Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada kablovski priključaka za nove bunare 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za gomobransku zaštitu 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge čišćenja novih bušotina 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za pumpe visokog pritiska VRACA'' 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 44E5083 IBM BLADECENTER M CHASSISS 25.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja stručnog savjetnika za javne nabavke Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - „Nabavka usluga prevoza, žalbeni postupak, definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora” 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Baterija za Psion 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Pumpa za crpanje vode 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Spojni materijal za vodomjere 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge snimanja bunarskih bušotina 25.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade štambilja prema potrebama OJ Klinička biohemija sa imunologijom 25.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tablet uređaja 24.05.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kopir aparata 24.05.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga fotografisanja i montaže videa 24.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sadnica ljekovitog bilja 24.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka humusa 24.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za vozilo VW T-5, VW CADDY, ŠKODA FABIA 24.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sadnog materijala za potrebe KCUS-a 24.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja Web stranice BUGI Erasmus projekat 24.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije hrane i pića 1 24.05.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka uređaja za mašinu za sladoled 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka poljprivrednog materijala. 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluga prevoza putnika 24.05.2018
JU Ekonomski fakultet Nabavka pružanja uslug softvera za antiplagijarizam za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,Nabavka alata za radno-okupacionu terapiju 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,,Nabavka građevinskog materijala 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka usluge popravke poljoprivrednih mašina 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka alata za radno-okupacionu terapiju 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Poljoprivredni materijal 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Materija za održavanje vozila,, 24.05.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Popravak i održavanje zgrade (krečenje zidova i lakiranje lak farbom hodnika u prizemlju škole) 24.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Oglašavanje putem društvenih mreža 24.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor Kupovinu POS printera za oslovnice ZZOKS 24.05.2018
Služba protokola usluge obezbjeđenja Svečane sjednice Skupštine Kantona Sarajevo u Narodnom pozorištu Sarajevo 24.05.2018
Služba protokola Ugostiteljske usluge (katering) koktel i toplo hladni bife Dani KS 24.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor o pružanju Usluga štampanja knjige 23.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Iznajmljivanje aparata za vodu sa punjenjem 23.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za uslugs održavanja i servisiranja liftova 23.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor ua isporuku pumpi za vodu 23.05.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za isporuku zdravstvenih legitimacija 23.05.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke :"Usluga pravnog savjetovanja" 23.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju javne nabavke - održavanja računarskih programa-aplikativni softver 23.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 23.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja certificiranih računovođa Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - 19. Međunarodni simpozij 23.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA CISTERNE SA PUMPNIM AUTOMATOM ZA ISTAKANJE GORIVA 23.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - baterije 22.05.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka raznog materijala za tekuće održavanje, uključujući i materijal koji se nabavlja putem blagajne za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - metalna polica 22.05.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge popravki i održavanja vatrogasne opreme škole 22.05.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća nabavka usluge monitoringa i interventne službe škole 22.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka usluga oglašavanja i marketinga za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 22.05.2018