Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor sanacija zidova i prostorija sporta 08.01.2018
KJP ZOI 84 Usluga prevoza polaznika škole skijanja, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge prevoza učenika i nastavnika na međunarodno takmičenje u Zagreb. 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge avio karti za učešće u programu Erasmus + u Bugarskoj. 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge avio karti povodom četvrtog transnacionalnog mitinga gradu Ankari. 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge osiguranja uposlenika1. 08.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Sistematski pregled školskih uposlenika 1. 08.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifiči potrošni materijal, instrumentarij i implantati I i II - Dopuna za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju KCUS-a- lot 5 05.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifitni potrošni materijal, instrumentarij i implantati I i II - Dopuna za potrebe O.J. Klinika za neurohirurgiju KCUS-a-lot 2 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” LOGOPEDSKI SET 05.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ,,Specifiini potrošni materijal, instrumentarij i implantati I i II - DOPUNA za potrebe Klinike za neurohirurgiju KCUS-a -lot 1 05.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji Sarajevo-Vienna-Brussels-Vienna-Sarajevo 05.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji Sarajevo-Brisel-Sarajevo 05.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kalendara za 2018. godinu 05.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Ostala oprema 05.01.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pića 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATERIJAL12-3 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATERIJAL12-2 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATERIJAL12-1 05.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Kancelarijski i ostali materijal 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATERIJAL12 05.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Održavanje medicinskih aparata/sistema i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača BBraun i DWA 05.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Namještaj za kancelarije 05.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu mašinske struke 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” sit inv 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” kalendari 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” konkurs 05.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnog dijela Telescope Optika 30˚ Ø1,9 mm/2,1 mm u svrhu funkcionalnog osposobljavanja teleskopa inv.br.04131 za potrebe Dječije hirurgije 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATER ZA ČIŠĆENJE2 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATER ZA ČIŠĆENJE 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATER ZA ČIŠĆENJE 05.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za spirometar: Jednokratni usnici - 25 pakovanja (pakovanje 500 komada) i paprir za spirometar 40 rolni - Ugovor 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” mater.za održavanje2 05.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE APARATA 05.01.2018
JU OŠ "Čengić-Vila I" Zdravstveni pregled radnika škole . 05.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum'' Topli napitci '' 05.01.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Molersko-farbarske usluge (fiskulturna sala i djelimično u učionicama) 05.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za usluge pregleda i meh.čišćenja dimnjaka i plameno dimne strane kotlova u objektima KS 05.01.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka laptopa i projektora 04.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih modula sa imenima igrača za postojeći semafor u dvorani "Mirza Delibašić, četverosatni akcioni semafor i digitalni sat za montažu u svlačionicama - Ugovor 04.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku kancelarijskog materijala LOT 1 ZZJZKS 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci - LOT 2 - UGOVOR 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci LOT 3 - Ugovor 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski potrošni materijal – vakum sistemi i dodaci - LOT 1 I LOT 4 - Ugovor 04.01.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka školskih magnetnih bijelih tabli i magnetnih brisača za table, te nabavka oglasne ploče 04.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog kompjuterskog materijala za održavanje računarske opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - memorije za računare 04.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja u medijima – osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za majku uposlenika 04.01.2018
KJP ZOI 84 Obuka uposlenika iz zaštite od požara sa provjerom znanja testiranjem i obuka zaposlenih iz zaštite na radu sa provjerom znanja testiranjem, za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 04.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Totalna bezcementna i cementna endoproteza kuka LOT 1 i LOT 2 - Ugovor 04.01.2018
KJP ZOI 84 Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. 04.01.2018