Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za hidraulične pumpe DENISON 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka putničkih vozila- 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fileri za proizvodnju asfalta- 12.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzornog organa za realizaciju mini projekta "Izgradnja mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj" u općini Kladanj 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2017 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene oplate - vodootporna- 12.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava dnevnog i tjednog tiska (novina). 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reciklažnih kontejnera za prikupljanje otpada u individualnim stambenim objektima u KS- 12.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga programiranja paketa programske podrške. 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Profesionalni inhalatori 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Majice polo 12.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga VPN linka. 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo HTZ cipele duboke 12.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge iznajmljivanje web banera za potrebe projekta KGF 12.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga tehničkog pregleda vozila. 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka čelika u šipci 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obojeni metali 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Rampa za OJ Ilidža 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - kašike za potrebe kuhinje 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga registracije vozila, tehnički pregled i izdavanje licence- 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - čaše za kuhinju 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - baterije 12.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za građevinske mašine BOMAG 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - materijal za održavanja poslovnih prostoriija 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - punjač za mobitel 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka HTZ opreme 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge uramljivanja plakata 1mx60cm 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge uramljivanja plakata 1,5m x 60 cm 12.07.2017
JU Gimnazija Dobrinja Usluge održavanja lifta za juni mjesec 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge kopiranja i uvezivanja 12.07.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge caternga za Dan škole 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalih usluga za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - usluge kopiranja 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Infuzioni sistemi 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ostalog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - bajramske čestitke 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo nabavka usluge naplate cestarine za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Sarajevo Zapad-Tarčin 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge naplate cestarine za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Tarčin-Sarajevo Zapad 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga naplate cestarina Tarčin-Sarajevo Zapad 12.07.2017
Fond Memorijala Usluge postavljanja i lijepljena 23 bilboard-a za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2017 12.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci opreme 12.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za Upravu policije 12.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Anex ugovora o kontroli emisije štetnih gasova 12.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks ugovora o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije 12.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - "Priručnik za provođenje pregovaračkog postupka u JN" 11.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2017 11.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2017 11.07.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal juni 2017 11.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz smjeća mjesec juni 2017 11.07.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o javnoj nabavci Inkubatora sa ventiltorom 11.07.2017
JU Šumarski fakultet Usluge osiguranja imovine gr br 15 11.07.2017