Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o sanaciji elektoinstalacija 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o nabavka nastavnih pomagala i naprave 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o nabavci patrona s tonerom 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o izboru usluge reprezentacije- usluge restorana i posluživanje hranom 17.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka punjača akumulatora i krajnica 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Ugovor za usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme, vatro dojave i hidrantske mreže 17.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo usluge rekonstrukcije upravljanja sistemom transportnih traka sortirnice 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Ugovor za usluge kolektivnog osiguranja radnika 17.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za Mazdu 3 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Ugovor za Usluge dezinfekcije,dezinsekije i deratizacije 17.11.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge servisiranja i održavanja LIS-a 17.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge - mobilne telefonije-- 17.11.2017
Fond Memorijala Usluge štampanja i isporuke 200 komada pozivnica sa kovertama za potrebe obilježavanja 25. novembra Dana državnosti BiH i 100 komada novogodišnjih čestitiki sa kovertama 17.11.2017
Fond Memorijala Rekonstrukcija suterenskih prostorija u upravnoj zgradi Širokac br.20 17.11.2017
Fond Memorijala Prevod, lektura i korektura fotomonografije "Tunel spasa na engleski jezik" 17.11.2017
KJKP Park d.o.o. Parts expert 17.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka vozila VW CADDY - KUĆIŠTE RASHLADNE TEČNOSTI 16.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za vozilo Renault Kangoo 16.11.2017
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematskih ljekarskih pregleda 16.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Rezervna pumpa sistema za automatsko održavanje pritiska u instalaciji centralnog grijanja, proizvod "WILO" tipMHI204- 1/E/1-230-50-2 sa pripadajućim spojnim elementima 16.11.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka autoguma za službena vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 16.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka zivotnih namirnica za 12 mjeseci (Lot 54 - paštete i narezak) 16.11.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine pigmenta 16.11.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje osoba od nesretnog slučaja (osiguranje osoblja i djece) - ugovor 16.11.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” ODRŽAVANJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE 16.11.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka sijalica za ofalmoskope i biomikroskope 16.11.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” ŠKOLSKO ZVONO 16.11.2017
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijal 10 16.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Servis vozila Iveco '' 16.11.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Ugovor o pružanju usluga korištenja konferencijske sale i ugostiteljskih usluga za učesnike konferencije 16.11.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Ugovor o pružanju usluge organizovanja svečane večere za učesnike konferencije 16.11.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala-rekvizita za sport 16.11.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Ugovor o pružanju usluge izrade promotivnog materijala za konferenciju 16.11.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA REPREZENTACIJE 15.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za održavanje sistema telemetrije 15.11.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA POZORIŠTA ZA UČENIKE 15.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mjernih instrumenata 15.11.2017
Fond Memorijala Radovi na impregnaciji kamena na Zidu sjećanja, ŠSM Kovači 15.11.2017
Fond Memorijala Obrada i štampanje monografije "Heroji oslobodilačkog rata" 15.11.2017
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData 15.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara-KJKP Toplane-Sarajevo 15.11.2017
KJP ZOI 84 Nabavka Ski kapija i čitaca 15.11.2017
JU OŠ Hadžići Nabavka hard diska – 2 TB 15.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom oktobar Ilidža 15.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. račun oktobar Baščaršija 15.11.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Prva pomoć 15.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom oktobar J.Černija OH 181 15.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. snabdijevanje prirodnim gasom oktobar J.Černija br. 8 15.11.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge restorana radi proslavedana nastavnika 15.11.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Uslzge popravke video nadzora 15.11.2017