Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal za ugradnju za potrebe Klinike za kardiohirurgiju KCUS-a 06.11.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci GIS sistema 06.11.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Realizacija nabavke kompjuterske opreme 03.11.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGE ŠTAMPANJA 03.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKIH POTREBŠTINA 1 03.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2 03.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA SUDSKE TAKSE 3 03.11.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA MATERIJALA ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Zakup prostora - konferencijske sale 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o nabavci usluga smještaja 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka za nabavka ugostiteljskih usluga 03.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - novembar 2017 03.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga štampanja promotivnog postera i leafleta za potrebe projekta INNOHPC 03.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor za javnu nabavku Putničkog motornog vozila 03.11.2017
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta 03.11.2017
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za reprezentaciju 03.11.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme sa montažom sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena 03.11.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kablova i drugog materijala za video nadzor sa uslugama montaže 03.11.2017
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja javnog konkursa za prijem zaposlenika 02.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Servisiranje vozila Lot 2 - Renault - Ugovor 02.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga avio prevoza na relaciji Sarajeve-Minhen-Sarajevo 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje kliznih senzorskih automatskih vrata na DIP-u i CMB-u 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka odsisnog sistema ventilacije centralne kuhinje u objektu TEB-a 02.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ulja, maziva i tečnosti za vozila Zavoda - Ugovor 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka radioaktivnog PEN markera Co-57 od 3,7MBq (100qCi) 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga patohistološke dijagnostike bubrega za potrebe KCUS 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga osiguranja motornog vozila Mitsubishi 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane - Aptamil 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka makaza i špula za mašine 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka M4 PIO obrazaca 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka presvučene kutije za parafinske blokove 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka TN DV CE tonera 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga uvoza pošiljke 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluga nabavke avio karti 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka trosjeda KCUS 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štambilja KCUS 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Konica Minolta tonera KCUS 02.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HP CF tonera KCUS 02.11.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Sistematski pregled radnika škole 02.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga avio prevoza na relaciji Sarajeve-Brisel-Sarajevo 02.11.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Sistematski pregled radnika primljenih po javnom konkursu 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Manko Velemotors 1 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Autoelektra 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Hifa-Petrol 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. DDR Auto 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Euro-Bico 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. OR Vulkanizer 02.11.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Izvođenje vodoinstalaterskih i sanitarnih radova radi rekonstrukcije sanitarnih čvorova u centralnom objektu Konak 02.11.2017
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Nabavka užina za učenike u stanju socijalne potrebe iz grant sredstava Općine Stari Grad 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Teknoxgroup 02.11.2017