Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Usluge vršenja nadzora nad izradom temelja i izradom i postavljanjem nišana 09.09.2020
JU Ekonomski fakultet Studentske, nastavne i nenastavne i nenastavne elektronske kartice, repromaterijal za štampanje i hologramske naljepnice 09.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za dezinfekciju (100,00 litara) -20 09.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga izrade, ovjere i predaje polugodišnjeg finansijskog izvještaja za 2020. godinu 09.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka zaštitnih pamučnih maski (2.000,00 kom) -20 09.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola obavezan sistematski pregled za 2020/2021 09.09.2020
Fond Memorijala Usluge najma reportažnog vozila sa četiri kamere i četiri kamermana u trajanju do 100 minuta, uključujući online streaming i snimanje dronom za potrebe manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2020" 09.09.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka jednokratnih troslojnih zaštitnih maski_UP 09.09.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Ugovor o javnoj nabavci usluge - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA 03. 09. 2020. godine 09.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kučište termostata, sajle birača brzina, crijevo, mehaničarski rad i reparacija anlasera -20 09.09.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_sukcesivna nabavka jednokratnih troslojnih zaštitnih maski_UP 09.09.2020
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o javnoj nabavci usluge - OSIGURANJE IMOVINE - 07. 09. 2020. godine 09.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja seta kvačila/zamajca, pojačivača kvačila i osigurača -20 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 7/20* 09.09.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 51/20 Izvođenje elektro instalacija na Uroševom Vrelu 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 7/20_ 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 7/20 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije Suda 6/20 - 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 6/20: 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 6/20_ 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 6/20! 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 6/20* 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 6/20' 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava digitalnog toplomjera 6/20 09.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dvije sonde za elektroprovodljivost i pH 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga tehničkog pregleda vozila /20 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sprejeva za čišćenje klime 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava zaštitnih pregrada 6/20 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga seminara 6/20 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije 6/20 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 6/20# 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga VPN-a 09.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 6/20 09.09.2020
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge prevoza 2020 09.09.2020
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Usluga izdavanja potvrda o vlasništvu vrijednosnih papira (UK2) 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za dezinfekciju 6/20 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 6/20 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 6/20) 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 6/20 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vodovoda 6/20 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 6/20 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 6/20/ 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 6/20" 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 5/20 # 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Sl. listu 6/20 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 5/20 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 5/20 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 6/20 08.09.2020
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 5/20 08.09.2020
Fond Memorijala Nabavka dvije kancelarijske stolice 08.09.2020