Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Časopis Računovodstvo i poslovne finan 05.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Marketinško ogl 05.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 05.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vreća za otpatke, jutanih 2 05.09.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge oglašavanja u dnevnim novinama 05.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka dnevnih novina 4 05.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 12 05.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge 3 05.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolesnički kreveti sa pratećom opremom - Okvirni sporazum 05.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge provjere sposobnosti gađanja vatrenim o 05.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka etisona 2 05.09.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pružanju usluge edukacije državnog službenika MSFI 16 05.09.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji računarske opreme - mobilnih štampača i tonera za potrebe KUIP 05.09.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo sistematski pregled radnika 2018 04.09.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2018 04.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 4 04.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka časopisa Student 3 04.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka dnevnih novina 3 04.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 4 04.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 3 04.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Službenog lista 3 04.09.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga snimanja 04.09.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo renoviranje mokrih čvorova 04.09.2018
JU Šumarski fakultet Usluge čišćenja septičkih jama 2018 04.09.2018
JU Šumarski fakultet Usluge osiguranja imovine 2018 04.09.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka urinskih analizatora 2018 04.09.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka opreme i sitnog inventara Ambulante Hrasno 04.09.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o izvođenju radova čišćenja površina u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS 04.09.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog i urbanog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS 04.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi VII-278/18-lotovi 1, 20, 03.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi VII-278/18-lotovi 2,9,36,72,73 i 77 03.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi VII-278/18-lotovi 3, 4, 5 03.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi VII-278/18-lotovi 6, 11, 19,35,43,44,45,47,48 i 56 03.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi VII-278/18-lotovi - 7, 18,22,33,37,54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 69 03.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 288/18- lotovi 1, 2, 3, 4, 6 03.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal II-197/18-lot 3 03.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal II-197/18-lotovi 1 i 2 03.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostičke potrepštine 271/18 03.09.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostičke potrepštine 275/18 03.09.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka školskog namještaja u školi MP.. 03.09.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka školskog namještaja MP. 03.09.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2018 31.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Frižider za Mikrobiologiju 31.08.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Nabavka papira za ECG aparat i ginekološki ultrazvuk 31.08.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Medicinski potrošni materijal 31.08.2018
Fond KS za izgradnju stanova Kompjuteri 2018. Fond 31.08.2018
Fond KS za izgradnju stanova Ispitivanje električne instalacije 2018. Fond 31.08.2018
Fond KS za izgradnju stanova Toneri II 2018. Fond 31.08.2018
Fond KS za izgradnju stanova Građevinski materijali 2018 Fond 31.08.2018
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O NABAVCI USLUGE PROMOCIJE INTEGRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA EMIS 30.08.2018