Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_1 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište usluga osiguranja motornog vozila 2019 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka tonera/ketridža 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka kabla 2019_1 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka elektronskog izdanja službenih novina 2019 07.05.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka alata i materijala 2 07.05.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 6 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka materijala za održavanje i higijenu 2019_1 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište usluga registracije motornog vozila 2019 07.05.2019
JU Porodično savjetovalište iznajmljivanje tehnike za potrebe konferencije 2019 07.05.2019
Press služba Objava čestitke Kantona Sarajevo u povodu Vaskrsa 07.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja Ugovor o javnoj nabavci usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 06.05.2019
JU Gimnazija Dobrinja Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 06.05.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge osiguranja imovine za 2019. godinu 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga prijema,obrade i kontrole finansijskog izvještaja 2019 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_8 06.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad 2019Javna nabavka advokatskih usluga 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište usluga pregleda PP aparata 2019 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_7 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_6 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_5 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_4 06.05.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge zamjene i popravki guma na motornim vozilima 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge zamjene i balansiranje guma 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_3 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_2 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_1 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskog materijala 2019_1 06.05.2019
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka robe- sredsta za čišćenje1 06.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 43-19 nabavka goriva 06.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 41-19 nabavka avio karte 06.05.2019
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća PREVOZ UCENIKA MP 06.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 40-19 nabavka vijenca cvijeća 06.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 39-19 nabavka cvijeća za koncert 06.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 38-19 nabavka avio karte 06.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 37-19 nabavka pitke vode 06.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 36-19 nabavka goriva 06.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Popravka i održavanje instalacija centralnog grijanja i električnih instalacija 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka higijenskog materijala 2019 06.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 35-19 nabavka hotelskih usluga 06.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka prateće opreme za instalaciju COBISS.BH 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2 06.05.2019
JU Sarajevska filharmonija 34-19 nabavka avio karata 06.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja promotivnog materijala za "Dani otvorenih vrata UNSA" 06.05.2019
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_1 06.05.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge „Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom” 06.05.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 21 06.05.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabvaka kancelarijskog materijala 06.05.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga kopiranja i printanja, meki uvez 06.05.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo sanitacija objekta 06.05.2019