-EBV/IgM (Elisa) 96 tests, OPCI 03; Enzygnost Anti-Varicella Zoster Vir./IgG 96 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Enzygnost Toxoplasmosis/IgG (Elisa) 192 tests, OUNA 27; Enzygnost Anti-CMV/IgM (Elisa) 96 tests, OWBK 15; Enzygnost Anti-Varicella Zoster Virus/IgM 96t, OWLW 15; Enzygnost Herpes simplex Virus Type 1+2 IgM, 96t, OWNX 15; Enzy 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Bipolarna elektroda za resetoskop, WA22507D; Bipolarna elektroda za resetoskop, WA22302D 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Wash Buffer 4x1L, 6C54-58, Trigger Solution 4x1L, 6C55-60, Anti HCV Reagent 500 tests, 6C37-37 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Cyclosporine Reagent 100 tests, 1L75-25Cyclosporine Calibrator 9ml, 1L75-01 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala HBsAg QUAL II Reagent 500 tests, 2G22-35 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Kateter privremeni jugularni 15cmx11,5F, XTP116IJSE 05.09.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Natrij hlorid 0,9% a 100ml staklo 05.09.2017