Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga pitke vode 7/20 22.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka aluminijske folije (konkurentski ponovljeni) 22.10.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda i kanalizacije 6/20 22.10.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 25/20 - "Rezervni dijelovi za nadgradnju Kanal Miler" 22.10.2020
Direkcija za robne rezerve KS 3-30 Uništavač papira 22.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA CIP i ISNB Industrijski dizajn AM 22.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Prskalica sa pumpicom VB - 9 kom. 22.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Suhi sterilizatori 22.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Poluautomatski defibrilator 22.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo 12-kanalni EKG aparat 22.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - usluge podrške programa SOTAC 22.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Medicinska oprema - Autokeratorefraktometar 22.10.2020
JU Psihijatrijska bolnica KS Nabavka medicinskih pomagala - magnetnih vezalica 22.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka gorivo 22.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Prskalica sa pumpicom MS 22.10.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka rezervni dio lexmark 22.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Baterije za mobilne stanice-Ugovor 22.10.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Zbrinjavanje infetivnog, farmaceutskog otpada i hemikalija-Ugovor 22.10.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo nabavka održavanje 2020za održavanje 22.10.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku pjenila za gašenje plamena kucz 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 305/20 21.10.2020
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba toplih i hladnih napitaka 21.10.2020
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge osiguranja učenika u školskoj 2020/2021. godini 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga čišćenje poslovnih prostorija 304/20 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 303/20 21.10.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga snadbijevanje toplotnom energijom 302/20 21.10.2020
JU Peta gimnazija MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADA 20.10. 21.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/23/2020. 21.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/23/2020 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 047-20 nabavka kancelarijskog materijala 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 046-20 nabavka usluga servisa kopir aparata 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 045-20 nabavka potrošnog materijala za orkestar 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 044-20 nabavka potrošnog materijala za orkestar 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 043-20 nabavka goriva 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 042-20 nabavka monitora 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 041-20 nabavka printera 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 039-20 nabavka pitke vode 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 038-20 nabavka usluga registracije vozila 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 037-20 nabavka usluga tehničkog pregleda vozila 21.10.2020
Fond Memorijala Sanacija postojećih i izrada novih jarbola na mezarjima šehida i poginulih boraca 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 036-20 nabavka goriva 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 035-20 nabavka pitke vode 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 034-20 nabavka usluga rasvjete za koncert na otvorenom 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 033-20 nabavka usluga tonske postavke za koncert na otvorenom 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 032-20 nabavka usluga postavke scene za koncert na otvorenom 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 031-20 nabavka usluga snimanja dronom koncerta 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 030-20 nabavka radne koncertne odjeće 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 029-20 nabavka usluga prevoza orkestra autobusom 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 028-20 nabavka usluga oglašavanja koncerta 21.10.2020
JU Sarajevska filharmonija 027-20 nabavka kancelarijskog materijala 21.10.2020