Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovoro o nabavci novogodišnje galanterije 17.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP 2018 17.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP 17.01.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga edukacije nastavnika i zaposlenika škola na području Kantona Sarajevo 17.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 17.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge cattering 3 16.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka grafičkog tableta 16.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Invertor 16.01.2018
Fond Memorijala Usluge obezbjeđenja alarmnih sistema na objektima Fonda memorijala u 2018. godini 16.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 2 - oKVIRNI SPORAZUM 16.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 1 - okvirni sporazum 16.01.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate "st-art4" proizvođaća diagnostic stago 16.01.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: softver za računovodstvo - održavanje programskog rješenja ELEMENT 16.01.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Rashladni uređaji za vakcine 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Ruksaci za prvačiće sa priborom koje finansira Općina Ilidža. 16.01.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilni na postojeću tehnologiju hematološke analizatore lh 780 proizvođaća beckamn coulter 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 725/17 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 724/17 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dezinfekciono sredstvo 723/17 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu potrošni materijal 722/17 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 721/17 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal V 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dezinfekciono sredstvo 719/17 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu potrošni materijal 718/17 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu potrošni materijal 717/17 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal IV 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal III 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Radovi na izradi i montaži rampe namjenjene za invalide. 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" SISTEMATSKI PREGLED ZAPOSLENIKA.. 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal II 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 7 16.01.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka opreme za video nadzor 1. 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 5 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 4 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal 3 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni marerijal 2 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu labaratorijski materijal 16.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača PHILIPS/NOVA - za ultrazvučni aparat iE33 16.01.2018
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja softvera za trezorsko poslovanje 16.01.2018
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala, opreme i sredstava za umnožavanje i kancelarijskog sitnog inventara 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 3 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 2 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum za nabavku i isporuku kanc.materijala LOT 1 16.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o nabavci i isporuci napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2017. godini 16.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira za printanje A3 15.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge cattering 2 15.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije - piće 2 15.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pregled i servisiranje protupožarnih aparata i kontrolno ispitivanje aparata na vodeni pritisak 15.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava za održavanje higijene-poništen 15.01.2018