617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Usluge održavanja i servisiranja klima uređaja u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.09.2020
Usluge osiguranja imovine Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2020 1600,00
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo (e-aukcija) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.09.2020
Nabavka motornog goriva za službena vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.09.2020
Usluge iznajmljivanja i održavanja internet konekcije u službenim prostorijama ZIK-a za dvije lokacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.09.2020
Nabavka materijala za održavanje higijene u prostorijama ZIK-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 4311,45 Defter d.o.o. Sarajevo
Odluka o drugoj II izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 31.08.2020
Usluge registracije i obaveznog osiguranja vozila u vlasništvu ZiK-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 5273,28 Osiguraj.ba d.o.o. 4201410180006
Usluge tehničke zaštite na lokaciji Branilaca Sarajeva br.3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2020 1521,00 DSC doo Sarajevo 4200144230004
Usluge tehničke zaštite objekata na lokaciji Kaptol br.3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 842,40 Middle point electronics doo Sarajevo 4201204440000
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije objekata ZiKi nabavka sredstava za dezinfekciju ruku za uposlenike ZiK za 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2020 7012,98 Sanacija 3D doo Sarajevo 4202033660002
Usluge održavanja hidranata i PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2020 355,68 Proving doo Sarajevo 4200289800003
Usluge kasko osiguranja službenih vozila Zik-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2020 2639,74 Adriatic dd Sarajevo 4200213140004
Održavanje hidrološke stanice Smiljevići i meterološke stanice Buća potok (1 obilazak za 2 mjeseca) sa redovnim izvještavanjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2020 3502,98 Alem sistem doo Sarajevo 4200396550001
Izrada glavnog projekta regulacije dijela potoka Sušica prema Urbanističkom projektu " Gradski park Betanija" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2020 5628,80 TZI Inženjering doo Sarajevo 4200508880000
Usluge održavanja i servisiranja službenih vozila ZiK-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 6000,00 Autodelta doo Sarajevo 4200381790006
Izrada investiciono-tehničke dokumentacije - Idejnog arhitektonskog rješenja i Izvedbenih projekata rekonstrukcije i sanacije centralnog objekta JU "Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo " u Kolodvorskoj ulici u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.05.2020 39780,00 URBIS CENTAR BANJA LUKA 4403168840006
Izvođenje radova na sanaciji klizišta uz izvođenje radova na separatnoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na lokalitetu ul. Hamida Beširovića, Osmana Krupalije, Gornja Breka, F.J. Španca i ul. Nedžada Mušića, Općina Centar Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2020 3159000,00 MIBRAL DOO 4200135830007
Demontaža postojećeg, projektovanje, izgradnja novog poslovnog montažnog objekta “Prihvatilište za prosjake i skitnice“ pri Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ u ulici Aleja Bosne Srebrene br.7 u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2020
Izrada Idejnog projekta arhitekture i Izvedbenih projekata svih faza objekta JU OŠ ROSULJE u Vogošći, sa priključcima na gradsku mrežu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2020 75491,32 IPSA INSTITUT DOO 4200032270003
Izvođenje radova na izgradnji Javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo, vanjskog uređenja sa rekonstrukcijom kolskih saobraćajnica, izmještanja i izgradnja novih podzemnih instalacija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.07.2020 4422600,00 Unigradnja 4200049590001
Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 30.03.2020
Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2020.godinu Plan nabavki 14.01.2020
Odluka o dodjeli ugovora -Usluge vještačenja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Usluge vještačenja – izrada nalaza i procjena tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo“ Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
Odluka o jedanestoj (XI) izmjeni plana javnih nabavki za 2019. godini Plan nabavki
Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefcic, Opcina Vogosca (faza I) ponovljeni postupak Ugovaranje i realizacija
Odluka o Desetoj (X) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 04.10.2019
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Izvođenje radova na sanaciji padine i konstrukcije mosta na lokalitetu Hakije Kulenovića (faza I i faza II) Ugovaranje i realizacija
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge revizije poslovanja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2016. i 2017. godinu uz sveobuhvatnu analizu i procjenu vrijednosti nekretnina Ugovaranje i realizacija
Odluka o poništenju postupka javne nabavke Izrade Glavnog Projekta saobracajnice ŠIP Ugovaranje i realizacija
Odluka o devetoj (IX) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.09.2019
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE SANACIJA KLIZIŠTA SEDRENIK 138-146 Ugovaranje i realizacija
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE SANACIJA KLIZIŠTA SEDRENIK 56 Ugovaranje i realizacija
Izrada Glavnog projekta za prikupljanje postojećih izvora ispod trafo stanice ) i dispozicija do potoka na lokalitetu RCUO Smiljevići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta uz internu saobraćajnicu kod platoa za interni otpad na RCUO Smiljevići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izvođenje radova na održavanju saniranih klizišta Općine Novo Sarajevo za period jesen 2019. godine i proljeće – ljeto Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Revizija projektne dokumentacije sanacije klizišta na lokalitetu ul. Mice Todorović stepenište, Općina Centar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Demontaža postojećeg, projektovanje, izgradnja i opremanje novog poslovnog montažnog objekta “Prihvatilište za prosjake i skitnice“ pri Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ u ulici Aleje Bosne Srebrene br.7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.g Plan nabavki
Odluka o Sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 29.08.2019
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca Izgradnja zaobilaznog gasovoda ul.Kolodvorska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Odluka o šestoj (VI) izmjeni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Odluka o petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 26.07.2019
Odluka o poništenju postupka javne nabavke sanacija padine i konstrukcije mosta na lokalitetu Hakije Kulenovica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o cetvrtoj (IV) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki
Odluka o poništenju postupka javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mandrina Ugovaranje i realizacija
Odluka o trecoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki
Odluka o drugoj (II) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Revizija glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište Uglješići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ukupno po stranici 1.600,00 7.733.959,63 0,00