Pretraga

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 30.03.2020
Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2020.godinu Plan nabavki 14.01.2020
Odluka o dodjeli ugovora -Usluge vještačenja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Usluge vještačenja – izrada nalaza i procjena tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo“ Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
Odluka o jedanestoj (XI) izmjeni plana javnih nabavki za 2019. godini Plan nabavki
Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mehtefcic, Opcina Vogosca (faza I) ponovljeni postupak Ugovaranje i realizacija
Odluka o Desetoj (X) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 04.10.2019
Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Izvođenje radova na sanaciji padine i konstrukcije mosta na lokalitetu Hakije Kulenovića (faza I i faza II) Ugovaranje i realizacija
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge revizije poslovanja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2016. i 2017. godinu uz sveobuhvatnu analizu i procjenu vrijednosti nekretnina Ugovaranje i realizacija
Odluka o poništenju postupka javne nabavke Izrade Glavnog Projekta saobracajnice ŠIP Ugovaranje i realizacija
Odluka o devetoj (IX) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 27.09.2019
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE SANACIJA KLIZIŠTA SEDRENIK 138-146 Ugovaranje i realizacija
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE SANACIJA KLIZIŠTA SEDRENIK 56 Ugovaranje i realizacija
Izrada Glavnog projekta za prikupljanje postojećih izvora ispod trafo stanice ) i dispozicija do potoka na lokalitetu RCUO Smiljevići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta uz internu saobraćajnicu kod platoa za interni otpad na RCUO Smiljevići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izvođenje radova na održavanju saniranih klizišta Općine Novo Sarajevo za period jesen 2019. godine i proljeće – ljeto Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Revizija projektne dokumentacije sanacije klizišta na lokalitetu ul. Mice Todorović stepenište, Općina Centar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Demontaža postojećeg, projektovanje, izgradnja i opremanje novog poslovnog montažnog objekta “Prihvatilište za prosjake i skitnice“ pri Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar“ u ulici Aleje Bosne Srebrene br.7 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.g Plan nabavki
Odluka o Sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 29.08.2019
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca Izgradnja zaobilaznog gasovoda ul.Kolodvorska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Odluka o šestoj (VI) izmjeni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Odluka o petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 26.07.2019
Odluka o poništenju postupka javne nabavke sanacija padine i konstrukcije mosta na lokalitetu Hakije Kulenovica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o cetvrtoj (IV) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki
Odluka o poništenju postupka javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji klizišta Mandrina Ugovaranje i realizacija
Odluka o trecoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki
Odluka o drugoj (II) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Revizija glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište Uglješići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Revizija glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište Maunaga-Kulo-korito rijeke Ljubine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulica Mandrina broj 10, Općina Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Revizija glavnih projekata svih faza rekonstrukcije i sanacije vrtića Lužani Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište "Svrake IV", Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište "Dreskovača", Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Izrada Geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Gaj- naselje Mokrine, Općina Hadžići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Izrada Elaborata o zaštiti okoliša za objekat javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska i vanjskog uređenja sa kolskim i pješačkim rješenjem u svrhu opsluživanja objekata garaže Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište Mokrine , na lokalitetu naselja Mokrine iznad br.76, Općina Hadžići Pokretanje i tok postupka
Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019 godinu. Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za klizište Klanice Ugovaranje i realizacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca vrtic Lužani Ugovaranje i realizacija
Odluka o poništenju postupka Izvodenje radova na sanaciji klizišta Mocila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora za Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta Brezovacka kod broja 118 Ugovaranje i realizacija 12671,46 Winner project d.o.o. Sarajevo
Odluka o dodjeli ugovora za Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta Višnjik 5 b Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13272,48
Odluka o poništenju postupka - Nastavak radova unutrašnjeg uredenja Akademija scenskih umjetnosti Pokretanje i tok postupka
Projektovanje sanacije, rekonstrukcije i nadogradnje javne rasvjete na području Općine Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izgradnja zaobilaznog čeličnog gasovoda pritiska p=8 (14.5) bar u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo za potrebe izgradnje objekta podzemne garaže G3 II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
ODLUKA o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Klanice Općina Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ukupno po stranici 0,00 25.943,94 0,00