Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija električne energije 47_20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija električne energije 48_20 09.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2020. 09.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2020. 09.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal februar 2020. 09.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2020. 09.03.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- kancelarijskog materijala 09.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova javne rasvjete - 20- 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga - odvoz smeća 70_20 09.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora KJKP RAD, a koji se odnose na funkcionalnost opreme vatrodojave i plinodojave -20- 09.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora KJKP RAD, a koji se odnose na funkcionalnost opreme video nadzora -20- 09.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za održavanje objekta 2019 09.03.2020
Služba za protokol i press Objava čestitke povodom 8.marta 09.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum laboratorijsko suđe plastika LOT9 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku certificirani referentni materijal za hemijski laboratorij LOT17 06.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6912-1 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku E-testovi LOT16 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku potrošni i rezervni materijal za atomski apsorpcioni spektrometar GCMS LOT15 06.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-5855 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku sanitatski materijal LOT12 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum nabavka specifičnog potrošnog materijala LOT11 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku potrošnog materijala LOT10 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku laboratorijsko suđe-staklo LOT8 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U:ZZJZKS Okvirni sporazum antibiogram diskovi i diskovi za potvrdu rezistencije LOT7 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku cpecifični testovi, testovi za mikrobiološku identifikaciju LOT6 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku certificirani referentni materijal za mikrobiološki laboratorij LOT5 06.03.2020
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Okvirni sporazum za nabavku robe-Latex testovi-reuma testovi i drugi LOT 4 06.03.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” LOŽ ULJE. 06.03.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Nabavka ,sendviči i sokovi 06.03.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PRINTER2 06.03.2020
Fond Memorijala Pretplata za stručne časopise Službeni list BiH, Službene novine FBiH, Službene novine Kantona Sarajevo, Časopis za finansije, Časopis za pravo i Časopis za JN 06.03.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” KOMPJ.OPREMA7 06.03.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za utrošeni plin/gas ,februar 2020. 06.03.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” KOMPJ.OPREMA DON. 06.03.2020
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka, usluge servisiranja i kontrola vaga 06.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala -18- 06.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga baždarenja i opravke tahografa--- 06.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Troškovi reprezentacije 2 06.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Troškovi reprezentacije 1 06.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obaveznog osiguranja motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima AO i kasko osiguranje vozila -20- 06.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Troškovi reprezentacije 2019 06.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara-usisivač 06.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka plastičnih kanti za otpad -20- 06.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za održavanje ostale opreme 2019 06.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6912 06.03.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- pedagoška dokumenatcija 2018 06.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6911 06.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Održavanje ostale opreme 2019 06.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6047 06.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-6065 06.03.2020