Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Hrasno" .Nabavka kompjutorske opreme 30.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/14/19 30.08.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dozir pumpe za hemikalije 30.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/13/19-lot 1 30.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/21/19-lot 2 30.08.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Fizička zaštita ljudi i imovine - septembar - ugovor 30.08.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge redizajna web stranice www.muzejalijaizetbegovic.ba 30.08.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS Ugovor LOT1-Vertikalni laboratorijski frižider 30.08.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka slikarskog materijala za likovnu koloniju 7 30.08.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-10 30.08.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka ormara za arhivsku građu i umjetničke slike 30.08.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Serivis informatičke opreme i UPS uređaja 30.08.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka itisona- tepiha za recepciju Muzeja 30.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/21/19-lot 1 30.08.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za „Biografija Alija Izetbegović“-bosanski jezik i „Zbornik radova Srednji put“- bosanski jezik drugo izdanje . 30.08.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga izrade suvenira stećaka i magneta 30.08.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge ispitivanja sis. za doj. požara 30.08.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge periodičnog ispitivanja PP aparata 30.08.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošna roba za bife 2019 30.08.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor LOT2-Frižider za duboko zamrzavanje 30.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-10-19 - NABAVKA TONERA I KETRIDŽA ZA 2019. - UGOVOR 30.08.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge dez. škole 30.08.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge seminara, 30.08.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge dezinfekcije.. 30.08.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka trakastih zavjesa MP 30.08.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge dezinfekcije... 30.08.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge proč. kanala 30.08.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Čiščenje dimnjaka 2019 30.08.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tehnički pregled vozila za 2019/2020 30.08.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo RTG filmovi 30.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Hrane LOT-2 2019 30.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka zakupa kancelarijskih prostorija (Nedžarići) za potrebe Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom 30.08.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka zakupa kancelarijskih prostorija (Nedžarići) za potrebe Agencija za privatizaciju KS 30.08.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Usluga tehničkog pregleda sl vozila 30.08.2019
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Održavanje fotokopir aparata 30.08.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor - Nabavka Analitička vaga, Digitalna sušnica i Peć na žarenje 29.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-02-19 - NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU - ugovor 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-39461 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-35958 29.08.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje usluga osiguranja zaposlenih 2019 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-39463 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-36716 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26242 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-39021 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-34642-2 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-39462 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-36817 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-39058 29.08.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor - LOT-1 Hemikalije za RT PCR 29.08.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-35788 29.08.2019