Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi2 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Aprilski cvjetovi1 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta2 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta1 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica2 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica1 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica2 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica1 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - 6 30.08.2017
JU OŠ "Hrasno" Školski ormarići 30.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o nabavci '' Uvezivanje novih bunara u postojeći telemetrijski sistem Vodovoda '' 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Biseri - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Pčelica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Bajka - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Sjedište Stari grad - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Šareni voz - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Slavuj - 6 30.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Usluge instalacije sigurnosnog sistema '' 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava2 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Uprava1 - 6 30.08.2017
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Pripremanje školskih obroka 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Makovi - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Vrapčić - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Višnjik - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Lane - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Leptirić - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Skenderija - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Iskrica1 - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Kekec - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Mašnica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Košuta - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Zvončić - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Kolibri - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Rosica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Dunje - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Labudovi - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Lastavica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Vjeverica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Zeko - 6 30.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Softwer za mobile reading pomoću mobitela 10 kom 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Kadifica - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Lužani - 6 30.08.2017
JU Djeca Sarajeva Struja - Radost - 6 30.08.2017