Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku led rasvjete i ugovor 05.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova uređenja dvorišta i Ugovor 05.02.2019
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Izvođenje sanacijskih radova 05.02.2019
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Kupoprodaja lož ulja 05.02.2019
Fond KS za izgradnju stanova Roba za bife 2019. Fond 05.02.2019
Fond KS za izgradnju stanova Proizvodi za čišćenje 2019. Fond 05.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja- Lot3 04.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja- Lot2 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromaterijala 2018 04.02.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usoluga osiguranja - Lot1 04.02.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 2058 Industrijska so II 04.02.2019
JU Šumarski fakultet Promotivni materijal 2018 04.02.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 1515 Bakarne žice II 04.02.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 1303 Elektro dijelovi za autobuse II 04.02.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 1301E Dijelovi upornih spona trolejbusa 04.02.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” OPREMA KOSILICA rn 04.02.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 1313A Elektronski dijelovi za trolejbuse NAW BGT II 04.02.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 1312 Rezervni dijelovi za trolejbuse NAW BGT25 II 04.02.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 1309 Pneumatski ventili i zračna instalacija trolejbusaII 04.02.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Oprema za solarni sistem MT 04.02.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog potrošnog materijala 2 04.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju postupka nabavke radnih mantila za uposlenike i ugovor 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga angažovanja vanjske radne snage - LOT 2 - angažovanje montera centralnog grijanja 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga angažovanja vanjske radne snage - LOT 1 - anagažovanje limara 04.02.2019
JU Šumarski fakultet Laboratoriske pipete i pribor 2018 04.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavka ulja za loženje i ugovor sa AME doo 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kotlovnice AM-1 i pripadajućeg dimnjaka i priključnog vrelovoda 04.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća odluka o prihvatanju ponude za nabavku stolica za učionicu i ugovor 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga-NEW COMPANY 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje hotelskih usluga 04.02.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Održavanje i servis vozila OP-33p-1-18 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Računovodstvene prevare-detekcija rizičnih prevarnih područja u finansijskim izvještajima privrednih društava u BiH" 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru "Program stručnog osposbljavanja i usavršavanja lica koja vrše energetske preglede i energetsko certificiranje objekata sa jednostavnim i složenim tehničkim sistemima"-Modul 3 04.02.2019
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Održavanje servis i popravka liftova 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga učešća uposlenika na seminaru XVIII Međunarodni ekonomski forum Korporativno upravljanje Crony kapitalizam" 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja pod nazivom "Formalni i materijalni nedostaci koji imaju za posljedecu nezakonit otkaz ugovora o radu, Praktična primjena MSFI 16 - Najmovi i MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima" 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja pod nazivom "Obuka i provjera laboratorijskog rada u odnosu na standarde ISO17025 i dobre laboratorijske prakse i mikrobiološka analiza uzorka (1 uzorak) vode" 04.02.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja pod nazivom "Formalni i materijalni nedostaci koji imaju za posljedicu nezakonit otkaz ugovora o radu, plaće i naknade (sa sudskom praksom)" 04.02.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izrada i montaža portirnice od PVC elemenata u objektu II Centra 04.02.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijal i pedagoške dokumentacije 2 04.02.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja zebra zavjesa 04.02.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka puten direktnog sporazuma-elektro radovi 03.02.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola catering za školu 01.02.2019
KJP ZOI 84 Usluge medicinskih analiza i usluge sanitarnih pregleda zaposlenika za 2018/2019. godinu 01.02.2019
KJP ZOI 84 Nabavka usluga spasilačke službe za spašavanja ljudi u planini i drugim nepristupačnim mjestima za potrebe Ski centra Bjelašnica-Igman KJP ZO'84 OCS 01.02.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o nabavci robe - Uređaj za skladištenje podataka - NAS uređaj 01.02.2019
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Ugovor o nabavci robe - Uređaj za skladištenje podataka - SAN uređaj 01.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Postrojenja za reg pritiska gasa 18 01.02.2019
KJP ZOI 84 Postupak nabavke ski karti za sistem SkiData 01.02.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo PE FITINZI I VENTILI ZA GAS 18 01.02.2019