Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/29/19 13.01.2020
JU Ekonomski fakultet Usluge izrade kancelarijskog namještaja za opremanje naučnoistraživačke laboratorije EFSA 13.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/31/19-lot 2 13.01.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/19/19- lotovi 1-10 13.01.2020
JU OŠ "Skender Kulenović" /Nabavka projektora 13.01.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor za pružanje usluga sistematskog pregleda za zaposlenike Zavoda u 2019 godini 13.01.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE KOTLOVA UG 13.01.2020
JU OŠ "Skender Kulenović" .Kancelarijski materijal, 13.01.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o kupoprodaji printera 13.01.2020
JU OŠ Stari Ilijaš USLUGE NABAVKE, PODJELE HRANE, OBROKA I UŽINA UČENICIMA U PRODUŽENOM BORAVKU 13.01.2020
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge popravka i održavanja opreme detekcija gasa 13.01.2020
JU OŠ "Skender Kulenović" Ugostiteljske usluge - večera za uposlenike škole. 13.01.2020
Služba za protokol i press Nabavka plakata za obilježavanje Dana državnosti BiH 13.01.2020
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku konsultantskih usluga 13.01.2020
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2020. godinu ZPPKS 13.01.2020
JU OŠ “Grbavica I” ,Nabavka kompjuterske opreme, 10.01.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - decembar 2019. 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Erozol tečnost, mašinsko ulje, hidraulično ulje 10.01.2020
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' ,Nabavka terminala radnog vremena 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Alatni razni -lab.MPI - ČD 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Stolarski radovi - studentska služba 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku opreme -kompijutera i ugovor 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova-krečenje prostorija škole i ugovor 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku projektora i ugovor 10.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperacije - 3758/19 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Vodo-instalaterski radovi - sanacija WC 1 sprat i prizemlje 10.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka poštanskih usluga 2019 10.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga objavljivanja javnog oglasa Oslobođenje 2019 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku ograde za školu 10.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga zamjena i balansiranje guma na službenom autu ustanove 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Formulari, obrasci, računovodstvenih knjiga i protokola 10.01.2020
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme 10.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_realizacija programskih aktivnosti 10.01.2020
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga štampanja_2019_kartoni 10.01.2020
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Koktel za dan 27.12.2019. godine 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge noćenje sa doručkom za J.Ištanovića 10.01.2020
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge sanacije hidrantske mreže, 10.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Windows Server 2019 početni nivo KJ 10.01.2020
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba:Biohemijski dijagnostikumi 10.01.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Ispitivanje, punjenje i održavanje PP aparata i ispitivanje hidratantske mreže - 3759/19 10.01.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluge stručne analize podataka registara koje vodi Ured, te kreiranje pretpostavki za unos i ažuriranje podataka koje će vršiti institucije Kantona Sarajevo 10.01.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka brusne trake 2 09.01.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vrećica za usisivač 3 09.01.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 10 09.01.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka audio opreme 2 09.01.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 9 09.01.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – smrtovnica za oca uposlenice 09.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Tabla pluto 120x90 09.01.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge prijevoza Sarajevo-Travnik-Sarajevo 13.12.2019. 09.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Oprema za dječiju igraonicu 2019. godina - ugovor 09.01.2020