Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - Juli 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica - Juli - 2 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica - Juli - 1 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI - Juli - 2 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI - Juli - 1 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - Juli 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava - August - 1 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - August - 2 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - August - 1 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Ilijaš - August 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica - August - 2 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica - August - 1 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - August - 2 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - August - 1 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - August 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - August - 2 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - August - 1 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - August 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - August - 2 12.10.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - August - 1 12.10.2018
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Ugovor - sistematski pregled radnika 2018. 12.10.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga interneta LOT 3 12.10.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije LOT 1 12.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova 12.10.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za rušenje portirnice na gradskom groblju Vlakovo radi izgradnje krematorija sa pratećim sadržajem 12.10.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge hotelskog smještaja Fond 2018 12.10.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadzor rušenja portirnice na groblju Vlakovo 12.10.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge tehničkog ispitivanja i analiza Fond 2018 12.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka kotača za ugostiteljska kolicaza potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 11.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka usluga zastupanja i pružanja pravne pomoći za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Izet Lalićić 2018. 11.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termopapira 2018 11.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lijekovi Lot1 Uterotonici 11.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lijekovi Lot2 Lijekovi za nervni sistem 11.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lijekovi Lot4 Infuzione otopine 11.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lijekovi Lot6 Ostali lijekovi za nervni sistem 11.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lijekovi Lot7 Liječenje ovisnosti 11.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lijekovi Lot8 Analgetici 11.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lijekovi Lot9 Antihipertenzivi 11.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lijekovi Lot10 Antitrombociti 11.10.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lijekovi Lot12 Vodikov peroxid 11.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg povrća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo OS i UG 11.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg voća za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo - OS i UG 11.10.2018
JU Gerontološki centar Ponovljeni otvoreni postupak nabavke svježih kokošijih jaja za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo - Ugovor 11.10.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Redovni sistematski i sanitarni pregled 11.10.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Iznajmljivanje prostora i tehničkeopreme 11.10.2018
JU Gerontološki centar Nabavka opreme, sitnog alata i potrošnog materijala za unutrašnje i vanjsko uređenje objekata 11.10.2018
Služba protokola Usluge prevođenja stranih jezika za septambar i početak oktobar 2018.g. 11.10.2018
JU Srednja zubotehnička škola Izrada, doprema i ugradnja PVC prozora 10.10.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka ELISA kitova i BSA proba za serolosku dijagnostiku zaraznih bolesti peradi 10.10.2018