Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva 172/18- lotovi 15, 16; 07.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva 172/18- lotovi 4, 6,9,10, 11, 13, 14; 07.09.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge grafičke pripreme 07.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva 172/18- lotovi 1,2,3,5,7; 07.09.2018
JU Građevinski fakultet UNSA JN Računovodstvene usluge 07.09.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Ugradnja opreme za videonadzor. 07.09.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge održavanja softvera za računovodstvo 07.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - računar, monitor, laptop - UP 07.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - radarski uređaji za mjerenje brzine vozila - UP 07.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - usluge laboratorijskih i vizuelnih analiza roba 07.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - servis softvera JAPET - UP 07.09.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor o nabavci, isporuci i instalaciji atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom 07.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka rezačara papira i multifunkcionalnih uređaja 07.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - toneri, ketridž, ribon 07.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka kopir aparata - UP 07.09.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - UP MUP KS - CROBOX 07.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnog dijela za autoklave proizvođača Getinge za potrebe Centralne sterilizacije KCUS-a 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnog dijela za mobilni RTG aparat proizvođača Shimadzu za potrebe Klinike za radiologiju 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnog dijela za urodinamički aparat Locum proizvođača AYMED Medikal za potrebe Klinike za dječiju hirurgiju 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Redovno i interventno servisiranje liftova u KCUS-a- LOT 2- Redovno i vanredno održavanje 5 liftova na lokalitetu GAP Jezero 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Redovno i interventno servisiranje liftova u KCUS-a- LOT 1- Redovno i vanredno održavanje 51-og lifta u KCUS-a 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka bijele tehnike, uređaja za održavanje podova i UPS-a - LOT 4- UPS 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka bijele tehnike, uređaja za održavanje podova i UPS-a - LOT 3 - Mašina za čišćenje podova 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka bijele tehnike, uređaja za održavanje podova i UPS-a - LOT 2 - Usisivači 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka bijele tehnike, uređaja za održavanje podova i UPS-a- Lot 1 Bijela tehnika 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Održavanje sistema vatrodojave proizvođača ESSER i detekcije zemnog gasa proizvođača SIEMENS 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom za servisiranje i funkcionalno osposobljavanje protočnog citometra FACS Canto II proizvođača Becton Dickinson 06.09.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke duplikatora 06.09.2018
JU Građevinski fakultet UNSA JN Usluge fotokopiranja 06.09.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održavanja zgrade 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tableta za vodu u bazenu DPD No1 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sintion vreća Ferplast 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga izrade štambilja/pečata 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka priručnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pekarskih proizvoda - hljeba 06.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka podloga za presvlačenje beba KCUS 2018 06.09.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 3 06.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Projektna dokum 06.09.2018
JU Filozofski fakultet Nabavka usluga-Izrada projektne dokumentacije 06.09.2018
JU Filozofski fakultet Nabavka računarske opreme-2018 06.09.2018
JU Filozofski fakultet Nabavka usluga osiguranja radnika i zgrade-2018 06.09.2018
JU Filozofski fakultet Nabavka školskog i kancelarijskog namještaja-2018 06.09.2018
JU Filozofski fakultet nABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE-2018 06.09.2018
JU Filozofski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala-2018 06.09.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog i školskog namještaja i vrata sa svjetlarnikom 06.09.2018
Ministarstvo finansija Obrazovne usluge i usluge stručnog osposobljavanja 06.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge prijevoza radnika k 05.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje i održavanje kot 05.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge tre polog gotovine 05.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge špedicije i carin 05.09.2018