Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Usluge realizacije kulturno-umjetničkog programa povodom 25 godišnjice Tunela spasa 19.07.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA „Nabavka konferencijskih torbi i promotivnog materijala za potrebe konferencije 2018 IEEE PES ISGT Europe" 19.07.2018
Fond Memorijala Usluge iznajmljivanja i postavljanja 10 mobilnih wc-kabina za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 19.07.2018
Fond Memorijala Nabavka i isporuka multimedijalne opreme za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunela D-B 19.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Usluge servisiranja kopir aparata 19.07.2018
Fond Memorijala Usluge najma dsng (reportažnog vozila) sa četiri kamere i kamermana i satelitski prijenos do zgrade RTV BiH u trajanju do 90 minuta za potrebe manifestacije Igman 2018. 19.07.2018
Fond Memorijala Usluge održavanja grobnih mjesta šehida i poginulih boraca na gradskim grobljima kojima upravlja KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo 19.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Izrada Elaborata o procjeni štete od požara 19.07.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Instalacija hidrantske mreže 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Špediterske i usluge carinskog posredovanja za uvoz SPECT/CT sistema i izvora za kalibraciju 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka elektromagnetnog ispusnog ventila za mašinu za pranje veša PC-40 19.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lab namjestaj 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i isporuka međuprirubničkih kompenzatora i fleksibilnih spojnih komada za rashladni agregat broj 1 u centralnom rashladnom postrojenju Koševo-TEB 19.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača oglašavanje u dnevnim novinama 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Iznošenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju raznih vrsta otpada iz KCUS-a i vanjskih OJ (drveni ormari,drveni i plastični stolovi, stolice, plastika, stari veš. staklo, pokošene travne mase , granje i drugo) 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka bolničkih dječijih kreveta za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje tapetarskih i roletarskih radova za potrebe KCUS-a - LOT 2- roletarski radovi 19.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje zemljanih, betonskih i asfalterskih radova za potrebe redovnog održavanja po stvarno ukazanoj potrebi urgentne sanacije 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - up 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme za službene pse 19.07.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca Izvodenje nepredvidenih radova na sanaciji klizišta Jezero-Kromolj 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o proširenju sistema stacioniranih radarskih uređaja 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila - UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampanog materijala - UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o sukcesivnoj isporuci auto guma - UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji teretnih vozila 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rimage dvd media 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji specijalnih vozila "MARICA" UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - UP 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum sa štamparijom Fojnica 19.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji putničkih kombi vozila UP 19.07.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Nabavka usluga dostavljanja pripremljenih školskih obroka/užina- 18.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate Nyhon Cohden 18.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog materijala 1/2018 18.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Popravka napojne jedinice telefonske centrale 18.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava obavještenja za odbranu doktorske disertacije mr. Mersihe Alkić Subašić 18.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke i održavanja instalacija centralnog grijanja 2018 18.07.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi i potrošni materijal aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate D-CELL 60 18.07.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge 2 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženata, sapuna, pribora za čišćenje i ostalog 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ubrusa, deterdženata, salveti, PVC kesa i ostalog 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka deterdženata, sapuna, ubrusa, sanitara, solne kiseline i ostalog 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka salveta, PVC kesa i pribora za čišćenje 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka baterija 2018 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, registratora, PVC folija, fascikli i ostalog 18.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, ribona, fotokopir papira, tabulira i ostalog 18.07.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za održavanje informacionog sistema Zavoda od 1.1.2018 do 31.12.2018 godine 17.07.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa ugovor o pružanju usluga fizičke zaštite poslovnog prostora i recepcije Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo 17.07.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova sanacije i restauracije balkona u ul. Mula Mustafe Bašeskije 58. 17.07.2018