Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor LOT 2- Hemikalije za izolaciju i ostale organske hemikalije 29.08.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba (Kancelarijski materijal za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu) 29.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge osiguranja LOT-3 2019 29.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge osiguranja LOT-1 2019 29.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka Goriva 2019 29.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode ZPPKS 29.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Štampanje PVC kartica 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - BUYBOOK/3 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - DOBRA KNJIGA 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Montaža/ugradnja PVC/ALU stolarije 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - BIBLIONER 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - BUYBOOK/2 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Usluga servisiranja kompjutera 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - T.R. KNJIŽARA SVJETLOST - SAN 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - BUYBOOK/1 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - NOVA DJEČIJA KNJIGA 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - LIJEPA RIJEČ 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - SARAJEVO PUBLISHING 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - SVJETLOSTKOMERC 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Nabavka knjiga - ŠAHINPAŠIĆ 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala za 2019. godinu 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju usluga tehničke zaštite i konekcije na D.I.C. - 2019 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Ugovor o pružanju advokatskih usluga za 2019. godinu 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Izvođenje radova na sistemima tehničke zaštite 28.08.2019
JU Biblioteka Sarajeva Pružanje usluga redovnog prikupljanja, odvoza i odlaganja kućnog otpada - 2019 28.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10-01-19 - NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE ZA POTREBE ZAVODA ZA 2019. GODINU - UGOVOR 28.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-12-19 - USLUGE OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA 28.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-11-19 - TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA VOZILA ZA POTREBE ZAVODA 28.08.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka informatičke opreme 3 28.08.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 18 28.08.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga reprogramiranja nadzornog i ERV sistema 28.08.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 12 28.08.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira za printanje 2 28.08.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka laserske graverke 28.08.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavaku građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila LOT1 28.08.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sjemena sezonskog cvijeća-smjesa za travnjake, kisela zemljišta 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata, auto-guma i akumulatora ZPPKS 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode, kontrole rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode ZPPKS 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2019. godinu ZPPKS 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci feromonskih preparata za zaštitu šuma ZPPKS 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga redovnog servisa turističkog voza na elektropogon ZPPKS 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS 28.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o uslugama štampanja brošura - UP 28.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci uređaja za alkotestiranje - UP 28.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za potrebe UP MUP KS 28.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj isporuci potrošnog materijala za fotolaboratoriju - UP 28.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga osiguranje motornih vozila - UP 28.08.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Direktni sporazum nabavka profesionalnih rashladnih tijela za server salu 27.08.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi reprezentacije 02-03-111-17/2019 27.08.2019