Ugovaranje i realizacija javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Održavanje telefonskih centrala, telefona i telefonskih instalacija '' 20.11.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA POSTAVLJANJA LOGA NA UNIFORMAMA 20.11.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA SPORTSKE ROBE 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal za neonatalni screening, uz ustupanje aparata na korištenje, za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Reagensi i potrošni materijal za ABS aplikabilni na tehnologiju GASTAT i Arkray Aution Eleven, u vlasništvu KCUS-a, za potrebe O.J. Klinička hemija i biohemija KCUS-a 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Elektrostimulatori srca za odrasle za potrebe O.J. Klinika za kardiohirurgiju 20.11.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Reagensi DXH-800 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični materijal za ugradnju - dopuna za potrebe Klinike za vaskularnu hirurgiju KCUS-a 20.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vozila 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Cementna parcijalna endoproteza kuka za potrebe Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Test trake za određivanje glukoze u krvi uz odgovarajuće aparate za potrebe svih klinika KCUS-a 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Alergeni prick i alergeni na lijekove za potrebe svih klinika KCUS-a 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi VII iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Synopen inj. 20mg/ml 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova Viekvin inj. 5ml 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala AHDL Cholesterine 240 tests, DF 48B, Alb-Albumin 480 tests, DF 13, Bilirubin Direct 320 tests, DF 125, Creatinine 480 tests, DF 33B, LDI Lactatdehydrogenase 480 tests, DF 54 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala HbA1C 120 tests, DF 105A 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkom materijala TP-Total protein 480 tests, DF 73, Cuvette cartridge 12000 kom, D 828 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Aortic punch 4.4mm, APU544 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dezinfekcionih sredstava Skinsept color a 500ml 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Navlaka za optiku 13x250, 15965 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dezinfekcionih sredstava Skinsept pur a 500ml, Skinsept color a 500ml 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dezinfekcionih sredstava Alkosol a 1000ml, Alkosol a 5000ml 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dezinfekcionih sredstava Bakticid a 1000ml, Bakticid a 5000ml 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Šivaći materijal Ethibond Excel USP 2-0, W10B77 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka šivaćeg materijala Ethibond Excel USP 2-0, EH7715LG 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka šivaćeg materijala Žica srebro monofilament, M624G, Žica srebro monofilament, M649G 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala PolyCatch Extraction Bag, GFB-08-15-120 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Koštani cement-standard, 880021, Koštani cement sa gentamicinom, 880223 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dezinfekcionih sredstava Sekusept aktiv a 1,5kg 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Koštani cement sa gentamicinom, 880223 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dezinfekcionih sredstava Skinsept pur a 500ml Skinsept color a 500ml 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Mycoplasma IST 2, 42505 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala Brucelloslide test, 72691 20.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala Prekrivka PVC, 16130533 20.11.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluga pranje vozila 20.11.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora glavni projekat sanacija klizišta korito rijeke Ljubine 20.11.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka 20.11.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Ugovor o sanaciji elektoinstalacija 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o nabavka nastavnih pomagala i naprave 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o nabavci patrona s tonerom 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Odluka o izboru usluge reprezentacije- usluge restorana i posluživanje hranom 17.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka punjača akumulatora i krajnica 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Ugovor za usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme, vatro dojave i hidrantske mreže 17.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo usluge rekonstrukcije upravljanja sistemom transportnih traka sortirnice 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Ugovor za usluge kolektivnog osiguranja radnika 17.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za Mazdu 3 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Ugovor za Usluge dezinfekcije,dezinsekije i deratizacije 17.11.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge servisiranja i održavanja LIS-a 17.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge - mobilne telefonije-- 17.11.2017