Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Usluge osiguranja zaposlenika- OŠ "S.S.Kranjčević" POLICA 27.10.2017
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Usluge monitoringa i interventne kontrole-UGOVOR 27.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - cvijeće i cvijetni aranžmani 27.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge zakupa reklamnog prostora 27.10.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga monitoringa šišmiša na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" 27.10.2017
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka materijala za čišćenje za 2017 26.10.2017
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka centralne jedinice i kopir aparata 26.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” PREVOZ UČENIKA 26.10.2017
JU OŠ Četvrta osnovna škola Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala za 2017. 26.10.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijal 6 26.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Okvirni sporazum '' Dijagnostička sredstva '' 26.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o nabavci '' Mjerači pritiska, nivoa i pokazni instrumenti za bunare 6A, 7A BSK/ i B11'' 26.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' ''Licence za Oracle bazu podataka'' 26.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2 26.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Servis Škoda Oktavia 26.10.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju devastiranih spomenika, nišana na groblju Bare 26.10.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge sistematskog pregleda uposlenika 26.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Sredstva za održavanje higijene prostora-02.10.2017. 25.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci usluge-Avio prevoz-06.09.2017. 25.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog materijala: Knjiga evidencije izdatih diploma za prvi ciklus studija 25.10.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina sredstava za čišćenje 25.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga punjenje plina za klime i frižidere 25.10.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge redovnog mjesečnog odražavanja lifta 25.10.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina elektroda i reznih ploča 25.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka računarske opreme: laptop 25.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje zdravstvenih usluga, Sanitarni pregled uposlenika 2017 25.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijske opreme Destilator 25.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijske opreme: Microcent tubes 25.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Okvirni sporazum o nabavci robe-Kancelarijski materijal-26.07.2017. 25.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija: Siringe Chromafil Xtra 25.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka roštilja 25.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge nabavka hrane i pića 25.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sterilni hirurški veš za operacione sale KCUS-a 25.10.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge godišnjeg pregleda zaposlenika 25.10.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje kulturno umjetničkog programa članova RKUD Proleter u okviru 28. Međunarodne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije 25.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi za antiretroviralnu terapiju za potrebe Klinike za infektivne bolesti KCUS-a 25.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal V za potrebe svih klinika KCUS-a 25.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Imunoglobulini humani za intravensku primjenu za potrebe svih klinika KCUS-a 25.10.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka vrata za školski wc-kupatilo 25.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Otopine za enteralnu primjenu za potrebe svih klinika KCUS-a 25.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Posluživanje toplih napitaka-08.05.2017. 25.10.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge pranja zavjesa i paravana 25.10.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-67-5-110-17 25.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanacija pukotina i prekida betoniranja AB zida d=30 cm i hidroizolaciona obrada dilatacije 24.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge-Dostavljanje pripremljene hrane (catering)-28.04.2017. 24.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja roletni 24.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge hotelskog smještaja-24.04.2017. 24.10.2017
JU Četvrta gimnazija Ugovor o javnoj nabavci i ugradnji portala 24.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Usluga revizije finansijskih izvještaja za 2017.2018c i 2019 god. '' 24.10.2017
JU Ekonomski fakultet Iznajmljivanje i održavanje MFP uređaja 24.10.2017