Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Stomatološki fakultet Preventivni i redovni servis centralne sterilizacije 2019 10.03.2020
JU Stomatološki fakultet Osiguranje radnika od nezgode 10.03.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- troskovi reprezentacije 1 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka termometra, kanti za smeće i PVC kanti 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kolica za čišćenje, PVC boxova i biorazgradivih vreća 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tacni, peškira i rukavica 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pribora za jelo 10.03.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluge- "Obuka radnika iz oblasti zastite od pozara" 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka suđa od melamina, šerpi i lonaca 10.03.2020
JU Srednja muzička škola Navaka roba- toneri za racunare 2 10.03.2020
JU Srednja muzička škola Navaka roba- toneri za racunare 1 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/27/19- lot 3 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/27/19- lot 2 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu MS III/27/19- lot 1 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka klepa 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka smrznutog telećeg buta i junećih pljeskavica 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kiselog vrhnja 10.03.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jogurta i pavlake 10.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija pitke vode 71/20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 65/20 09.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka drona 2019 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 58/20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 51/20 09.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nastavne potrepštine 2019 09.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge izrade izvedbenog projekta gromobranske instalacije 09.03.2020
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge javnog oglašavanja 1 09.03.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge kontrole špure za trap vozila - 3927/19 09.03.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluge-stampanja i uvezivanja/koricenja 09.03.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Izrada WEB portala / internet stranice i aplikacije i tehničkog održavanja iste 09.03.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Održavanje WEB portala /internet stranice 09.03.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- "Materijal za tekuce odrzavanje- visedjelni prozor, klupica i okapnica" 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - čišćenje poslovnih prostorija 79_20 09.03.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- kolektivnog osiruranja ucenika skole 18/19 09.03.2020
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Osiguranje imovine i zaposlenika 2020.godina 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - pranje vozila i zamjena guma 80_20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija električne energije 83_20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija električne energije 82_20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija električne energije 81_20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija električne energije 75_20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija električne energije 41_20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija električne energije 49_20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija električne energije 47_20 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga - distribucija električne energije 48_20 09.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2020. 09.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2020. 09.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal februar 2020. 09.03.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2020. 09.03.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- kancelarijskog materijala 09.03.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova javne rasvjete - 20- 09.03.2020
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga - odvoz smeća 70_20 09.03.2020