Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački za rever MUP 30.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o izvođenju radova tekućeg održavanja mašinskih instalacija u objektima Kantona Sarajevo 30.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o isporuci naftnih derivata 30.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o kolektivnom osiguranju uposlenika 30.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata u 2018. godini 30.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci natpisnih tabli, folija i diskrecionih traka 30.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nabavci usluge preuzimanja, prevoza i zbrinjavanja infektivnog i hemijskog otpada 29.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka transportne stolice za prevoz pacijenata (u sjedećem položaju) tzv. invalidska kolica -10 kom za potrebe Klinikeke urgentne medicine 29.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka mašina/pila accu za skidanje gipsa(set:pila, baterija, punjač,list za pilu/rezanje, ključ,kofer/torba za nošenje (2 kom) 29.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga popravke i verifikacije uređaja za mjerenje mase 29.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka ultra brzog višeslojnog CT sistema za potrebe Klinike za radiologiju 29.05.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo stručna ekskurzija radnika 29.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drvenih naslona i tabuta za ukop 29.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovor o nabavci lož ulja 29.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda MUP 29.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zelenih hirurških čaršafa - 100 komada - Ugovor 28.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neonatalni monitor za praćenje vitalnih parametara ugroženih novorođenčadi – 1 komad - Ugovor 28.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zelenih hirurških uniformi: Gornji dio uniformi – 200 komada i donji dio uniformi – 100 komada - Ugovor 28.05.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza na relaciji Sarajevo-Rim-Sarajevo 28.05.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje škole. 28.05.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka raznog kancelarijskom materijala i potrepština. 28.05.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza na relaciji Dubrovnik - Coruna - Dubrovnik 28.05.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka elektroinstalacijskih usluga. 28.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka medicinskih gasova - Ugovor 28.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka radne opreme za potrebe sigurnog rukovanja radnim mašinama u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 28.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga stručnog nadzora nad izgradnjom novog potpornog zida sa kontraforima u krugu Zetre 28.05.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka licenci za antivirusni program 28.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga obavezne dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - druga godišnja 2018 28.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 28.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal april 2018 28.05.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn 2018 Sistematski pregled radnika 2018 28.05.2018
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sanitarni pregled radnika 28.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o isporuci lož ulja MUP 28.05.2018
Ministarstvo finansija marketing usluge-usluge reklamiranja 28.05.2018
Ministarstvo finansija nabavka usluga posluživanja u restoranu 28.05.2018
Ministarstvo finansija usluge posluživanja u restoranu 28.05.2018
Ministarstvo finansija usluge stručnog osposlobljavanja uposlenika 28.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampanog materjiala 28.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka servisnih korpi za četverosjednu i šesterosjednu žičaru. 25.05.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka vreća za smeće,tekućeg sapuna i ostalog higijenskog materijala 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje građevinske mehanizacije za opravku kvarova Općina Ilidža 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje građevinske mehanizacije za opravku kvarova Općina Novi Grad 25.05.2018
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Nabavka usluga dezinfekcije i dezinsekcije 25.05.2018
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Nabavka usluga zaštite od požara 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje građevinske mehanizacije Općina Novo Sarajevo 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje građevinske mehanizacije za opravku kvarova Općina Centar 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Iznajmljivanje građevinske mehanizacije za opravke kvarova Općina Vogošća 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Građevinske alatke za ručni iskop 25.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka geodetskih usluga za potrebe KJP ZOI’84 OCS d.o.o. 25.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka prenaponskih odvodnika za potrebe OJ Bjelašnica. 25.05.2018