Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo saobraćaja Ugovor za nabavku robe u 2016. godini: Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom 06.01.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Servisiranje sigurnosnog ventila i plamenika" nakon havarije na kotlu centralnog grijanja u Zavodu u ul. Branilaca Sarajeva br. 26 05.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Konacn presjek stanja sa izmjenama po ja vnim nabavkama za 2016. godinu - stanje 31.12.2016. 04.01.2017
Fond Memorijala Izrada i dopuna postojećeg dokumentarnog filma o Tunelu D-B sa postojećom interaktivnom mapom 29.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o servisiranju kamere na sistemu video-nadzora 28.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada projekta stambeno poslovnog objekta prema UP Grbavička 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor za kasko osiguranje motornih vozila 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - izrada izvedbenog projekta adaptacije prostorija 28.12.2016
Fond Memorijala Dizajn, prelom, obrada i štampa zbornika radova sa okruglog stola na temu – Uloga medija i medijskih radnika u odbrani BiH sa pratećim audio i foto materijalom 27.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini taktičke multicam uniforme 27.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornog vozila 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Stari Grad 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Vogošća 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Hadžići 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilidža 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Trnovo 27.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nadogradnji mrežne infrastrukture 27.12.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Ugovor o održavanju sistema javne rasvjete na području Kantona Sarajevo Općina Ilijaš 27.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci suvenira 23.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini svečanih policijskih uniformi 23.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci službenih suvenira 23.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini hrane za službene pse 23.12.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU I ISPORUKU OPREME ZA TRAZENJE ZATRPANIH OSOBA U RUSEVINAMA 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci novogodišnje galanterije 22.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora nabavka vatrodojavnog sistema 22.12.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR O NABAVCI, ISPORUCI I INSTALACIJI DETEKTORSKOG SISTEMA SA CETIRI DETEKTORA (PROPORCIONALNA BROJACA) ZA MJERENJE UKUPNE ALFA I BETA CESTICE NISKOG BEKGRAUNDA 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci računara i računarske opreme LOT 1 - server 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove ugovor o osiguranju vozila LOT 1 - obavezno osiguranje 22.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci auto-dijelova 22.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme 21.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupovini materijala za tehničko održavanje objekata i opreme 21.12.2016
Fond Memorijala Izrada izložbenog dijela - Pres o Tunelu 20.12.2016
Fond Memorijala Zanatski radovi u kafe kuhinji (elektro i vodovodni) vezani za priključak kuhinjske opreme 20.12.2016
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji pregradnog zida u hodniku upravne zgrade Fonda memorijala 20.12.2016
Fond Memorijala Izrada geomehaničkog nalaza tla za Spomenički kompleks Žuč 20.12.2016
Fond Memorijala Sanacija nadgrobnih spomenika na grobljima kojima upravlja KJKP "POKOP" 20.12.2016
Fond Memorijala Nabavka mašine za pranje čaša 20.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci računara - LOT 2 20.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Ugovor o nabavci usluge - IT nastava za najmlađe 20.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci telefonske opreme - LOT 4 19.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora izvođenje molersko farbarskih radova 19.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci i isporuci mrežnih printera - LOT 3 19.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci reklamnog materijala 19.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije i preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo 16.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T399 15.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o popravci i servisiranju vozila marke Ford reg.br. T21T390 15.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih vozila 14.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta Općine Centar Nahorevo br 125 12.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora Izrada elaborata o ispitivanju stabilnosti tijela deponoje u Sarajevu 12.12.2016