Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavkuionizacijskih elektroda za gorionike 12.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo nabavka soft 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku balansirajućih ventila 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku poklon setova 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga opravke i ostalih usluga na elektromotorima-1 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku O2 sonde 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga validacije mjernih instrumenata 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dihtung prstena za hermetičko zaptivanje 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga dislokacije mazuta i lož ulja 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga pregleda, servisa, puštanja u rad i obuke za Wilo frekventni uređaj 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drenažnih pumpi 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku printera 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku tranducera, nosača za ugradnju i ostalog za mjerače utroška toplotne energije 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za rad blagajnika 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uređaja firewall-a Sophos SG 125 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga kalibracije otporničkih termometara 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga umjeravanja i provjera radnih kakrakteristika analizatora dimnih plinova PG 350 12.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade Makete za kotlovnicu Alipašin most 1 12.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata - LOT 2 Isporuka motornih ulja 12.01.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkih komponenti 11.01.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkog materijala za potrebe izvođenja nastave 11.01.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka sistema za evidenciju radnog vremena 11.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja u medijima – osmrtnice za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - smrtovnica za majku uposlenika 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade štambilja za tri klinike 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka papira za izradu kapsula, samoljepljive signature po uzorku 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kanti za otpatke i lavora 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka otirača za KCUS Sarajevo 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku informatičkog časopisa BUG 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 081 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa ZIPS 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Pravni savjetnik 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Porezni savjetnik i elektronske biblioteke 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka potrošnog materijala za orkestar 080 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 079 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 078 11.01.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Godišnja pretplata za tehnologiju MapInfo, Gaus 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 077 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 076 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku časopisa Računovodstvo i poslovne finansije 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 075 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga promoviranja i javnog informiranja 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 074 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 073 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga praćenja medija 11.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pokopa 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka benzina 072 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 071 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "OSLOBOĐENJE" 11.01.2018
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća 067 11.01.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dnevnog lista "DNEVNI AVAZ" 11.01.2018