Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za j.nabavku kancelarijskog materijala i ugovor 10.05.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga mjesečnog najma i održavanja softvera za terensko prikupljanje i kontrole podataka o grobnim mjestima za andrpid "cloud" 10.05.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku licenci za informacijski sistem za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima (aplikacija) 10.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge ovjere godišnjeg obračuna za 2018. godinu 09.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC papuča - 100 pari 09.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termostabilne torbe - rucni frizider 19l 09.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu CIP I ISBN za monografiju 09.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade parking naljepnica 09.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge nabavke gasa 09.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge nabavke el. energije 09.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge nabavke vode i usluge kanalizacije 09.05.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge telekomunikacija 09.05.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci usluge:pružanje usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije 09.05.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: kompjuterska oprema i potrepštine 09.05.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe:materijal za tekuće održavanje objekta škole 09.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža opreme za senzornu sobu/19 09.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata 1/19 09.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva/19 09.05.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije o deratizacije objekata Centra 09.05.2019
Fond KS za izgradnju stanova Usluge revizije projektiranja nosive konstrukcije 2019 Fond 09.05.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge ažuriranja geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP Blažuj 09.05.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Pokretni sto za prevoz pacijenata 08.05.2019
KJP ZOI 84 Nabavke usluga zamjene optičkog kabla na četverosjednoj žičari 08.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja - Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka 08.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke klima komore 08.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka merdevina 08.05.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Alkoholna pića (LOT 1) - Dodjela ugovora 08.05.2019
JU Šumarski fakultet Sjeme bilja koje se koristi za posebne namjene 2019 08.05.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja prostora 02-03-278-3/2019 08.05.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi tekućeg održavanja opreme 02-03-192-6/2019 08.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 4. Stolarija i materijali za stolariju - 420/19 08.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge ispitivanja nafte, naftnih derivata i ulja - 201/19 08.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge varenja, održavanja žaga i oštrenje profilisanih noževa - 3250/18 08.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Usluge transporta nasipnog materijala - 458/19 08.05.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za MUP KS 08.05.2019
Fond KS za izgradnju stanova Izrada ažurne geodetske situacije (objekat B1-B naselje Rosulje) 08.05.2019
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima III 2019. Fond 08.05.2019
JU Srednja zubotehnička škola Higijena 2019 07.05.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska motorna vozila - 3199/18 07.05.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Laboratorijska oprema-veterinarski hematoloski analizator 07.05.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Uvođenje IT mreže 07.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka blokovske robe i namjenski štampanih knjiga 07.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampanih obrazaca KCUS 2019 07.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka memoranduma KCUS 07.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka naljepnica za laboratorij 07.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka presvučenih kutija 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_4 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_3 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište usluge reprezentacije _2019_2 07.05.2019