Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Sarajevska filharmonija nabavka laptopa 051-18 10.09.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-5 10.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 049-18 10.09.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge iznajmljivanja binske alu konstrukcije za banner Međunarodnog simpozijuma 10.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 050-18 10.09.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka Kafe Manuel Aroma kapsule 50/1 za kafe-aparat-2 10.09.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge noćenja sa doručkom za dvije osobe 10.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Olovne plom i žice za plombiranje 10.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka stijena za orkestar 048 10.09.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka prehrambenih proizvoda za likovnu koloniju 10.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 047-18 10.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 046 10.09.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka slikarskog materijala za likovnu koloniju 10.09.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 045 10.09.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA NEŠKOVIĆ 5 10.09.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA G-PETROL 5 10.09.2018
JU Peta gimnazija NABVKA GORIVA HOLDINA 5 10.09.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA ENERGOPETROL 5 10.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Opravka fiskalnih kasa 10.09.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-4 10.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavka licenci za elektronsku pisarnicu ( dokument menadžment sistem KJP ZOI'84 OCS d.o.o. ) – nadogradnja postojeceg integralnog informacionog sistema.. 10.09.2018
JU Peta gimnazija USLUGE OBJAVLJIVANJA TENDERA I OGLASA 2018 10.09.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka protočnog bojlera 10 litara 10.09.2018
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Radovi na ponovnom bojenju-krecenje 10.09.2018
JU Peta gimnazija USLUGE ZAMJENE RASVJETE 10.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Revizija finansijskih izvještaja za 2017 godinu 10.09.2018
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Rekonstrukcija elektro-instalacija 10.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Zaštita od gmizavaca 10.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1611 Materijal za štampariju 10.09.2018
JU Apoteke Sarajevo Nabavka usluge preventivne sistemske dratizacije poslovnih jedinica u Zeničko - dobojskom kantonu 10.09.2018
KJP ZOI 84 Nabavku teretnog motornog vozila za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/Igman. 10.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1509 Kontaktni vod 10.09.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o kupovini - produženju trajanja korisničkih licenci 17 10.09.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o sakupljanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada 10.09.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o snabdijevanju računarskom opremom u 2017. godini 10.09.2018
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Voće, povrće i srodni proizvodi 10.09.2018
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Zamrznuta riba, riblji fileti i ostalo9 riblje meso 10.09.2018
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Proizvodi od mesa peradi 10.09.2018
KJP ZOI 84 Sanacija i izgradnja staza za nordijsko skijanje na Velikom polju. 10.09.2018
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Mlijecni proizvodi 10.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge analiza računovod 10.09.2018
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Pekarski proizvodi 10.09.2018
KJP ZOI 84 Radovi na stazi V-a na Bjelašnici. 10.09.2018
JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica Goveđe i teleće meso 10.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servis. instalacija 10.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 1412 A Rezervni dijelovi za minibus ISUZY 10.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Lot 3053 Usluga edukacija uposlenika 10.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Rabljeni laserski štampač 10.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Rabljeni kopir aparat 10.09.2018
KJKP Gras d.o.o. Rabljeni server 10.09.2018