Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Gras d.o.o. Lot 3055 Ispitivanje zaštite i opreme u EVP III 05.02.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije kotlovnice 05.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1610 N Opravka aktivne mrežne opreme I 05.02.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe stručne literature za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 05.02.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe elektro aterijal za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 05.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 2037 Niskonaponski kablovi i el. materijal I 05.02.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga godišnje pretplate na poslovni portal - Akta.ba UK 05.02.2020
Fond KS za izgradnju stanova Kafa za kafe aparat za 2020. Fond 05.02.2020
Fond KS za izgradnju stanova Stručni časopis (Pravo) za 2020 Fond 05.02.2020
Fond KS za izgradnju stanova Akumulator za službeno vozilo 2020. Fond 05.02.2020
Fond KS za izgradnju stanova Usluge dislociranja detektora-alarm uređaja 2020. Fond 05.02.2020
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Redovni sistematski pregled zaposlenika za školsku 2019/20. godinu 04.02.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge dezinfekcije za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevuprema Ugovoru 04.02.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge dezinfekcije za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 04.02.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka baterija KCUS 2019 04.02.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge pretplata na stručnu literaturu 04.02.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge pretplate u 2020 04.02.2020
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka projektora LOT2 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo THT Odorant 2019 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Osiguranje uposlenika 19 UG br. 1 04.02.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka strucne literature 04.02.2020
JU Univerzitet u Sarajevu OKVIRNI SPORAZUM O NABAVCI USLUGA ŠTAMPANJA - 28. 01. 2020. godine 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mjeraci protika gasa 2019 04.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Pokretna aluminijska platforma sa stepenicama 04.02.2020
KJKP Gras d.o.o. LOT 3009 Remont i opravka turbokompresora I 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje detektora gasa UG br. 1 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Odrzavanje informaticke opreme 19 UG br. 2 04.02.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge obrazovni seminar 04.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Odrzavanje informaticke opreme 2019 04.02.2020
KJP ZOI 84 Nabavka usluga spasilačke službe za spašavanja ljudi u planini i drugim nepristupačnim mjestima za potrebe Ski centra Bjelašnica-Igman KJP ZO'84 OCS d.o.o. 04.02.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 64/19-P - Uređaj za ispitivanje vodomjera na statički pritisak (stalna sredstva) 04.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 3029 Osiguranje režijskih vozila I 04.02.2020
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka uskuge odvoza smeća za januar 2020 03.02.2020
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugradnja GPS uređaja za praćenje službenih vozila 03.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 3026 Osiguranje autobusa namjenjenih za turistički prevoz putnika I 03.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Klina uređaj za objekat punionice 03.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izvještaj o inzienjersko geološkom i geomehaničkim nalazima tla 03.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Svjetleće reklame 03.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ultrazvučno snimanje posuda pod pritiskom 03.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 3027 Osiguranje trolejbusa I 03.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 14 03.02.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 3025 Osiguranje autobusa namjenjenih za gradski prevoz putnika I 03.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira za printanje 3 03.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka osovine 03.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Tablice za oznacavanje ventila 19 03.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Servis sistema vatrodojave 03.02.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga štampanja i uveza 03.02.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka robe za reprezentaciju (kafa, sokovi, čajevi) za potrebe Ureda Glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2020. godine 03.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mjerenje emisije polutanata 19 03.02.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vulkanizerske usluge 19 03.02.2020