Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji službenih motornih vozila - MUP 26.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije - MUP 26.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP 26.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci znački za rever - MUP 26.07.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Prepravka i prilagodba za prevoz pacijenata novih sanitetskih vozila – 2 vozila - Ugovor 25.07.2018
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. - UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU I - 25. 07. 2018. 25.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Licence za Windows server 25.07.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo osiguranje imovine i lica 25.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova proizvođača Olympus u svrhu funkcionalnog osposobljavanja više medicinskih uređaja 25.07.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o prihvatanju cijene ponuđača - Rashladna oprema-KLIME 24.07.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka- Rashladne opreme-Klime 24.07.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 24.07.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZU 10-01/18 - NABAVKA ZDRAVSTVENIH USLUGA - KONTROLA ZASTITE OD ZRACENJA NA GENERATORU X-ZRACENJA 24.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Kancelarijski mat i nastavni pribor 24.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge specijalističkih ekipa za izradu svjetlarnika-kupole za prosekturu 24.07.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o izvođenju radova sanacije dijela fasade na stambeno poslovnom objektu u ul. Maršala Tita 33. 24.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge specijalističkih ekipa za izradu šaltera 24.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Angažovanje ovlaštenog sudskog vještaka za procjenu tržišne vrijednosti uređaja MRI Magnetom Avanto 1,5T 24.07.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju nabavke usluga - Bankarske usluge 24.07.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o prihvatanju cijene ponuđača - Kese za uzorkovanje hrane 24.07.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka - Kesa za uzorkovanje 24.07.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka - Lična zaštitna oprema 24.07.2018
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge zaštite ljudi i imovine 23.07.2018
JU OŠ "Osman Nuri Hadžić" Usluge prevoza učenika 5. 23.07.2018
JU OŠ "Dobroševići" Usluge prevoza učenika.1. 23.07.2018
JU OŠ "Dobroševići" Nabavka časopisa "Sedef". 23.07.2018
JU OŠ "Pofalići" Usluge prevoza učenika 4.. 23.07.2018
JU Srednja elektrotehnička škola Molersko-farbarski radovi u prostorijama škole 23.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Vršenje usluga prenosa pošiljaka "BH PostExpress" 23.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka C-luka (mobilnog RTG aparata) za potrebe Klinike za neurohirurgiju-ponovljeni postupak 20.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Klima uređaj 1 20.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Digitalni manometar 20.07.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka usluga - prevoz djece na Boračko jezero - ugovor 20.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji prostora za potrebe Dnevne bolnice Klinike za onkologiju 20.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Materijal za održavanje vozila 9 20.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Građevinski materijal 3 20.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Građevinski materijal 2 20.07.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Građevinski materijal 1 20.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja praktikuma iz predmeta Poljoprivredna botanika 20.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Uređaj za prikupljanje podataka 20.07.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Izvođenje radova polaganja kanalica i ugradnja nizajućih utičnica- 20.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Dijelovi kompjutera 20.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke službenog vozila (IV) za 2018 Fond 20.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Električni aparati za kafu 20.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Pečati s datumom 20.07.2018
Fond KS za izgradnju stanova Laserski štampači I 2018. Fond 20.07.2018
Fond Memorijala Revitalizacija tunelske cijevi na dijelu parcele koja nije u vlasništvu Kantona Sarajevo 19.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena i sanacija fasadnih otvora u hodniku ispred velikog amfitetra 19.07.2018
Fond Memorijala Sanacija postamenta kod Sarajevske ruže na pijaci Markale 19.07.2018
Fond Memorijala Usluge održavanja TK mreže na period 01.07-01.10.2018 god. 19.07.2018