617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Stručna služba za zajedničke poslove

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Zajednička javna nabavka radova na sanaciji devastirane lokacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.09.2020
Nabavka i isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za potrebe automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.08.2019 280656,91 08.12.2020 280656,91 "E3" doo
Usluge popravke i održavanja objekta 17-11-20041-2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2020 387,62
Nabavka posebnog materijala (zaštitne maske) 17-11-8626-5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2020 1638,00 26.06.2020 1638,00 1638,00 vl.Ćulov Nihad JUSRI Obrtnička radnja
Nabavka posebnog materijala (zaštitne maske) 17-11-8626-4 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2020 438,75
Ustupanje usluga redovnog servisa dizel električnog agregata P275 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 1759,68 27.11.2020 1759,68 ,,ENERGOINVEST SISTEMI UPRAVLJANJA ENERGIJOM“ d.d.
Nabavka, isporuka i ugradnja opreme za kontrolu prolaza u server sobi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 1564,54 23.11.2020 1564,54 "UNILAB" doo
Nabavka i isporuka bezalkoholnih pića Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.10.2020 33628,14 03.02.2021 33628,14 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Rekonstrukcija elektro instalacija Centralne zgrade Kantona Sarajevo I SPRAT/DESNO KRILO Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.10.2020 63077,98 04.11.2020 63077,98 63077,98 ELEKTING d.o.o
Nabavka, isporuka i montaža trakastih zavjesa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.09.2020 22662,90 06.11.2019 22662,90 22662,90 Žaluzine style d.o.o. Zenica
Ustupanje usluga čišćenja dimnjaka i kotlova u objektima Kantona Sarajevo 17-11-34065/20 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.09.2020 29133,00 19.10.2020 29133,00 EKODIMNJAČAR d.o.o.
Ustupanje usluga operativnih faza (proljetnih i jesenjih) obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2020. - 2022. godine 17-11-33836/20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.09.2020 499952,70
Usluge održavanja softverskog sistema elektronske pisarnice na platformi OWIS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.08.2020 60021,00 05.10.2020 60021,00 ORKA d.o.o.
Nabavka ultra punjenja 2020/II Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.09.2020 18000,00
Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.09.2020 3301,74 31.12.2020 3301,74 HIFA-PETROL d.o.o.
Nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.09.2020 132724,80 19.01.2021 132724,80 HIFA-PETROL d.o.o.
Nabavka i isporuka mobilnih telefona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.08.2020 508,00
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2 17-11-29100 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.08.2020
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1 17-11-29100 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.08.2020 9592,83 29.09.2020 9592,83 9592,83 "TELNET" d.o.o.
Nabavka sitnog potrošnog materijala 17-11-11290-4/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2020 2522,00 22.07.2020 2522,00 2522,00 "CREDIBIL COMPANY" doo
Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo 17-11-24044 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.07.2020 4066,10 25.08.2020 4066,10 "IMTEC" doo
Nabavka sitnog potrošnog materijala 17-11-11290-2/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.06.2020
Nabavka računara i računarske opreme LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.07.2020
Nabavka računara i računarske opreme LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.07.2020 12753,00 10.08.2020 12753,00 12753,00 "TELNET" d.o.o.
Nabavka, isporuka i montaža kancelarijskog namještaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.06.2020 21791,25 31.08.2020 21791,25 21791,25 "HAFELE BH" doo
Usluge popravke i održavanja objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 2561,13 2561,13 2561,13 Neimari d.o.o.
Usluge edukacije uposlenika - Multicom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.06.2020 578,99
Nabavka posebnog materijala - zaštitnih rukavica 17-11-8627-2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2020 760,50
Ustupanje usluga fizičkog obezbjeđenja objekta "Trezora" u ul. Maršala Tita 62 (22078) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.06.2020 24.08.2020 7839,00 INZA d.o.o.
Ustupanje usluga iznajmljivanja termalnih kamera za potrebe Kantona Sarajevo (21604) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.06.2020 06.08.2020 20849,40 RACIONAL d.o.o.
Nabavka i isporuka papirnih čaša 17-11-10445-4/20 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.05.2020 270,27
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo - LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.04.2020 6996,60 22.05.2020 6996,60 "FRACTAL" d.o.o.
Nabavka i isporuka računara i računarske opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.04.2020 7250,49 15.05.2020 7250,49 "ASPO RAIL" doo
Nabavka sitnog potrošnog materijala 17-11-11290 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.04.2020 705,22
Ustupanje usluga servisiranja invalidske platforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.04.2020 444,60
Nabavka, isporuka, montaža i demonaža klime za potrebe organa Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 2374,98 09.03.2020 2374,98 "CLIMA TRADE" doo
Ustupanje usluga servisiranja usisivača Karcher Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 2185,05 08.04.2020 2185,05 "KAMER COMMERCE" doo
Nabavka i isporuka stativa Manfrotto i stereo slušalica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2020 608,00
Ustupanja usluga servisa, popravke i ugradnje dijelova kopir aparata Kyocera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2020 1867,55 30.03.2020 "XENON FORTE" doo
Ustupanja usluga fizičke zaštite objekta “Trezora” u ul. M.Tita Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2020 6563,70 01.04.2020 6563,70 "UNILAB" doo
Nabavka vrećica za usisivač Karcher Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2020 175,00
Nabavka i isporuka drum xerox catridge work centre Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.04.2020 150,93
Usluge servisiranja DIS analognog konferencijskog mikrofona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2020 122,85
Nabavka Switch adaptera za potrebe Ministarstva fmansija Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.02.2020 297,18
Nabavka i isporuka papirnih čaša 17-11-10445-0 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2020 257,40
Nabavka mobilnih uređaja u okviru posebnih pogodnosti "top tima" (17-11-7651) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.03.2020 2504,70 23.03.2020 2504,70 2504,70 BH TELECOM d.d.
Ustupanje usluga izrade službenih legitimacija za potrebe ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.03.2020 789,75
Nabavka sitnog inventara za potrebe organa Kantona Sarajevo 17-11-5778 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2020 234,00
Nabavka posebnog materijala (zaštitne maske) 17-11-8626-3 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2020 877,50
Nabavka posebnog materijala (zaštitne maske) 17-11-8626-2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2020 877,50
Ukupno po stranici 1.239.634,83 740.018,92 139.103,79