Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 2 18.10.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 1 18.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Ugovor br 15/2017 18.10.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o uslugama nadzora pri sanaciji liftova u 2017 18.10.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Ugovor o radovima sanacije liftova u 2017 - LOT 4 18.10.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci radova: izrada i postavljanje ograde 17.10.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine vatrogasnih aparata 17.10.2017
JU Šumarski fakultet Sanitarni pregled i razne zdravstvene usluge 17.10.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor javnoj nabavci usluga: pružanje zdravstvenih usluga 17.10.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Ugovor o uslugama sistematskog pregleda 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-izrađeni proizvodi-26.09.2017. 17.10.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za raspisivanje javnog konkursa za upis vanrednih učenika 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Servis i održavanje informatičke opreme-20. 09. 2017. 17.10.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za nabavku matične i odjeljenske knjige 17.10.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o raspisivanju Javnog konkursaza popunu radnog mjesta 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Konekcija članica akademske mreže Univerziteta u Sarajevu na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana-18. 09. 2017. 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka fotoćelije za kotlovski gorionik "WEISHAUPT" tip GL8/1-D 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka motora za usisivač za vodu tip Omega Bartel 15 PUK-1150W 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada idejnog i Glavnog projekta "Dnevna bolnica Klinike za onkologiju" 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnog dijela ASSY SAMPLE HOUSING 180 DEGREE u svrhu funkcionalnog osposobljavanja aparata FACS CANTO II 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Najam vozila 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Bipolarni kablovi u svrhu funkcionalnog osposobljavanja rektroskopa ( 6 kom) za potrebe Urološke klinike 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja stakla za potrebe KCUS-a i vanjskih OJ 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Promotivni materijal 04. 09. 2017. 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja tri (3) ručne radio stanice tipa Motorola GP 344 za potrebe Službe transporta 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže sa popravkom pisaćeg stroja 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sijalice za projektor WPL-EX 130 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka komponenti za popravku matičnih ploča na računarima 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja roletni za objekat K009 17.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i dostavljanje industrijske soli za posipanje puteva 17.10.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJLA 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Mrežna oprema za instalaciju na fakultetima-lot 2.-07. 08. 2017. 17.10.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za nabavku usluga ispitivanja ispravnosti sistema za dojavu od požara 17.10.2017
JU OŠ Stari Ilijaš OPREMA ZA VODOINSTALACIJE I GRIJANJE 17.10.2017
JU OŠ Stari Ilijaš prevoz učenika 17.10.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za održavanje računarske opreme Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Maxtor externi HDD 500GB 17.10.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Telekomunikacijske usluge 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Računarska i komunikaciona oprema za potrebe nadogradnje data centra-07. 08. 2017. 17.10.2017
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka za nabavku usluga periodičnog pregleda PP aparata 17.10.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga servisiranja Xerox kopir aparata Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 17.10.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE ŠTAMPANJA 17.10.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA BANERA 17.10.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 1 17.10.2017
JU Porodično savjetovalište ZAKUP PROSTORIJA 17.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci radova-Molersko-farbarski radovi 03. 08. 2017. 17.10.2017
JU Porodično savjetovalište USLUGA NABAVKA MAJICA 17.10.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Usluge osiguranja od posljedica nezgode radnika OŠ "Stari Ilijaš" 17.10.2017
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PRINTANJA 17.10.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Obavljanje sistematskog i sanitarnog pregleda 17.10.2017
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanjeračunovodstvenih i knjigovodsvenih usluga 17.10.2017