Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja građevinsko-geodetska škola članarina 2018 tehničke i stručne škole 11.04.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola popravka u kotlovnici membranska pumpa 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Standardizirano pismo - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Leptirić - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Zakupnina - Zeko - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Zakupnina - Kadifica - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Mart - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Mart - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Mart - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Mart - 1 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Mart - 1 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Mart - 1 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica - Mart - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica - Mart - 1 11.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sredstva za čišćenje bazena/hidroterapija od kamenca u Odjeljenju za fizikalnu terapiju - Ugovor 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Kadifica - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Iskrica - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Zakupnina - Srećica - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka - Februar - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka - Februar - 1 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI - Februar - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI - Februar - 1 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Ilijaš - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Mart - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Mart - 1 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica - Februar - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica - Februar - 1 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - Februar 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - Mart 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Mart - 2 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Mart - 1 11.04.2018
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - Mart 11.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zamjena i ugradnja dotrajalih prozora u toaletu na III spratu Upravne zgrade - 2 komada - Ugovor 11.04.2018
Fond KS za izgradnju stanova Razne usluge popravaka i održavanja Fond 2018 11.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o ustupanju poslova periodičnog pregleda protivpožarnih aparata i hidrantske mreže u objektima KS 11.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o pružanju usluga tekućeg održavanja "kafe aparata" u bife-ima KS 11.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji kožnih novčanika za službene iskaznice inspektora sa grbom KS 11.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci kopir aparata 11.04.2018