Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka metalne natkasne za čuvanje evidencije 08.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Sistematski pregled zaposlenika 2020/2021 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za avgust 2020. godine-objekat Nišići 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka TEE sonde i rezervnih dijelova za UZ aparat VIVID 7 i defibrilatora Responder 2000 proizvođača General Electric 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za avgust 2020.godine-područna škola Gajevi 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za avgust 2020. godine-područna škola Dragoradi 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distibucija el.energije za avgust 2020. godine-područna škola u Kamenici 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija električne energije za avgust 2020.-centralna škola u Srednjem 08.10.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Odvoz otpada za avgust 2020. godine 08.10.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kuglasti ventili za podzemnu ugradnju 2020 08.10.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenski fitinzi za gas 2020 08.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA Servisaranje i zamjena tonera 08.10.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o javnoj nabavci radova - Popravak i bojenje ograde u Kampusu 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga održavanja web stranice KCUS-a sa redizajnom 2 (dva) puta godišnje 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-43444 Medicinska sredstva 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-43443 Reagensi 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-40131 Potrošni materijal 08.10.2020
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Postrojenja za regulaciju pritiska i mjerenje gasa 2020 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge poravke fiskalne kase prema Zahtjevu Sektora zaštite 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Servis Beko mašina za pranje posuđa 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka magnetne ploče- Super Magnet Plate , 1 kom za potrebe OJ Klinička patologija i citologija 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-6922 Medicinska sredstva 08.10.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/20 - NABAVKA ROBA - UZ aparat sa dvije sonde za rad u ginekologiji i akušerstvu za potrebe Zavoda - UGOVOR 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-37471 Reagensi 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-37471 Medicinska sredstva. 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-35958 Medicinska sredstva 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-39647 Medicinska sredstva. 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-40132 Potrošni materijal 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-25074. Hemikalije anorganske 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-27821 Lijekovi.. 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-3-40131 Lijekovi 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-39647 Medicinska sredstva 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam građevinske mašine - freza lot 2 -20- 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-39648 Medicinska sredstva 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-34387 Potrošni materijal 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-38653 Medicinska sredstva 08.10.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-38654 Medicinska sredstva 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonske galanterije--- 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo abavka tonera, ribona i ketridža za fax, kopir i štampač;;-- 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka termo rola za fiskalne kase;;-- 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju;;-- 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova;;; 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova;;-- 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata;;-- 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objeklata;;-- 08.10.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura;;-- 08.10.2020
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge izrade web stranice 08.10.2020
JU Mašinski fakultet UNSA BAS standardi 05.08.2020. 08.10.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga razvoja softvera IMIS 08.10.2020
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema kompenzacije reaktivne energije 2020 08.10.2020