Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Najam vozila za prijevoz putnika za potrebe festivala MESS 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator STELLARIS PC - Okvirni sporazum 30.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge održavanja i servis službenih vozila SERDA d.o.o. Sarajevo 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača: Kovinastroj, Winterhalter i Krebe-Tippo - Ugovor 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nadogradnja elektrohirurške platforme TRIAD FORCE sa grijačima - Ugovor 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Set za irigaciju i sukciju tokom laparoskopskih operacija za pumpu Arthrex - Ugovor 30.11.2017
KJP ZOI 84 Nabavka i ugradnja agregata za pomoćno napajanje električnom energijom u objektu Zetra 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski frižider za čuvanje lijekova i reagenasa – 1 komad - Ugovor 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja akumulatorskih baterija u mobilni RTG aparat Shimadzu – 20 baterija - Ugovor 30.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku filter kafe 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža postojećeg izmjenjivača toplote PAN 17, dovoz i montaža novog cijevnog snopa uz angažovanje dizalice - Ugovor 29.11.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge hotelskog smjestaja za goste 57.MESa u Zenici 29.11.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja sistema aktivne zaštite od požara, sa softwer-om za nadzor i upravljanje rada sistema za objekat Gradske tržnice Markale 29.11.2017
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka IT opreme 29.11.2017
JU Srednja elektrotehnička škola Sredstva za čišćenje 29.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka catridge HP za ploter Designjet 500 29.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka naljepnica "Zarazni materijal" 29.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka antidekubitalnih dušeka sa pumpama 29.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka auto krpa i magičnih krpa prema potrebama Službe transporta KCUS-a 29.11.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku implementacije geoinformacionog sistema upravljanja grobljima 29.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor u uslugama uređenja izbjegličkog centra - košenje trave 29.11.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku putničkog motornog vozila 29.11.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka tehničke opreme za evidenciju radnog vremena i instalacija iste JU "Kantonalni centar za socijalni rad" 28.11.2017
JU OŠ "Prva osnovna škola" Nabavka đačkih užina za socijalno ugrožene učenike 28.11.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka goriva JU "Kantonalni centar za socijalni rad" 28.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije LOT-ovi:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 17 - Okvirni sporazum 28.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge protivprovalnog i protivpožarnog obezbjeđenja i oisguranje Svečane promocije 28.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Oglašavanje u novinama 28.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Oglašavanje u dnevnim novinama 28.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Gume za auta 28.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka uređaja za skeniranje stopala - BODYTRONIC 28.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Popravak i održavanje postrojenja Fond KS za izgradnju stanova 28.11.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli Ugovora revizija projekta objekta Grbavicka 62-68 28.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Javna nabavka i isporuka 3D printera za potrebe osnovnih škola na području Kantona Sarajevo 28.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci telefonskih aparata 28.11.2017
JU Peta gimnazija NASTAVNE POTREPŠTINE 27.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka ležajeva za odsisni sistem - Centralne kuhinje 27.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Poslovi isključenja transformatorskih stanica u vlasništvu KCUS-a od strane Elektrodistribucije radi planirane revizije i remonta trafostanica 27.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka ručnih radio stanica Motorola DP3441eDMR (4 kom) 27.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka elektroinstalacija na vozilu Hyundai H1 27.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji opservacijske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu - Ugovor 27.11.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka higijenskog materijala 27.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji SJJ-IST-TAS-IST-SJJ 27.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada projekta za ugradnju elemenata sistema sigurnmosnog i protivpaničnog osvjetljenja u objektima O-I do O-XI - Ugovor 27.11.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka sitnih ručnih alata 27.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka jabuka 27.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga popravke frižidera u laboratoriji vrenja 27.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge osiguranja zaposlenika 2 27.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge osiguranja zaposlenika 27.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe reprezentacije 2 27.11.2017