Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator LAUREAT - Okvirni sporazum 27.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge fizičke zaštite objekta 2 27.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge fizičke zaštite objekta 27.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pH elektrode 27.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka tastature MSI Domino Wireles set 27.11.2017
KJP ZOI 84 Nabavka zimskih auto guma za službena vozila KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 27.11.2017
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka hrane oktobar 27.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kabla HMDI 27.11.2017
KJP ZOI 84 Stručni nadzor nad izgradnjom novih i dodatnih radova na izvođenju radova na izgradnji vertikalnog transporta sa sistemom osnježavanja na Bjelašnici 27.11.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga 27.11.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavaku usluga recertifikacije sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015 27.11.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga recertifikacije sistema upravljanja okolinom u skladu sa ISO standardom 14001:2015 27.11.2017
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka školski ruksaka za prvačiće 24.11.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o kupoprodaji lož ulja 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka Gamma kamere - Ugovor 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za toplotne podstanice DANFOOS - Ugovor 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonske centrale na godišnjem nivou i isporuka i programiranje DECT aparata – 5 komada - Ugovor 24.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Priznanja Univerziteta u Sarajevu-24. 11. 2017. 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na kanalizacionoj mreži u Odjeljenju za urgentnu medicinu i, Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Odjeljenju za radiološku dijagnostiku - Ugovor 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibiotski diskovi za dispenzor Becton Dickenson za potrebe Odsjeka za mikrobiološku dijagnostiku - Ugovor 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibiotski diskovi i potvrdni kitovi za određivanje bakterijskih enzima za potrebe Odjela za mikrobiološku dijagnostiku - Ugovor 24.11.2017
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka školskih ruksaka 24.11.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavka usluga izrade projekta za izgradnju krematorija sa pratećim sadržajem 24.11.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Preduzeća 23.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja stručnog savjetnika za javne nabavke Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu, tenderska dokumentacija, konkurentski zahtjev, direktni sporazum i nova praksa URŽ/KRŽ 23.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge servisiranja rashladnih agregata (čilera) 23.11.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" sredstva za čišćrnje 23.11.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.NAMJEŠTAJ 23.11.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” ruksaci i pribor 23.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, montaža i puštanje u rad LINEARNOG AKCELERATORA sa pratećom/dodatnom opremom 23.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Najam štanda za učešće na 13. zimskom salonu knjige 23.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Laserski štampaè 23.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Elektroinstalacijski radovi Fond KS za izgradnju stanova 23.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Toneri za štampaèe 23.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge dizajna web - stranice 23.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Spone, djelovi brava i kljuèevi 23.11.2017
Fond KS za izgradnju stanova Prevozne karte 23.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Edukacije državnog službenika na temu Praktična rješenja kod provođenja Zakona o javnim nabavkama BiH 23.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge prevoza u zemlji 22.11.2017
JU Srednja elektrotehnička škola Osiguranje redovnih učenika 22.11.2017
JU Srednja elektrotehnička škola Kancelarijski i administrativni materijal 22.11.2017
JU Srednja elektrotehnička škola Sredstava za higijenu 22.11.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Ugovor o pružanju usluga izrade alarmnog sistema i servisiranje sistema vatrodojave 22.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za nabavku tonera i ketridža ZZJZKS 22.11.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Popravka plamenika kotlovnice 22.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Organiziranje dogadjanja-20. 11. 2017. 22.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugov. za nabavku opreme-nadogradnja postoječeg videonadzora 22.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Odluka o dodjeli ugovora za stručno usavršavanje 22.11.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Nabavka ručnog ženskog sata-poklon za odlazak u penziju 22.11.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Izvansezonski servis dva plamenika kotlovnice 22.11.2017