Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Pružanje usluga kolektivnog osiguranja radnika škole od posljedica nesretnog slučaja -nezgode 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Tehnix 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Inter-Com 02.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Konac za endoskopiju - 30 komada - Ugovor 02.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. odvoz smeća oktobar 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Okvirni sporazum 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Sarajevo osiguranje 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. ZAK 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. SaNaSa 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. O-mega - III 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Manko Velemotors 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. Intels Prateća oprema za centralu 02.11.2017
KJKP Park d.o.o. 5 Dth Programsko rješenje 02.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKA ROUTERA 01.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" ODLUKA O PRIHVATU PONUDE OSIGURANJA 01.11.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" UGOVOR O SISTEMATSKOM PREGLEDU 01.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge izrada-dizajn web sajta EEN 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Crijeva za anesteziju - Ugovor 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji dotrajale i oštečene mreže kanalizacionih cijevi Odsjeka za oftamologiju - Ugovor 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka 2 (dva) paletara za potrebe transporta roba unutar Opće bolnice - Ugovor 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka ortopedske bušilice za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju - Ugovor 01.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uterus manipulator injektor - 24 komada - Ugovor 01.11.2017
JU Šumarski fakultet građevinska stolarija druga dopuna 31.10.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 31.10.2017
KJP ZOI 84 Ispitivanje PP aparata za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo 31.10.2017
KJP ZOI 84 Servisiranje digitalnog video snimača, pregled i servisiranje videonadzornog sistema 31.10.2017
JU Šumarski fakultet usluge programske podrške 31.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge nadzora na izvođenju mašinskih instalacija uz nanabavku i ugradnju prateće opreme sa automatskom regulacijom za potrebe Klinike za hematologiju na etaži 13, lamela C, objekat CMB-a u KCUS-a 31.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja OP lampi Trumph iLed 3 + iLed 5 31.10.2017
JU Šumarski fakultet Izvođenje vodoinstalaterski i sanitarnih radova 31.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filtera (filteri za klima/ventilacione sisteme KCUS-a) 31.10.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja stručnog savjetnika za javne nabavke Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Seminar Aktuelne teme iz javnih nabavki 31.10.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 062 31.10.2017
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 061 31.10.2017
JU Šumarski fakultet Kompjuterska oprema i potrepštine - ponovljeni postupak sa drugom dopunom 30.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Comby EEG kapa 30.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Zamjena 4 filtera za reverznu osmozu autoklava TUTTNAUER 5596-2VEP 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Održ. i servisiranje vatrogasne i hidrantske opreme 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Izrada plana protivpož. zaštite 30.10.2017
JU OŠ Četvrta osnovna škola Osiguranje radnika za 2017.godinu POLISA 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Usluge dezinfekcije i uništavanje štetocina 30.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka materijala za čišcenje 30.10.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka grafičkih usluga 30.10.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge obilježavanja, realizacije programskih aktivnosti 30.10.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka grafičkih usluga 30.10.2017
JU Pedagoški fakultet Nabavka stolica 27.10.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga tiskanja za sud. 27.10.2017
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka materijala za opravku i održavanje za 2017 27.10.2017
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka materijala za krečenje za 2017 27.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga sanitarnog i sistematskog pregleda 27.10.2017