Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - Februar 10.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - Februar 10.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Februar - 2 10.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Februar - 1 10.04.2018
JU Šumarski fakultet Prevozne usluge ( osim prevoza otpada ) 09.04.2018
JU Šumarski fakultet usluge povezane sa građevinarstvom 2018 09.04.2018
JU Šumarski fakultet Usluge prevozne agencije 2018 09.04.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Bukurešt-Sarajevo 09.04.2018
JU Šumarski fakultet usluge kalibracije vaga 2018 09.04.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Torino-Sarajevo 09.04.2018
Fond Memorijala Sanacija i uklanjanje dotrajalih jarbola na mezarjima šehida i poginulih boraca 09.04.2018
Fond Memorijala Nabavka sitnog potrošnog materijala i alata za održavanje poslovnih prostora Fonda memorijala 09.04.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka digitalnog raspršivača mirisa i patrone mirisa za osvježivanje kancelarijskog prostora Muzeja 09.04.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka raznih sitnih potrebština za kancelarijske prostorije 09.04.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej 09.04.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge štampanja plakata i legendi na forexu za potrebe izložbe "Moj bijeg u slobodu" u Općini Novi Grad Sarajevo 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Februar - 1 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zvončić - Februar 09.04.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge zračnog prevoza na relaciji Zagreb-Sarajevo-Zagreb 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Vrapčić - Februar 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Februar - 1 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski ugradbeni materijal 201/18 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Odvoz smeća - Februar 09.04.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge zračnog prevoza na relaciji Istanbul-Sarajevo-Istanbul 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Februar - 2 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani - Februar - 1 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Labudovi - Februar 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Februar - 2 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Dunje - Februar - 1 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Februar - 2 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kekec - Februar - 1 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - Februar 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - Februar 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 200/18 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - Februar 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Februar - 2 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Vjeverica - Februar - 1 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi 199/18 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Februar - 2 09.04.2018
JU Djeca Sarajeva Voda - Lastavica - Februar - 1 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanitetski materijal 198/18 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju IL GEM PREMIER 3000 ili ekvivalent 09.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 2 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju ABL 825 ili ekvivalent 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju Rapid Point 405 ili ekvivalent 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu reagensi acidobaznog statusa, aplikabilni na tehnologiju GASTAT 1815 ili ekvivalent 09.04.2018
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o korištenju usluga pranja - higijenskog čišćenja zavjesa i tepiha 09.04.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ostesintetski materijal 09.04.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka fotokopirnog papira za potrebe Odjela ratnog zločina Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 09.04.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka materijala za održavanje zgrade. 09.04.2018