Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Struja - Trešnjica - Oktobar 27.11.2018
KJKP Gras d.o.o. Nadgradnja softvera 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Ilijaš - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Ribica - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Aprilski cvjetovi - Oktobar 27.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka mekanih baletnih patika za JU NPS 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - Oktobar 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz - Oktobar - 2 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz - Oktobar - 1 27.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Hotelske usluge za NPS 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Nabavka pogonskog goriva 2018 27.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za JU NPS 27.11.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - Oktobar 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor nabavka hemikalija 2018 27.11.2018
KJKP Gras d.o.o. LOT 2045 IIProtivpožarna oprema i pribor 27.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka slikarskog materijala za NPS 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Kancelarijskog i potrošnog materijala, toneri, ketridži, riboni 2018 27.11.2018
JU Gerontološki centar Nabavka programa FIPS 2017 za izradu godišnjeg finansijskog izvještaja za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 27.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge koktela za NPS 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Nabavka laboratorijskog materijala i pribora 2018 27.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dostavnog vozila- 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Usluge prevoza 27.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za frizersku radionicu za JU NPS 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor nabavka hemikalija 1 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Usluge servisiranja i popravke Thermo Scientific FinniganSurveyor HPLC-PDA instrumenta 27.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza scenografije za NPS 27.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dva putnička vozila;; 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala, toneri, ketridži, riboni 27.11.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3029 Osiguranje režijskih vozila 27.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka laboratorijskog stakla i ostalog- 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor LOT 2 Nabavka laboratorijskog stakla i pribora 27.11.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3028 Osiguranje minibusa 27.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke robe-rezervnih dijelova za opremu laboratorije 27.11.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3027 Osiguranje trolejbusa 27.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke robe-plastičnih posuda 27.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka toaletnog papira i ubrusa za JU NPS 27.11.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3026 Osiguranje autobusa namjenjenih za turistički prevoz putnika 27.11.2018
JU Druga gimnazija Nabavka materijala za dekoraciju 27.11.2018
JU Druga gimnazija Nabavka usluga tehničke podrške u okviru programa promocije IB maturanata Druge gimnazije Sarajevo 27.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka daske za izuradu scenografije za Pozorište 27.11.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1403 Rezervni dijelovi mašinski za minibus 27.11.2018
JU Druga gimnazija Nabavka muzičko - scenskog nastupa ansambla iz mjuzikla Songs For a New World u okviru promocije IB maturanata Druge gimnazije Sarajevo 27.11.2018
JU Druga gimnazija Nabavka usluge smještaja učenika i profesora za potrebe realizacije studijskog putovanja učenika prvog i drugog razreda IB MYP 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor LOT 1 Nabavka hemikalija 27.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pogonskog goriva 2017 27.11.2018
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izvjestaj ,oprema 27.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga snimanja 27.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca za nabavku :"Zračni prijevoz-aviokarte" 27.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora za nabavku:"Set diskova sa poklopcima" 27.11.2018
JU Stomatološki fakultet JN usluge obezbjeđenje objekta u ljetnom periodu 2018 27.11.2018