Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objave oglasa 3 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objave oglasa 2 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vreća za otpatke 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Wireless access point 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 2 10.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE ŠTAMPANJA DIPLOMA 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Naybavka papira za printanje 10.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE ŠTAMPANJA MATIČNIH KNJIGA 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 3 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 2 10.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA KNJIGE HABERMAS 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka diktafona 10.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA NAJMA AUDIOVIZUELNE OPREME 10.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” čišćenje 10.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATER ZA ČIŠĆENJE,, 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka bojlera 2 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Pohađanje seminara za računovodstvo 10.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka monografije Alije Kučukalića 10.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE 12 10.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” UKRASI 10.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o osiguranju imovine-objekata LOT 1 10.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku personalnih računara - LOT 1 10.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o osiguranju imovine-opreme LOT 2 10.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 10 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA DNEVNE NOVINE"DNEVNI AVAZ" 7 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA PRIRODNE NEGAZIRANE VODE 9 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA DIGITALNE TELEVIZIJE 11 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA LEKTORISANJA, DIZAJNA I TEHNIČKOG UREĐENJA KNIGE 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jakni za vozače-- 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za radnike RJ saobraćaj u mirovanju-- 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za radnike servisa i održavanja-- 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za komunalne redare-- 09.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2017 09.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo ALU stijena (vrata i portal) - Ugovor 09.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka, izrada i ugradnja inox ograde za montažno-demontažnu tribinu Amfiteatra Doma mladih - Ugovor 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Catering 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Ovjera diploma 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Izrada diploma 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pića 3 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pića 2 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGE RESTORANA FPN 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka elektro materijala 09.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge noćenja 2 09.01.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo USLUGE REPREZENTACIJE - Restoran Oaza 09.01.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka održavanja programa stalnih sredstava 09.01.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - plinskog bojlera 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju BOMAG 09.01.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka opreme za nadogradnju telefonskih sistema - stalna sredstva 09.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA RESTORANSKE USLUGE 09.01.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju SCHNEIDER-- 09.01.2018