Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke sistem za histopatolosko kalupljenje tkiva 12.01.2018
Fond Memorijala Nabavka goriva za službena vozila Fonda memorijala i mašine za održavanje mezarja 12.01.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga servisa tehnicle zastite objekta 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 5 12.01.2018
JU OŠ “Grbavica I” Zdravstveni pregled zaposlenih 1. 12.01.2018
JU OŠ “Grbavica I” Nabavljanje knjiga za biblioteku. 12.01.2018
JU OŠ “Grbavica I” Materijal održavanje čistoće. 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica 3 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica 2 12.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz robe 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usluge hotela 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja kupovina pluto table 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja razni prehrambeni proizvodi 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih proizvoda za sekcije prve pomoći 1. 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka cvjetnog aranžmana i vijenca 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznog higijenskog materijala 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih papira za potrebe likovne sekcije 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira Fineface 200gr 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usluge redovnog mjesečnog održavanja lifta 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja proizvodi za potrebe sekcije prve pomoći 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja proizvodi za potrebe projekta 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznonog materijala za održavanje zgrade 1. 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznog materijala za održavanje zgrade 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usluge uramljivanja grbova BIH i Kantona 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina kalendara za 2018. 12.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usluge objavljivanja konkursa 12.01.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka 90 kom. školskih stolica 12.01.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka skija i štapova 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne špere 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka hub usb 12.01.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabvaka i iporuka namještaja 12.01.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka i isporuka računara i računarske opreme 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vijenca i cvijeća za sahranu 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge smještaja 12.01.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkih komponenti za potrebe nastave 12.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže i popravke pisaćih strojeva 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga konzumacije hrane i pića 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za nabavku promotivnog materijala sa logotipom 12.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka uništivača papira 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku diferencijalnog davača pritiska za duplex cirkulacionu pumpu 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pH elektroda i konduktometra sa pripadajućom elektrodom 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavkuionizacijskih elektroda za gorionike 12.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nabavka soft 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku poklon setova 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima-1 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku O2 sonde 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga validacije mjernih instrumenata 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dihtung prstena za hermetičko zaptivanje 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga dislokacije mazuta i lož ulja 12.01.2018