617 Pretraga | Javne nabavke Kantona Sarajevo

Pretraga

JU Zaštićena prirodna područja KS

Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga obilježavanja granica SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Plan nabavki
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga - mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode s uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora i analize površinskih voda za 2020. godinu Plan nabavki
Ugovor o nabavci i isporuci betonskih poklopaca za šahtove na području ZP "Trebević" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2020 1263,60 1263,60 AME d.o.o. Breza
Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku betonskih poklopaca za šahtove na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2020 1263,60
Ugovor o vršenju usluge procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2020 5826,60 5826,60 Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo za 2020. godinu ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 5826,60
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke betonskih poklopaca za zatvaranje šahtova/otvora duž bob-staze na području ZP "Trebević" ZPPKS Plan nabavki 28.02.2020
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga monitoringa otpadnih voda ZPPKS Plan nabavki 12.02.2020
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga procjene zdravstvenog stanja šuma za 2020. godinu ZPPKS Plan nabavki 12.02.2020
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke feromonskih preparata za primamljivanje šestozubog i osmozubog smrčinog potkornjaka i feromonskih preparata za primamljivanje trozubog i šestozubog borovog potkornjaka radi zaštite šuma ZPPKS Plan nabavki 04.02.2020
Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na zaštićenim prirodnim područjima ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 2435,07 2435,07 DERATIZER d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga održavanja i servisa bioprečistača na zaštićenim prirodnim područjima (ZP "Bijambare" i SP "Vrelo Bosne") ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2620,80 2620,80 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2020 2435,07
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2020. godinu ZPPKS Plan nabavki
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga održavanja i servisiranja bioprečistača ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.01.2020 2620,80
Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2020. godinu ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 792,87 792,87 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja imovine od rizika požara i nekih drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojništva ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2019 792,87
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja novca od rizika provalne krađe i razbojništva ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 1469,60
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluge kolektivnog osiguranja uposlenika ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2019 1620,00
Posebna odluka o pokretanju postupaka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika, osiguranja imovine od rizika provalne krađe, razbojništva, požara i nekih drugih rizika te osiguranja novca ZPPKS Plan nabavki 20.12.2019
Ugovor o nabavci i isporuci drvene građe ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 1907,10 1907,00 OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo
Odluka o nabavci i isporuci drvene građe ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1907,10
Ugovor o nabavci, isporuci i instaliranju sistema videonadzora na području SP "Vrelo Bosne" i nadogradnji postojećeg sistema videonadzora na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 6165,31 6165,31 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci, isporuci i ugradnji saobraćajne signalizacije za ograničenje saobraćaja na području ZP "Trebević" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 3834,67 3834,67 KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i instaliranje sistema videonadzora na području SP "Vrelo Bosne" i nadogradnju postojećeg sistema videonadzora na ZP "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6165,31
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu Trebević ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2019
Ugovor o vršenju usluga monitoringa zemljišta na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 1410,00 1410,00 Federalni zavod za agropedologiju
Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju saobraćajne signalizacije za ograničenje saobraćaja na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2019 3834,67
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova KJU za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu ZPPKS Plan nabavki
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa zemljišta na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.10.2019 1410,00
Ugovor o vršenju usluga transporta posipnog materijala na području Spomenika prirode "Skakavac" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2019 1960,00 1960,00 Autoprevoznik Mufid Kahriman
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluge transporta posipnog materijala ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1960,00
Obavještenje o vršenju usluga izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.10.2019
Ugovor o vršenju usluga izrade projekta enterijera za prezentacijski prostor na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 2970,00 2970,00 STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga izrade idejnog projekta za uređenje posjetiteljske infrastrukture u užem kompleksu bijambarskih pećina na području ZP "Bijambare" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 2000,00 2000,00 STUDIO ARH d.o.o. Sarajevo
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu Trebević ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Obavještenje o vršenju usluga izrade projektne dokumentacije na nivou urbanističkog projekta za Planinsku botaničku baštu Trebević ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.09.2019
Ugovor o izvođenju radova na priključku električne energije za bioprečistač na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2019 1824,67 1824,67 STEP d.d. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na priključku električne energije za bioprečistač na području SP "Vrelo Bosne" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.09.2019 1824,67
Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1800,00 1800,00 ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.08.2019 17101,06 17101,06 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja imovine od rizika požara i drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojstva ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 1025,21
Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih derivata, auto-guma i akumulatora ZPPKS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.02.2019 22086,55 22086,55 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o vršenju usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 6996,60 6996,60 Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju šumskog mobilijara na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.08.2019 28314,00
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na području ZP "Trebević" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 3486,60
Ugovor o vršenju usluga mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode, kontrole rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 1673,00 1673,00 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci i isporuci feromonskih preparata za zaštitu šuma ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 1811,16 1811,16 GRUBE d.o.o. Banja Luka
Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode, kontrole rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 2044,50
Ugovor o vršenju usluga redovnog servisa turističkog voza na elektropogon ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 10.04.2019 4656,60 4656,60 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 68.000,60 91.135,66 91.135,56