Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gerontološki centar Nabavka usluga posredovanja pri registraciji i tehničkom pregledu službenih vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila KJU "Gerontološki centar" Sarajevo za 2018.g. 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka usluga konsaltinga za usklađivanje postojećeg sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima nove norme standarda ISO 9001:2015 za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 02.07.2019
JU Gerontološki centar Nabavka rezervnih dijelova za popravku mašina u vešeraju KJU "Gerontološki centar Sarajevo 02.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 4. ŠU Trnovo, ŠGP Trnovsko GJ Gornja Rakitnica, Odjel 25 (sječa, izrada, animalna vuča i lifranje - priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme i iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 1.286 m3 - 3428/18 02.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. ŠU Srednje, VŠPP Bistričko, GJ Vučija Luka, Odjeli 8 i 9 (sječa, izrada, animalna vuča- priprema i direktno, traktorska vuča sa i bez pripreme) cca 3.970 m3 - 3428/18 02.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. ŠU Trnovo ŠGP Trnovsko GJ Crna Rijeka Želejznica, Odjel 45 (sječa, izrada, animalna vuča - priprema, lifranje-priprema, traktorska vuča sa i bez pripreme, iznos i slaganje ogrjevnog drveta) cca 2.967 m3 - 3428/18 02.07.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge servisiranja mobilnih i ugrađenih klima - 1558/19 02.07.2019
JU Mašinski fakultet UNSA Boja za krečenje 12 kancelarija 02.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17819 02.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26237 02.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-25612 02.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-26788 02.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27623 02.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-17821-1 02.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27635 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja za evidenciju radnog vremena 02.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27633 02.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-27634 02.07.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-7023-1 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga verifikacije geodetskog instrumenta 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku projektora 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije mjerne opreme 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku odzračno/dozračnih ventila za omekšivače vode 02.07.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1405 J Rezervni dijelovi zračnog mehanizma MAN 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije opreme-termo higrometra 02.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za JU NPS-161 02.07.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1405 D Rezervni dijelovi upravljačkog mehanizma 02.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za JU NPS-160 02.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala - 159 02.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge dizajna osvjetljenja i izrade idejnog projkta iluminacije glavne fasade objekta JU NPS-148 02.07.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja zgrade JU NPS -138 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja (jednogodišnji pregled) 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga periodičnog pregleda mašina i uređaja (trogodišnji pregled) 02.07.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1405 C Rezervni dijelovi elastičnog ogibljenja 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku antoksin ulja 2019 02.07.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 1405 E Rezervni dijelovi prenosnog mehanizma 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga usklađivanja polica osiguranja 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku protupožarne opreme 2019 02.07.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 2009 Mineralna motorna ulja 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku upravljačke jedinice za nivo tečnosti 02.07.2019
KJKP Gras d.o.o. Lot 2011 Masti i maziva 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga zakonske verifikacije, kalibracije mjernih instrumenata 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku elektromotornog pogona dimne klapne 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hemikalija za čišćenje pločastih izmjenjivača, pribora i opreme potrebne za rad stanice za čišćenje pločastih izmjenjivača i mjerenje hidrauličkih parametara 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade geološkog nalaza tla 2019 02.07.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku baterije za geodetski instrument za obilježavanje geodetskih tačaka i čelične ručne pantljike 02.07.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije i geodetskih snimaka 02.07.2019
Služba protokola Nabavka suvenira za reprezentaciju (Sofic) 02.07.2019
Služba protokola Najam audio-video opreme za svečanu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo održanu u Narodnom pozorištu Sarajevo 02.07.2019