617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Revizija glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište Maunaga-Kulo-korito rijeke Ljubine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulica Mandrina broj 10, Općina Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Nabavka kancelarijskog materijala, tonera i fotokopir papira Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište "Svrake IV", Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Revizija glavnih projekata svih faza rekonstrukcije i sanacije vrtića Lužani Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište "Dreskovača", Općina Vogošća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Izrada Elaborata o zaštiti okoliša za objekat javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska i vanjskog uređenja sa kolskim i pješačkim rješenjem u svrhu opsluživanja objekata garaže Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izrada Geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Gaj- naselje Mokrine, Općina Hadžići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Revizija Glavnog projekta sanacije i projekta Monitoringa za klizište Mokrine , na lokalitetu naselja Mokrine iznad br.76, Općina Hadžići Pokretanje i tok postupka
Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019 godinu. Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za klizište Klanice Ugovaranje i realizacija
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca vrtic Lužani Ugovaranje i realizacija
Odluka o dodjeli ugovora za Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta Višnjik 5 b Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13272,48
Odluka o poništenju postupka Izvodenje radova na sanaciji klizišta Mocila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora za Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta Brezovacka kod broja 118 Ugovaranje i realizacija 12671,46 Winner project d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka - Nastavak radova unutrašnjeg uredenja Akademija scenskih umjetnosti Pokretanje i tok postupka
Projektovanje sanacije, rekonstrukcije i nadogradnje javne rasvjete na području Općine Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izgradnja zaobilaznog čeličnog gasovoda pritiska p=8 (14.5) bar u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo za potrebe izgradnje objekta podzemne garaže G3 II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
ODLUKA o osmoj (VIII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Klanice Općina Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Nahorevo br. 141 i 143, Općina Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izrada projekta javne rasvjete na područiju Općine Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Nastavak radova unutrašnjeg uređenja na objektu Akademija scenskih umjetnosti na lokalitetu Skenderija Pokretanje i tok postupka
Izrada projektne dokumentacije za objekat JU Osnovna škola „Pofalići“, Općina Novo Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Močila – Mekić Raze, Općina Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta na lokalitetu Veliki park Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19111,95 Harysco d.o.o. Sarajevo19
Odluka o dodjeli ugovora sanacija klizišta na lokalitetu Kaptol Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak Harysco d.o.o. Sarajevo
Izrada Glavnog projekta svih faza sanacije i rekonstrukcije vrtića Lužani, Općina Ilidža Pokretanje i tok postupka
Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Višnjik br.5b Općina Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Brezovačka kod broja 118 Općina Hadžići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Česma I faza, Općina Ilidža Pokretanje i tok postupka
Odluka o dodjeli ugovora Izvodenje radova na održavanju sanirnog klizišta Prušcakovoj ulici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o poništenju postuka javne nabavke Izgradnja zaobilaznog celicnog gsovoda ulica Kolodvorska Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Obajveštenje o poništenju postupka javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mandrina broj 10 Pokretanje i tok postupka
ODLUKA o sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Odluka o Šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki
Odluka o Petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca Izvodenje nepredvidenih radova na sanaciji klizišta Jezero-Kromolj Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja
Odluka o cetvrtoj (IV) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu ZIK Plan nabavki
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke Izvođenje radova na održavanju saniranog klizišta na lokalitetu Veliki park Pokretanje i tok postupka
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke Izvođenje radova na održavanju klizišta na lokalitetu ulica Kaptol Pokretanje i tok postupka
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke Izvođenje radova na održavanju saniranog klizišta u Prušćakovoj ulici Pokretanje i tok postupka
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulica Mandrina Pokretanje i tok postupka
Izrada Glavnih projekata javne rasvjete u ulicama Općine Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Nabavka isporuka i ugradnja potrebnog materijala za tekuće i investicino održavanje i servisiranje signalnih uređaja,opreme i kablovske infrastrukture semaforskih raskrsnica u Kantonu Sarajevo, za period od tri (3) godine (2018,2019,2020 g.) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Odluka o trecoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu ZIK Plan nabavki
Odluka o dodjeli ugovora izvodenje radova na odplinjavanja baklji deponija Smiljevici Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu ZIK Plan nabavki
Odluka o poništenju postupka monitoring klizišta Terezija 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Ukupno po stranici 0,00 45.055,89 0,00