Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/5/19 lot 6 04.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/5/19 lot 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35 04.07.2019
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka i isporuka licenciranih softvera za potrebe osnovnih i srednjih škola u KS 04.07.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka dezificijensa 04.07.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije, snacije i adaptacije postojećeg autobuskog parkinga i asfaltnog platoa na gradskom groblju Vlakovo 04.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka advokatskih usluga advokata Damira Katice za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga baždarenja digitalnih termometara za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga verifikacije EKG aparata u ambulanti i terapetskog ultrazvuka za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga kontinuiranog periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja protivpožarnih aparata i hidrantske mreže 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja službenih vozila "VW" za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga redovonog održavanja službenih vozila "Toyota Rav 4" KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga održavanja službenih vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo "Škoda" 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga održavanja službenih vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Renault 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga redovnog održavanja informatičke opreme, uredskih i klima uređaja za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga okoštavanja i sušenja kurbanskog mesa za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga sanitarnih pregleda zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga kontrole zdravstvene ispravnosti uzoraka hrane, vode i radnih površina za potrebe KJU "Gerontološki centar"Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga čišćenja kanalizacionih odvoda u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga dezinfekcije i deratizacije za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluge dezinsekcije za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Usluge održavanja i servisiranja električnih i rashladnih uređaja u kuhinji i vešeraju KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku opreme u kotlovnici KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka dnevnih novina "Dnevni avaz" i sedmičnog magazina "Azra" za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka kancelarijskog materijala i pribora za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka tonera za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 2018 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku liftova u objektima KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku uređaja u kuhinji KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka peciva (slana i slatka) za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka novogodišnjih paketića za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavkausluga edukacije i prisustva seminaru iz oblasti radnih odnosa na temu: Radno zakonodavstvo BiH 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja za 2018. godinu 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga edukacije i prisustva seminaru iz oblasti javnih nabavki na temu: elektronske ponude u postupcima javnih nabavki za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka kalendara za 2019. godinu za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga prevoza doniranih metalnih polica za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 03.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga umjeravanja vage u ambulati KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 03.07.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za lift sa ugradnjom 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis prese 03.07.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge štampanja antebolonja diploma, djelovodnika i matičnih knjiga za 2019. godinu 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fileri za proizvodnju asfalta--- 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene oplate, vodootporne--- 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja i masti za potrebe asfaltne baze -19- 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje -19- 03.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz nastavnog osoblja i studenata katedre za OT 03.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26232 03.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26234 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku -19- 03.07.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluga prevoza studenata za potrebe nastave 03.07.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda-- 03.07.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi stručnog usavršavanja - Seminari 02-03-115-6/2019 03.07.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zdravstvene usluge 2 03.07.2019